Skocz do zawartości


Data księgowania listy płac


wróć do serwisu Księgowość 17 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Budowlaniec

Guest_Budowlaniec
 • Goście

Napisano 18 lipiec 2009 - 22:19

Witam. Prowadzę księgowość w firmie budowlanej. I mam jeden problem, mianowicie pod jaką datą zaksięgować listę płac z miesiąca czerwca 2009 roku. Wynagrodzenie wypłacam 10 lipca 2009 roku. Czy to będzie koszt miesiąca czerwca 2009 (zaksięgować w czerwcu) czy to będzie koszt miesiąca lipca i jak to wygląda przy księowaniu listy płac w grudniu (czy będzie to koszt za styczeń)Za odpowiedź bardzo dziękuję, i od razu zaznaczam, że jeszcze nie było na forum takiego postu (sprawdzałem)

#2 Guest_dorzia

Guest_dorzia
 • Goście

Napisano 18 lipiec 2009 - 23:11

były,były te tematy.WynagrodzeniaWynagrodzenia a kosztyOd 1 stycznia 2009 r. nie wypłacone w terminie wynagrodzenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który były należne.Od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2008 r. nie wypłacone wynagrodzenia nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu, zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.W koszty kasowo i memoriałowoOd 1 stycznia 2009 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od nich można naliczać znacznie korzystniej, niż przed nowelizacją. Nowe zasady dotyczą podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów metodą kasową oraz metodą memoriałową, oraz podatników prowadzących księgi rachunkowe.Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o PIT (przede wszystkim ze stosunku pracy), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.Na przykład:Jan Pitowski wypłaca wynagrodzenie zgodnie z regulaminem 30 czerwca za czerwiec. Wypłacone wynagrodzenie zaliczy w koszty czerwca. Krzysztof VAT wypłaca wynagrodzenie zgodnie z regulaminem do 10 lipca za czerwiec. Wypłacone do 10 lipca wynagrodzenie zaliczy w koszty czerwca. Jeżeli opóźnią się w wypłacie, wynagrodzenia stanowić będą koszt uzyskania przychodu w dacie faktycznej wypłaty czy w dacie faktycznego pozostawienia do dyspozycji pracownika.Mowa tu o wynagrodzeniu brutto, obejmującym również składki potrącane pracownikowi, nie o kwocie netto na rękę.Również składki ZUS finansowane przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: * z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, * z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. Na przykład:Krzysztof VAT wypłaca wynagrodzenie zgodnie z regulaminem do 10 lipca za czerwiec (termin ten wynikał z regulaminu wynagradzania). Wypłacił je jednak z opóźnieniem 12 lipca. Składki ZUS nie zostaną zatem zaliczone w koszty czerwca, a w koszty sierpnia, kiedy to faktycznie zostaną zapłacone.W przypadku uchybienia warunkom wypłaty w terminie składki zostaną zaliczone w koszty w dacie faktycznej zapłaty składek do ZUS.Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w ogóle składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.Księga przychodów i rozchodówKolumna 12 księgi przychodów i rozchodów jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.Wpisu dokonuje się na podstawie: * listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie, * innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.Zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym pozwalająca od 1 stycznia 2009 r. na zaliczanie wydatków z tytułu wynagrodzeń (i składek ZUS) w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne, wymusi z całą pewnością zmianę rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obecnie nie mamy jednak określonego stosownego dowodu księgowego (04.12.2008). Jako że rozporządzenie nie może jednak przeczyć ustawie, należy uznać, iż można zaksięgować wynagrodzenie na podstawie np. listy płac, nawet nie podpisanej przez pracowników.Pełna rachunkowośćDowód księgowy - również potwierdzający wypłatę wynagrodzeń - powinien zawierać co najmniej: * określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego (lista płac nr); * określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej (pracodawca oraz imię i nazwisko pracownika); * opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych (lista płac, kwoty); * datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu (data wypłaty, data sporządzenia listy); * podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów (podpis wystawcy i pokwitowanie pracownika); * stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.Dowodem takim może być lista płac (odnosi się do wielu kont - kasy, składek, podatków, rozliczeń wynagrodzeń) czy polecenie przelewu (wyłącznie rachunek bankowy i należności z tytułu wynagrodzeń, natomiast rozliczenie kwoty wynagrodzeń na składowe nastąpić musi na podstawie innego dokumentu, PK albo listy czy zestawienia płac).

#3 Guest_Barbara

Guest_Barbara
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 00:00

Bilansowo księguj zawsze pod data ostatniego dnia m-ca, czyli u ciebie tutaj w czerwcu,podatkowo to inna sprawa, zależy od regulaminu i daty wypłaty. Czytaj wyżej.

