Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zdjęcie

Premia uznaniowa za I kwartał a zwolnienie pracownika

premia

wróć do serwisu Księgowość 25 odpowiedzi w tym temacie

#1 ReWa

ReWa

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 10 maj 2019 - 11:50

Cześć.

Otrzymywałam premię uznaniową. Premia ta jest była wypłacana za kwartały - razem z wynagrodzeniem.

Premia ta była wypłacana za każdy kwartał bez wyjątku. Z dniem 31 marca kończę zatrudnienie. Czy można mnie pozbawić premii skoro jest uznaniowa? Będę się odwoływać, ponieważ premia straciła swój charakter uznaniowy z chwilą kiedy była wypłacana regularnie. Jakie szanse na odzyskanie?

Pozdrawiam#2 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 5947 postów

Napisano 10 maj 2019 - 12:59

Raczej szans nie masz. Jak piszesz jest to premia uznaniowa czyli nie roszczeniowa.#3 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 10 maj 2019 - 13:30

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób naliczana i wypłacana była premia i czy wynikała np. z zapisu w umowie. 

Wyroków na tak i nie jest mnóstwo, ale każda sprawa indywidualna.

 

Szansa jest zawsze, a szczególnie kiedy pracodawca uregulowanie od strony formalnej miał w poważaniu.#4 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 10 maj 2019 - 13:33

Raczej szans nie masz. Jak piszesz jest to premia uznaniowa czyli nie roszczeniowa.

 


W prawie pracy nie ma czegoś takiego jak "premia uznaniowa", co powoduje że każdy, kto sobie taki składnik wypłaca naraża się na roszczenie. Tyle żeby to wiedzieć, to na prawie pracy trzeba się znać, co ciebie najwyraźniej nie dotyczy.#5 Guest_gość gość

Guest_gość gość
 • Goście

Napisano 10 maj 2019 - 13:43

W prawie pracy nie ma czegoś takiego jak "premia uznaniowa", co powoduje że każdy, kto sobie taki składnik wypłaca naraża się na roszczenie. Tyle żeby to wiedzieć, to na prawie pracy trzeba się znać, co ciebie najwyraźniej nie dotyczy.


Bo Dorota to pożerają, na niczym się nie zna tylko klepie po innych

#6 Guest_gość gość

Guest_gość gość
 • Goście

Napisano 10 maj 2019 - 13:44

Pozerka miało być

#7 ReWa

ReWa

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 10 maj 2019 - 13:45

 

W prawie pracy nie ma czegoś takiego jak "premia uznaniowa", co powoduje że każdy, kto sobie taki składnik wypłaca naraża się na roszczenie. Tyle żeby to wiedzieć, to na prawie pracy trzeba się znać, co ciebie najwyraźniej nie dotyczy.

 

Dostałam też info że jeśli premia jest co kwartał regularnie to traci charakter uznaniowy. Dziękuję za informacje. Będę próbować.#8 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 5947 postów

Napisano 10 maj 2019 - 14:04

 

W prawie pracy nie ma czegoś takiego jak "premia uznaniowa", co powoduje że każdy, kto sobie taki składnik wypłaca naraża się na roszczenie. Tyle żeby to wiedzieć, to na prawie pracy trzeba się znać, co ciebie najwyraźniej nie dotyczy.

 

 

Ty prawniku znasz się najlepiej na prawie :lol:

 

Premia uznaniowa charakteryzuje się tym, że pracodawca ma pełną swobodę w jej przyznaniu, tj. decyduje, czy w ogóle ją przyzna, komu oraz w jakiej wysokości. Nieprzyznanie takiego świadczenia pracownikowi nie powoduje po jego stronie roszczenia o wypłatę premii, a tym samym nie ma on możliwości dochodzenia jej przed sądem. Podkreślił to również Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2000 r., w którym stwierdził, że premia uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego.

O charakterze danego świadczenia (tzn. czy kwalifikować je jako premię uznaniową czy premię regulaminową) decydują zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych lub umowie o pracę, a te w każdym zakładzie pracy mogą być różnie sformułowane, nierzadko niezbyt jasno. Podkreślenia zatem wymaga fakt, że o uznaniowości danego świadczenia przede wszystkim będzie decydować zapis, z którego będzie wynikać jednoznacznie, że o przyznaniu premii decyduje pracodawca (np. prezes, dyrektor lub kierownik). Należy też zaznaczyć, że niejednokrotnie przy określeniu zasad nabywania prawa do premii uznaniowej wprowadza się dodatkowe zapisy, np. wskazujące górny pułap premii (np. 50% wynagrodzenia zasadniczego), wprowadzające warunek nienagannej pracy czy wysokiej jakości świadczonej pracy. Czasem pracownicy, powołując się na tak ogólne kryteria oraz fakt comiesięcznego wypłacania premii uznaniowej, decydują się na dochodzenie jej przed sądem w razie zaprzestania wypłacania przez pracodawcę.

