Skocz do zawartości


mops-zmiana pracownika socjalnego


10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_użytkowinik

Guest_użytkowinik
 • Goście

Napisano 07 styczeń 2013 - 13:26

Witam
Bardzo proszę o pomoc w tym temacie.Nazywam się Teresa Domagała/Skalska/ i od 1991 r mam stwierdzoną chorobę psychiczną-schizofrenię paranoidalna.Z tego tytułu pobieram rentę chorobową,która jest bardzo niska,dlatego od dłuższego czasu korzystam z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.Od dłuższego czasu na wywiad środowiskowy przychodził do mnie pracownik socjalny-Pani Beata,która jak mnie zawsze informowała,że ma tylko osoby chore pod swoją opieką i w tym kierunku ośrodek wysyłał ją na szkolenia.Dzisiaj byłam w biurze MGOPS u tej Pani i ona poinformowała mnie,że od tego roku Dyrektorka tego Ośrodka przydzieliła jej inny teren/rewir-czyli"część miasta lub jakiegoś terenu podległa określonym służbom"/ i mnie już nie będzie prowadziła.Poinformowała mnie również,który pracownik przejął moje dokumenty/akta i gdzie powinnam się udać.W obecnej sytuacji mam niezałatwioną sprawę mieszkaniową ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju i pracownik socjalny na bieżąco był informowany w tej sprawie,a nawet z MGOPS wysłane było pismo do SM.W związku z tym nowy pracownik musi zapoznawać się z tymi dokumentami.Po drugie pracownik ten prowadzi sprawy mojej córki Moniki,która ma 4 małych dzieci i mieszka na tym samym osiedlu co ja,lecz tylko w bloku komunalnym i z tego co się orientuje pracownik ten pracuje tylko z ludźmi zdrowymi.
Na tej podstawie chciałabym wiedzieć:
1/Czy Dyrektor MGOPS może zmieniać pracownikom teren mimo,że nie posiadają oni odpowiedniego wykształcenia/szkoleń/ w tym kierunku?
2/Czy obecnie mogę prosić Dyrektor tego Ośrodka o to,żeby ponownie prowadził moją sprawę ten sam pracownik?

#2 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 07 styczeń 2013 - 21:26

Wita, ponownie.
Sprawdzałam w statucie i regulaminie MGOPS w Busku-Zdroju zakres zadań Dyrektora tej placówki i nie znalazłam zapisu z którego wynika,że Dyrektor może zmieniać pracownikowi socjalnemu teren.Nie znalazłam też takiego zapisu w ustawie o pomocy społecznej,dlatego nie wiem czym się kierowała Dyrektorka tego ośrodka ustalając te zmiany.W związku z tym chcę napisać pismo o zmianę mi tego pracownika uzasadniając tak jak napisałam w tym temacie,dlatego proszę o porady co mogę jeszcze dopisać.Być może są jeszcze inne przepisy prawne o których ja nie wiem i za podanie mi ich będę bardzo wdzięczna.

#3 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2013 - 09:58

Witam.
Dzisiaj złożyłam wniosek napisany komputerowo w MGOPS w Busku-Zdroju,który został zarejestrowany pod Nr.koresp.73/2013 z dopiskiem p.B.G...+A.T...We wniosku prosiłam o ponowne powierzenie obowiązków prowadzenia moich spraw pracownikowi socjalnemu Pani Beacie G... W uzasadnieniu napisałam,że ta Pani dużo mi pomogła zwłaszcza w sprawie osobistej i mieszkaniowej i jest dobrze zapoznana z moją sytuacją osobistą i mieszkaniową,dlatego proszę o ponowne powierzenie jej prowadzenia moich spraw.Jednocześnie poprosiłam o podanie mi informacji,dlaczego taka zmiana była konieczna w tym Ośrodku i jaka podstawa prawna ją reguluje/np.Statut.Regulamin,Ustawa,Zarządzenie/

Podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym dzisiaj otrzymałam również informację,że nie można sobie wybierać pracownika socjalnego,bo dla każdej osoby taki pracownik jest przydzielany ze względu na miejsce zamieszkania.Zgadzam się z tym stwierdzeniem jednak w moim przypadku nic się nie zmieniło,ponieważ obecnie dalej mieszkam w tym samym lokalu,czyli posiadam ten sam adres zamieszkania,a jeżeli już nastąpiły takie zmiany w MGOPS,to z uwagi na opisaną wyżej moją sytuację uważam,że Dyrektor tego Ośrodka może tutaj swoją decyzję zmienić.W celu zapoznania się z dokładną treścią tego dokumentu umieszczam go na forum jako załącznik:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/Moje%20obrazy/wniosek%20do%20mgops%20z%2008.01.2013%20r.jpg

#4 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 16 styczeń 2013 - 17:37

Witam.
Dzisiaj otrzymałam za potwierdzeniem zwrotnym przesyłkę poleconą z MGOPS PŚ.8128.58.2013 z 14.01.2013r.W piśmie tym Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje mnie,że obowiązująca zmiana mi pracownika socjalnego jest zgodna z art.110 pkt 11 z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r/Dz.U.z 2009r Nr.175,poz.1362 póź.zm./Jednocześnie stwierdza,że pozostawienie mi pracownika socjalnego Beaty G.. jest możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry do udziału w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie.
Czytałam tą ustawę i art.110 pkt 11 ma taki zapis:
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.
Tak więc nie jest to odpowiedź ma mój wiosek w sprawie zmiany mi pracownika socjalnego,lecz ogólna informacja dotycząca zatrudniania pracowników socjalnych.Natomiast stwierdzenie ,że pozostawienie mi pracownika socjalnego Beaty G.. jest możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry do udziału w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie jest tylko zmuszeniem mnie do brania udziału w terapii w takim domu.
Wyjaśniam tylko,że uczestniczyłam już w takiej terapii i dla mnie sam udział i pobyt w takim domu źle wpływał na moją psychikę i stan ducha,ponieważ osobiście dobrze czuję się wśród osób zdrowych.Czynności jakie wykonywałam tam, wykonuję podczas wolnego czasu od zajęć domowych samodzielnie w domu i w ten sposób zapominam o swojej chorobie i różnych problemach,a że mówię prawdę umieszczam zdjęcie z takimi pracami.
Jeżeli zaś chodzi o pracownika socjalnego Beatę G..to wyjaśniam również,że podczas składania wniosku do MGOPS o udzielenie mi pomocy finansowej pod koniec grudnia 2012r składałam zaświadczenie od lekarza psychiatry i obecnie moja sytuacja nie uległa zmianie,ponieważ dalej systematycznie zażywam leki psychotropowe.Od 2005r nie uczestniczyłam już w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy,a mimo to pracownik socjalny Beta G prowadziła moje sprawy.Tak więc uważam,że w tym przypadku
Dyrektor Ośrodka nie miła podstaw do podjęcia takiej decyzji,ponieważ nie można nikogo zmuszać do brania udziału w takiej terapii tym bardziej,że o tym powinien decydować lekarz,a nie Pani Dyrektor.W związku z tym chciałabym wiedzieć:
Czy Dyrektor MGOPS postąpiła zgodnie z prawem w tej sytuacji?

#5 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 16 styczeń 2013 - 19:20

Witam.
Dzisiaj za potwierdzeniem zwrotnym otrzymałam przesyłkę listową z MGOPS PŚ.8128.58.2013z 14.01.2013r.W piśmie tym Dyrektor Ośrodka informuje mnie,że obowiązująca zmiana mi pracownika socjalnego jest zgodna z art 110 pkt 11 z ustawy o pomocy społecznej z dna 12 marca 2004/Dz.U. 2009r Nr 175,poz.1362 póź.zm./Jednocześnie stwierdza,że pozostawienie mi pracownika socjalnego Beaty G jest możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry do udziału w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie.
Czytałam tą ustawę i art.110 pkt 11 ma taki zapis:
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników

Tak więc nie jest to podstawa prawna do udzielenia mi odpowiedzi na zmianę pracownika socjalnego lecz ogólna informacja o zatrudnianiu pracowników socjalnych.
Również stwierdzenie Pani Dyrektor,że pozostawienie mi pracownika socjalnego Beaty G jest możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry do udziału w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie jest zmuszeniem mnie do brania udziału w terapii takiego domu.
W celu wyjaśnienia dodam tylko,że uczestniczyłam już w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy i pobyt tam źle wpływał na moją psychikę i stan ducha,ponieważ dobrze się czuję przebywając wśród osób zdrowych.Czynności,które tam wykonywałam wykonuję samodzielnie w domu podczas wolnego czasu od obowiązków domowych,a że mówię prawdę zamieszam na forum zdjęcie z takimi pracami
Jeżeli chodzi o pracownika socjalnego Beatę G,to wyjaśniam,że od 2005r nie biorę już udziału w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie i mimo to pracownik ten prowadził moje sprawy do końca 2012r.Po drugie przy składaniu wniosku do MGOPS o udzielenie mi pomocy finansowej dostarczyłam zaświadczenie od lekarza psychiatry/ostatnio pod koniec 2012r/,że się leczę i jestem pod stałą kontrolą tak więc moja sytuacja zdrowotna nie uległa zmianie.
Uważam również,że tylko lekarz decyduje,czy powinnam brać udział w takiej terapii zajęciowej,a nie Pani Dyrektor Ośrodka,która tak naprawdę nie wie jak w moim przypadku przebiega ta choroba,a u każdego człowieka może się inaczej objawiać i przebiegać.
W związku z tym chciałabym wiedzieć:
Czy Dyrektor MGOPS postąpiła zgodnie z prawem?
Załączam również pismo z MGOPS w celu poznania dokładnej jego treści oraz na potwierdzenie moich wypowiedzi,ponieważ z powodu mojej choroby psychicznej wiele forumowiczów mi nie wierzy,że mówię prawdę.
Tresa Domagała/Skalska/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/Zdj%C4%99cie0260.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/Moje%20obrazy/mgops%20pismo%20z%2014.01.2013r.jpg

#6 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 25 styczeń 2013 - 13:01

Witam.
Dzisiaj byłam na rozmowie u Dyrektorki MGOPS w sprawie uzyskanie informacji,czy jej decyzja jest ostateczna.Pani Dyrektor tego Ośrodka podczas rozmowy wyjaśniła mi,że pracownik socjalny Beata G. nadal prowadzi sprawy osób z zaburzeniami psychicznymi,ponieważ w tym kierunku posiada wyższe wykształcenie,ale oprócz tych osób prowadzi również sprawy osób z innego terenu.Na zmianę zakresu obowiązków pracownika socjalnego wg.Pani Dyrektor było zbyt duże obciążenie jej tymi obowiązkami,dlatego pozostawiono jej tylko prowadzenie obowiązków z osobami chorymi psychicznie,które uczęszczają do Środowiskowego Domu Samopomocy na "Górce" w Busku-Zdroju i osobami z wyznaczonego terenu.Podczas rozmowy wyjaśniłam Pani Dyrektor,że ja do tego Domu nie zamierzam uczęszczać,ponieważ lepiej się czuję wśród osób zdrowych niż chorych,a sam pobyt w tym domu pogłębiał moją chorobę,a nie pomagał mi,ponieważ przez 6 godz.dziennie miałam tam kontakt z ludźmi u których ta choroba objawiała się w różny sposób.Ponadto wyjaśniłam również,ze prace jakie tam wykonywałam obecnie wykonuję samodzielnie w swoim domu.Na tej podstawie poprosiłam również o zmianę jej decyzji i przydzielenia prowadzenia moich obowiązków pracownikowi socjalnemu-Beacie G.Niestety Pani Dyrektor oświadczyła mi,że nie może zmienić swojej decyzji i poinformowała mnie,że mogę robić w ten sposób:czynności formalne/składanie wniosku i przeprowadzenie wywiadu/ załatwiać u nowego pracownika socjalnego,a nieformalne/rozmowa w sprawie osobistej/ u pracownika socjalnego Beaty G.Powiedziałam,że nie mogę w ten sposób postąpić,ponieważ pracownik socjalny prowadzący moją sprawę powinien zorientowany być w mojej sytuacji osobistej ,rodzinnej i mieszkaniowej.Mimo to usłyszałam tylko,że decyzja jej jest ostateczna,dlatego też powiedziałam,ze zamierzam się odwołać od tej decyzji do SKO w Kielcach.
Bardzo proszę o wypowiedzi i poradę:
Czy moje odwołanie będzie skuteczne w związku z opisaną sytuacją?
Czy rzeczywiście w tym przypadku Pani Dyrektor nie może zmienić tej decyzji mimo,że sama powiedziała,ze pracownik ten ma kwalifikacje do prowadzenia spraw z osobami psychicznymi
?
Teresa Domagała/Skalska/

#7 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 28 styczeń 2013 - 17:44

Witam
Zrezygnowałam z napisania odwołania od decyzji Pani Dyrektor do SKO,ponieważ uznałam,że ta sprawa długo by trwała,a mnie zależy na szybkiej pomocy finansowej tego Ośrodka.
Dzisiaj napisałam komputerowo wniosek o udzielenie mi pomocy finansowej i we wniosku tym określiłam się w jakiej wysokości chciałabym uzyskać tą pomoc.Z doświadczenia wiem,że nawet przy zasiłkach celowych specjalnych MGOPS nie udziela pomocy w oczekiwanej wysokości,tylko przyznaje zasiłki w zależności od możliwości finansowych tego Ośrodka.Biorąc to pod uwagę ja też podałam kwoty jakie mi brakuje do normalnego funkcjonowania w warunkach odpowiadających godność człowieka,a jak otrzymam mniejszą pomoc z Ośrodka muszę się zapożyczać.Czytałam wiele uwag na forum dotyczących udzielania takiej pomocy i oświadczam,że nie piję alkoholu,nie palę papierosów i chętnie podjęłabym każdą proponowaną mi pracę co wielokrotnie zgłaszałam pracownikowi socjalnemu. Niestety z powodu mojej choroby psychicznej nikt mnie nie chce zatrudnić,a ja nie mam żadnego pomysłu w jaki sposób mogłabym poprawić swoją sytuację finansową i życiową.
Do wniosku załączyłam:
Załączniki:
1/Faktura VAT nr.04 1142 005 0081 04 /KTR/93 0081 0 za energię elektryczną z terminem płatności 24.12.2012r./kserokopia 1 szt.
2/Faktura /do zapłaty/ VAT nr.560/F/FB/1525/01/13 za gaz z 23.01.2013r/kserokopia 1 szt./
3/Faktura VAT nr.560/F/FB/2122/12/12 za gaz z 21.12.2012r./kserokopia 1 szt./
4/Odcinek wpłaty w dn. 21.12.2012r. 10 raty kredytu z SANTANDER CONSUMER FINANSE S.A. /kserokopia 1 szt./
5/Odcinek dla wpłacającego opłaty czynszu za lokal oś. Kościuszki za miesiąc XII 2012r w wys.500zł./kserokopia 1 szt./
6//Faktury nr FA/5686/2012/DET i FA/5687/2012/DET za dostawę internetu i zakup klawiatury do komputera z „BAJT computers”/kserokopia 2 szt./
7/Pismo ze SM -WEZWANIE PRZEDSĄDOWE OSTATECZNE z 17.01.2013r./ kserokopia 1 szt./
8/NOTA KSIĘGOWA nr.1/01/2013 z 16.01.2013r ze SM / kserokopia 1 szt./
9/Rozliczenie zużycia zimnej wody za II półrocze 2012r ze SM z 16.01.2013r./kserokopia 1 szt./
W celu poznania treści tego wniosku umieszczam go na forum i bardzo proszę o wypowiedzenie się w tym temacie
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/Moje%20obrazy/wniosek%20do%20mops%20%20za%20%20grudzie%C5%84%202012%20str.1.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/Moje%20obrazy/wniosek%20do%20mops%20%20za%20%20grudzie%C5%84%202012%20str.2.jpg

#8 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2013 - 14:46

Witam.
Byłam dzisiaj u nowego pracownika socjalnego Agaty T. w sprawie ustalenia daty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w moim mieszkaniu.Pani Agata poinformowała mnie,że ma całą teczkę z moimi dokumentami,ale mojego wniosku złożonego wczoraj w sekretariat MGOPS jeszcze nie otrzymała.Mimo to na moją usilną prośbę ustaliła ,kiedy do mnie przyjdzie.Wręczyła mi też oświadczenie/gotowy druk z MGOPS/ wypełnione przez nią w celu pobrania żywności z programu"PEAD".
Chciałabym wiedzieć:
1/Czy pracownik socjalny może wypisać takie oświadczenie mimo,że nie posiada moich dokumentów za miesiąc grudzień,a oświadczenie to wypisane jest z datą dzisiejszą.?
2/Czy w oświadczeniu tym powinna być wpisana kwota 684 zł?
w następującej treści tego oświadczenia-cytuję:
W przypadku zwiększenia dochodu miesięcznego na członka rodziny przekraczającego 684 zł zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym pracownika socjalnego.
3/Co oznacza ta kwota 684 zł i na jakiej podstawie jest wpisana?
Teresa Domagała/Skalska/

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2013 - 23:04

Witam.Sprawdzałam w internecie jaka jest podstawa prawna przy wpisaniu w oświadczeniu tej kwoty 648 zł i nie znalazłam,natomiast sama obliczyłam sobie,ze jest to kwota :ustawowe kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie powiększone o 150% /456 zł X 150%=648 zł/
Dziwi mnie,że przy tej samym kryterium dochodowym obecna Pani Agata wpisała tą kwotę,ponieważ znalazłam w moich dokumentach takie same oświadczenie tylko,ze na odzież z 07.12.2012r wypisane przez pracownika socjalnego Beatę G. i ona wpisała kwotę w wys. 456 zł.
Zatem więc obecnie nie wiem które oświadczenie jest wypisane poprawnie,ponieważ żywność pobrałam w grudniu na podst. oświadczenie,które wypisane było tak jak na odzież.

W celu zapoznania się z tymi dokumentami umieszczam je na forum:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/o%C5%9Bwiadczenie%20do%20PEAD%20nr.2.jpg

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Moje%20dokumenty/o%C5%9Bwiadczenie%20do%20PEAD%20nr.1.jpg
Teresa.

#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 12 luty 2013 - 14:39

Witam
Wczoraj w biurze MGOPS odebrałam od pracownika socjalnego Agaty T. dwie decyzje:
1/ PŚ.8212.28.2013/HB z 07.02.2013r w sprawie ustalenia prawa do zasiłku specjalnego
2/PŚ.8212.301.2013/HB z 07.02.2013r w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego(w postaci zasiłku celowego)
Te dwie decyzję są na kwotę 200 zł każda i nie ukrywam,że wiedziałam o tym,że nie otrzymam oczekiwanej pomocy o jaką wnioskowałam.
Mimo to nie zamierzam się odwoływać od tych decyzji do SKO,ponieważ łączna kwota w wys.400zł jest duża chociaż nie wystarczy mi na niezbędne potrzeby tj.opłaty,które w tym miesiącu jak wyliczyłam będą wynosić około/nie mam jeszcze rachunku za gaz,który otrzymuję zawsze 20 dnia każdego miesiąca/ 1200 zł przy mojej rencie chorobowej w wys.691,25 zł.
Tak więc jak zawsze na pewno nie dokonam wszystkich opłat,dlatego zmuszona jestem w następnym miesiącu ponownie złożyć nowy wniosek.
Jednak jak o tym poinformowałam tego pracownika-Panią Agatę T. w odpowiedzi usłyszałam, że następnym razem ta pomoc na pewno będzie dużo mniejsza.
Wiem dobrze o tym,że Pomoc Społeczna ma tylko wspierać w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb,ale ja już nie wiem co mam robić,żeby wyjść z tego zadłużenia i żyć w warunkach odpowiadających godności człowieka,czyli mieć śr.finansowe na opłaty i życie.
Na tej podstawie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na zadane pytania:
1/Co mogłabym zrobić w celu poprawy mojej sytuacji?
2/Czy przy takich poniesionych opłatach rzeczywiście mogę otrzymać dużo mniejszą pomoc finansową?
Teresa Domagała/Skalska/

#11 Guest_Aga

Guest_Aga
 • Goście

Napisano 12 luty 2019 - 08:27

Witam mam pytanie jak mogę napisać o zmianę pracownika socjalnego bo mam panią która po prostu nie rozumie pewnych sytuacji życiowych i rodzinnych i zamiast pomóc to robi pod górkę bierze wywiad i dopiero na drugi miesiąc daje zapomogę a przez cały jeden miesiąc siedzisz z dziećmi głodny bo nie masz co do gara włożyć jak mam napisać pomóżcieDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy