Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Wypowiedzenie umowy na urlopie macierzyńskim


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 6 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

larysa.

Napisano 28 styczeń 2018 - 10:20

Związków zawodowych raczej nie macie, dlatego też pracodawca, termin likwidacji/upadłości może ustalić sam, jednak nie wcześniej niż termin zakończenia okresu wypowiedzenia, który w twoim przypadku wynosi 3 miesiące i w razie wypowiedzenia umowy jeszcze w styczniu, zakończyłby się 30 kwietnia, czyli po zakończeniu macierzyńskiego (a z rodzicielskiego nie korzystasz?). Okres wypowiedzenia jest okresem zatrudnienia i jest płatny. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy się ekwiwalent.

Napisano 24 styczeń 2018 - 08:51

Jak może ustalić termin rozwiązania na 1 lutego? Przecież macie okres wypowiedzenia

 

Zgodnie z kp:

Art. 177. [Rozwiązanie umowy w okresie ciąży]

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

I nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe. 


ZosiaA

Napisano 23 styczeń 2018 - 20:08

Jak może ustalić termin rozwiązania na 1 lutego? Przecież macie okres wypowiedzenia

ZosiaA

Napisano 23 styczeń 2018 - 20:07

Przecież nie likwiduje się jeszcze, więc w jakim temacie macie się dogadywać.?

Napisano 23 styczeń 2018 - 19:41

Może zadaj te pytania wtedy, kiedy już będziesz miała jakiś sygnał od pracodawcy.

 

Pracodawca chce, żebyśmy w czwartek już się "dogadali". 
Więc chciałam się przygotować na te "różne przypadki". 


ZosiaA

Napisano 23 styczeń 2018 - 19:38

Może zadaj te pytania wtedy, kiedy już będziesz miała jakiś sygnał od pracodawcy.

Napisano 23 styczeń 2018 - 19:30

W obecnej firmie jestem zatrudniona od stycznia 2015r. na czas nieokreślony.

Jestem jedynym pracownikiem zatrudnionym na etat. 
Dowiedziałam się że firma zostanie zamknięta (ale nie wiem czy będzie ogłoszona likwidacja czy upadłość; nie wiem również czy firma zostanie zamknięta już teraz czy w późniejszych miesiącach). 
Na urlopie macierzyńskim jestem do 14 kwietnia br. 
Chciałabym się dowiedzieć co mi teraz przysługuje. 

Wiem, że pracodawca musi wypłacić mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ale co z okresem wypowiedzenia? Czy mi przysługuje? Czy za ten okres pracodawca również powinien mi zapłacić?

Czy jeżeli pracodawca ustali termin rozwiązania umowy np. na 1/02/2018, to od tego dnia będę przebywać już na okresie wypowiedzenia, ze świadczeniem wypłacanym przez ZUS

 


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)