Tego typu przesłanki, jak wskazane wyżej, nie wprowadzają jednak konkretnych i sprawdzalnych kryteriów uzależniających przyznanie premii, tym samym nie można uznać, że zmieniają charakter danego świadczenia w premię regulaminową. W wyroku z 6 czerwca 2000 r. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że: „Premia przewidziana w regulaminie wynagradzania, której wypłata uzależniona jest od jej uruchomienia i szczegółowego ustalenia warunków premiowania przez pracodawcę, do czasu wykonania tych czynności jest tzw. premią uznaniową (nagrodą)”.#9 ReWa

ReWa

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 13 maj 2019 - 11:03

A co sądzicie o takiej interpretacji?

 

"Nagroda pieniężna przyznawana pracownikowi przez pracodawcę na zasadzie pełnej dowolności, w uznaniu wyników jego pracy - a zatem popularna „premia uznaniowa” jest w praktyce kadrowej jednym z częstszych dodatków do wynagrodzenia, mającym motywować pracowników do efektywnej i wydanej pracy. Nagrodę tę różni od innych składników wynagrodzenia za pracę nie tylko pełna dobrowolność (brak przesłanek dla jej przyznania) ale i nieregularność jej wypłacania (z istoty nie jest to bowiem stały dodatek do wynagrodzenia). Powszechną praktyką jest jednak comiesięczne regularne comiesięczne wypłacanie „premii uznaniowej” przez pracodawców zwłaszcza pracownikom zatrudnianym za najniższe stawki. Praktyka taka, może mieć jednak dla pracodawcy negatywne skutki – zwłaszcza w przypadku konfliktu z pracownikiem na tle wynagrodzenia za pracę.Zgodnie z art. 105 kodeksu pracy nagrody mogą być przyznawane pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu pracy. Wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi za zwykłe (normalne) wykonywanie obowiązków pracowniczych, czyli w szczególności za sumienne i staranne wykonywanie pracy (art. 100 § 1 k.p.), natomiast nagrody są świadczeniami wyjątkowymi, które mogą być przyznawane za to, co wykracza poza zwykły zakres czynności, do których pracownik zobowiązał się zawierając umowę o pracę. Jak podkreśla się w orzecznictwie nagrody mogą być przyznawane pracownikowi jedynie za ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków służbowych a nie za „normalnie” wykonywaną pracę (zob. np. cytowane poniżej uzasadnienie wyroku SN z dn. 5 grudnia 2016r. sygn. akt III PK 30/16 – str. 11 i nast.)

 

W orzecznictwie SN słusznie wskazuje się również, że nagrody ze swej istoty nie mogą więc dotyczyć wszystkich albo większej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy i dlatego powszechnie stosowana praktyka odbiegająca od reguły wyrażonej w art. 105 k.p., polegająca na szerokim stosowaniu nagród, nagród „uznaniowych”, czy „premii uznaniowych” nie powinna być aprobowana (tak uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2007 r., II PZP 3/07, OSNP 2007 nr 17-18, poz. 243).

 

Świadczenie pieniężne nazwane w zakładowych przepisach płacowych (albo w umowie o pracę) „premią uznaniową”, jednakże faktycznie wypłacane pracownikowi systematycznie, w regularnych odstępach czasu, za zwyczajne wykonywanie obowiązków służbowych, za sumienne i staranne wykonywanie pracy (art. 100 § 1 k.p.), w oderwaniu od przesłanek nagrody określonych w art. 105 k.p., jest składnikiem wynagrodzenia za pracę (w szczególności wynagrodzenia urlopowego). W konsekwencji, jak wskazuje SN, pracownikowi przysługuje wówczas roszczenie o jego wypłatę. Uznanie spornej „premii” za stały wynagrodzenia ma ten skutek, że świadczenie to podlega wliczeniu do podstawy wynagrodzenia urlopowego pracownika (czy też ekwiwalentu za urlop).

 

Podobnie w/w praktykę oceniają przedstawiciele literatury przedmiotu; warto przytoczyć tu stanowisko P. Prusinowskiego zgodnie z którym, cyt. „ustalenie w procesie o zapłatę, że element „wynagrodzeniowy” świadczenia nazwanego formalnie „nagrodą” ma charakter dominujący, może spowodować sytuację, w której pracownik nabędzie prawo do tego świadczenia. Wówczas przyznanie pracownikowi nagrody wychodzi poza zakres normatywny art. 105 k.p. a taka należność w rzeczywistości stanie się częścią jego wynagrodzenia za pracę, przy czym w razie sporu rolą sądu jest zrekonstruowanie kształtu tego świadczenia.” (zob. P. Prusinowski: Nagroda udzielana pracownikowi na podstawie art. 105 k.p. a wynagrodzenie za pracę, Monitor Prawa Pracy 2015 nr 5, s. 230).

 

Podsumowując: szeroko rozpowszechniona praktyka regularnego nagradzania pracowników tzw. premiami uznaniowymi może w sytuacji konfliktu z pracownikiem okazać się niebezpieczna dla pracodawcy. Jeśli bowiem w procesie pracownik wykaże, że świadczenie to otrzymywał praktycznie co miesiąc, a z drugiej strony pracodawca nie będzie w stanie wykazać, czym pracownik na takie dodatkowe wynagrodzenie zasługiwał, to sąd pracy uzna takie wynagrodzenie nie za dobrowolną nagrodę płatną jedynie według uznania pracodawcy, lecz za stały składnik wynagrodzenia za pracę, - należny pracownikowi obok płacy zasadniczej, wynagrodzenia za ewentualne nadgodziny i innych świadczeń należnych pracownikowi z mocy prawa lub regulaminu wynagradzania."

 


#10 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 11:42

Ty prawniku znasz się najlepiej na prawie

 

 

 


Przytocz przepis, a nie cudze stanowisko.

Zwyczaj i ułomna nomenklatura to nie prawo, ale znowu - zacytowałaś coś, czego najwyraźniej kompletnie nie rozumiesz, i nie posiadasz wiedzy i umiejętności żeby właściwe wnioski wyciągnąć.CTRL+c/CTRL+v to i małpa potrafi.

 

Dzięki takim nieukom jak ty pracodawcy notorycznie przegrywają w sądach, bo pracownicy którzy powinni się na prawie pracy znać g... wiedzą o dziedzinie którą się zajmują.

Ale cóż - jak pracodawca godzi się na mierność, jaką sobą prezentujesz, to sam też pewnie niezbyt wysokich lotów, pewnie jesteś zwykłą urzędniczyną, która wpływu na nic nie ma.#11 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 5947 postów

Napisano 13 maj 2019 - 12:15

Tak bardzo boisz się ujawnić swój były nick?

No tak spalona jesteś na tym forum doszczętnie. Pozostało tylko ujadanie, obrażanie i trollowanie

trollface-gizm.jpeg#12 Guest_Go

Guest_Go
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 12:33

Dorota
To się leczy, masz urojenia, podejrzenia, fobie, kim ty jesteś, że wydaje ci się, że jesteś obserwowana, śledzona .
Masz defekt wiesz o tym?
To jacyś agenci czy co? "Spalona?" Co ty bredziesz?
Jakieś gostki dyskutują, a ty ni w piz...ę ni w oko wyjeżdżasz z tekstem :)
No to się uśmiałem

#13 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 12:34

A co to znaczy, że ktoś jest "spalony" na forum? To znaczy co?

#14 Guest_Pi Pi

Guest_Pi Pi
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 13:13

A gówno to znaczy. Weź się za robotę, a nie głupoty!

#15 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 5947 postów

Napisano 13 maj 2019 - 13:17

Widzę, że znowu zaczyna się zmiana nicków.

Brak odwagi cywilnej do ujawnienia się :ph34r:#16 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 13:28

Widzę, że znowu zaczyna się zmiana nicków.
Brak odwagi cywilnej do ujawnienia się :ph34r:

Tobie jest potrzebny psychiatra a może nawet leczenie zamknięte

#17 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 13:33

Tak bardzo boisz się ujawnić swój były nick?
No tak spalona jesteś na tym forum doszczętne, pozostało tylko ujadanie, obrażanie i trollowanie

Schizofrenia paranoidalna, zaburzenia urojeniowe - taka diagnoza Dorota dla ciebie

#18 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 5947 postów

Napisano 13 maj 2019 - 13:34

Widzę, że dobrze jesteś obeznana z tym tematem.

Masz duże doświadczenie leczenia się w szpitalu dla psychicznie chorych bo w kółko piszesz tylko o tym.#19 Dorota

Dorota

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 5947 postów

Napisano 13 maj 2019 - 13:37

Schizofrenia paranoidalna, zaburzenia urojeniowe - taka diagnoza Dorota dla ciebie

 

No widzisz, nawet zaczynasz zapamiętywać choroby z twojego otoczenia.#20 Guest_Ola

Guest_Ola
 • Goście

Napisano 13 maj 2019 - 13:41

Dorota nie zadaj się z głupim bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona swoim doświadczeniem.Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: premia

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych