Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Paulina

Rejestracja: 10 mar 2012
Poza forum Ostatnio: Informacja prywatna
-----

Moje tematy

Prosze o pomoc w rozwiązaniu zadania

10 marzec 2012 - 18:16

Zadanie
W zakładzie Produkcyjnym "LIMA" sp .z o.o. ul. Śliczna 8 50-306 Wrocław . NIP 898-20-30-400 - zatrudniony jest Antoni Kaczor zamieszkały we Wrocławiu 50-307 ul. Piękna 12/7 urodzony 17.06.1976 roku , numer PESEL 76061702429. Na jego wynagrodzenie brutto składa się :
- płaca zasadnicza 2 350 zł
- premia 15%
- dodatek stażowy 10%
Antoni Kaczor naleZy do KZP, w związku z tym płaci co miesiąc składkę w wysokości 25 zł .
W dniu 31.12.2011 roku . Naliczono wynagrodzenie za miesiąc grudzień i odprowadzono na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy . Składki ubezpieczeń społecznych , FP i FGŚP obciążające pracodawcę wynoszą 18,48% podstawy wymiaru .
Stan środków pieniężnych jednostki wynosi
w banku 30 000 zł.

Polecenia

  [*]Oblicz wynagrodzenie i potrącenia obligatoryjne w liście płac.
  [*]Oblicz składki ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracodawcę.
  [*]Ustal spłatę wszystkich zobowiązań publicznoprawnych i pozostałych .
  [*]Oblicz wysokość wynagrodzenia netto pana Antoniego Kaczora i dokonaj przelewu .
  [*]Zaksięguj zdarzenia gospodarcze grudnia .
  [*]Przyjmując założenie , że wynagrodzenie pana . Antoniego Kaczora za poszczególne miesiace jest w takiej samej wysokości jak w grudniu , wypełnij PIT-11za rok 2011. Osobą upoważnioną do podpisania dokumentu jest autor pracy .
  [*]Dokonaj rozliczenia podatku dochodowego pana Antoniego Kaczora za 2011 rok wypełnij PIT-37
  [/list]Niezbędne dane do obliczeń : składki płacone przez pracownika - emerytalna 9,76%
  - emerytalna 9,76%
  - rentowa 1,5%
  - chorobowa 2,45%
  - zdrowotna pobrana 9%
  - zdrowotna odliczona 7,75%
  - Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
  - kwota wolna od podatku 46,33 zł
  - stopa podatku dochodowego 18% . Urzad Skarbowy Wrocław - Stare Miasto ul. Inowrocławska 40, 50-200 Wrocław .
  Pozostałe dane niezbędne do zadania ustal dowolnie
  Dziękuję za wszelką pomoc .