Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Do kogo ze skargą na komornika


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 8 + 9 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 24 lipiec 2019 - 15:55

Komornik potrąca mi z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy moim zdaniem za dużo. Po potrąceniu pozostaje mi 700 zł z groszami, a winno 825. Gdzie skierować skargę na komornika?

Napisano 21 luty 2018 - 13:44

Ciekawe jest to że za każdą skargę na czynności komornika trzeba opłacić 100 zł . Wiele osób nie podejmuje działań bo za każdym razem za każdą czynność jaką skarży musi zapłacić 100 zł . Czasem gra nie warta świeczki . Ja np. mam problem z komornikiem bo on nie honoruje pełnomocnictwa tylko notarialne - Sąd honoruje pełnomocnictwo a komornik już nie . Opłata 100 zł jest chyba po to by wiele osób rezygnowało z wnoszenia skargi na komornika . Oplata jest niezwrotna - nawet jak Sąd orzeknie moja rację to mi nikt 100 zł nie zwróci .

Napisano 19 luty 2014 - 11:22

Mam takie pytanie. Wskazałam komornikowi wierzytelność na kwotę 100 000 zł ktra powstała na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Poprosiłam o zajęcie tej wierzytelność na rzecz spłaty mojego zadłużenia a komornik dalej nachodzi mnie w domu i szuka co jeszcze może mi zająć. czy ja nic nie mogę zrobić ? Ta kwota z wierzytelności w całości pokryje spłatę i jeszcze zostanie a komornik zabiera mi wszystko co tylko się da. Dodam że właśnie straciłam pracę i sama wychowuję troje dzieci. Mam tylko alimenty i żadnego majątku. Proszę o pomoc

Napisano 22 październik 2007 - 21:01

[quote:17094a6943="ANSHUTZ"]w tym przypadku o ile powinna byc złozona skarga na czynność komornika (bezczynność) o tyle termin do jej wniesienia upłynął poniewaz jest to 7 dni od momentu dowiedzenia sie iż czynność która powinna być dokonana po wpłaceniu zaliczki nie została przez komornika podjeta. Należy zatem na piśmie wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego przy którym działa ów komornik ze skargą iż w przedmiotowej sprawie komornik nie podejmuje czynności. Preezes S.R. sprawuje kontrolę nad komornikiem. Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu. 2. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność jego działalności, a w szczególności: 1) szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności, przy czym nadzór nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu, 2) prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości, z tym że nadzór nie może wkraczać w gospodarkę środkami przeznaczonymi na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowanie działalności egzekucyjnej, 3) kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków. 3. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu rejonowego działa wyłącznie poprzez jednokrotną kontrolę przeprowadzoną w ciągu roku w kancelarii komornika sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego oraz w ramach rozpatrywania skarg i zażaleń nie stanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Prezes sądu rejonowego uprawniony jest, w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, do żądania od komornika stosownych wyjaśnień i wydawania zarządzeń, których nieprzestrzeganie może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.Aby skarga kierowana do Prezesa S.R. odniosła zamierzony efekt radzę jej odpis przesłać do wiadomości Prezesowi Sądu Okręgowego.[/quote:17094a6943]Dzieki wszystkim za odpowiedzi na temat komornika .

Napisano 22 październik 2007 - 19:19

w tym przypadku o ile powinna byc złozona skarga na czynność komornika (bezczynność) o tyle termin do jej wniesienia upłynął poniewaz jest to 7 dni od momentu dowiedzenia sie iż czynność która powinna być dokonana po wpłaceniu zaliczki nie została przez komornika podjeta. Należy zatem na piśmie wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego przy którym działa ów komornik ze skargą iż w przedmiotowej sprawie komornik nie podejmuje czynności. Preezes S.R. sprawuje kontrolę nad komornikiem. Art. 3. 1. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu. 2. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność jego działalności, a w szczególności: 1) szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności, przy czym nadzór nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu, 2) prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości, z tym że nadzór nie może wkraczać w gospodarkę środkami przeznaczonymi na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowanie działalności egzekucyjnej, 3) kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków. 3. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu rejonowego działa wyłącznie poprzez jednokrotną kontrolę przeprowadzoną w ciągu roku w kancelarii komornika sprawowaną osobiście lub przez wyznaczonego sędziego i przy pomocy księgowego oraz w ramach rozpatrywania skarg i zażaleń nie stanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Prezes sądu rejonowego uprawniony jest, w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, do żądania od komornika stosownych wyjaśnień i wydawania zarządzeń, których nieprzestrzeganie może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.Aby skarga kierowana do Prezesa S.R. odniosła zamierzony efekt radzę jej odpis przesłać do wiadomości Prezesowi Sądu Okręgowego.

Napisano 17 grudzień 2006 - 09:58

Byłem u Prezesa Sądu i mnie zbył stwierdził, że on nie jest ot takich spraw i tym komornikiem zajmuje się Sędzia.Pierwszej wpłaty komornikowi dokonałem 23 października 2006r w kwocie 815,20zł, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku otrzymałem 09 listopada 2006r Następnej wpłaty dokonałem 05 grudnia w celu otrzymania asysty( policji) dla komornika i dalej niemam żadnej wiadomości Czy to jest zgodnie i mieści się w terminie takie postępowanie?

Napisano 13 grudzień 2006 - 09:32

[quote:1644e3f28b="Admin-Łukasz"]Złożyć do prezesa pisemną skargę na komornika.[/quote:1644e3f28b]OK złoże tą skarge do Sądu i do prezesa

Napisano 13 grudzień 2006 - 01:54

Złożyć do prezesa pisemną skargę na komornika.

Napisano 13 grudzień 2006 - 00:08

Kontrola działania komornika w tym zakresie leży w gestii Prezesa sądu przy którym działa komornik.To co mam zrobić jeżeli Prezes Sądu mówi mi że nie leży w jego gestii kontrola działania komornika

Napisano 12 grudzień 2006 - 23:55

[quote:adb60728d1="Admin-Łukasz"]Ale kto ma uchylić tytuł egzekucyjny? Jeśli zapłacił Pan wierzytelność po wszczęciu postępowania egzekucyjnego to na Panu ciąży obowiązek wystąpienia do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.[/quote:adb60728d1]Ja jestem właścicielem pomieszczenia które ma opusicici na polecenie sądu dłużnik taki jest wyrok zapłaciłem 800 zł za czynności komornicze w celu by komornik wykonał nakaz sądowy dobrowolnego opuszczenia tego pomieszczeni i zapłaciłem teraz 500zł za asyste policji by komornik w prowadził mnie w posiadanie tego pomieszczenia wykonałem wszystkie zachcianki komornika a teraz znów są kombinacje jak długo mam czekać bym mugł kożystać z własnego pomieszczenia

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)