Skocz do zawartości


Zdjęcie

podatek od umorzenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

pit umorzenie nieodpłatne świadczenie

wróć do serwisu Księgowość 1 odpowiedź w tym temacie

#1 papierówka

papierówka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 223 postów

Napisano 26 luty 2013 - 13:44

Szokujące!

"(...) umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C."

to cytat z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z grudnia 2012 r

Niby podatkowcy są przyzwyczajeni, że fiskus uważa umorzenia należności za działania powodujące powstanie przychodu po stronie dłużnika (tzw. nieodpłatne świadczenie) ale ta sprawa bulwersuje mocno. Jeżeli rodziców, których dzieci umieszczono w tzw. pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) nie stać na ponoszenie ustawoych opłat, to powinni być zwolnieni z tego obowiązku.

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).


Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

  [*]przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
  [*]średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
  [/list]Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art. 193 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 193 ust. 6 pow. ustawy opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
  Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
  W myśl art. 194 ust. 2 cyt. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.
  Stosownie do art. 194 ust. 3 ww. ustawy starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

#2 Guest_mariusz

Guest_mariusz
 • Goście

Napisano 13 maj 2013 - 19:42

Na szczęście sytuacja zmieniła się w efekcie interpelacji posłanki Marii Zuby (PiS). Minister finansów przychylił się do jej argumentacji i nakazał izbom skarbowym zmianę stanowiska w tej sprawie, i to z moca wsteczną!Szczegóły:http://www.mariazuba...-moca-wsteczna/http://www.sejm.gov....yp=INT&nr=14999Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pit, umorzenie, nieodpłatne świadczenie

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych