Skocz do zawartości


Roza

Rejestracja: 03 kwi 2013
Poza forum Ostatnio: wrz 11 2013 14:50
-----

Moje posty

W temacie: Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych od 1 wrzesnia 2013 r.

15 lipiec 2013 - 10:28

Mówi o tym art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2013 r.o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw:

 

"W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy."


W temacie: Wynagrodzenie minimalne 2014

20 maj 2013 - 10:43

Jeśli w 2014 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 1688 zł, to i tak bardzo niewiele. Ile to jest netto?

W temacie: Roczny urlop dla matek pierwszego kwartału

30 kwiecień 2013 - 09:26

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami rządu roczny urlop będzie przysługiwał mamom wszystkich dzieci urodzonych w 2013 roku.

W temacie: Święto w innym dniu niż niedziela

30 kwiecień 2013 - 08:50

W maju są aż trzy takie święta: 1, 3 i 30.

W temacie: Roczny urlop dla matek pierwszego kwartału

30 kwiecień 2013 - 08:46

W takim razie tylko czekać na odpowiednie zapisy w projekcie ustawy.