Skocz do zawartości


wydatki strukturalne w oświacie


wróć do serwisu Księgowość 887 odpowiedzi w tym temacie

#381 Guest_zozi

Guest_zozi
 • Goście

Napisano 20 luty 2009 - 19:58

Witam-byłam na szkoleniu z ws ale mam nadal wątpliwości np co do prenumeraty czasopism .Czy wydatek na takie czasopisma jak np. rachunkowość budż.jest ws?Maja zakup programu komp.do księgowości jest ws,i zgodnie z tym co się dowiedziałam na szkoleniu wszystko co będzie związane z wdrożeniem tego programu też ( ale jego aktualizacje już nie).

#382 Guest_maja

Guest_maja
 • Goście

Napisano 21 luty 2009 - 18:06

Dzięki.Jak myślicie można ten akomputerowy dać z kodem 75?Co do czasopism to ja bym dała te z p.4240 , natomiast rach. budż. ( z p. 4210) uważam, że nie.Ja nie uwzględniałam prenumeraty gazet bieżących i wydawnictw do księgowości i kadr. A wy jak.

#383 Guest_nata

Guest_nata
 • Goście

Napisano 21 luty 2009 - 18:57

Ja też bym prosiła o artykuł z biuletynu na zstrzemzak@poczta.onet.pl. Z góry dziękuję i pozdrawiam

#384 Guest_nata

Guest_nata
 • Goście

Napisano 21 luty 2009 - 18:58

Pomyliłam maila : zstrzemzal@poczta.onet.pl Dzięki

#385 Guest_ika

Guest_ika
 • Goście

Napisano 22 luty 2009 - 12:32

Ja też bardzo proszę o ten artykuł z biuletynu iwonagmpiotr@neostrada.pl

#386 Guest_Grazyna

Guest_Grazyna
 • Goście

Napisano 23 luty 2009 - 11:33

Bardzo proszę o przysłanie tego biuketynu oswiatowego o wydatkach strukturalnych na adres gzeasgp@interia.pl będę zobowiązana bardzo dziękuję

#387 Guest_Ewa

Guest_Ewa
 • Goście

Napisano 23 luty 2009 - 12:11

Proszę o przesłanie artykułu z biuletynu oświatowego o wydatkach strukturalnych na adres pps.truchan@wp.pl

#388 Guest_Ewa

Guest_Ewa
 • Goście

Napisano 23 luty 2009 - 12:40

Proszę o przesłanie biuletynu oświatowego o wydatkach strukturalnych na adres pps.truchan@wp.pl

#389 Guest_Małgosia

Guest_Małgosia
 • Goście

Napisano 23 luty 2009 - 13:32

Ja również bardzo bym prosiła o przesłanie artykułu z biuletynu oświatowego o wydatkach strukturalnych na adres: gosik169@wp.plDla mnie to cały czas jakaś "czarna magia" co zakwalifikować do wydatku.......

#390 Guest_Ewelina

Guest_Ewelina
 • Goście

Napisano 23 luty 2009 - 15:29

Witam, czy ktoś realizuje projekt z EFS odnośnie przedszkoli? W projekcie tym każdy wydatek księguję się z podziałem 85% z końcówką "8" i 15% z końcówką "9", w ziązku z wyjaśnieniem na stronie Ministerstwa wszystkie wydatki z "9" z projektów są wydatkami strukturalnymi, w takim razie jaki kod powinny mieć materiały biurowe, wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem, pieczątki? Proszę o pomoc

#391 Guest_Ewelina

Guest_Ewelina
 • Goście

Napisano 23 luty 2009 - 15:36

jeśli to możliwe prosze również o przesłanie biuletynu oświatowego z wydatkach strukturalnych na adres: ewelina2004m@o2.pl, byłabym bardzo wdzięczna

#392 Guest_Gonia125

Guest_Gonia125
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 09:39

Witam, czy wynagrodzenia nauczycieli: pedagog, psycholog, logopeda, metodyk zatrudnionych w szkole są wydatkami strukturalnymi i czy kwalifikujemy je do kodu 73? A co z wydatkami na zakup artykułów spożywczych zakupionych do stołówki szkolnej?

#393 Guest_IZA

Guest_IZA
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 10:25

też interesuje mnie zakup żywności. No i może ma już ktoś jakies zapisy do polityki rachunkowości? Zarządzenie dyrektora czy coś , jak powinno brzmieć?Proszę o pomoc

#394 Guest_gonia125

Guest_gonia125
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 10:50

Zarządzenie nr Dyrektora …………………………..z dnia 02.01.2009 r.w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez …………………………………………………………Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 209, poz. 1511), zarządzam, co następuje:§ 1Czynności podlegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych dokonuje główny księgowy.§ 21. Przy wykazywaniu wydatków strukturalnych obowiązuje zasada, że do wydatków strukturalnych przyjmuje się wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.2. Do obliczania wydatków strukturalnych należy przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym.3. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.4. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).5. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru.6. Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną w § 2 pkt 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.7. Główny księgowy dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 „Wydatki strukturalne” stosowanie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 172, poz. 1020 z późn. zm.)8. Dyrektor …………………. przekazuje sprawozdanie Rb-WS do dnia 31 marca po roku budżetowym.§ 3W celu sporządzenia sprawozdania za rok 2008 zobowiązuję głównego księgowego do wyodrębnienia wydatków strukturalnych za 2008 rok wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia § 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr …..Dyrektora …………………..z dnia 02.01.2009 r.Ewidencja wydatków strukturalnychObszar ………………….Kod …………………….Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Opis Kwota Data ………………………Podpis ……………………

#395 Guest_gonia125

Guest_gonia125
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 10:52

pieczątkaWydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokosci (słownie)ObszarKoddata podpis pracownika

#396 Guest_gonia125

Guest_gonia125
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 10:59

IZA - przeczytałam wszystko na temat wydatków strukturalnych i z tego wynika, ze nie ujmujemy zakupu żywności do wydatków strukturalnych nie ma ich gdzie zakwalifikować

#397 Guest_IZA

Guest_IZA
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 12:12

serdecznie dziekuje z pomoc ;-)

#398 Guest_asia

Guest_asia
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 12:46

dlaczego podpis elektroniczny ma być w II.11na spr mf.gov w zakładce KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCHPrzykłady typów projektów wg kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych z dnia 2008-07-24 napisali:II.13.pkt12 opis - wdrożenie podpisu elektronicznegoII.11.pkt 21 opis- budowa systemów komunikacji lub kontroli (podpis elektroniczny....? nie mam biuletynu oświatowego (poproszę asiaktt@wp.pl) i nie wiem co tam jest napisane i czy wiele wyjaśnia ale zrobienie wszystkiego dobrze w tej kwestii będzie trudne a ta zakładka wydaje się pomocna

#399 Guest_Edyta

Guest_Edyta
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 14:44

asia podpis elektroniczny klasyfikujesz w obszarze II kod 10

#400 Guest_Edyta

Guest_Edyta
 • Goście

Napisano 24 luty 2009 - 15:08

asiu przepraszam obszar II kod 11



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych