Skocz do zawartości


Radomiak

Rejestracja: 15 sty 2013
Poza forum Ostatnio: kwi 30 2015 14:39
-----

#971286 założenie działalności na sprzedaz książek

Napisane przez Radomiak w 03 grudzień 2013 - 21:25

Musisz sobie wybrać, czy ryczałt czy skala podatkowa, a może podatek liniowy, przy dużych dochodach. Jeśli będziesz handlować książkami to stawka to 3%, jeśli produkcja to stawka właściwa wydaje się 5,5 % lub 8,5%.

Handel książkami nie powoduje bycia VATowcem z pierwszą sprzedażą, tylko liczysz proporcjonalnie jeśli działalność rozpoczęta w trakcie roku.
#970685 zwrot vat za materiały budowlane

Napisane przez Radomiak w 01 grudzień 2013 - 20:23

Nie masz jednego dnia, zakupy już możesz dokonywać, pozwolenie na budowę składasz wraz z wnioskiem o zwrot VAT. Na dzień składania wniosku powinieneś mieć pozwolenie, nie czekasz na pozwolenie po to żeby kupić materiały.

Najbardziej pokrzywdzeni będą Ci którzy rozpoczęli budowę w tym roku, bo tylko zakupy zrobione w tym roku będą podlegały zwrotowi VAT.
#970630 Zwrot VAT za materiały budowlane - wnioski do końca 2018 r.

Napisane przez Radomiak w 01 grudzień 2013 - 14:23

Ania_B miałem na myśli tylko ustawę obowiązującą do 31 grudnia. Jestem tego samego zdania, że jeśli otrzymamy pozwolenie z datą przed 01.01.2014 roku to będziemy wnioskować o zwrot VAT za faktury, które dotyczą zakupów z datą do końca 2013 roku. Nie jest logicznym czekanie na pozwolenie i dopiero nabywanie materiałów, bo wtedy okaże się ,że jesteśmy pod ścianą. Pozwolenie wydane jak wyżej 30 grudnia, a czas na zakupy mamy tylko do końca roku. 
#970561 wydruk wyciągu bankowego - czy może być dowodem księgowym?

Napisane przez Radomiak w 30 listopad 2013 - 23:37

Wydruk z systemu bankowego jest równoznaczny z wersją  papierową - to tak jak z fakturami elektronicznymi. Ja byłem świadkiem ostatnio kontroli - zwrot VAT, termin 25 dni, kontrola płatności, gdzie Urzędowi wystarczyła historia (to jeszcze nie wyciąg elektroniczny) - bank przesyłał z dużym opóźnieniem wyciągi w wersji papierowej.
#970555 spłata w wyniku działu spadku a PIT

Napisane przez Radomiak w 30 listopad 2013 - 22:53

Zagadnienie to było zostało wyjaśnione w indywidualnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr sprawy IPTPB2/415-508/13-2/JR

z 15.10.2013 r.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę od drugiego spadkobiercy w wyniku działu spadku kwoty ekwiwalentnej do wartości posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczy wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego, a czynność prawna zostanie zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
#970535 Miejsce prowadzenia działalności

Napisane przez Radomiak w 30 listopad 2013 - 21:29

Możesz prowadzić działalność w miejscu zamieszkania. Jaka to będzie działalność? Inspekcja Pracy może przyjść jeśli zatrudniałbyś pracowników.

Możesz zaliczyć do kosztów podatkowych opłat związanych z wynajmowanym mieszkaniem - wyliczyć można proporcjonalnie.

Właściciel domu powinien wiedzieć o tym, że będzie prowadzona działalność gospodarcza w mieszkaniu.
#970510 Zwrot VAT za materiały budowlane - wnioski do końca 2018 r.

Napisane przez Radomiak w 30 listopad 2013 - 19:15

Mylisz się na szczęście, pisałem już Ci w innym poście, ktoś już miał podobny problem gdyż miał faktury dokumentujące zakup materiałów sprzed otrzymania pozwolenia na budowę.

 

 
Interpretacja indywidualna z dnia 13.07.2012 r., sygn. IBPBII/2/415-574/12/MW - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 

 

(...)Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, by poniesione wydatki udokumentowane były fakturami, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (na nazwisko wnioskodawcy lub małżonków). Wystarczające jest zatem, aby pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot. Możliwe jest zatem, że podatnik poczyni wydatki wcześniej, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę jak również przed otrzymaniem w drodze darowizny nieruchomości z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Przy tym wniosek o zwrot części podatku VAT może być złożony wspólnie przez małżonków lub odrębnie przez każdego z nich(...)

 

 
#970391 Korekta faktury a nowa firma

Napisane przez Radomiak w 30 listopad 2013 - 08:26

Wystawisz fakturę na dane jakie posiadasz na dzień wystawienia faktury. On jako nabywca również może korygować faktury - nota korygująca. Przed wykonaniem usługi możesz wystawić pro formę,jeśli chodzi Ci o rozliczenie.

W tym przypadku te dane na fakturze to już nie Twój problem tylko nabywcy, Ty swoją sprzedaż zaewidencjonujesz. Usługi wykonane w tym roku fakturujesz do 7 dni od dnia wykonania, może nabywca już będzie posiadał pełne dane firmy.
#970344 ulga na złe długi

Napisane przez Radomiak w 29 listopad 2013 - 23:59

Zawieszenie działalności gospodarczej przez kontrahenta nie stoi na przeszkodzie, aby móc skorzystać z ulgi na złe długi. Jeśli pozostałe warunki do skorzystania z ulgi na złe długi zostaną spełnione, można skorygować należny podatek VAT. Te warunki to:

 

- dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

-na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

* wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

* dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
#970319 Dzialalnosc gospodarcza bez rachunkow i faktur?

Napisane przez Radomiak w 29 listopad 2013 - 22:13

Jasne, że można. Sytuacja ekstremalna - może przecież być taka sytuacja, że sprzedajesz towary lub wykonujesz usługi na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, którym nie wystawiasz faktury, czy rachunku, a te osoby nie proszą o tego rodzaju potwierdzenie.

Sprzedaż na rzecz takich osób ewidencjonujesz w zestawieniu sprzedaży. Na koniec miesiąca przenosisz do odpowiedniej ewidencji, czy to kpir czy to ryczałt i tam wyliczasz od tak uzyskanego przychodu podatek.
#970316 rozliczenie VAT przy zawieszeniu działalności

Napisane przez Radomiak w 29 listopad 2013 - 22:10

Niektóre programy do księgowości mają darmowy okres próbny np. http://www.infakt.pl..._do_ksiegowosci i możesz tam sobie sprawdzić jak to jest z VAT-7

 

W takim przypadku trzeba zajrzeć do przepisów, a nie programu, który w tym przypadku nie pomoże.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, jednak zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, nie dotyczy:

-podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

-podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,

-okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

-okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
#969976 Jak założyć firmę?

Napisane przez Radomiak w 28 listopad 2013 - 22:59

Samo założenie działalności gospodarczej jest bezpłatne - wniosek CEIDG , który zostaje wysłany do ZUS, US, GUS. Każdorazowa zmiana nic nie kosztuje. To, jaką działalność będziesz prowadził to już od Ciebie zależy i musisz na początek poznać koszty prowadzenia takiej działalności, aby Cię nie przerosły.

Jeśli chodzi o założenie takiego portalu, musisz się podpytać w firmach, które byłyby w stanie Ci taki portal stworzyć - samo istnienie może okazać się za mało. Potrzebny będzie dobry pomysł, aby portal był popularny, taki aby przyciągał reklamodawców.
#969971 Wystawienie refaktury

Napisane przez Radomiak w 28 listopad 2013 - 22:46

Kamboso, dla mnie klient uchyla się od zapłacenia za zaległe faktury. Mógłbyś wystawić korekty i co najwyżej wystawić faktury na spółkę, w której działa ten Twój dłużnik mając nadzieję, że otrzymasz za nie płatność, no ale nie ma już działalności, więc nie miałby kto podpisać tych korekt. Możesz go pozwać na drodze sądowej, najpierw jednak proponuję mediację.

 

Jak wiemy refakturuje się usługi, energię również, która jest towarem :)
#969963 raty leasingowe a koszty

Napisane przez Radomiak w 28 listopad 2013 - 22:32

Chcę wziąć auto firmowe w leasing, czy raty leasingowe mogę wprowadzić w koszty firmy? Jak wygląda kwestia opłacania VAT od leasingu? Proszę o pomoc!

 

Pytanie co to za samochód, osobowy czy ciężarowy. Jeśli osobowy to tak jak napisała Ewa, z tym że można zrobić sobie tabelę w excelu i tam pilnować limitu 6 tys zł. 

Pamiętać również należy , że przy samochodach osobowych przy wykupie mamy nowy limit i znowu odliczamy 60 % z takiej faktury, nie więcej jak 60 %. Możemy w ten sposób zoptymalizować obciążenie podatkowe VAT.
#969432 biuro rachunkowe

Napisane przez Radomiak w 27 listopad 2013 - 14:59

[color=#000000;]Nie ma z tym najmniejszego problemu w obecnym stanie prawnym. Nie mając certyfikatu-uprawnień, jeśli zatrudniasz osoby z takimi uprawnieniami możesz takie biuro prowadzić. [/color]

[color=#000000;]Twoja praktyka, szkoła i staż to za mało abyś mogła bez zatrudniania takich osób prowadzić działalność. Po nowym roku to się może zmienić po uchwaleniu drugiej ustawy deregulacyjnej.[/color]