Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: rozwiązanie umowy w zw. z przejściem na emeryturę a odprawa emerytalna


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 2 + 7 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

lmg

Napisano 06 marzec 2012 - 09:53

chodzi o zaliczenie okresów pracy w szczegolnych warunkach

lmg

Napisano 06 marzec 2012 - 09:52

a czemu to sprawa rozstrzygana przez sąd pracy? nie rozumiem


Agnieszka

Napisano 06 marzec 2012 - 09:27

Dniem wymagalności roszczenia o wypłatę odprawy emerytalnej jest dzień rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, OSNP 1999/8/267).

Napisano 06 marzec 2012 - 09:23

Prawo do odprawy emerytalnej nabędzie w dniu, w którym rozwiąże stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę i nie ma tu nic do rzczy przyznanie swiadczenia lub nie

Napisano 06 marzec 2012 - 09:18

a czemu to sprawa rozstrzygana przez sąd pracy? nie rozumiem

lmg

Napisano 06 marzec 2012 - 09:05

pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron w zw. z przejściem na emeryturę. nie ma jeszcze przyznanego świadczenia, sprawa ma być rozstrzygana przez sąd pracy. co w tym przypadku z odprawą emerytalną? wypłacamy w dniu rozwiązania umowy, czy dopiero po przyznaniu świadczenia?

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)