Kategorie
Skocz do zawartości
 1. Księgowość

  1. Mój Inforek

   Opinie użytkowników o produktach Infor.pl
   7,3 tys.
   odpowiedzi
  2. Dla księgowych - INFOR FK

   E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo
   3,3 tys.
   odpowiedzi
  3. Podatki, rachunkowość, prawo - INFORLEX.PL

   Szybki i pełny dostęp do informacji
   3,9 tys.
   odpowiedzi
  4. Komentarze artykułów

   Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl
   54,4 tys.
   odpowiedzi
  5. VAT

   Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku
   16,1 tys.
   odpowiedzi
  6. PIT i PKPiR

   Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów
   22,4 tys.
   odpowiedzi
  7. Biuro rachunkowe

   Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.
   4,3 tys.
   odpowiedzi
  8. CIT

   Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów
   3,3 tys.
   odpowiedzi
  9. Inne podatki i opłaty

   Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
   3,8 tys.
   odpowiedzi
  10. Rachunkowość

   Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości
   16,1 tys.
   odpowiedzi
  11. Rachunkowość budżetowa

   Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym
   41,7 tys.
   odpowiedzi
  12. Rachunkowość zarządcza

   Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.
   853
   odpowiedzi
  13. ZUS i prawo pracy

   Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy
   34,1 tys.
   odpowiedzi
  14. Prawo gospodarcze

   Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze
   2,2 tys.
   odpowiedzi
  15. Zawody i programy księgowe

   Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe
   12,4 tys.
   odpowiedzi
  16. Różne tematy

   Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum
   183,1 tys.
   odpowiedzi
  17. VAT 2014

   Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!
   1,3 tys.
   odpowiedzi
  18. VAT 2016

   VAT 2016- nowelizacje, interpretacje, problemy z odliczaniem VAT
   195
   odpowiedzi
  19. VAT 2017

   VAT 2017- nowelizacje, interpretacje, problemy z odliczaniem VAT
   416
   odpowiedzi
 2. Kadry

  1. Podatki, rachunkowość, prawo - INFORLEX.PL

   Szybki i pełny dostęp do informacji
   924
   odpowiedzi
  2. Komentarze artykułów

   Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl
   41,3 tys.
   odpowiedzi
  3. Zatrudnianie i zwalnianie

   Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy
   50,7 tys.
   odpowiedzi
  4. Czas pracy

   Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy
   21,6 tys.
   odpowiedzi
  5. Urlopy

   Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta
   35,1 tys.
   odpowiedzi
  6. Obowiązki pracodawcy i pracownika

   Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika
   10,4 tys.
   odpowiedzi
  7. Uprawnienia rodzicielskie

   Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży
   17,8 tys.
   odpowiedzi
  8. 10 tys.
   odpowiedzi
  9. ZUS i Płace

   Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa
   64,4 tys.
   odpowiedzi
  10. Zarządzanie personelem

   Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój
   1,6 tys.
   odpowiedzi
  11. BHP

   Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze
   4,7 tys.
   odpowiedzi
  12. Różne tematy

   Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum
   510,7 tys.
   odpowiedzi
 3. Moja Firma

  1. Podatki, rachunkowość, prawo - INFORLEX.PL

   Szybki i pełny dostęp do informacji
   209
   odpowiedzi
  2. Komentarze artykułów

   Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl
   52,7 tys.
   odpowiedzi
  3. Zakładanie firmy

   Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan
   7,2 tys.
   odpowiedzi
  4. Działalność gospodarcza

   Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy
   9,4 tys.
   odpowiedzi
  5. Kadry i ZUS

   Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS
   5,7 tys.
   odpowiedzi
  6. Podatki

   Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US
   8,2 tys.
   odpowiedzi
  7. Dotacje

   Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie
   584
   odpowiedzi
  8. Finanse

   Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje
   5,6 tys.
   odpowiedzi
  9. Zarządzanie

   Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie
   3,1 tys.
   odpowiedzi
  10. Firmy, produkty i usługi

   Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług
   5,5 tys.
   odpowiedzi
  11. Spółka cywilna

   Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.
   321
   odpowiedzi
  12. Spółki osobowe

   Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.
   363
   odpowiedzi
  13. Spółki kapitałowe

   Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.
   458
   odpowiedzi
  14. 1,6 tys.
   odpowiedzi
  15. Różne tematy

   Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum
   20,1 tys.
   odpowiedzi
 4. Samorząd

  1. Podatki, rachunkowość, prawo - INFORLEX.PL

   Szybki i pełny dostęp do informacji
   87
   odpowiedzi
  2. Komentarze artykułów

   Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl
   16,2 tys.
   odpowiedzi
  3. Pracownicy samorządowi

   Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy
   2,2 tys.
   odpowiedzi
  4. Ustrój i jednostki

   Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe
   260
   odpowiedzi
  5. Finanse

   Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje
   883
   odpowiedzi
  6. Oświata

   Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele
   16 tys.
   odpowiedzi
  7. Zdrowie

   Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze
   3,5 tys.
   odpowiedzi
  8. Sport i kultura

   Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe
   1,4 tys.
   odpowiedzi
  9. Pomoc społeczna

   Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni
   441
   odpowiedzi
  10. Bezpieczeństwo

   Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe
   8 tys.
   odpowiedzi
  11. Transport

   Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi
   150
   odpowiedzi
  12. Środowisko

   Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne
   245
   odpowiedzi
  13. Nieruchomości

   Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali
   4,9 tys.
   odpowiedzi
  14. Rozwój i promocja

   Marketing i promocja w samorządzie
   335
   odpowiedzi
  15. Różne tematy

   Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum
   12,2 tys.
   odpowiedzi
 5. Logistyka

  1. Komentarze artykułów

   Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl
   1,5 tys.
   odpowiedzi
  2. Praca kierowcy

   Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety
   499
   odpowiedzi
  3. Ciężarówki i inny sprzęt

   Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie
   290
   odpowiedzi
  4. Podatki w logistyce

   Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce
   81
   odpowiedzi
  5. Firmy logistyczne

   Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy
   1,1 tys.
   odpowiedzi
 6. Infor.pl

  1. 7,4 tys.
   odpowiedzi
 7. Księgowość budżetowa

  1. Komentarze artykułów

   Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl
   1,6 tys.
   odpowiedzi
  2. Rachunkowość budżetowa

   Forum rachunkowości budżetowej - rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne.
   978
   odpowiedzi
  3. Sprawozdawczość

   Forum sprawozdawczości - sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, bilans, kontrola zarządcza, budżet, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość projektów unijnych, pozostałe sprawozdania
   154
   odpowiedzi
  4. Podatki

   Forum podatkowe- podatki i opłaty w sektorze finansów publicznych, procedury podatkowe, podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne, opłaty lokalne
   164
   odpowiedzi
  5. Kadry i płace

   Forum kadrowo- płacowe - obsługa kadrowo-płacowa sfery budżetowej, pracownicy samorządowi, służba cywilna, zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, awanse, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe
   715
   odpowiedzi
  6. ZUS

   Forum ZUS - ubezpieczenia w jednostkach sektora finansów publicznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe
   182
   odpowiedzi
  7. Zamówienia publiczne

   Forum zamówień publicznych - strony umowy, tryby udzielania zamówienia, środki ochrony prawnej, nowelizacja ustawy PZP, partnerstwo publiczno-prywatne
   52
   odpowiedzi
 8. Nieruchomości

  1. Komentarze artykułów

   Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości
   22,3 tys.
   odpowiedzi
  2. 4,2 tys.
   odpowiedzi
  3. 6,2 tys.
   odpowiedzi
  4. 6,1 tys.
   odpowiedzi
  5. 1,7 tys.
   odpowiedzi
  6. 3 tys.
   odpowiedzi
  7. 1,8 tys.
   odpowiedzi
 9. Moto

  1. Komentarze artykułów

   Komentarze do artykułów sekcji moto
   32,3 tys.
   odpowiedzi
  2. 709
   odpowiedzi
  3. 2,3 tys.
   odpowiedzi
  4. 1,7 tys.
   odpowiedzi
  5. 2,2 tys.
   odpowiedzi
  6. 1 tys.
   odpowiedzi
  7. 1,2 tys.
   odpowiedzi
  8. 2,2 tys.
   odpowiedzi
  9. 1,3 tys.
   odpowiedzi
  10. 604
   odpowiedzi
  11. 126
   odpowiedzi
  12. 1,1 tys.
   odpowiedzi
  13. 6,4 tys.
   odpowiedzi
  14. 48,3 tys.
   odpowiedzi
 10. Prawo

  1. Komentarze artykułów

   Komentarze do artykułów serwisu prawnego
   71,1 tys.
   odpowiedzi
  2. Prawo cywilne

   Forum prawa cywilnego
   135,4 tys.
   odpowiedzi
  3. Postępowanie cywilne

   Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.
   41,1 tys.
   odpowiedzi
  4. Prawo gospodarcze i handlowe

   Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.
   8,2 tys.
   odpowiedzi
  5. Sprawy rodzinne

   Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.
   128,9 tys.
   odpowiedzi
  6. Prawo spadkowe

   Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.
   63,7 tys.
   odpowiedzi
  7. Praca

   Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
   56,9 tys.
   odpowiedzi
  8. Konsument i umowy

   Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.
   26,3 tys.
   odpowiedzi
  9. Prawo ubezpieczeń

   Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW
   10,9 tys.
   odpowiedzi
  10. Prawo podatkowe

   Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

    

   11,8 tys.
   odpowiedzi
  11. Sprawy karne

   Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.
   59,9 tys.
   odpowiedzi
  12. Postępowanie karne

   Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator
   27,4 tys.
   odpowiedzi
  13. Prawo karne wykonawcze

   Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.
   16,3 tys.
   odpowiedzi
  14. Wykroczenia i prawo drogowe

   Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.
   28,2 tys.
   odpowiedzi
  15. Sprawy urzędowe

   Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.
   20,6 tys.
   odpowiedzi
  16. Prawo europejskie i międzynarodowe

   Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.
   1,6 tys.
   odpowiedzi
  17. Pomoc prawna

   Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

    

   6,3 tys.
   odpowiedzi
  18. Wymiar sprawiedliwości

   Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

    

   7,3 tys.
   odpowiedzi
  19. Inne

   Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

    

   14 tys.
   odpowiedzi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...