Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: limit zwrotu akcyzy od paliwa do produkcji rolnej


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 4 + 8 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 11 wrzesień 2013 - 14:12

Mam pytanie dotyczące dat zamieszczanych na fakturach VAT, które rolnicy składają razem z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego. Chciałam się upewnić czy bierze się pod uwagę jedynie datę sprzedaży i czy faktura, na której widnieje data wystawienia 02.02.2013 i data sprzedaży 30.01.2013 powinna być odrzucona w trakcie postępowania w sprawie zwrotu w sierpniu?


ConradoNieMoreno

Napisano 06 marzec 2013 - 15:43

Witaj !Tak

Napisano 06 marzec 2013 - 15:22

Witam,chciałam zapytać czy mogę uwzględnić przy zwrocie podatku akcyzowego fakturę, na której oprócz nazwiska nabywcy podano w pierwszwj kolejności nazwę jego firmy?

Radomiak

Napisano 28 luty 2013 - 14:58

Chciałbyś coś wyłudzić ?

Pytanie nr 12: Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury VAT?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT lub ich kopiach upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu .......... do zwrotu części podatku akcyzowego”. Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury VAT jak i na kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.


http://bip.minrol.go...ncementId=11538

Napisano 28 luty 2013 - 13:57

witammam nadzieje ze jeszcze forum aktualnemam pytanie odnośnie podawania fv w np dwóch róznych U.G.słyszałem, że są tacy co tak robią czy jest możliwość dorobienia w ten sposób i nie wpaść bo mam stracha tak zrobić)??pozdrawiam

ConradoNieMoreno

Napisano 22 luty 2013 - 08:35

Witaj !

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Jak stanowi art. 6 ww. ustawy wnioski producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. i od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

W przypadku załączenia do wniosku złożonego w pierwszym terminie faktur VAT stwierdzających zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w ilości odpowiadającej rocznemu limitowi, zwrot podatku akcyzowego przysługuje jednorazowo w wysokości całego limitu.

Adam

Napisano 21 luty 2013 - 09:44

mam także pytanie a propos limitu zwrotu akcyzy od paliwa do produkcji rolnej, czy mogę wykorzystać cały limit roczny zwrotu akcyzy w pierwszym terminie składania wniosków, czyli w miesiącu luty?

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)