Kategorie
Skocz do zawartości

Rozliczenia międzyokresowe kosztów


 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Zasadą jest, że wszystkie podmioty ustalają koszty przypadające na dany okres sprawozdawczy, również niektóre jednostki sfery finansów publicznych. Ewidencję kosztów prostych w tych jednostkach prowadzi się na koncie 400 - „Koszty według rodzajów”. Służy ono do ewidencji kosztów prostych w układzie rodzajowym oraz rozliczeń kosztów i zmiany ich stanu. Aby uzyskać kompletne dane o faktycznych kosztach poniesionych w okresie sprawozdawczym, należy poniesione koszty, na które jeszcze nie otrzymano dokumentu, wystawić własny dowód księgowy, np. polecenie księgowania, i na jego podstawie ująć w ewidencji kosztów tego okresu, którego dotyczy, jako dostawy niefakturowane. Powrót do artykułu: Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jak w końcu księgować koszty na przełomie roku 2007/2008 w zakładach budżetowych? Czy faktura wystawiona w roku 2008 z kosztami roku 2007 i 2008 ma być księgowana w roku 2008, a do roku 2007 dajemy notkę z częścią kosztów dot.roku 2007 (np.426/640)??? czy ja to dobrze rozumiem?????
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Gosia-Szczecin
jeżeli na fakturze są koszty za 2007 i 2008 rok np abonamenty itd.. to część przypadającą na 2007r księgujemy w 2007r. a częśc dotyczącą 2008 w roku bieżącym.. ja noty nie robie tylko zaksięgowaną w części 2007 roku fakture z nadanym dekretem księgowym i nr pozycji gdzie jest zaksięgowany - kseruje.. stempluje za zgodność z oryginałem i.. taki dokument księguje w 2008 roku / w części przypadajacej na ten rok /.. na kserokopii jest wskazane miejsce księgowe oryginału i kwota jaka została zaksięgowana w 2007 r. więc nie ma problemu.. była u mnie kontrola z NIK i nie było zastrzeżeń z ich strony..
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 9 miesięcy temu...
Gość Anna Poznań
Rozliczeń międzyokresowych kosztów nie ujmuje się w rachunku zysków i strat, lecz w bilansie. Rozl. m/o czynne w aktywach trwałych (długoterminowe rozl. m/o kosztów) lub obrotowych (krótkoterminowe rozl. m/o kosztów), a bierne rozl. m/o w pasywach
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 5 lat później...
640 i 490 gdy rozliczasz koszty na 4 i 5tkach, ale kiedy firma używa tylko 4-rek to kiedy konkretnie miałaby wykorzystywac konto 490? Prosze mi pokazac wszystkie księgowania związane np. z wykupem polisy OC na cały rok z góry, zapłata gotowką 5000 zł Panowie Miszczowie od przepisywania teorii słowo w słowo bez zorzumienia tematu ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

post masz z 2014 Henioo ale odpowiem może komuś się przyda kiedyś... 

księgujesz polisę:
4xx wn - kwota kosztu za 2016
640 wn - kwota kosztu za 2017

202 ma - kwota do zapłaty 

księgujesz wyciąg:
202 wn, 100 ma - kwota zapłacona

w 2017:
4xx wn, 640 ma - kwota kosztu za 2017 

i tyle w temacie... 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...