Skocz do zawartości


trwały zarząd - grunt, budynek


wróć do serwisu Księgowość 15 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_aga

Guest_aga
 • Goście

Napisano 02 październik 2009 - 12:24

Czy grunt (gr. 0 KŚT) i budynek (gr.1 KŚT), który dostaliśmy (zakład budżetowy)powinny być ujęte w naszej ewidencji bilansowej, czy pozabilansowej ? I na podstawie jakich przepisów. Proszę o pomoc.

#2 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 02 październik 2009 - 12:44

W zakresie zasad klasyfikacji i ewidencji gruntów w jednostce budżetowej zastosowanie mają przepisy art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z przepisami § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. Definicja zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości stanowi, iż do środków trwałych zalicza się m.in. nienależące do inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości, w tym grunty. Jednocześnie - jak to wynika z postanowień § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia - przez środki trwałe w jednostkach budżetowych rozumie się także środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania. Jednocześnie z opisu do konta 011 "Środki trwałe" (ujętego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia "Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych") wynika, iż stan środków trwałych jednostki może ulec zwiększeniu m.in. w przypadku nieodpłatnego przyjęcia środków trwałych. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji (por. § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).

#3 Guest_ataga

Guest_ataga
 • Goście

Napisano 02 październik 2009 - 12:52

jeśli macie decyzję o trwałym zarządzie to musi być jeszcze PT żeby ująć na koncie 011, jeśli nie ma PT to tylko pozabilansowo

#4 Guest_mandziola

Guest_mandziola
 • Goście

Napisano 02 październik 2009 - 13:32

Przy trwałym zarządzie jest podobnie jak przy uzyczeniu - musi byc umowa i w umowie ujęte - czy amortyzacji dokonuje jedna czy druga strona umowy - czyli która strona wykazuje środki trwałe w aktywach.

#5 Guest_aga

Guest_aga
 • Goście

Napisano 02 październik 2009 - 14:08

Wobec tego, jako samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wykonując uprawnienia właścicielskie w stosunku do przekazanego nam gruntu i budynku na mocy przepisu wynikającego z § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia powinnam ująć je w ew. bilansowej. Ale Ktoś niedawno podrzucił mi artykuł P.B. Bakalarskiej, w którym jest takie zdanie: "Należy podkreślić, iż ustawa o rachunkowości stanowi, iż do gruntów zaliczane jest prawo użytkowania wieczystego, ale nie trwały zarząd." I zwątpiłam, czy ujmować ten grunt w moich księgach, czy nie.

#6 Guest_aga

Guest_aga
 • Goście

Napisano 05 październik 2009 - 11:29

Może Ktoś był na szkoleniu P.B.Bakalarskiej i mógł zapoznać się z tym wywodem bliżej...

#7 Guest_ale

Guest_ale
 • Goście

Napisano 18 październik 2010 - 13:47

Od 2011 definicja środka trwałego w $2 pkt 5 rozporządzenia zmieniła się "w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki". I o co teraz chodzi? Czyżby należało wprowadzić grunt w trwałym zarządzie do bilansu?

#8 Guest_iga

Guest_iga
 • Goście

Napisano 12 maj 2011 - 21:20

To jest przecież oczywiste,że TAK.

#9 Guest_Monad

Guest_Monad
 • Goście

Napisano 11 październik 2011 - 11:53

a co jeśli w decyzji prezydenta miast jest tylko 1 cena nieruchomności???nez rozdziału na grunt i bydynek

#10 Guest_mela

Guest_mela
 • Goście

Napisano 02 styczeń 2012 - 12:39

5 lat temu szkoła otrzymała na podstawie decyzji starosty "nieruchomość z zasobu skarbu państwa obejmującą działkę zabudowaną budynkiem na działalność statutową szkoły" jest podana wartość czy ma to być ujęte naszej ewidencji.Pracuję od dwóch lat i nie wnikałam w to przyjęłam rok po bilansie. Teraz dokonaliśmy przebudowy budynku są wydatki inwestycyjne ...czy poprzedni księgowy zrobił błąd nie wprowadzając wartości do ewidencji.Proszę o jakieś wskazówki

#11 Guest_ola

Guest_ola
 • Goście

Napisano 02 styczeń 2012 - 17:41

mam grunt w trwałym zarządzie -011 obecnie dostałam decyzją Starostwa aktualizację jej wyceny - zwiększenie opłaty rocznej - czy powinnam zaktualizować wartość działki na 011 czy pozostawić ją w wysokości z pierwszej decyzji wprowadzającej zarząd.

#12 Guest_m

Guest_m
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2012 - 09:28

aktualizowac

#13 Guest_mela

Guest_mela
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2012 - 11:32

Ja też mam decyzje z 2005 r o przekazaniu nieodpłatnym w trwały zarząd Pracuję drugi rok poprzedni księgowy nie wprowadził do ewidencji dodatkowo w 2011 przebudowaliśmy część budynku mam wydatki inwestycyjne i co teraz....Powinnam przyjąć wartość budynku wg decyzji a wydatki za 2011 przeksięgować z 080 na 011 i umarzać POMOCY

#14 Guest_ola

Guest_ola
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2012 - 20:24

-m pisze ze aktualizować wartość gruntu na 011 ,dowiedziałam się dzisiaj ze te aktualizację wyceny gruntu służą jedynie do naliczenia nowej rocznej opłaty za trwały zarząd i że działki na 011 NALEŻY pozostawić w wartości POCZĄTKOWEJ wprowadzającej zarząd. CZY KTOŚ MOŻE WYPOWIEDZIEĆ SIĘ W TYM TEMACIE???

#15 Guest_ola

Guest_ola
 • Goście

Napisano 04 styczeń 2012 - 21:46

czy naprawdę jest to tak banalne zagadnienie??????????

#16 Guest_TT

Guest_TT
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2012 - 12:18

Czy zgodnie z nową definicją środków grunt i budynki na nim posadowione oddane jednostce budżetowej w trwały zarząd powinny figurować w ewidencji księgowej tej jednostki?Często słyszę o sytuacjach, że grunty ewidencjonowane są w Urzędzie Gminy a budynki w jednostkach. Czy to jest prawidłowe podejście?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych