Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

stracilem prawojazdy w pl czy moge zrobic je w Anglii?


12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 17:21

1) Tak;

2) Trzeba będzie ponownie zdać egzamin w kraju;

3) Nie będzie sprawdzał.

#2 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 16 październik 2008 - 18:58

jeszcze raz wielkie dzieki za chec pomocy i za cytaty. Wszystko bylo by ladnie i pieknie gdyby nie fakt ze jest tam cala masa roznego rodzaju terminow prawnych. Po przeczytaniu i probie analizy tego wszystkiego nadal nie jestem pewien czy dobrze to interpretuje. Czy moglby ktos z doswiadczeniem przelozyc to w skrocie na zwyczajny jezyk i odpowiedziec ostatecznie na 3 pytania:

1. Czy mimo zakazu poruszania sie w pl z wyrokiem prawomocnym i cofnietym prawem jazdy z urzedu moge zrobic w UK prawo jazdy od nowa?

2. Czy jesli zrobie to prawojazdy to czy po powrocie do pl bede mogl smialo isc do urzedu i wymienic je na polskie bez zadnych dodatkowych oplat i problemow?

3. Czy informacje o tym ze stracilem i w jaki sposob je stracilem w pl sa przekazywane do UE i czy ktos w UK przykladowo jak zajde i powiem ze chcem je zrobi bedzie sprawdzal czy mialem w pl i w razie czego moze mi odmowic wyrobienia go od nowa?

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 15 październik 2008 - 18:59

CYTATPrzejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

CYTATArt. 608. § 1.W razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo prawomocnego orzeczenia wobec obywatela polskiego środka polegającego na pozbawieniu wolności,Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie skazanego albo osoby, wobec której orzeczono środek, w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. W razie prawomocnego skazania przez sąd państwa obcego obywatela polskiego, osoby mającej miejsce stałego pobytu, posiadającej mienie lub prowadzącej działalność zawodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na grzywnę lub w razie prawomocnego orzeczenia wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku albo środka zabezpieczającego nie polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Przed wystąpieniem z wnioskiem, o którym mowa w § 1 lub 2, Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej.

CYTATArt. 609. § 1. W razie otrzymania wniosku państwa obcego o wykonanie wobec obywatela polskiego lub osoby mającej miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. W razie otrzymania wniosku państwa obcego o wykonanie wobec obywatela polskiego, osoby mającej miejsce stałego pobytu, posiadającej mienie lub prowadzącej działalność zawodową w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnie orzeczonej grzywny, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku albo środka zabezpieczającego nie polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Jeżeli orzeczenie, którego wniosek dotyczy, nie jest prawomocne lub osoba objęta wnioskiem określonym w § 1 nie jest obywatelem polskim lub nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca stałego pobytu, Minister Sprawiedliwości zwraca wniosek.

CYTATArt. 610. § 1. W razie prawomocnego skazania cudzoziemca przez sąd polski na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo prawomocnego orzeczenia wobec niego środka polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu państwa, którego skazany albo osoba, wobec której orzeczono środek, jest obywatelem, z wnioskiem o przejęcie go w celu odbycia kary lub wykonania środka.
§ 2. Przed wystąpieniem z wnioskiem, o którym mowa w § 1, Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przekazania orzeczenia do wykonania za granicą.
§ 3. W razie otrzymania wniosku państwa obcego o przejęcie cudzoziemca prawomocnie skazanego przez sąd polski na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo wobec którego prawomocnie orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przekazania orzeczenia do wykonania za granicą.
§ 4. W razie prawomocnego skazania przez sąd polski osoby mającej miejsce stałego pobytu za granicą albo posiadającej mienie lub prowadzącej działalność zawodową za granicą na grzywnę lub prawomocnego orzeczenia wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku albo środka zabezpieczającego nie polegającego na pozbawieniu wolności, sąd właściwy do wykonania kary lub środka może wystąpić za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości do właściwego organu państwa, na terytorium którego skazany lub osoba, wobec której orzeczono środek, stale przebywa, posiada mienie lub prowadzi działalność, z wnioskiem o wykonanie orzeczenia.
§ 5. W razie otrzymania wniosku państwa obcego o przejęcie do wykonania prawomocnego skazania przez sąd polski osoby mającej miejsce stałego pobytu w tym państwie albo posiadającej mienie lub prowadzącej działalność zawodową w tym państwie na grzywnę lub prawomocnego orzeczenia wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, zakazu wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku albo środka zabezpieczającego nie polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przekazania orzeczenia do wykonania za granicą.
CYTATArt. 611. § 1. Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 608 § 3 w związku z § 1 i art. 609 § 1 jest sąd okręgowy, w którego okręgu skazany ostatnio stale mieszkał lub czasowo przebywał.
§ 2. Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 608 § 3 w związku z § 2, art. 609 § 2 i art. 610 § 5 jest sąd rejonowy, w którego okręgu skazany stale mieszkał lub czasowo przebywał, a jeżeli tego nie ustalono, gdzie znajduje się mienie nadające się do egzekucji lub też skazany prowadzi działalność objętą zakazem.
§ 3. Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 610 § 2 i 3 jest sąd okręgowy, w którego okręgu wydano orzeczenie, którego wniosek dotyczy.
§ 4. Jeżeli nie można ustalić właściwości według zasad określonych w § 1, sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie.
§ 5. Jeżeli nie można ustalić właściwości według zasad określonych w § 2, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa-Centrum.

CYTATArt. 611a. § 1. Sąd rozpoznaje sprawę dopuszczalności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator i skazany, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obrońca skazanego, jeżeli się na nie stawi. Jeżeli skazany, który nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada obrońcy, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy może mu wyznaczyć obrońcę z urzędu.
§ 2. Jeżeli dane zawarte we wniosku są niewystarczające, sąd może zarządzić ich uzupełnienie. W tym celu sąd może odroczyć rozpoznanie sprawy.
§ 3. Jeżeli sąd wydał postanowienie o niedopuszczalności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania, przejęcie ani przekazanie nie może nastąpić.
§ 4. W wypadku określonym w art. 610 § 4 sąd wydaje postanowienie o wystąpieniu z wnioskiem do organu obcego państwa o przejęcie orzeczenia do wykonania.
§ 5. Na postanowienie sądu w przedmiocie przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania przysługuje zażalenie.
§ 6. Jeżeli postępowanie dotyczy przejęcia orzeczenia do wykonania, sąd może orzec środek zapobiegawczy.

CYTATArt. 611b. § 1. Przejęcie orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej jest niedopuszczalne, jeżeli:
1) orzeczenie nie jest prawomocne albo nie podlega wykonaniu,
2) wykonanie orzeczenia mogłoby naruszać suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej,
3) skazany na karę pozbawienia wolności lub osoba, wobec której orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, nie wyraża zgody na przejęcie,
4) skazany na grzywnę albo wobec którego orzeczono przepadek, niezamieszkujący na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada mienia na jej terytorium,
5) czyn wskazany we wniosku nie stanowi czynu zabronionego według prawa polskiego,
6) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 604 § 1 pkt 2, 3 i 5.
§ 2. Przekazanie orzeczenia do wykonania w państwie obcym jest niedopuszczalne, jeżeli:
1) orzeczenie nie jest prawomocne albo nie podlega wykonaniu,
2) skazany na karę pozbawienia wolności lub osoba, wobec której orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, nie wyraża zgody na przekazanie,
3) skazany na karę pozbawienia wolności lub osoba, wobec której orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, jest osobą określoną w art. 604 § 1 pkt 1,
4) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 604 § 1 pkt 3 i 5.

#4 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 15 październik 2008 - 18:50

tutaj mam jeszcze jeden link ktory dokladniej opisuje o co chodzi w calej tej konwencji.
Mam nadzieje ze to pomoze w udzieleniu mi pomocy
http://www.senat.gov...jm/069/3074.pdf

#5 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 15 październik 2008 - 18:45

Wszystko bylo by ladnie i pieknie gdyby nie dwa fakty:
1. Klikajac na link widzimy ze jest to artykul z Gazety Prawnej (czyli nie cos w stylu "FATK")
2.Tu pojawiaja sie schody... ;( http://aktyprawne.rp...t.spr?id=175531
w tym linku jest wyraznie powiedziane ze wyraza sie zgode na ratyfikacje konwencji. Ale jak sie do tego odniesc, ze ktos kto jest obcokrajowcem w odniesieniu do polski i np w polsce straci prawko to nie ma juz mozliwosci poruszania sie w calej UE, czy moze jesli ktos jest polakiem i straci prawko w polsce to nie moze sie poruszac po calej UE. Prosze o jakies pewne odpowiedzi poparte najlepiej jakimis linkami do konretnych ustaw itp. Jest to dla mnie bardzo wazne, poniewaz chcem to jakos obejsc, chcialbym sobie kupic tu ( w UK) samocho bo mam spory kawalek do pracy, a tak na prawde nie wiem nawet czy moge zrobic prawko.
Pozdrawiam

#6 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 15 październik 2008 - 18:01

Polska tego nie podpisała ;-)

#7 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 15 październik 2008 - 17:49

dziekuje za zainteresowanie sie moja sprawa. Nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie. Ostatnio szukalem troszeczke o tym w internecie http://forum.motocyk...php/t48937.html
i tutaj mniej wiecej w polowie strony jest cos takiego :
Zakaz prowadzenia pojazdów również w Unii

Orzeczenia o utracie prawa jazdy mają być egzekwowane i uznawane na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej, o ile wszystkie te państwa ratyfikują odpowiednią konwencję. Określona decyzja o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami powinna obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, a nie ograniczać się tylko do terytorium jednego państwa członkowskiego, gdzie zapadło orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdu. Realizacji tego celu ma służyć Konwencja o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. nr 238, poz. 2387).

i jeszcze objasnienia co i jak. Jak wiec sie do Tego odniesc? Czy opinia która wyraziles jest potwierdzona jakimis ustawami lub cos takiego ?

Najbardziej zastanawia mnie pytanie w pierwszym poscie z trzema *** w ktrorym pytam o to czy jak juz teoretycznie wyrobie sobie te prawo jazdy w Anglii w okresie kiedy w pl mam zakaz to czy jak wroce do kraju i po zakonczeniu zakazu tj. wrzesniu 2009r bede mogl smialo wsiasc do samochodu z Angielkim prawkiem i nie bedzie z tego zadnych konsekwencji ?
Prosze o dalsza podpowiedz.
Pozdrawiam

#8 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 17:50

Tak- można wyrobić prawo jazdy w innym kraju- zakaz obowiązuje w kraju gdzie go orzeczono.

#9 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 14 październik 2008 - 17:21

Sprawa wyglada tak, ze stracilem prawojazdy w PL. Mam zakaz poruszania sie pojazdami mechanicznymi do wrzesnia 2009 roku. Zrobilem w polsce psychotesty (takie jak zdaja kierowcy na zawodowego kierowce z tego co mi wiadomo, tj testy ktore musialem zrobic aby odzyskac prawo jazdy w sensie zdania ponownych egzaminow. Gdybym nadal przebywal w pl i chcial je zrobic w pl to musialbym zrobic jeszcze jakies tam badania (np cukru we krwi itp.)i poczekac do wtrzesnia 2009 i dopiero wtedy moglbym przystapic do egzaminu itd.Natomiast chodzi mi o sytuacje taka ze z tego co sie orientuje *zakaz prowadzenia pojazdow obowiazuje na terenie kraju w ktorym go stracilem .** Czy moge teraz bez rzadnych problemow wyrobic sobie prawo jazdy w Anglii gdzie obecnie przebywam, bo wiadomo ze skoro tu jest wazne polskie prawko to angielskie bedzie wazne w PL*** Czy jak juz bede mial te angielskie prawko to czy jak wróce to po wrzesniu 2009 bede mogl sobie na nim normalnie poruszac sie po polskich drogach bez zdawania kolejenego egzaminu w pl ?

P.S. Prawojazdy zostalo mi cofniete za jazde pod wplywem alkoholu na 2 lata. Dostalem wyrok prawomocny i prawo jazdy zostalo cofniete z urzedu. Moze te informacje ulatwia zadanie.

Z góry serdecznie dziekuje za pomoc. Pozdrawiam

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 17 październik 2008 - 19:52

Tak- ta sytuacja ma miejsce po utracie uprawnień.

#11 Guest_-praw-tofix2000

Guest_-praw-tofix2000
 • Goście

Napisano 17 październik 2008 - 17:26

wiec na dobra sprawe nie jest to do konca oplacalne, za;ezy oczywiscie na ile ma sie zostac poza granicami ale fakt powrotu z angielskim prawkiem i wyrabianie go od nowa to troszke bez sensu. A gdyby zalozyc sytuacje ze ktos nie mial nigdy prawo jazdy i pierwszy raz zrobil je od razu w Uk to po powrocie do kraju musialby je wyrabiac tak samo od nowa? bo z tego co sie orientuje jak ma sie prawojazdy pl i przyjezdza do uk to mozna je wymienic w urzedzie po prostu. W druga strone to nie dziala ? Czy taka sytuacja pojawia sie jedynie tak jak w moim przypadku po utracie uprawnien?

#12 Ida4

Ida4

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 190 postów

Napisano 31 sierpień 2021 - 10:34

Najlepiej w takiej sytuacji skontaktować się z osobami, które mają w tej kwestii doświadczenie. Polecam rzucić okiem na epsilon school of motoring: https://epsilon-som.com/. Jest to szkoła jazdy, która oferuje kursy także w języku polskim.#13 pkg

pkg

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 7 postów

Napisano 29 grudzień 2021 - 14:47

Tak jak pisze poprzednik, warto powierzyć sprawę kompetentnym osobom, mojemu znajomemu pomogli adwokaci z https://www.jazda-po-alkoholu.pl/  na prawdę fachowo podeszli do sprawy, a co najważniejsze poinformowali o ryzykach i szansach przed podjęciem jakiegokolwiek działania.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych