Skocz do zawartości


Urlop zdrowotny dla nauczycieli


wróć do serwisu Kadry 4008 odpowiedzi w tym temacie

#4001 Gość_Gość

Gość_Gość
 • Goście

Napisano 30 sierpień 2014 - 10:49

Pani Majko

Od 1 września  na podstawie orzeczenia lekarskiego, wybieram się na udpz. Przeczytałam chyba już większość postów i odnoszę wrażenie, że wprowadza Pani innych w błąd, twierdząc po pierwsze: że dyrektor może, ale nie musi zgodzić się na taki urlop. Na szczęście o tym decyduje lekarz, a nie pedagog. Dyrektor jedynie przyjmuje do wiadomości i ewentualnie się odwołuje. A po drugie, nauczyciel, którego dyrektor napisał odwołanie do WOMP,  faktycznie na urlopie przebywa od daty wskazanej w orzeczeniu i czeka na komisję. W razie gdyby okazało się, że WOMP nie przyznaje urlopu, nieobecność nauczyciela traktuje się jako przebywanie na urlopie bezpłatnym. Takie są wytyczne kuratorium warszawskiego i jest to logiczne.  Proszę wyobrazić sobie scenariusz wg. tego co Pani sugeruje ludziom na tym forum...Lekarz orzeka powstrzymanie się od pracy od 1 września, a dyrektor nie zgadza się i wnosi odwołanie. Nauczyciel podejmuje pracę i czeka 4 -6 tygodni na zakończenie procedury. W czasie  oczekiwania na udpz nauczyciel dostaje zawału na korytarzu szkolnym i umiera... Wówczas wg. takich procedur o jakich Pani pisze, dyrektor idzie do więzienia, ponieważ lekarz wyraźnie wskazał powstrzymanie się od pracy od konkretnego dnia. Żaden mądry dyrektor nie weźmie takiego ryzyka na siebie, więc ludzie nie słuchajcie, tylko z dniem wskazanym w orzeczeniu rozpoczynajcie urlop. A jeśli dyrektor wyraźnie odmawia i każe podjąć pracę to proście zawsze o taką decyzję na piśmie, wówczas on odpowiada za wszystko co się złego wydarzy, do czasu orzeczenia o udzieleniu urlopu.

 


Pani Majko

Od 1 września  na podstawie orzeczenia lekarskiego, wybieram się na udpz. Przeczytałam chyba już większość postów i odnoszę wrażenie, że wprowadza Pani innych w błąd, twierdząc po pierwsze: że dyrektor może, ale nie musi zgodzić się na taki urlop. Na szczęście o tym decyduje lekarz, a nie pedagog. Dyrektor jedynie przyjmuje do wiadomości i ewentualnie się odwołuje. A po drugie, nauczyciel, którego dyrektor napisał odwołanie do WOMP,  faktycznie na urlopie przebywa od daty wskazanej w orzeczeniu i czeka na komisję. W razie gdyby okazało się, że WOMP nie przyznaje urlopu, nieobecność nauczyciela traktuje się jako przebywanie na urlopie bezpłatnym. Takie są wytyczne kuratorium warszawskiego i jest to logiczne.  Proszę wyobrazić sobie scenariusz wg. tego co Pani sugeruje ludziom na tym forum...Lekarz orzeka powstrzymanie się od pracy od 1 września, a dyrektor nie zgadza się i wnosi odwołanie. Nauczyciel podejmuje pracę i czeka 4 -6 tygodni na zakończenie procedury. W czasie  oczekiwania na udpz nauczyciel dostaje zawału na korytarzu szkolnym i umiera... Wówczas wg. takich procedur o jakich Pani pisze, dyrektor idzie do więzienia, ponieważ lekarz wyraźnie wskazał powstrzymanie się od pracy od konkretnego dnia. Żaden mądry dyrektor nie weźmie takiego ryzyka na siebie, więc ludzie nie słuchajcie, tylko z dniem wskazanym w orzeczeniu rozpoczynajcie urlop. A jeśli dyrektor wyraźnie odmawia i każe podjąć pracę to proście zawsze o taką decyzję na piśmie, wówczas on odpowiada za wszystko co się złego wydarzy, do czasu orzeczenia o udzieleniu urlopu.

dyrektor może się nie zgodzić i wtedy się odwołuje

 

UDPZ rozpoczyna się z dniem uzyskania orzeczenia Komisji WOMP a nie z dniem jaki wskazuje lekarz kierujący#4002 Madziorek

Madziorek

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 18 postów

Napisano 30 sierpień 2014 - 12:20

Maju, dziękuję. Jestem Ci bardzo wdzieczna za udzielenie kolejnej, bardzo pomocnej mi odpowiedzi. Pozdrawiam.#4003 majka

majka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 931 postów

Napisano 30 sierpień 2014 - 22:44


do Mony:

Udzielane przeze mnie informacje opieram na wiarygodnych źródłach, więc wypraszam sobie insynuowanie mówienia nieprawdy! Skoro uważasz, że informacje MEN są nieprawdziwe, to doprawdy powinnaś objąć tam odpowiednie stanowisko i zrobić z tym porządek.
Nigdy i nigdzie nie stwierdzam, że dyrektor może, ale nie musi wyrazić zgody na urlop zdrowotny nauczyciela. Jeśli się nie zgadza z orzeczeniem, to ma prawo się odwołać do WOMP. I tyle! Zawsze uważam i uważałam, że dyrektor nie powinien odwoływać się od orzeczenia lekarskiego, chociażby na możliwość zaistnienia podobnego przypadku, o jakim piszesz. Dlatego nie zaliczaj mnie do osób, których intencją jest szkodzenie nauczycielom!!!
Skoro uważasz, że wiesz lepiej niż inni, to po kiego licha zaglądasz na takie forum, siejesz zamęt, niczego nowego nie wnosząc.
Trochę przykre te słowa, ale taka nieproduktywna krytyka najbardziej mnie denerwuje.
Mimo wszystko pozdrawiam i życzę spokojnego wypoczynku na urlopie.

#4004 Gość_Zuza

Gość_Zuza
 • Goście

Napisano 31 sierpień 2014 - 07:24

Maju proszę o pomoc - Zuza z postu 3999!!!!!

 

                                                 Pozdrawiam#4005 Gość_Mona

Gość_Mona
 • Goście

Napisano 31 sierpień 2014 - 12:38

Maja wyluzuj! Wiem, że na tym forum masz największą wiedzę i wcale nie chcę Ci tego odbierać. Jednakże w przepisach jest tak, że dyrektor udziela ( a nie wyraża zgodę lub nie ) pracownikowi urlopu na wniosek lekarza. Termin rozpoczęcia jest niemalże równoznaczny z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego. Wynika z tego, że nauczyciel nie pracuje od daty wskazanej w orzeczeniu. Jeśli dyrektor ma taki obowiązek, a teraz każdy ma, to się odwołuje. Nauczyciel wówczas czeka na komisję, powstrzymując się od pracy. Komisja zatwierdza zasadność, bądź skraca, bądź całkowicie odrzuca wniosek. Wtedy nauczyciel wraca do pracy jako zdrowy. Ale do tego czasu jest uznawany za chorego i nie podejmuje pracy. Być może przepisy te w każdym zakątku Polski są inaczej interpretowane. Wchodzę na to forum, bo chcę dowiedzieć się, dlaczego różnie się interpretuje przepisy, a nie siać zamęt. Ja czekam na wezwanie komisji w domu na polecenie pana dyrektora, po zasięgnięciu wiadomości z kuratorium. Jak to wytłumaczysz?

#4006 majka

majka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 931 postów

Napisano 31 sierpień 2014 - 20:24

Cytat: "Jak należy zachować się w sytuacji, kiedy dyrektor szkoły odwołuje się od decyzji o przyznaniu nauczycielowi urlopu na poratowanie zdrowia? Czy nauczyciel nadal pracuje aż do rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję, czy też należy ten czas potraktować jako usprawiedliwioną niepłatną nieobecność w pracy?

Poniżej pełna treść odpowiedzi resortu:

MEN: Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 73 ustawy - Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. O potrzebie udzielenia urlopu oraz jego wymiarze, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991) wydane, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, na podstawie delegacji zawartej w art. 73 ust.11 ustawy - Karta Nauczyciela.
Podmiotem uprawnionym do wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Orzeczenie jest wydawane na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego, wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie lekarz uznał za niezbędne, a także dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Z treści ww. wzoru wynika kompetencja lekarza do określenia daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia co wskazuje, że o jego długości decyduje lekarz wydający stosowne orzeczenie z uwzględnieniem, że jednorazowo nie może przekraczać 1 roku. 
W przypadku, gdy któraś ze stron, tj. dyrektor lub nauczyciel, nie godzi się z orzeczeniem, może na mocy § 4 rozporządzenia złożyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Organ odwoławczy wydaje, na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego oraz ewentualnych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie organ odwoławczy uzna za niezbędne, orzeczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Orzeczenie wydane przez organ odwoławczy jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek udzielenia nauczycielowi - na jego wniosek urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli nauczyciel spełnia określone w art. 73 ustawy - Karta Nauczyciela wymagania oraz posiada stosowne orzeczenie. Z treści przepisów należy wnioskować, że ww. urlop powinien zostać udzielony w terminie określonym w orzeczeniu.
W przypadku złożenia przez dyrektora odwołania od orzeczenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela należałoby przyjąć, że nauczyciel kontynuuje pracę do czasu otrzymania od dyrektora szkoły informacji, o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia.
Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielić urlop najpóźniej po wydaniu orzeczenia w procedurze odwoławczej przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.
"


  #4007 majka

majka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 931 postów

Napisano 31 sierpień 2014 - 20:47

do Zuzy:

 

Moim zdaniem bierzesz zwolnienie lekarskie na ten okres. Jeśli wykorzystałaś już cały okres zasiłkowy (182 dni), to po prostu mimo przedłożonego zwolnienia lek. nie będziesz miała wypłaconego wynagrodzenia za ten czas, ale będzie to przynajmniej nieobecność usprawiedliwiona, chociaż niepłatna. Nie bierzesz żadnego urlopu bezpłatnego, jak podpowiada(?) ~Mona, bo okres urlopu bezpłatnego to "zawieszenie" stosunku pracy i wiele konsekwencji, o których nie będę tu wspominać... - oczywiście niekorzystnych dla Ciebie.#4008 Madziorek

Madziorek

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 18 postów

Napisano wczoraj, 16:06

Witaj Maju!

Mam kolejny problem. Przypomnę, że kolejna i prawdopodobnie ostatnia rozprawa sądowa o przywrócenie mnie do pracy odbędzie się za około dwa tygodnie. Dzisiaj od dyrektora szkoły otrzymałam pismo, w którym poinformowano mnie, że nie otrzymam odprawy i świadectwa pracy do momentu, gdy do szkoły wrócą moje akta osobowe - obecnie znajdują się w sądzie jako materiał dowodowy (okres wypowiedzenia upłynął 31 sierpnia). Jak mam potraktować taką argumentację dyrektora? Czy ma ona jakikolwiek sens?#4009 majka

majka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 931 postów

Napisano wczoraj, 22:10

Sąd Pracy ma prawo wglądu do akt osobowych pracownika, więc jeśli wystosowano z tegoż sądu do dyrektora takie żądanie, to on musiał je niestety spełnić. Skoro je przekazał w całości , nie pozostawiając sobie ich kopii, to choćby chciał, nie jest w stanie bez nich wydać Ci prawidłowego świadectwa pracy. Pozostaje więc tylko czekać na rozstrzygniecie sądu i zwrot akt osobowych.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 2

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


  Google (1)