Kategorie
Skocz do zawartości

Informacja do komornika o zmianie numeru konta dłużnika


Gość -praw-pracodawca
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Gość -praw-pracodawca

Dziękuję panie Tomaszu za odpowiedź, jeszcze tylko jedno pytanie w kwestii zagadnienia, czy pracodawca, który pomimo braku takiego obowiązku, poinformował komornika o zmianie nr rachunku na które przelewa wynagrodzenie, podlega odpowiedzialności, działał w dobrej wierze a powinność poinformowania komornika o zmianie numeru konta bankowego pracownika została wydedukowana z tego tytułu, że w zajęciu wynagrodzenia za pracę, komornik zobowiązał zakład pracy do podania informacji dotyczących właśnie rachunku na który jest przelewane wynagrodzenie, proszę o ustosunkowanie się do pytania, jeszcze raz dziękuję

 

PS. pracownik nie tylko zmienił numer rachunku ale również bank

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-tomasz wojciechowski

Art. 881. kpc

§ 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.

§ 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia

i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza

częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy

to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za

prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego

zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w

funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

§ 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim

nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia,

lecz:

1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu,

zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo

2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia

jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem zakład pracy o skutkach niezastosowania się do wezwania.

§ 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania

mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

Art. 882. kpc

§ 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę,

aby w ciągu tygodnia:

1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie

przekazywane wierzycielowi;

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył

oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne

osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte

wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz

wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

 

Natomiast gdyby uznać, że jest to informacja niezbędna do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wówczas pracodawca zobowiązany jest do udzielenia takiej informacji.

W mojej ocenie zastosowała się Pani słusznie do wezwania.

 

Art. 761. kpc

§ 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień

oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących

zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów

rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów

wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami

i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących

w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim

według przepisów części pierwszej kodeksu można odmówić przedstawienia

dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 3. Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji obowiązany jest do

powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca

swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pracodawca

no tak to prawda, z tym, że mając razem 6 komorników, jeszcze do tej pory nie miałam w ręku zajęcia wynagrodzenia, w którym komornik nie zobowiązał zakładu pracy do podania numeru konta, a wspomnę, że nie chodzi o jednego komornika, tylko prawników z różnych części Polski

 

więc jeszcze raz konkretnie, nie miałam obowiązku poinformowania komornika o zmianie bo nie wynika to wprost z przepisów, ale to zrobiłam, wydaje mi się, że mogłam, w końcu przed komornikiem pracownika nie obronisz, a możliwe, że ci sprytniejsi, będą zmieniać r-k co miesiąc, czy mam rację, czy błądzę po ślepym zaułku?

 

i najważniejsze, czy miałam prawo podać taką informację?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-pracodawca
jeszcze jedno nie działałam na niekorzyść wierzyciela, bo za to grozi kara grzywny do 500 zł, a w takim razie skoro w zajęciu wynagrodzenia musiałam podać numer konta bankowego, to czy niepodanie informacji o jego zmianie nie byłoby cichym zatajeniem informacji i de facto działaniem na niekorzyść wierzyciela?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość -praw-tomasz wojciechowski

W mojej ocenie miała Pani obowiązek podać numer rachunku bankowego pracownika (dłużnika), jeśli zażądał tego organ egzekucyjny a informacja ta okazałaby się niezbędna do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. (Art. 761 par. 1 kpc).

 

Grzywna może być wymierzona tylko w przypadkach określonych w art. 886 kpc.

 

Art. 886. kpc

§ 1. [Zakładowi pracy] <Pracodawcy>, który nie złożył w przepisanym terminie

oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania zawiadomienia

lub dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu [zakładowi pracy]

<pracodawcy> dłużnika stosownie do art. 884 § 2 i § 3, komornik wymierza

grzywnę w wysokości do pięciuset złotych. Grzywna może być powtórzona,

jeżeli [zakład pracy] <pracodawca> nadal uchyla się od wykonania tych

czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

§ 2. Jeżeli pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub

wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynności, a w razie niewyznaczenia

takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia - osoby uprawnione

do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli pracodawcą jest spółka cywilna,

grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników.

§ 3. Pracodawca, który nie zastosował się do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny

sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia bądź złożył oświadczenie

przewidziane w art. 882 niezgodne z prawdą albo dokonał wypłaty zajętej części

wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...
  • 3 lata później...
Gość ciekawy

Pytanie jak wyżej które pozostało bez odpowiedzi...

 

konto siostry, tam chce przelać wynagrodzenie...pracodawca informuje komornika o zmianie...czy komornik cokolwiek może z tym zrobić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 lat później...
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...