Skocz do zawartości


Zdjęcie

Co nowego w INFORLEX.PL?


wróć do serwisu Sektor Publiczny 20 odpowiedzi w tym temacie

#1 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 09 czerwiec 2013 - 21:08

Zachęcamy do zapoznania się z nowym e - poradnikiem na INFORLEX.PL SZKOŁA

 

Nowy rok szkolny – obowiązki dyrektora szkoły#2 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 28 czerwiec 2013 - 11:18

Zachęcamy do zapozania się z e - poradnikiem pt. [font="arial;"][font="arial;"]Świadczenia z tytułu podróży służbowych w jednostkach pomocy społecznej[/font][/font]

 

[color=#1b1b1a;]Podróże służbowe są zjawiskiem występującym powszechnie, większość pracowników instytucji pomocy społecznej wyjeżdża w delegacje. Wyjazdy te połączone są zawsze z kosztami, niekiedy znaczącymi. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest to, że koszty pracy ponosi pracodawca, a nie pracownik. Wydanie zatem polecenia wyjazdu w delegację nie może oznaczać narzucenia na pracownika dodatkowych kosztów z tym związanych.[/color]

 

[color=#1b1b1a;]Od 1 marca 2013 r. zakres oraz sposób naliczania świadczeń za czas podróży służbowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Odnosi się ono zarówno do delegacji krajowych, jak i zagranicznych – zawiera przepisy wspólne oraz części odrębne dla wyjazdów krajowych oraz tych poza granice Polski. Rozporządzenie to odnosi się bezpośrednio do świadczeń należnych pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, czyli również do pracowników jednostek pomocy społecznej.[/color]

 

Pracodawcy należący do tej sfery związani są bezpośrednio postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, co oznacza, że nie mogą dokonywać w przepisach wewnątrz-zakładowych żadnych zmian w stosunku do tego, co wynika z tego rozporządzenia. Pracodawca ze sfery budżetowej nie ma możliwości wprowadzenia odstępstw od wskazanych przepisów, i to zarówno na niekorzyść pracowników (byłoby to pogorszenie sytuacji pracowników w stosunku do tego, co przewidują przepisy prawa pracy), jak i na ich korzyść (stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wypłacanie wyższych należności).

 

Poradnik dostępny jest po zalogowaniu do INFORLEX.PL lub po skorzystaniu z promocji na darmowy 14 dniowy dostęp do serwisu POMOC SPOŁECZNA

wystarczy wypełnić formularz na http://pomoc3.inforl.../formularz.html#3 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 10 lipiec 2013 - 08:27

Zachęcamy do zapozania się z e - poradnikiem pt. [font="arial;"][font="arial;"]Świadczenia z tytułu podróży służbowych w jednostkach pomocy społecznej[/font][/font]

 

[color=#1b1b1a;]Podróże służbowe są zjawiskiem występującym powszechnie, większość pracowników instytucji pomocy społecznej wyjeżdża w delegacje. Wyjazdy te połączone są zawsze z kosztami, niekiedy znaczącymi. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest to, że koszty pracy ponosi pracodawca, a nie pracownik. Wydanie zatem polecenia wyjazdu w delegację nie może oznaczać narzucenia na pracownika dodatkowych kosztów z tym związanych.[/color]

 

[color=#1b1b1a;]Od 1 marca 2013 r. zakres oraz sposób naliczania świadczeń za czas podróży służbowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Odnosi się ono zarówno do delegacji krajowych, jak i zagranicznych – zawiera przepisy wspólne oraz części odrębne dla wyjazdów krajowych oraz tych poza granice Polski. Rozporządzenie to odnosi się bezpośrednio do świadczeń należnych pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, czyli również do pracowników jednostek pomocy społecznej.[/color]

 

Pracodawcy należący do tej sfery związani są bezpośrednio postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, co oznacza, że nie mogą dokonywać w przepisach wewnątrz-zakładowych żadnych zmian w stosunku do tego, co wynika z tego rozporządzenia. Pracodawca ze sfery budżetowej nie ma możliwości wprowadzenia odstępstw od wskazanych przepisów, i to zarówno na niekorzyść pracowników (byłoby to pogorszenie sytuacji pracowników w stosunku do tego, co przewidują przepisy prawa pracy), jak i na ich korzyść (stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wypłacanie wyższych należności).

 

Poradnik dostępny jest po zalogowaniu do INFORLEX.PL lub po skorzystaniu z promocji na darmowy 14 dniowy dostęp do serwisu POMOC SPOŁECZNA

wystarczy wypełnić formularz na http://pomoc3.inforl.../formularz.html

[font="arial;"]UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH[/font]

 

 

[font="arial;"]Zachęcamy do zapoznania się z cyklem video szkoleń Uprawnienia rodzicielskie po zmianach.[/font]

 

[font="arial;"]W tym szkoleniu zostaną omówione tematy z zakresu[/font]

 


  [*][font="arial;"]Urlopu macierzyńskiego [/font]
  [*][font="arial;"]Dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego[/font]
  [*][font="arial;"]Kręgu osób objętych nowelizacją[/font]
  [*][font="arial;"]Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego [/font]
  [/list]

   

  Szkolenie znajdą Państwo na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

  Polecamy!
  www.inforlex.pl#4 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 16 lipiec 2013 - 08:03

GŁÓWNY KSIĘGOWY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Główny księgowy w sektorze finansów publicznych

 

W Poradniku omówiono wymagania stawiane pracownikom zatrudnionym w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach: 

 

- głównego księgowego budżetu państwa, 

- głównego księgowego części budżetowej, 

- skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego), 

- głównego księgowego w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, 

 

a także obowiązki i uprawnienia, z jakich mogą korzystać przy ich wykonywaniu.

 

Można w nim m.in. znaleźć odpowiedzi na pytania:

 

- na podstawie jakich umów mogą być zatrudnieni główni księgowi w jednostkach państwowych i w samorządowych,

- jakie wymagania powinni spełniać kandydaci na stanowiska głównych księgowych w różnych typach jednostek organizacyjnych, 

- w jaki sposób powinna być prawidłowo – krok po kroku – wykonywana wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych, 

- czy w ramach wykonywania swoich obowiązków główny księgowy ma prawo wydawania  poleceń służbowych pracownikom niepodlegających mu bezpośrednio komórek organizacyjnych jednostki. 

 

Poza tym w osobnych rozdziałach omówione zostały szczególne rozwiązania

dotyczące zasad: 

 

- zatrudniania i wykonywania obowiązków przez skarbników jednostek samorządu terytorialnego pełniących funkcje głównych księgowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

- organizacji pracy księgowości pod nieobecność głównego księgowego, 

- odpowiedzialności ponoszonej przez głównych księgowych z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającego na niedokonaniu lub nienależytym dokonaniu kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych.

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

Polecamy!
www.inforlex.pl

 

 

[font="arial;"]UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH[/font]

 

 

[font="arial;"]Zachęcamy do zapoznania się z cyklem video szkoleń Uprawnienia rodzicielskie po zmianach.[/font]

 

[font="arial;"]W tym szkoleniu zostaną omówione tematy z zakresu[/font]

 


  [*][font="arial;"]Urlopu macierzyńskiego [/font]
  [*][font="arial;"]Dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego[/font]
  [*][font="arial;"]Kręgu osób objętych nowelizacją[/font]
  [*][font="arial;"]Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego [/font]
  [/list]

   

  Szkolenie znajdą Państwo na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

  Polecamy!
  www.inforlex.pl

 #5 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 16 lipiec 2013 - 08:07

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W SFERZE BUDŻETOWEJ

 

Zachęcamy do skorzystania z  audycji ekspertów dostępnej m.in w serwisie INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Polityka rachunkowości w sferze budżetowej

 

Audycja znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl

 

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Główny księgowy w sektorze finansów publicznych

 

W Poradniku omówiono wymagania stawiane pracownikom zatrudnionym w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach: 

 

- głównego księgowego budżetu państwa, 

- głównego księgowego części budżetowej, 

- skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego), 

- głównego księgowego w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, 

 

a także obowiązki i uprawnienia, z jakich mogą korzystać przy ich wykonywaniu.

