Skocz do zawartości


zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy


wróć do serwisu Kadry 111 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_docia28

Guest_docia28
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 13:51

Czy pracownik na wypowiedzeniu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ma prawo wnioskować o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?? Czy ten przywilej dotyczy określonych stanowisk?? Czy wy

#2 Guest_wwww

Guest_wwww
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 14:40

Z obowiazku zwolnienia świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia zwolnione moga byc osoby których stosunek pracy nawiazany został na podstawie powołania.W okresie tym zachowują wynagrodzenie jego jest w takiej samej wysokości jakby świadczył pracę.

#3 Guest_agus

Guest_agus
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 14:47

możesz podać podst. prawną że tylko osoby na podstawie powołania mogą być zwolnione ze świadczenia pracy?? A co np. z kobietami w ciąży, których pracodawca nie może przenieść do innej pracy przecież ma prawo je zwolnić ze świadczenia pracy za wynagrodzeniem, oczywiści pracownik musi wyrazić zgodę.

#4 Guest_wwww

Guest_wwww
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:05

Kodeks Pracy: przepisy o powołaniu,

#5 Guest_zołza

Guest_zołza
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:13

A co powiesz na taką sytuację: pracodawca (prywatna spółka) zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Wynagrodzenie bez zmian, zachowane wszystkie przywileje pracownicze. I co? Nie wolno mu? Jesteś tak dobrze poinformowana, ale może lepiej, żebyś się czasami nie wypowiadała?

#6 Guest_agus

Guest_agus
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:17

chyba mam inny KP bo tam nic takiego nie ma!

#7 Guest_zołza

Guest_zołza
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:23

Niestety, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest prawem pracodawcy, a nie pracownika. Nie może więc pracownik wnosić o o zwlonienie z obowiązku świadczenia pracy. Dokładnie - może wnosić, ale pracodawca może się nie zgodzić. Pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy bez względu na to jakie stanowisko zajmuje pracownik; pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie takie, jakie otrzymywałby pracownik świadcząc pracę.

#8 Guest_wwww

Guest_wwww
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:23

Do "zołzy" K.P. jest ustawą podstawową do której odnosza się wszelkie zarzadzenia wewnętrzne pracodawcyi przepisy te nie mogą być mniej korzystne od ustalonych przez prawodawcę.Natomiast każdy pracodowca ma prawo zapisania w swoich wewnętrzych prawa uprawnień korzystniejszych. Jednak jeśli ktoś nie wyszczególnia swojej branży dziłaności gdzie uregulowania są szczegółowe,uważam że potrzebuje przepisu obligatoryjnego a takim jest wszystkich pracodawców obowiązujący Kodeks Pracy i jego akty wykonowcze, do nich też odsyłam.Jeśli uważasz,że jest to nie właściwa droga , to co proponujesz w zamian?????!

#9 Guest_zołza

Guest_zołza
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:29

Proponuję, żebyś zapoznała się z wyjaśnieniami prawników i specjalistów z zakresu prawa pracy, chociażby poprzez wpisanie w wyszukiwarkę zakładki "kadry" frazy "zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy" i przeczytanie tego, co wyskakuje. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie ma w kp, ale nawet sądy pracy nie negują tego jako prawa pracodawcy. A branża nie ma tu nic do rzeczy.

#10 Guest_dora

Guest_dora
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:35

Uwazam, że Zołza ma rację.Pracuję w Sp.z.o.o. i miały miejsce takie sytuacje ,że zwalnialiśmypracownika z obowiązku swiadczenia pracy( z różnych przyczyn).Konsultowaliśmy się w tej sprawie z prawnikiem.Ja dzwoniłam do PIP-u.Było ok.

#11 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 15:43

Dopuszczalne jest odsunięcie pracownika od wykonywania pracy w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Tę sytuację należy traktować jako odstępstwo od ogólnej zasady, że obowiązkiem pracownika jest przede wszystkim świadczenie pracy. Ponieważ jednak żaden przepis prawa pracy nie zabrania takiego postępowania, toteż pracodawcy chętnie korzystają z tej możliwości motywując decyzję o odsunięciu pracownika od wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia troską o ochronę swych interesów, np. negatywne oddziaływanie pracownika na resztę załogi, brak możliwości zatrudnienia pracownika w okresie wypowiedzenia, itp.Jedynie przepisy regulujące zasady zatrudniania pracowników na podstawie mianowania dopuszczają w sposób wyraźny w ściśle oznaczonych sytuacjach zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania.

#12 Guest_fifi

Guest_fifi
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 16:17

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy:Zamiar pracodawcy niezwłocznego odsunięcia pracownika od wykonywanych obowiązków jest uzasadniony życiowo, ale pozbawiony podstaw formalnoprawnych. Decyzja pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę bywa podyktowana różnymi przyczynami. Jeżeli nie dotyczą o­ne pracownika, to jasne jest (przynajmniej teoretycznie), że osoba pracownika nie stanowi dla pracodawcy przeszkody w kontynuowaniu stosunku pracy. Inaczej jest, gdy przyczyną wypowiedzenia jest utrata zaufania do pracownika, negatywna ocena jego pracy czy jego zły wpływ na pozostałych zatrudnionych. W takim przypadku należy zachować wszystkie reguły dotyczące wypowiedzenia, np. terminy, ale jednocześnie bezzwłocznie odsunąć zwalnianą osobę od wykonywania obowiązków.Dlatego też w okresie wypowiedzenia pracodawcy często zwalniają pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Nie jest to instytucja formalnie uregulowana w przepisach, ale stosowana jest coraz częściej, i wydaje się dopuszczalna.Podkreślić należy słowo "dopuszczalna". Nawiązując bowiem stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy określonego rodzaju, ale także uzyskuje prawo do jej wykonywania. Pracodawca nie powinien zatem arbitralną decyzją pozbawiać pracownika tego prawa w okresie, w którym korzysta o­n ze wszystkich świadczeń pracowniczych (okres wypowiedzenia). Pracodawcy, zwalniając pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie odbierają im bowiem żadnych innych uprawnień (w tym prawa do wynagrodzenia). Pensja natomiast przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania prawo do wynagrodzenia pracownik zachowuje tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. A tymczasem brak przepisów, które przyznawałyby pracownikowi prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wskutek jednostronnej decyzji pracodawcy. Płacąc pensję pracodawca działa na swoją szkodę. Jednak nie może nie zapłacić.Mamy więc sytuację patową: pracodawca nie widzi podstaw do zwolnienia bez wypowiedzenia, a jednocześnie kontynuowania zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracownika. Zamiar pracodawcy niezwłocznego odsunięcia pracownika od wykonywanych obowiązków (w drastycznych sytuacjach nawet zakaz wchodzenia na teren zakładu pracy) jest uzasadniony życiowo, ale pozbawiony podstaw formalnoprawnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kadry kierowniczej. Umowy o pracę takich pracowników często przewidują wydłużone okresy wypowiedzenia. Jednak gdy pracodawca nie widzi możliwości dalszej współpracy, czy w okresie wypowiedzenia ma na siłę powierzać takiemu pracownikowi inne odpowiedzialne stanowisko? Doświadczenie życiowe wskazuje, że mniejszym złem będzie wypłacanie wynagrodzenia za ten okres. W praktyce w takich przypadkach pracownicy z reguły nie składają pozwów o dopuszczenie do pracy, chociaż mieliby do tego prawo.Sądzę, że o ile zatrudnienie pracownika i jednoczesne zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy (niezależnie od przyczyn) bez podejmowania działań zmierzających do rozwiązania umowy jest z nią sprzeczne, o tyle zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia jest całkowicie uzasadnione.Dariusz Gawron-Jedlikowski Źródło: Gazeta PrawnaOpublikowano: 2005-08-11

#13 Guest_wwww

Guest_wwww
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 16:28

Art. 71 Kodeksu Pracy mówi jak należy postąpić z pracownikiem powołanym w okresie wypowiedzenie ( odwołanie ze stanowiska). Może on świadczczyć pracę która mu zaproponowano lecz jeśli nie chce nie musi i pracodawca nie ma takiej możliwości prawnej aby go zmusić- tak że zołzo czytaj dokładnie.Po za tym uważam i powtarzam po raz któryś uzgodnienia i zapisy u danego pracodawcy mogą być jeszcze bardziej korzystne, jeżli takie zawarł on w swoich aktach prawnych.Aty prawne utworzone u pracodawcy mają dla niego moc wiążacą jeżeli tyko sa one korzystniejsze dla pracownika od tego co proponuje Kodeks Pracy.

#14 Guest_gaga

Guest_gaga
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 17:00

wwww objaśnia zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy tylko w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie POWOŁANIA a dot. to również zatrudnienień innych, ale ma racje, że pracownik MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.Pracownik również może poprosić pracodawcę o takie zwolnienie i jeśli zakład się zgodzi - to dlaczego nie?!

#15 Guest_zołza

Guest_zołza
 • Goście

Napisano 20 luty 2007 - 21:14

Czytam uważnie w przeciwieństwie do was. Docia wcale nie pytała o pracownika powołanego, tylko o zatrudnionego na umowę o pracę, stąd wywody wwww mijają się z celem. Gaga pisze to samo, co ja w poście "Do docia 28".Ale forum to forum, ma swoje zalety i wady. Na koniec pragnę tylko zauważyć, że nie warto być złośliwym (szczególnie bezpodstawnie), bo nam też się kiedyś noga może powinąć, prawda, wwww?

#16 Guest_xyz

Guest_xyz
 • Goście

Napisano 21 luty 2007 - 10:27

sorry, że się wtrącę, ale nie po to, żeby odpowiedzieć na postawione pytanie kadrowe - wtrącę się, żeby uświadomić niektórym, jak bardzo są "kulturalni" na tym forum... zołza, sorry, ty uważasz kogoś za złośliwego? poczytaj swoje odpowiedzi (na forum w ogóle), zachowujesz się tak, jakbyś wszystkie rozumy zjadła, a sposób, w jaki odpowiadasz wyraźnie świadczy, że wydaje ci się, że jesteś "ponad"... a to forum ma służyć nam kadrowcom, bo wiadomo, że z każdym problemem kadrowym spotykamy się kiedyś po raz pierwszy i dlatego mamy wątpliwości... i licząc na życzliwość innych, właśnie tutaj się "pojawiamy" - pozdrawiam!

#17 Guest_melania

Guest_melania
 • Goście

Napisano 21 luty 2007 - 10:56

Może Zołza jest mobbingowana w pracy i dlatego na forum daje upust swoim frustracjom? Kto to wie ... XYZ ma rację, Zołza jest dosyć często krytykowana za styl wypowiedzi, ale też za błędne opinie (a wypowiada się faktycznie na każdy temat).

#18 Guest_zołza

Guest_zołza
 • Goście

Napisano 21 luty 2007 - 11:50

Uderz w stół a nożyce się odezwą. Nie podoba wam się styl moich postów - prosta rada - nie czytajcie ich. Nie podobają wam się rzekomo błędne moje wypowiedzi - prosze mi takie wskazać. Nie podoba wam się, że potrafię wytknąć komuś nieuctwo - wasza sprawa. Jeśli ktoś ma maturę to nie robi błędów (nie mówię o literówkach) i przed napisaniem prostego pisma nie błaga na forum o "gotowca".

#19 Guest_mika1

Guest_mika1
 • Goście

Napisano 21 luty 2007 - 12:13

Ty coś zołza masz kompleks matury - robiłaś wieczorowo, czy co?! Śmieją się już z Ciebie, a Ty brniesz coraz dalej ...

#20 Guest_xyz

Guest_xyz
 • Goście

Napisano 21 luty 2007 - 14:30

skoro nam się nie podoba, to może ty, zołza, przestań już pisać i nie zaglądaj na forum... będzie prościej, no nie? i tak twoich wypowiedzi nikt nie traktuje poważnie...Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych