Skocz do zawartości


Odszkodowanie z TPSA a PIT


5 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-darks

Guest_-praw-darks
  • Goście

Napisano 27 grudzień 2006 - 16:22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego TPSA w przypadku niemożliwości przeniesienia telefonu po okresie 18 m-cy od podpisania stosownego dokumentu ma obowiązek wypłacać, co miesiąc, odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego abonamentu. U mnie tak się stało i TPSA wypłaciła mi właśnie takie odszkodowanie (ok. 40 zł). Pytanie jest proste: czy to się zalicza do przychodów podlegających opodatkowaniu?

#2 Guest_-praw-regina

Guest_-praw-regina
  • Goście

Napisano 27 grudzień 2006 - 18:22

Moim zdaniem nie - bo nie jest do dochód, tylko rekompensata za niewłaściwe wywiązywania się z obowiązku nałożonego ustawą na operatora. Rekompensata, która może być w całości zużyta przez Ciebie np. na droższe połączenia przez telefon komórkowy. Dla pewności warto byłoby zapytać się bezpośrednio w Twoim urzędzie skarbowym. Cywilizacja dotarła również do nich i nie robią większych problemów z udzielaniem odpowiedzi na tego typu pytania.

#3 Guest_-praw-darks

Guest_-praw-darks
  • Goście

Napisano 27 grudzień 2006 - 22:54

[quote:2e35f303cb="Regina"]Moim zdaniem nie - bo nie jest do dochód, tylko rekompensata za niewłaściwe wywiązywania się z obowiązku nałożonego ustawą na operatora. Rekompensata, która może być w całości zużyta przez Ciebie np. na droższe połączenia przez telefon komórkowy. Dla pewności warto byłoby zapytać się bezpośrednio w Twoim urzędzie skarbowym. Cywilizacja dotarła również do nich i nie robią większych problemów z udzielaniem odpowiedzi na tego typu pytania.[/quote:2e35f303cb]Dzwoniłem do swojego US i niestety cywilizacja do nich chyba nie dotarła. Pani najpierw stwierdziła, żebym sobie zajrzał do ustawy. Ja do niej, że ja wiem, że mogę zajrzeć sobie do ustawy ale wiem też, że to co tam jest napisane jeden US może zinterpretować jako "a" a inny US jako "b". Wówczas pani stwierdziła, żebym przyjechał do nich z dokumentami które mam i kierowniczka oceni... Pomijając owo aspołeczne i antycywilizacyjne rozwiązanie mam po prostu daleko do swojego US i musiałbym poświęcić na to z 5 godzin a na to nie mam za bardzo czasu dlatego pozwoliłem się zapytać tutaj...

#4 Guest_-praw-regina

Guest_-praw-regina
  • Goście

Napisano 28 grudzień 2006 - 00:22

Pogrzebałam trochę w przepisach i orzecznictwie i nie ma żadnych wskazówek jak traktować takie odszkodowanie od TPSA.Niewątpliwie problem będzie sprowadzał się do interpretacji tego przepisu:[quote:a760029ece]Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: 1) 2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, [b:a760029ece]3) otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:[/b:a760029ece]a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,B) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,[b:a760029ece]g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,[/b:a760029ece][/quote:a760029ece]A więc zasadnicze pytanie: skąd wynika podstawa odszkodowania za spóźnienie się z przeniesieniem numeru? Jeśli z ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych to problem rozwiązany. Jeśli natomiast jest to jeden z zapisów umowy z TPSA lub ich wewnętrzny regulamin - no to może być problem...

#5 Guest_-praw-darks

Guest_-praw-darks
  • Goście

Napisano 28 grudzień 2006 - 18:12

[quote:bf672c6dcf="Regina"]Pogrzebałam trochę w przepisach i orzecznictwie i nie ma żadnych wskazówek jak traktować takie odszkodowanie od TPSA.Niewątpliwie problem będzie sprowadzał się do interpretacji tego przepisu:[quote:bf672c6dcf]Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: 1) 2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, [b:bf672c6dcf]3) otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:[/b:bf672c6dcf]a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,B) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,[b:bf672c6dcf]g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,[/b:bf672c6dcf][/quote:bf672c6dcf]A więc zasadnicze pytanie: skąd wynika podstawa odszkodowania za spóźnienie się z przeniesieniem numeru? Jeśli z ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych to problem rozwiązany. Jeśli natomiast jest to jeden z zapisów umowy z TPSA lub ich wewnętrzny regulamin - no to może być problem...[/quote:bf672c6dcf]Art. 105. 1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.3. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.4. Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego: 1) terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub 2) określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług- za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje użytkownikowi końcowemu od przedsiębiorcy wyznaczonego odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej, stosowanej przez tego przedsiębiorcę za świadczenie usługi powszechnej płatnej okresowo.W moim przypadku chodzi o ust.4. TP na podstawie podpisanego aneksu do umowy zobowiązało się do świadczenia usługi w nowym miejscu w terminie nie późniejszym niż 18 m-cy od daty podpisania aneksu. W moim wypadku termin minął 31.10.06. Myślę, że to co napisałaś w kontekście powyższego zapisu z prawa telekomunikacyjnego pozwala stwierdzić, że tego typu przychód nie podlega opodatkowaniu.

#6 Guest_damian

Guest_damian
  • Goście

Napisano 23 kwiecień 2019 - 17:58

W prawie podatkowym doskonałym specjalistą jest adwokat Paweł Cejrowski. Bardzo mi pomógł. Imponująca wiedza i podejście do sprawy. Wszystko dokładnie przeanalizował i sprawa była wygrana:) 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych