Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Mała Księgowość Rzeczpospolitej - szczegółowa instrukcja obsługi


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 5 + 5 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 25 luty 2019 - 21:01

Witam czy może mi ktoś powiedzieć w którym miejscu mogę wygenerować pit 36l

Napisano 28 październik 2017 - 07:31

Dzień Dobry
Mam takie pytanie: Jak nazywa się baza danych w MK i gdzie jest ukryta?

margareta

Napisano 05 lipiec 2016 - 21:55

Witam. Mam maly problem. Jak ksiegowac. Firma w vat pkpir auto rozliczane kilometrowka a paliwo od fv 50/50. Nie mam pojecia jak ruszyc z ksiegowaniem. Pomocy

Napisano 25 styczeń 2016 - 12:09

Cześć. Czy Mała Księgowość Rzeczpospolitej działa bez zarzutów na Windows 10? Zastanawiam się nad aktualizacją, ale boję się, że będę miał później masę problemów, a nie stać mnie na opóźnienie rozliczeń (rozliczam kilka firm na moim komputerze)


Napisano 27 maj 2015 - 07:33

Witam, mam prośbę, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak wystawić fakturę zaliczkową w tym programie? nie mam zielonego pojęcia a w pomocy też tego nie znalazłam. Zaliczka została zapłacona na całość.

Witaj, ja wystawiam po prostu z dopiskiem ręcznym "zaliczkowa"  , bo nie znalazłam możliwości w tym programie.


Napisano 17 marzec 2015 - 10:51

Witam, mam prośbę, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak wystawić fakturę zaliczkową w tym programie? nie mam zielonego pojęcia a w pomocy też tego nie znalazłam. Zaliczka została zapłacona na całość.


Napisano 08 lipiec 2013 - 18:33

Spokojnie można prowadzić kilka firm w Małej księgowości. Jest dodatkowy moduł - też darmowy, też na tej płytce - Biuro Rachunkowe.

Gosiu może i mi pomożesz w podobnym temacie - również chciałbym prowadzić dwie firmy pod jednym programem ale nie mam płyty- dokonałem zakupu on line na stronie rzeczpospolitej?


papierówka

Napisano 07 lipiec 2013 - 19:00

WZ spółka z o.o. nabyła 3 czerwca 2013 r. od firmy A złom oraz makulaturę. Firma A na udokumentowanie tych dostaw wystawiła 3 czerwca 2013 r. dwie faktury na dostawę złomu w kwocie 5000 zł (bez stawki i kwoty podatku, ale z adnotacją, że rozlicza go nabywca) oraz na makulaturę na kwotę brutto 4920 zł (VAT 920 zł). Faktury te wraz z towarem spółka WZ odebrała 3 czerwca 2013 r. Nabyty złom oraz makulaturę spółka WZ sprzedała 18 czerwca firmie B. Cena sprzedaży netto została określona w wysokości 6000 zł (złom) oraz 4500 zł (makulatura). Wszystkie trzy firmy są zarejestrowane jako podatnik VAT czynny i rozliczają się w deklaracji VAT-7. Rokiem podatkowym spółki WZ jest rok kalendarzowy. Zapłaty za dostarczone towary firmy dokonały po ich otrzymaniu w ciągu kilku dni. Jak spółka WZ powinna rozliczyć VAT i CIT od tych czynności?

 

ODPOWIEDŹ:

Sprzedaż surowców wtórnych dokonywana przez podatnika VAT stanowi odpłatną dostawę towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT).

Obrót niektórymi surowcami wtórnymi objęty jest mechanizmem obciążenia odwrotnego, co oznacza, że VAT od ich sprzedaży płaci nie sprzedawca, lecz kupujący, o ile zostaną spełnione ustawowe warunki.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że mechanizm rozliczenia podatku przez nabywcę surowców wtórnych dotyczy wyłącznie surowców wtórnych wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Rozumiem, że będący przedmiotem obrotu złom mieści się w grupowaniu ex 38.32.29.0 PKWiU. Zatem obrót nim może być objęty mechanizmem obciążenia zwrotnego.

 

Makulatura nie jest wymieniona w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zatem obrót nią podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.

 

Złom

 

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

B) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

 

Wszystkie podmioty uczestniczące w przedstawionych transakcjach, tj.:

I transakcja: firma A (sprzedawca) i spółka WZ (nabywca),

II transakcja: spółka WZ (sprzedawca) i firma B (nabywca),

– są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi, a z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby którakolwiek dostawa złomu korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Spełnione są zatem warunki do zastosowania do tych dostaw mechanizmu obciążenia zwrotnego, co oznacza że VAT od tych dostaw rozlicza nabywca.

 

W przypadku I dostawy, tj. dokonywanej pomiędzy firmą A a spółką WZ, podatek od obrotu złomem rozlicza spółka WZ. Nie zmienia tego fakt, że sprzedawca (firma A) zamieścił na fakturze adnotację, że podatek rozlicza nabywca (co było dopuszczalne do 31 grudnia 2013 r.), zamiast zamieścić wyrazy „odwrotne obciążenie”.

 

W przypadku dostawy towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić (zob. art. 29 ust. 18a ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania dla spółki WZ w stosunku do nabytego złomu będzie zatem kwota 5000 zł.

 

Do ustalenia kwoty VAT spółka WZ powinna zastosować podstawową stawkę VAT, tj. 23 proc. Podatek wyniesienie zatem 1150 zł (5000 zł x 23 proc.).

 

Podstawę opodatkowania i VAT od rozliczenia zakupu złomu spółka WZ powinna wykazać odpowiednio w pozycji 31 i 32 deklaracji VAT-7.

 

W przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, obowiązek podatkowy ustala się, stosując odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1–4, 11, 13 pkt 1 lit. a i pkt 3 oraz ust. 16–17 ustawy o VAT (zob. art. 19 ust. 20 ustawy). W przedstawionym stanie faktycznym oznacza to, że spółka WZ powinna ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w dacie wystawienia faktury potwierdzającej dostawę, tj. 3 czerwca 2103 r. (zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

 

W przypadku m.in. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne (zob. art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.). Spółka WZ na udokumentowanie zakupu złomu od firmy A może, choć nie musi, wystawić fakturę wewnętrzną.

 

Z kolei w przypadku dostawy przedmiotowego złomu (II transakcja) ciężar rozliczenia VAT będzie spoczywał na nabywcy, tj. firmie B. Nie oznacza to jednak, że na spółce WZ nie ciążą żadne obowiązki. I tak spółka WZ powinna:

[font="Wingdings;"]-[/font]wystawić w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy fakturę dokumentującą sprzedaż; faktura ta nie będzie wykazywać danych dotyczących stawki i kwoty podatku, powinna zaś zawierać wyrazy ,,odwrotne obciążenie” (zob. art. 106 ust. 1, ust. 1a ustawy o VAT, par. 5, par. 9 rozporządzenia w sprawie faktur);

[font="Wingdings;"]-[/font]wykazać podstawę opodatkowania tej transakcji, będzie nią ustalona cena netto, tj. 6000 zł w deklaracji VAT-7 (poz. 31; zaś poz. 32 spółka WZ nie wypełnia).

 

Obowiązek podatkowy od tej dostawy należy ustalić zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. w dacie wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru. 7-dniowy termin upływa 25 czerwca 2013 r., zatem nawet w przypadku wystawienia faktury z opóźnieniem obowiązek podatkowy i tak powstanie w czerwcu 2013 r.

 

Między innymi w przypadku wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego (zob. art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

 

Mimo że od sprzedaży przedmiotowego złomu (II transakcja) spółka WZ nie rozlicza VAT, to czynność ta stanowi czynność opodatkowaną tym podatkiem. Zatem nabycie złomu (I transakcja) ma związek ze sprzedażą opodatkowaną i spółce WZ przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Kwotę podatku naliczonego stanowi w analizowanym przypadku kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca (zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT). W przypadku zakupu przedmiotowego złomu będzie to kwota 1150 zł.

 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w przypadku zakupu przedmiotowego złomu, w myśl art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, tj. w rozliczeniu za czerwiec 2013 r.


Napisano 01 marzec 2012 - 10:51

Dziękuję Arturowi za cenną informację.Zaksięgowałam sprzedaż złomu i w deklaracji VAT-7 jest w odpowiednim polu. Mam jeszcze nierozwiązany problem z nabyciami wewnątrzunijnymi.Przy księgowaniu faktury unijnej wartość netto i VAT powinny być uwidocznione w deklaracji VAT-7 w nabyciach i jednocześnie w dostawach unijnych,aby stawki VAT wyzerowały się,ponieważ zakupujemy bez VAT.W deklaracji natomiast jest uwidocznione tylko w nabyciach unijnych.Jakie ustawienia w FIRMIE powinnam jeszcze dokonać,aby ta wartość z nabycia unijnego trafiła też na dostawę unijną? Pozdrawiam

Napisano 29 luty 2012 - 21:11

Dana jeśli chodzi o sprzedaż złomu to wystawiasz fakturę na podstawie wz i jako typ transakcji wstawiasz ze vat rozlicza nabywca i w ten sposób przy tworzeniu deklaracji vat-7 daną kwotę wstawia ci w w poz.41. Natomiast przy zakupie musisz wystawić fakturę wewnętrzną

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)