Skocz do zawartości


Praca w warunkach szkodliwych


wróć do serwisu Kadry 59 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 04 luty 2009 - 12:47

Zatrudniamy kierowców sam. ciężarowych pow. 3,5t.W firmie nie ma czegos takiego jak rejestr satnowisk w warunkach szskodliwych. Mam pytanie jak to wszystko powinno byc zorganizowane, jaką doku

#2 Guest_cc

Guest_cc
 • Goście

Napisano 04 luty 2009 - 15:59

U mnie dyrekcja wydała zarządzeniem "wykaz stanowisk pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze" (RRM z 1983 r.) i zobowiązała kadry do uzupełnienia danych niezbędnych do stwierdzenia okresu zatrudnienia w tych warunkach. Najważniejsze jest, żeby z angaży wyrażnie wynikało, że pracował na danym stanowisku (zaliczonym do warunków szkodliwych) od ...do.., w pełnym wymiarze czasu pracy.

#3 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 05 luty 2009 - 09:45

a czy służby BHP powinny coś w tym kierunku zrobić ? Pytam ponieważ nie mamy nic co mogłoby świadczyć iz zatrudniamy ludzi w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.Jakie to dane niezbędne do stwierdzenia okresu zatrudnienia w tych warunkach? Umowa? Proszę pomóżcie

#4 Guest_Prymulka

Guest_Prymulka
 • Goście

Napisano 05 luty 2009 - 10:23

Tak jak napisała cc - jeśli masz jasno sprecyzowane w umowie o pracę, że pracuje na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego pow. 3,5 t. i taką pracę wykonuje, możesz bez problemu wystawić świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Też wystawiałam i ZUS nie żądał dodatkowych zaświadczeń. Należy tylko powołać się na właściwe przepisy.

#5 Guest_ania

Guest_ania
 • Goście

Napisano 05 luty 2009 - 10:47

praca kierowcy samochodu cięzarowego pow. 3,5 t była kiedys pracą w warynkach szkodliwych a teraz do takich prac juz sie nie zalicza

#6 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 05 luty 2009 - 12:30

Zgod nie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm. ) - dalej r. w. e. p., prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3, 5 tony zostały uznane jako prace w szczególnych warunkach. Dowodem wykonywania pracy w szczególnych warunkach jest świadectwo pracy lub świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach. W załączniku (w wykazie A) do r. w. e. p. określono prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. W dziale VIII - W transporcie i łączności - Transport w pkt 2 wymieniono prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3, 5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów, jako prace w szczególnych warunkach. Istotne jest, w myśl § 2 ust. 1 r. w. e. p., że okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Okresy pracy stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Proszę pamiętać, iż w umowie o pracę należy określić stanowisko pracy w brzmieniu zgodnym z wymienionym w wykazie do r. w. e. p., czyli kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3, 5 tony. Jednak najważniejszym dokumentem potrzebnym do skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach jest świadectwo pracy. Sposób wypełnienia świadectwa pracy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm. ). Świadectwo pracy w ust. 4 pkt 8 zawiera rubrykę, w której pracodawca powinien podać informacje o okresach wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracodawca powinien określić w świadectwie pracy okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach, jak i podać stanowisko wykonywanej pracy (rodzaj, zajmowane stanowisko) ściśle według wykazu, działu i pozycji r. w. e. p. oraz wskazać wykaz, dział i pozycję właściwego zarządzenia resortowego (jeżeli takie zostały wydane). Świadectwo pracy stanowi dowód potwierdzający wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, brak szczegółowego określenia wykonywanej przez pracownika pracy uniemożliwia zakwalifikowanie danego rodzaju pracy do odpowiedniego wykazu tych prac (A lub :), co może uniemożliwić zakwalifikowanie pracy jako pracy w warunkach szczególnych i skorzystanie z tego tytułu z prawa do wcześniejszej emerytury. Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach może być również potwierdzone świadectwem wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym wg wzoru określonego w zarządzeniach resortowych.

#7 Guest_cc

Guest_cc
 • Goście

Napisano 05 luty 2009 - 14:46

ale do 31.12.2008 kierowcy sam.ciężarowych powyżej 3,5 ton byli wyszczególnieni w Wykazie, więc za ten okres należy wpisywać w świadectwie pracy. Wracając do wcześniejszego pytania; wykaz prac w szczegól........, był uzgodniony z bhp i ze zwiazkami zawodowymi.

#8 Guest_KW

Guest_KW
 • Goście

Napisano 29 maj 2009 - 09:33

mam pracownika, kótrego zwalniam teraz w maju, mam napisać dla niego świadectwo wykonywania w szczególnych warunkach w zawodzie malarz i cieśla ale kierownik poinformował mnie ze szczególne warunki nie powinnam pisać teraz do maja 2009, to do jakiej daty one obowiązują??

#9 Guest_KW

Guest_KW
 • Goście

Napisano 29 maj 2009 - 09:38

A co do kierowcy samochódów ciężarowych pow. 3,5 t. ja pisze zawsze "Praca kierowców samochodów ciężarowych pow. 3,5 tony - kierowca samochodu ciężarowego" wykaz A, dział VIII, poz. 2 pkt. 2 ( Dziennik Urzędowy MBiPMB nr 3 z dnia 06.12.1983) . Na druku który przysłał nam do firmy ZUS.

#10 Guest_anna

Guest_anna
 • Goście

Napisano 02 czerwiec 2009 - 13:15

do cctzn ze po 31-12-2008r nie jest to juz praca w warunkach szkodliwych?

#11 Guest_Elka

Guest_Elka
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2009 - 22:22

Mój mąż maobecnie 59lat. Przez 35 lat pracował jako kierowca samochodu ciężarowego. Czy ma możliwość odejścia na wcześniejszą emeryturę Jakie przepisy teraz obowiązują.

#12 Guest_milenka

Guest_milenka
 • Goście

Napisano 08 czerwiec 2009 - 08:57

to zależy w jakich latach pracował jako kierowca. jeśli przed 01.01.1999r. ma 25 lat stażu pracy i 15 lat pracy w warunkach szkodliwych to może załapać się na pomostówkę

#13 Guest_Asia

Guest_Asia
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 10:44

co z tymi przepisami resortowymi? Na jakie nalezy się powołać, jesli wystawia się świadectwo pracy w szczególnych warunkach dla kierowcy sam.ciężarowego pow.3,5 tony?

#14 Guest_milenka

Guest_milenka
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 11:02

sama musisz się dowiedzieć pod jaki resort podlegacie.

#15 Guest_milenka

Guest_milenka
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 11:03

a raczej podlegaliście bo raczej tego resortu już dawno nie ma i dlatego taki problem z wyszukaniem tych wykazów

#16 Guest_Asia

Guest_Asia
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 11:14

przecież to jest jakiś kosmos. W firmie (zakład drobiarski) od której na mocy art.23'1 KP przejęliśmy pracowników wszyscy umywają ręce i nikt nic nie wie. A firma w której pracuję teraz zajmuje się czymś innym (transport drogowy). Ale zapewne na mnie leży obowiązek znalezienia tego wszystkiego??? Mam szukać resortu dla zakładów drobiarskich, czy transportu? Czy to są odrębne przepisy, kosmos, ile ludzi przez takie coś dostanie odpowiedź odmowną w sprawie emerytury. I sądy "znów" bedą przepełnione.

#17 Guest_op

Guest_op
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 11:37

Czy na umowie o pracę musi byc wpisane praca w warunkach szkodliwych czy wystarczy jak jest w regulaminie wpisane stanowiska i 6% w warunkach szkodliwych.i jeszcze czy zatr. na 4/5 etatu licze mu szkodliwe np.za czerwiec wychodzi 76,56 to to biorę x4/5=61,25 czy juz sie nie przeliczam na etat?

#18 Guest_milenka

Guest_milenka
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 12:05

wiem, że kosmos bo sama szukałam. u nas ludzie zatrudnieni w oczyszczalni ścieków podlegali pod resort administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska. sama w życiu bym na to nie wpadła. na szczęście podpowiedź uzyskałam w innym zakładzie komunalnym no i w zusie gdzie mają te wykazy i odszukali mi interesujące mnie stanowisko

#19 Guest_milenka

Guest_milenka
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 12:06

na umowie nie musi być wpisana praca w warunkach szkodliwych

#20 Guest_Asia

Guest_Asia
 • Goście

Napisano 12 czerwiec 2009 - 12:50

u mnie w zusie Pani powiedziała mi, że niestety nie może mi pomóc i że mam sama sopbie poradzić. Super. Dziękuję za podpowiedź.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych