Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Jarsz

Rejestracja: 17 sty 2013
Poza forum Ostatnio: mar 12 2013 15:55
-----

Moje posty

W temacie: zatrudnienie niani. Jaka umowa.

12 marzec 2013 - 15:55

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej. Polecam Ci zatrudnić na podstawie umowy uaktywniającej która działa na zasadach umowy zlecenia. Dzięki temu nie musisz prowadzić akt osobowych. W związku z tym nie nawiążesz stosunku pracy tylko będzie to umowa cywilno-prawna określająca stosunek zleceniodawca- zleceniobiorca. W związku z tym obowiązki nałożone przez kodeks pracy nie będą Ciebie dotyczyć. W dodatku w tym przypadku podstawą takiego zatrudnienia oparte o umowę uaktywniającą zawarte jest w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art 50.

W temacie: wynajem a podstawa podatku od najmu 8,5 %

12 marzec 2013 - 14:14

Jeżeli w umowie najmu wyodrębniono kwotę czynszu od opłat za tzw. media (np. woda, energia elektryczna, gaz, ciepło, wtedy tylko wartośc otrzymanego czynszu. W myśl art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnikaw roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeńw naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W tym przypadku kwota otrzymana faktycznie przez Pana bedzie podlegała opodatkowaniu stawką 8,5 % a nie opłaty które zostały wyodrębnione w umowie. Inaczej by było gdyby w umowie najmu nie było by takiego zapisu.

http://ryczalt.wiesz...y-za-media.html

W temacie: Pełnomocnik

12 marzec 2013 - 13:54

Warunki ustanowienia pełnomocnitwa podatkowego.Ordynacja podatkowa daje mozliwość ustanowienia pełnomocnitwa podatkowego, które nie ma jakiś szczególnych warunków. Ważne jest że osoba którą chcemy ustanowić pełnomocnikiem do spraw podatkowych musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Co to zonacza- poprostu musi byc pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona czyli nie skazana przez sąd. Zatem aby ustanowić kogoś pełnomocnikiem nie musi być prawnikiem, księgowym lub doradcą podatkowym.Należy tylko pamiętać że pełnomocnika wiąże konkretne określenie jakie czynności w imieniu podatnika moze on dokonywać. Takie szczególne okrelenie musi być oznaczone na piśmie o udzieleniu pełnomocnictwa lub ustnie do protokołu w urzedzie skarbowym. Ponadto udzielonym pełnomocnitwem pełnomocnik musi się legitymowac przy dokonywaniu tych czynności. Należy również pamiętac że udzielenie pełnomocnictwa jako czynnośc podlega opłacie skarbowej w tym momencie w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa jest określona od jednego uczielenia pełnomocnictwa jednej konkretnej osobie.

W temacie: nadpłata

12 marzec 2013 - 13:25

Nadpłata jako sposób rozliczenia się z fiskusem za zobowiązania przyszłe z tytułu podatków. Ordynacja podatkowa daje możliwośc podatniką regulować zobwiązania wobec us za prszyszłe przeszłe i obecne zobowiązania podatkowe. Ma ono zastosowanie w obu podatkach dochodowych.Istnieje kilka sytuacji kiedy nadpłata jest zaliczona na poczet zobowiazań.Z urzędu gdy podatnik ma zaległości podatkowe obecne na zasadzie podatków i odsetek od ich niezapłacenia w terminie. Zaliczenie nadpłaty z urzędu następuje w formie decyzji podatkowej.W innym przypadku urząd skarbowy wraca nadpłatę podatku chyba że podatnik wystąpi z wnioskiem o naliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Może ta nadpłatę przeznaczyć w całości lub w części na przyszłe zobowiązania. Jest jeden wyjątek w przypadku gdy nadpłata nie przekracza kwoty 8,80 (koszty upomnienia w postępowaniu egz)wtedy może z urzędu zaliczyć tą nadpłatę bez zwrotu na przyszłe zobowiązania chyba że wystąpimy o zwrot tych paru złotych.ordynacja podatkowa art. 53a 76 par 1

W temacie: Przerwa bezpłatna w ciągu dnia pracy.

08 marzec 2013 - 16:51

Przepisy kodeksu pracy na ten temat:
Art. 141. § 1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu
pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub
załatwienie spraw osobistych.
§ 2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub
regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym
pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.


Kodeks nie zakazuje tego w swoich przepisach . W praktyce jest możliwość wprowadzenia takiej przerwy nawet płatnej, choć mało który pracodawca wyraża na to zgodę z wiadomych względów. Można ją wprowadzić niezależnie od wielkości zakładu pracy i systemu czasu pracy. Zawiera to artykuł 141 Kodeksu pracy. W mocy tego przepisu wprowadza się taką zmianę w regulaminie pracy lub w umowie o pracę gdy nie jest obowiązany do ustanawiania regulaminu pracy. Żeby taka przerwa mogła być płatna muszą tak stanowić przepisy zakładowe. Pracodawca bez porozumienia z pracownikami może wprowadzić taką zmianę wypowiedzeniem zmieniającym lub też zmieni przepisy zakładowe.