Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r.


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 5 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 10 grudzień 2018 - 21:01

co z odpłatnością za obsługę księgową

ZosiaA

Napisano 24 wrzesień 2015 - 09:55

Nie jest ważne jak ja to widzę, ale jak zdecydują samorządy i z pewnością wiele z tą decyzją będzie wspólnego miał wynik wyborów (zatrudnienie, kadra).

Przepisy będą (ewentualnie) umożliwiały takie rozwiązanie ale nie będą nakazywały, przymusu nie będzie.

Resztę wydedukuj sama


Napisano 24 wrzesień 2015 - 09:30

Więc jak to widzisz Księgowo - Zołzo? Samorządy przejmą obsługę księgowo - kadrową swoich jednostek?


ZosiaA

Napisano 17 wrzesień 2015 - 11:44

Katarzyno,

Wydaje mi się że napisałaś to bez znajomości regulacji prawnych dotyczących jednostek sektora finansów publicznych jak chociażby samej ustawy o finansach publicznych.

 

Przy takich jej zapisach nie jest możliwe przekazanie obsługi finansowo-księgowej "na zewnątrz".

Więc co byś nie polecała, reklamowała i lobbowała, bez zmiany podstawowej ustawy czyli tej o finansach publicznych sprawa wyprowadzenia księgowości nie jest możliwa


Napisano 17 wrzesień 2015 - 11:12

Na pewno muszę się zgodzić z autorem, że dla jednostek budżetowych jest to pewne nowum. Znając regulacje prawne dotyczące sektora publicznego a jednocześnie możliwości firm outsourcingowych uważam, że temat jest bardzo realny do przeprowadzenia. największym problemem będzie oczywiście opór materii w postaci czynnego lub biernego sprzeciwu obecnych pracowników, którzy zawsze będą pokazywali brak możliwości realizacji pewnych zadań, stwarzali zagrożenia, wszystko w obronie zachowania obecnego status quo. Z własnego doświadczenia w realizacji takich zadań w jsfp wiem, że opór ludzki jest największą przeszkodą w realizacji takich zadań konsolidacyjnych, natomiast efekty finansowe są ostatecznie bardzo wymierne. Nie mogę zgodzić się z opinią autora, że ustawa o finansach publicznych lub o dyscyplinie finansów publicznych utrudnia / uniemożliwia/ bądź podraża wprowadzenie czegoś w rozumieniu outsourcingu usług administracyjnych, kadrowych, księgowych , informatycznych lub innych, nie stanowiących działalności podstawowej jednostki budżetowej. Prawidłowe i szczegółowe zapisy w procedurach, oparte i uwzględniające zapisy ustawowe pozwolą na prawidłowe sprawowanie odpowiedzialności za finanse, w szczególności w aspekcie tworzenia i aktualizacji budżetów bądź planów wieloletnich i ich aktualizacji jak też akceptowania dokumentów do płatności i realizacji samych przelewów. nie trzeba w tym przypadku wyważać otwartych drzwi, bo takie działania od wielu lat są praktykowane w firmach spoza sektora finansów publicznych. podobnie dotyczy to tworzenia i aktualizacji Polityki Rachunkowości. Obecne systemy informatyczne pozwalają na prowadzenie rachunkowości wielu jednostek w całkowitej zgodności z ustawami dotyczącymi finansów publicznych dużo mniejszym nakładem sił i środków. Można w celu ułatwienia komunikacji wykorzystać elektroniczny przepływ dokumentów oparty na podobnych zasadach jak w np. w ZUS, skany itp., naprawdę przy niewielkim wysiłku docelowo można ułatwić i obtanić tego typu operacje bez żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa finansów publicznych.

Admin Księgowość

Napisano 17 wrzesień 2015 - 11:12

Wspólna obsługa księgowa jednostek organizacyjnych (i nie tylko) samorządów od 1 stycznia 2016 r. będzie w końcu w pełni legalna. Do tej pory były z tym ciągłe problemy, ponieważ nie było spójności między przepisami dotyczącymi finansów stricte a poszczególnymi ustawami, które umożliwiały tworzenie jednostki obsługującej inne jednostki sektora finansów publicznych. Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Powrót do artykułu: Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r.

Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)