Skocz do zawartości


Pimatu

Rejestracja: 03 mar 2016
Poza forum Ostatnio: gru 10 2019 09:17
-----

Moje posty

W temacie: KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU KARTY ABONENTA DLA CYFRY PLUS

10 grudzień 2019 - 09:18

Właśnie zamieściłem cały tekst pisma do CP powyżej.


W temacie: KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU KARTY ABONENTA DLA CYFRY PLUS

25 listopad 2019 - 22:57

Właśnie zamieściłem cały tekst pisma do CP powyżej.


W temacie: KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU KARTY ABONENTA DLA CYFRY PLUS

25 listopad 2019 - 13:48

Podzieliłem na fragmenty, ponieważ w całości nie chciało się zapisać.

Mam nadzieję że będzie pomocne>

Pozdrawiam.

P.M.

 

 

P.S. Powyższe pismo wysyłam drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


W temacie: KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU KARTY ABONENTA DLA CYFRY PLUS

25 listopad 2019 - 13:47

W związku z powyższym proszę o anulowanie naliczonej „kary” i tu podkreślę jeszcze raz NIEADEKWATNEJ do czynu.

Liczę na pozytywne dla mnie rozpatrzenie sprawy.

Z poważaniem


W temacie: KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU KARTY ABONENTA DLA CYFRY PLUS

25 listopad 2019 - 13:46

Celem zastrzeżenia kary umownej powinno być wyrównanie ewentualnych szkód, jakie operator może ponieść w związku ze zwłoką.
Sąd Najwyższy wskazał, że postanowienie zawarte we wzorcu umowy, polegające na obowiązku zapłaty opłaty manipulacyjnej, która była karą umowną zastrzeżoną na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, jest w oczywisty sposób niedozwolone jako sprzeczne z bezwzględnie wiążącym art. 483 § 1 k.c., a w związku z tym nieważne na podstawie art. 58 § 1 k.c. Nieważne z mocy prawa postanowienie narusza w oczywisty sposób interes konsumenta, o którym mowa w art. 3851 k.c., gdyż zobowiązuje go do zapłaty kwoty, która nie należy się jego kontrahentowi.
Jeśli przedsiębiorca będzie piętrzył problemy, może się Pan zgłosić do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, który zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Warto nadmienić, iż właściwego Rzecznika Praw Konsumentów ustala się według miejsca zamieszkania konsumenta. Dane kontaktowe znajdzie Pan na stronie:

Znajdź pomoc | Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Gdyby samodzielne próby załatwienia tej sprawy nie przyniosły rezultatu, to bezpośrednią interwencję w Pana sprawie może podjąć Federacja Konsumentów, która świadczy tego typu pomoc w ramach realizacji zadania publicznego "Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów" finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane teleadresowe znajdzie Pan na stronie: Federacja Konsumentów
 

Z poważaniem,
Agnieszka Popławska
Konsumenckie Centrum E-porad „