Skocz do zawartości


urszulaaaa

Rejestracja: 05 lis 2014
Poza forum Ostatnio: lis 18 2014 08:39
-----

Moje posty

W temacie: odebranie dziecka

17 listopad 2014 - 14:22

Naoglądała się chyba  "Trudnych Spraw"...  Na pewno nie na takiej podstawie. Prędzej Ty możesz po tym co powiedziała wystapic o zakaz kontaktów z dzieckiem bo boisz się np.porwania.


W temacie: Jak napisać pozew o odebranie praw rodzicielkskich

17 listopad 2014 - 14:19

ale opisywac cały okres zwiąsku i jego postepowanie co do dzieci czy tylko wspomniec dlaczego się rozstalismy i opisywac to co działo się po rozstaniu?


W temacie: prawo do pochówku dziecka nienarodzonego

07 listopad 2014 - 09:51

 
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, rodzice dzieci martwo urodzonych i tych, które zmarły w łonach matek, bez względu na to jak długo trwała ciąża, mają prawo, by je godnie pochować. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2007 r.

Po wejściu w życie rozporządzenia rodzice wszystkich dzieci, które urodziły się martwe lub zmarły w wyniku poronienia, mogą je godnie pochować. Mogą w ciągu 48 godzin wystąpić o wydanie zwłok swojego zmarłego przed narodzeniem dziecka i mają prawo otrzymać jego kartę zgonu.

 

Do tej pory nie było podstaw prawnych do odmowy wydania przez Zakład Opieki Zdrowotnej ciał takich dzieci, nie było jednak także podstaw prawnych do ich wydawania. Lekarze często przez grzeczność pozwalali rodzicom zabrać zwłoki dziecka. W innych wypadkach martwe płody były spalane z odpadami szpitalnymi.

 

Rodzice, którzy stracili swoje dzieci, borykali się często nie tylko z cierpieniami, ale także z przepisami, które np. zezwalały na wydawanie karty zgonu niezbędnej do pogrzebu dzieci, tylko tym, które urodziły się martwo powyżej 22. tygodnia ciąży.

 

Przepisy nie precyzowały, czy karty należy wydawać także rodzicom dzieci, które zmarły w wyniku poronienia przed 22. tygodniem ciąży. To powodowało, że w niektórych szpitalach wydawano te karty, w innych nie. W ten sposób niektóre szpitale "zaniżały" statystyki śmiertelności dzieci. 

 

 

Podstawa prawna

 


Dz.U.07.1.9
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
 
z dnia 21 grudnia 2006 r.
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

(Dz. U. z dnia 5 stycznia 2007 r.)

 Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Karta zgonu jest wypełniana dla:

1)   osób zmarłych,

2)   dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do pochowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej "ustawą".".

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
______

1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

 
 
Dz.U.07.1.10
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
 
z dnia 21 grudnia 2006 r.
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

(Dz. U. z dnia 5 stycznia 2007 r.)

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.  Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.".

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
______

1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.


W temacie: Działanie na szkode dzieci

06 listopad 2014 - 19:13

Może Pani wystąpić do sądu o zgodę na wydanie paszportów dla dzieci, jeśli ojciec dobrowolnie nie chce takiej zgody wyrazić. Uzasadnić to jak wyżej. Może Pani także odebrać ojcu prawa do dzieci, a są ku temu powody, gdyż nie interesuje się dziećmi i nie płaci alimentów.Jeśli nie będzie miał praw, nie musi wyrażać na nic zgody, wtedy o dzieciach Pani sama decyduje.

paszporty mam juz przyznane sadownie i od kilku mies. jestesmy juz zagranica ale potrzebuje jego pisemnego pozwolenia na pobut stały albo do sadu. Z tym odebraniem praw juz sie dawno zastanawiałam tylko nie wiem od czego zaczac piszac pozew.