 

Można w nim m.in. znaleźć odpowiedzi na pytania:

 

- na podstawie jakich umów mogą być zatrudnieni główni księgowi w jednostkach państwowych i w samorządowych,

- jakie wymagania powinni spełniać kandydaci na stanowiska głównych księgowych w różnych typach jednostek organizacyjnych, 

- w jaki sposób powinna być prawidłowo – krok po kroku – wykonywana wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych, 

- czy w ramach wykonywania swoich obowiązków główny księgowy ma prawo wydawania  poleceń służbowych pracownikom niepodlegających mu bezpośrednio komórek organizacyjnych jednostki. 

 

Poza tym w osobnych rozdziałach omówione zostały szczególne rozwiązania

dotyczące zasad: 

 

- zatrudniania i wykonywania obowiązków przez skarbników jednostek samorządu terytorialnego pełniących funkcje głównych księgowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

- organizacji pracy księgowości pod nieobecność głównego księgowego, 

- odpowiedzialności ponoszonej przez głównych księgowych z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającego na niedokonaniu lub nienależytym dokonaniu kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych.

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl

 #6 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 17 lipiec 2013 - 10:40

WZORCOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK OŚWIATY

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL POMOC SPOŁECZNA

 

Wzorcowy plan kont dla jednostek oświaty

 

Poradnik zawiera praktyczne zasady tworzenia zakładowego planu kont, z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych, a także obowiązki dyrektora i głównego księgowego przy tworzeniu i  prowadzaniu zmian w zakładowym planie kont. Autorka szczegółowo opisuje zmiany, jakie zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowanym w Dz.U. z 2012 r. poz. 121 (nowe przepisy miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok 2012). Zmiany dotyczyły w szczególności kont księgowych i zasad księgowania operacji gospodarczych. Pojawiły się nowe konta, a także zmieniły się opisy wielu dotychczasowych kont.

Kolejny rozdział poświęcony jest omówieniu najistotniejszych problemów z zakresu rachunkowości jednostki  światowej, wymagających uwzględnienia w zakładowym planie kont, takich jak ewidencja środków trwałych, pomocy dydaktycznych i zbiorów bibliotecznych. Opisano w nim również zasady ewidencji przychodów i kosztów. W rozdziale tym omówiono także specyficzną kategorię środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Rozdział trzeci zawiera wzory zarządzeń dyrektora jednostki oświatowej dotyczące zakładowego planu kont, w tym zarządzenia o wprowadzeniu zmian w zakładowym planie kont.

W ostatniej części Poradnika przedstawiono wzorcowy plan kont dla jednostek oświatowych z komentarzem.

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#7 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 29 lipiec 2013 - 06:51

PRZEDSZKOLA ZA ZŁOTÓWKĘ

 

Zachęcamy do skorzystania z  audycji ekspertów dostępnej m.in w serwisie INFORLEX.PL POMOC SPOŁECZNA

 

Przedszkola za złotówkę

 

Audycja znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#8 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 09 sierpień 2013 - 13:05

Jak sprawdza się nieposzlakowaną opinię urzędników?

 

Zachęcamy do skorzystania z audycji ekspertów dostępnej m.in w serwisie INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Czy pracodawca sprawdza aktywność urzędników w sieci, co zamieszczają na portalach społecznościowych i co robią poza godzinami pracy?

 

Audycja znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl

 #9 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 19 sierpień 2013 - 13:35

ZMIANY W CZASIE PRACY OD 23 SIERPNIA 2013 R.

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Zachęcamy do obejrzenia wywiadu [color=rgb(34,34,34);]ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Ekspertem jest dr Grażyna Spytek-Bandurska. W materiale wideo komentuje zmiany w czasie pracy obowiązujące od 23 sierpnia (chodzi m.in. o elastyczny czas pracy).[/color][/font]

 

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Wywiad jest dostępny m.in w serwisie [/font] INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY[font="arial, helvetica, sans-serif;font-size:14px;"] po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL.[/font]


 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Film w wywiadem znajduje się na stronie głównej.

Polecamy!
www.inforlex.pl[/font]#10 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 04 wrzesień 2013 - 08:11

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej:

 

W poradniku wiele wskazówek dotyczących:

 

- Terminu przedawnienia karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych

- Ewidencji operacji związanych z dłużnikiem alimentacyjnym

- Opodatkowaniu obowiązkowych świadczeń dla pracowników GOPS

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#11 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 16 wrzesień 2013 - 09:11

ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH OD A DO Z – CZĘŚĆ I

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Zasady sporządzania dokumentów księgowych od A do Z – część I

 

Z pierwszej części Poradnika można m.in. dowiedzieć się, jakie są zasady sporządzania dowodów:

- kasowych,

- związanych z ruchem środków trwałych,

- służących do rozliczania kosztów podróży służbowych,

- wykorzystywanych przy udzielaniu i rozliczaniu zaliczek.

 

Oprócz wzorów dokumentów i objaśnień w zakresie wypełniania poszczególnych ich pozycji, w Poradniku tym można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania:

 

- czym różnią się dokumenty  OT – „Przyjęcie środka trwałego” sporządzane  w przypadkach: zakupu gotowego środka trwałego, przyjęcia środka trwałego  z inwestycji, ulepszenia własnego bądź cudzego środka trwałego,

- w jaki sposób należy przeprowadzić kontrolę raportu kasowego, aby nie przeoczyć przypadków defraudacji środków przez kasjera,

- które dokumenty kasowe powinny zostać zaliczone obowiązkowo do druków  ścisłego zarachowania,

- jakie aspekty należy sprawdzić w ramach przeprowadzania kontroli merytoryczne wniosku o zaliczkę, a jakie przy rozliczeniu te zaliczki,

- czym różni się dokument PT – „Przekazanie/Przy jęcie środka trwałego” sporządzony w przypadku przekazania środka trwałego od dokumentu potwierdzającego przekazanie nakładów na środki trwałe w budowie,

- jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy kasy, gdy przekazanie walorów kasowych odbywa się pod nieobecność osoby przekazującej,

- jak wygląda sporządzanie i obieg dokumentów służących rozliczaniu kosztów  podróży służbowe zamiejscowe oraz jazd lokalnych.

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#12 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 19 wrzesień 2013 - 08:04

Planowane zmiany w ustawie śmieciowej

 

Zachęcamy do skorzystania z  audycji ekspertów dostępnej m.in w serwisie INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

 

Audycja znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#13 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 23 wrzesień 2013 - 07:30

PRZEWODNIK PO ZMIANACH W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH 2013/2014

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  [font="'times new roman';"]INFORLEX SEKTOR PUBLICZNY[/font]

 

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

 

W poradniku:

 

-130 istotnych zmian,

- komentarze ekspertów,

- przejrzyste tabele.

 

 Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

Polecamy!
www.inforlex.pl#14 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 02 październik 2013 - 07:21

NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE INSTYTUCJOM POMOCY SPOŁECZNEJ, UDZIELANIE ULG ORAZ WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

Należności przysługujące instytucjom pomocy społecznej, udzielanie ulg oraz windykacja należności.

 

Wielu naszych Czytelników już od dawna postulowało, by stworzyć Poradnik poświęcony zagadnieniom odzyskiwania należności przez instytucje pomocy społecznej.

Dlatego z tym większą radością oddajemy ten numer Poradnika Instytucji Pomocy Społecznej w Państwa ręce. Mamy nadzieję, że zaspokoi on oczekiwania, choć zdajemy sobie sprawę, że nie sposób wyczerpać wszystkie problemy i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tematem Poradnika.

Na problemy związane z odzyskiwaniem należności wpływa przede wszystkim różnorodność tytułów, z których pochodzą. Jednak Autorka starała się maksymalnie rozszerzyć zakres omawianych zagadnień. Skupiła się też głównie na praktycznych aspektach szeroko rozumianej windykacji, stąd duża liczba wszelkiego rodzaju wzorcowych instrukcji i druków.

W pierwszej części Poradnika podana jest zarówno definicja „należności”, jak i wymienione są konkretne instytucje realizujące zadania pomocy społecznej w Polsce, którym te należności przy-sługują i które mają obowiązek czuwać nad ich prawidłowym egzekwowaniem.

W kolejnej części wymienione są rodzaje należności, jak też pod-stawy prawne ich egzekucji. Zarówno należności publicznoprawne, jak i cywilnoprawne przedstawione są w formie tabeli, co znacznie ułatwia pokazanie ich pełnego zakresu. Prócz tych dwóch grup Autorka wymienia również „inne należności”, których egzekwowanie odbywa się w ramach zadań instytucji pomocy społecznej.

Następnie Autorka przedstawia praktyczne przykłady ewidencji księgowej należności z różnych tytułów. Dalej omówione są zasady stosowania ulg w spłacie zobowiązań na rzecz budżetu państwa oraz budżetów samorządowych oraz powody ich wygaśnięcia. Osobny rozdział poświęcony jest zagadnieniu dokonywania odpisów aktualizujących należności.

Na ostatnią, ale niezwykle obszerną część składają się przykłady druków i instrukcji możliwych do zastosowania przez wszelkie-go rodzaju instytucje pomocy społecznej.

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#15 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 10 październik 2013 - 06:45

Poradnik - "Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny"

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z samorządami: Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ przygotowało poradnik dla samorządów „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”.

W poradniku znajdują się w nim m.in. wskazówki, jak - krok po kroku - wprowadzić kartę w samorządach, a także sprawdzone pomysły, jak najlepiej ją zastosować. Opisano w nim również doświadczenia samorządów, które już od dłuższego czasu skutecznie wspierają wielodzietne rodziny, m.in. Lublinie, Krakowie, Grodzisku Mazowieckim, powiecie wołomińskim oraz tarnowskim.

 

Poradnik trafi do wszystkich samorządowców a ponadto jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej MPiPS.

 

Zobacz poradnik "Jak wprowadzać Kartę Dużej Rodziny?>>>#16 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 17 październik 2013 - 08:29

ŚWIADECTWO PRACY. JAK JE POPRAWNIE WYPEŁNIĆ.

 

[font="arial;"]Zachęcamy do zapoznania się z video szkoleniem [/font]dostępnym w serwisie  INFORLEX.PL

 

Świadectwo pracy. Jak je poprawnie wypełnić.

 

Szkolenie znajdą Państwo na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

Polecamy!
www.inforlex.pl#17 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 17 październik 2013 - 10:05

UCHWAŁA NSA O VAT W SAMORZĄDACH - KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓWZachęcamy do skorzystania z audycji ekspertów dostępnej w serwisie INFORLEX.PLUchwała NSA o VAT w samorządach - konsekwencje dla przedsiębiorcówAudycja znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PLPolecamy!www.inforlex.pl#18 Guest_Gość

Guest_Gość
 • Goście

Napisano 10 grudzień 2013 - 10:48

Ciekawej aplikacji umożliwiającej ustalenie pozycji innego użytkownika telefonu. Zapraszam na strone: http://fw.pl/mapa  Gwarantowany dokładność pomiaru.Zapraszamy!

 #19 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 11 kwiecień 2014 - 07:18

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE – W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL ADMINISTRACJA

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie – w pytaniach i odpowiedziach

 

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

Polecamy!
www.inforlex.pl#20 Redakcja INFORLEX.PL

Redakcja INFORLEX.PL

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy
 • 273 postów

Napisano 28 kwiecień 2014 - 07:26

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Zachęcamy do skorzystania z  e - poradnika dostępnego m.in. w serwisie  INFORLEX.PL SEKTOR PUBLICZNY

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Poradnik znajduje się na stronie głównej, po zalogowaniu do swojego INFORLEX.PL

Polecamy!
www.inforlex.pl

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych