Skocz do zawartości


Asinta

Rejestracja: 03 mar 2012
Poza forum Ostatnio: lis 25 2015 12:45
-----

#174673 ZUS PUE

Napisane przez Asinta w 26 kwiecień 2013 - 11:23

dla mnie najważniejsza sprawa to możliwość sprawdzenia aktualnie zgłoszonych osób i ich członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne dzieci itp), poza tym każdą zmianę którą wysyłam płatnikiem mogę za około dwa dni sprawdzić w PUE Dołączona grafika
ogólnie polecam....


#171928 Urlop bezpłatny nauczyciela

Napisane przez Asinta w 12 kwiecień 2013 - 13:03

PYTANIE
W jaki sposób należy nauczycielowi potrącić z wynagrodzenia kwotę za 1 dzień urlopu bezpłatnego.

ODPOWIEDŹ
Przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn., zm. ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) nie określają, w jaki sposób obliczyć wysokość wynagrodzenia, jaka powinna zostać nauczycielowi potrącona z tytułu przebywania na urlopie bezpłatnym.
Wskazówki w tej kwestii znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU z 1996 r. nr 62, poz. 289 z późn. zm., ostatnie z 2003 r. nr 230, poz. 2292).
Zgodnie z § 12 tego rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
Wobec powyższego miesięczną stawkę wynagrodzenia danego nauczyciela należy podzielić przez liczbę godzin w miesiącu (przyjmując, ze w tygodniu miał ich 40, a jeden dzień to nie więcej iż 8 godzin). Następnie otrzymaną kwotę należy pomnożyć w tym wypadku przez 8 godzin (czyli liczbę godzin pracy w jednym dniu) i otrzymaną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje za cały miesiąc.
Marta Handzlik - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.


#151088 ewuś - problemy z członkami rodzin pracowników

Napisane przez Asinta w 23 styczeń 2013 - 09:14

załóżcie sobie koleżanki konto na ZUS PUE i tam jak przypiszecie sobie w Zusie jednostkę obsługującą, to można dokładnie sprawdzać w danych pracownika kto jest zgłoszony z jego rodziny do zdrowotnego.Dla mnie świetna sprawa, bo nie muszę biegać do ZUSu i weryfikować zgłoszeń, tylko jak np. zgłoszę w płatniku to praktycznie na drugi dzień mam to już w PUE i przynajmniej wiem że oni (ZUS) w systemie mają daną osobę.


#150052 ZFŚS

Napisane przez Asinta w 18 styczeń 2013 - 07:46

A czy tak trudno było wykonać telefon do emerytki i poprosić o napisanie wniosku???Ja co roku dzwonię do emerytów i informuję, w jakiej wysokości planujemy świadczenie dla nich, przypominam o napisaniu wniosku, a skoro tylko ona jedna nic nie napisała, to tym bardziej uważam że nikomu z waszej jednostki by nic się nie stało jakby do niej zadzwonił....I to już nie chodzi o przepisy, czy macie tak czy siak napisany regulamin ale o zwykłe zachowanie względem drugiego człowieka.....


#149864 ZUS IWA

Napisane przez Asinta w 17 styczeń 2013 - 11:45

Co do drugiego przypadku to - dobrze zrobiłaś (według ZUS-u) wliczając tego zleceniobiorcę do liczby ubezpieczonych, ale proponuję nie doszukiwać się w tym sensu Dołączona grafika

no ja już od jakiegoś czasu sensu w tym nie szukam, po prostu robię wg wytycznych i nie wnikam za bardzo, nie analizuję, bo zwariować idzie Dołączona grafika


#147228 główna księgowa

Napisane przez Asinta w 03 styczeń 2013 - 14:48

ja jestem gł. księgową w budżetówce, odpowiedzialność nie jest współmierna do zarobków - jak to w budżetówce Dołączona grafika ale... ja tam nie żałuję, wolę tutaj spokojnie pracować niż naciągać się z prywaciarzami Dołączona grafika