#4 Guest_Beata

Guest_Beata
 • Goście

Napisano 10 luty 2010 - 00:47

Wynagrodzenie pracownikom wypłacam regularnie na koniec miesiąca, natomiast składki zus za pracownika finansowane w częsci przez płatnika również płacę regularnie do 15 każdego m-ca. Wynagrodzenie brutto pracowników księguję zawsze w miesiącu dokonanej wypłaty czyli np. wypłata za wrzesień, księguję na dzień 30 września, natomiast składki zus (za pracowniów) opłacam za ten miesiąc 15 pażdziernika i księguję również z tą datą. Wiem, że powinnam księgować składki zus zgodnie z nowymi przpisami, które weszły z dniem 1 sytcznia 2009r., tym bardziej, że opłacam je zawsze w terminie, ale jest mi wygodniej, księgować je w dacie ich poniesienia (kasowo). Pytanie: czy takie księgowanie składek zus nie jest błedem, mogę w dalszym ciągu to praktykować (księgowanie w dacie poniesienia), czy powinnam być w zgodzie z nowym przepisem (od 01-01-2009 ). Bardzo proszę o poradę.

#5 Guest_Mirasek

Guest_Mirasek
 • Goście

Napisano 10 luty 2010 - 09:51

Moim zdaniem, należy zaliczać te koszty zgodnie z nowym brzmieniem ustawy.Art.22 ust.6ba i 6bb ustawy pdoof6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy STANOWIĄ KUPw miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55.6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, STANOWI koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

#6 Guest_Agaa

Guest_Agaa
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 14:09

Sporządzam listę płac dla pracownika i nie wiem co wpisać na samym dole w rubryce "Kwota wypłacona zł...". Czy mam tu wpisać kwotę wynagrodzenia netto (czyli to co wypłacam pracownikowi) czy kwotę brutto (czyli wartość jaką muszę wypłacić pracownikowi i urzędom w związku z tym wynagrozeniem)?

#7 Guest_Agaa

Guest_Agaa
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 18:34

Jeszcze raz proszę o pomoc, bo nie wiem co wpisać :(

#8 Guest_mala

Guest_mala
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 19:59

kwota wypłacona to kwota netto , którą wypłacasz pracownikowi

#9 Guest_maja

Guest_maja
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 22:42

Agaa,to jest kwota netto, czyli to co pracownik dostaje do "łapki".

#10 Guest_Agaa

Guest_Agaa
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 23:07

Dziękuję Wam dziewczyny :())

#11 Guest_maja

Guest_maja
 • Goście

Napisano 05 marzec 2010 - 23:22

Pozdrawiam Cię Agaa:))

#12 Guest_gośka

Guest_gośka
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2010 - 12:18

A powiedzcie mi proszę jak postąpić z taką sytuacją kiedy pracownik nie moze podpisać listy z datą 31 marca bo nie był w delegacji???

#13 Guest_Dorota

Guest_Dorota
 • Goście

Napisano 18 maj 2010 - 14:34

Mam pytanie .Do kpir wpisujemy z listy płac kwote brutto(przychód) czy kwote netto(na reke).

#14 Guest_kuba

Guest_kuba
 • Goście

Napisano 18 maj 2010 - 17:34

przypadkowo sobie tutaj wpadłem i mam pytanko odnośnie tych składek społecznych i terminu ich księgowania (w moim przypadku kpir)bo ja też księguję z datą ich poniesienia czyli np. za kwiecień zaksięgowałem 6 maja.... czy to jest straszny błąd i co mogę teraz zrobić...

#15 Guest_maja

Guest_maja
 • Goście

Napisano 18 maj 2010 - 19:07

do kpir,w kwocie brutto

#16 Guest_kuba

Guest_kuba
 • Goście

Napisano 18 maj 2010 - 19:15

może "maja" zerknie też na moje pytanie...

#17 Guest_Dorota

Guest_Dorota
 • Goście

Napisano 24 maj 2010 - 09:30

w liście płac są dwie kwoty brutto ,brutto z wszystkimi składkami i bruto bez składek społecznych-podstawa do obliczenia składki zdrowotnej.Druga sprawa to do kpir wliczam składki ,które płaci pracodawca,odliczam z listy płac skł.społ.,które odliczamy pracownikom.

#18 Dorcia13

Dorcia13

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 684 postów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 12:29

A ja mam taki problem. Listy płac za miesiące kwiecień-maj zostały naliczone. Ze względu na trudną sytuację, pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia. W czerwcu chciałby wypłacić zaległe wynagrodzenia. Czy w związku z powyższym należy korygować poprzednie listy płac. Jeżeli tak, to w jakiej formie należy to zrobić? A może nie korygować poprzednich list i w czerwcu wystawić dodatkową listę płac uwzględniającą zaległe wynagrodzenie?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych