Skocz do zawartości


Adam

Rejestracja: 01 mar 2012
Poza forum Ostatnio: sty 05 2017 12:50
-----

#1821283 usługi fryzjerskie - jak opodatkować zakup włosów?

Napisane przez Adam w 25 czerwiec 2014 - 11:58

Dzień dobry, podatnik prowadzi działalność gospodarcza: usługi fryzjerskie, uzupełnianie włosów. Podatnik chce kupić od osób fizycznych włosy, które następnie będą przekazane do innej firmy w celu wyprodukowania z nich odpowiednich peruk. Jak należy zakupić włosy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? Jakie podatki dochodowe wystąpią? Czy kupujący powinien zapłacić jakiś podatek od takiego zakupu?
#943029 wydatki na projekt w pkpir

Napisane przez Adam w 15 październik 2013 - 11:07

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży. Ostatnio zakupiłem w ramach reklamy swojej działalności gospodarczej baner reklamowy, który jest mocowany na dachu budynku. Montaż tego baneru wymagał zakupu specjalnej konstrukcji wykonanej na podstawie projektu. Mam w związku z tym kilka pytań: Czy należy zaewidencjonować w pkpir otrzymaną fakturę VAT za wydatek poniesiony na projekt konstrukcji banera reklamowego na budynek? Czy taki wydatek stanowi samodzielny środek trwały? A może należy go zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
#937392 kompensata w pkpir

Napisane przez Adam w 23 wrzesień 2013 - 09:43

Interesuje mnie zagadnienie dotyczące rozliczania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir) kompensaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. Prowadzę pkpir i dokonuję zakupu i sprzedaży z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej. W związku z tym mam pytanie czy przy kompensacie wzajemnych zobowiązań i należności powstają różnice kursowe? Jeśli tak, to po jakim kursie je przeliczać? Dodam, ze rozliczam kilka faktur jednorazowo i nie posiadam konta walutowego. Walutę do uregulowania zobowiązania kwoty kompensaty bank przelicza po swoim kursie i przelewa z mojego rachunku złotowego. Proszę o pomoc
#913665 co to są obroty

Napisane przez Adam w 25 czerwiec 2013 - 13:23

Każdy z nas chociaż raz słyszał słowo obrót. Wielu z nas zna jego definicję. Ale co wpływa na wysokość obrotu? I do czego w ogóle potrzebny, oprócz wiadomych względów, jest obrót?

Obrót to kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Należna kwota obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę, czyli kwotę należną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę podatku należnego.

Jeśli na poczet wykonywanej usługi, czy dostawy towaru pobrano zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę obrotem jest również kwota otrzymanych zadatków, zaliczek, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadająca od nich kwotę podatku. Dotyczy to także zaliczek otrzymanych na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.
#909406 sprawozdanie finansowe

Napisane przez Adam w 08 czerwiec 2013 - 12:11

spółka została założona w I półroczu 2012 r. a więc sprawozdanie finansowe ja najbardziej na koniec  grudnia 2012, nie ma mowy tutaj o pierwszym roku przedłużonym. Gdyby natomiast spółka powstała w lipcu to można pierwszy rok obrotowy przedłużyć, czyli sprawozdanie finansowe byłoby na okres od lipca 2012 do końca 2013
#877606 Świętujemy Dzień Księgowego!

Napisane przez Adam w 28 maj 2013 - 10:45

Z racji nadchodzącego Święta Księgowego wszystkim księgowym przesyłam oczywiście jak najlepsze życzenia, przede wszytkim zdrowia i podwyżki wynagrodzenia!Ale przy okazji chciałbym poruszyć temat samej nazwy zawodu "księgowy", czy nie uważacie, że jest cokolwiek przestarzała i należałoby, idąc z duchem czasu, zminienić ją na inną, bardziej przystającą do rzeczywistości. Ja proponuję np. "przetwarzacz danych", wyliczacz podatku", czy też "producent wyniku finansowego" :)


#517163 Zmiany w VAT

Napisane przez Adam w 23 maj 2013 - 13:08

Przypomnijmy, te najważniejsze zmiany w VAT 2013/2014 obejmują (w telegraficznym skrócie):• podniesienie stawki VAT z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego;• opodatkowanie stawką podstawową 23% usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego;• doprecyzowanie przepisu, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej;• objęcie podstawową stawką tego podatku (23%) wełny szarpanej i wskazanych odpadów zwierzęcych;• wprowadzenie definicji terenów budowlanych;• umożliwienie ustanawiania przez podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT (przedstawiciel podatkowy nie może mieć zaległości podatkowych);• wprowadzenie możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika);• umożliwienie wyłączenia z opodatkowania wydatków zwróconych przez nabywcę, które zostały poniesione w jego imieniu i na jego rzecz, ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku;• uelastycznienie stosowania stawki 0% w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Stawka 0% będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji (nowelizacja wprowadza przykładowy katalog dokumentów umożliwiających stosowanie tej stawki w eksporcie).Przewidziano też istotne zmiany dotyczące fakturowania:• przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy;• zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu/usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy);• faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki; nowelizacja odchodzi więc od zasady wystawiania faktur wyłącznie przez zarejestrowanych płatników podatku VAT; wprowadzono przy tym przepisy określające limit danych umieszczanych na tych fakturach podobny do obowiązującego w przypadku rachunków;• nie będzie konieczności wystawiania faktur w trzech egzemplarzach, jeśli transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy i dotyczy dostawy środków transportu;• na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny;• w przypadku gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro, możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych;• wydłużenie terminu wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, oraz wprowadzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych (obejmujących transakcje z całego miesiąca);• będzie można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą zrealizowane w jednym miesiącu. Nowelizacja umożliwia wystawianie faktur zbiorczych obejmujących transakcje z całego miesiąca kalendarzowego.Zgodnie z unijnymi dyrektywami ustawa przewiduje równoprawne traktowanie faktur papierowych i elektronicznych.Zmiany w VAT 2013Zmiany VAT dotyczące fakturowaniaW 2013 r. więcej podatników zamontuje kasy fiskalneNowe wzory deklaracji podatkowych VAT


#175860 sprzeciw wobec kontroli w firmie

Napisane przez Adam w 07 maj 2013 - 12:41

witam, czy ktoś mógłby mnie poinstruować jakie przepisy określają zakres możliwych kontroli w firmie, jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę, i czy drobny przedsiębiorca ma jakieś prawo by wnieść sprzeciwu wobec kontroli?


#175658 stawki VAT w 2014 r.

Napisane przez Adam w 06 maj 2013 - 13:55

obecne brzmienie przepisów ustawy o VAT zakłada, że w 2014 r. stawki VAT spadną o 1 pkt. proc., w związku z tym podstawowa stawka wyniosłaby 22 proc. Oczywiście ten sen miał nigdy się nie spełnić...Oto tuż przed długo wyczekiwanym weekendem majowym nasz rząd niespostrzeżenie przyjął dokument, w którym czytamy:"z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, oraz biorąc pod uwagę bardzo słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych ograniczającą wzrost polskiej gospodarki, konieczne stało się podjęcie decyzji o utrzymaniu w kolejnych latach aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie"


#174401 Będą kolejne ułatwienia podatkowe dla firm

Napisane przez Adam w 25 kwiecień 2013 - 09:44

interesującym rozwiązaniem jest na pewno zaproponowane w projekcie zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę. Rozwiązanie to z jednej strony powinno odciążyć pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej – może również zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych


#165769 ulga na złe długi - wierzytelność uprawdopodobniona

Napisane przez Adam w 15 marzec 2013 - 13:35

"wierzytelność uprawdopodobniona" hmmpo zmiana w VAT od 1 stycznia 2013 uprawdopodobnienie nieściągalności ma miejsce wówczas, gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze...ustawodawca w zakresie dotyczącym ulgi na złe długi przewidział następujące uregulowania:- w zakresie wierzytelności względem których 150 dzień braku zapłaty mija 31/12/2012 roku stosuje się przepisy tzw. starej ustawy (obowiązujące w roku 2012),- w zakresie wierzytelności względem których 150 dzień braku zapłaty mija 01/01/2013 roku należy stosować przepisy tzw. nowej ustawy.Natomiast korekty braku zapłaty w zakresie nowych przepisów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 150 dzień


#165500 ulga internetowa a płatności

Napisane przez Adam w 14 marzec 2013 - 16:13

no tutaj byłby bardzo ostrożny, bo urząd może zażądać potwierdzenia wydatków na internet, czyli potwierdzenia z rachunku bankowego od podatnika, którego dane widnieją na fakturze:( gdy takiego potwierdzenia nie będzie urząd może po prostu zakwestionować prawo do ulgi internetowej :)


#165121 ślub dziecka a ulga na dziecko

Napisane przez Adam w 13 marzec 2013 - 15:44

odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Reguła ta ma zastosowanie zarówno do dziecka małoletniego, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, wymienionego w art. 6 ust. 4 i 3 ustawy o PIT, pozostającego na utrzymaniu rodzica (art. 27f ust. 6 ustawy).


#162669 rozliczenie przez e-deklaracje

Napisane przez Adam w 05 marzec 2013 - 10:50

witaj, jak najbardziej możesz złożyć zeznanie PIT przez e-deklaracje. Fakt, iż czynisz to po raz pierwszy nie ma żadnego znaczenia. Gdy za rok 2011 nie zostało złożone żadne zeznanie roczne to wtedy w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE" wpisujesz wartość 0


#162436 ulga na nowe technologie

Napisane przez Adam w 04 marzec 2013 - 13:56

Ministerstwo Gospodarki rzeczywiście zauważyło w ostatnim czasie, że efektywność ulgi na nabycie nowych technologii jest nieszczególna, szykuje więc modyfikacje, które, daj Boże, pozwolą firmom w zszerszym zakresie korzytać z ulgi w zakresie inwestycji badawczo-rozwojowych: http://ksiegowosc.in...echnologii.html