Skocz do zawartości


czy muszę płacić KRUS?


16 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 14 lipiec 2008 - 21:03

2. hektary fizyczne przelicza się na przeliczeniowe w zależności od klasy ziemi.Za pomocą odpowiednich współczynników określonych w Ustawie.

Łącznie mamy 9 klas bonitacyjnych dzięki którym możemy przeliczyć hektar fizyczny na hektar przeliczeniowy.

Urząd gminy przy ustalaniu podatku rolnego, ustala hektar przeliczeniowy, i na tej podstawie wylicza pani podatek rolny.
płacąc podatek rolny powinna pani wiedzieć ile jest h przeliczeniowych, jeżeli nie to UG pani przeliczy do celów podatkowych. Tam pani uzyska odp. na swoje pytanie.

#2 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2008 - 22:03

Witam

Pod wskazanym linkiem znalazłam informacje że "ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych"

oraz

"obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników związany jest nie tylko z posiadaniem gruntu,uznawany jest za gospodarstwo rolne, ale przede wszystkim z osobistym prowadzeniem przez rolnika działalności rolniczej, co należy rozumieć jako osobiste i na własny rachunek kierowanie i zarządzanie gospodarstwem, troskę o jego należyte funkcjonowanie, stałe wykonywanie działalności noszącej znamiona działalności rolniczej.

Pomimo zapoznania się z informacjami na wskazanej przez Pana stronie nadal jestem trochę zdezorientowana :roll: i chiałabym się jednak konkretnie dowiedzieć:

1. czy skoro nie jestem tam zameldowana, obecnie studiuję na studiach dziennych a ziemia nie jest uprawiana (skoro nie jest uprawiana tzn że nie prowadzę działalności noszącej znamiona rolniczej?) to powinnam opłacać ten KRUS?

2. w cytowanym fragmencie pisze że gospodarstwo musi mieć powyżej 1ha, i w związku z tym moje pytanie jak liczy się te hektary przeliczeniowe w moim przypadku tzn jest działka 2,5ha i 3 właścicieli, czy liczy się 2,5 ha podzielić na 3 = 0,833 ha?

3. oraz znalazłam jeszcze że

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się (zgodnie z art. 38 ustawy), że:

- właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność na tych gruntach

Czy to oznacza że KRUS domniemuje ze jako właściciel prowadzę działalność rolniczą i mam płacić KRUS? czy powinnam jakoś zawiadomić KRUS że nie prowadzę tej działalności? nie chciałbym potem mieć kłopotów z tego powodu :-(

#3 Guest_-praw-jowim

Guest_-praw-jowim
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2008 - 20:31

ten powinien :

http://www.krus.gov....ne/obowiazkowe/

#4 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2008 - 15:01

Bardzo dziękuję za zainteresowanie, jednak niestety ten link nie chce mi się wyświetlić, pojawia się informacja że link jest błędny. Czy mógłby Pan jeszcze raz go przesłać?

Pozdrawiam

#5 Guest_-praw-jowim

Guest_-praw-jowim
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2008 - 12:44

Proszę tutaj zerknąć :

http://www.krus.gov....ne/obowiazkowe/

#6 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 14 lipiec 2008 - 21:03

Witam

Otrzymałam w formie darowizny wraz z dwiema siostrami (każda po 1/3) od Babci 2,5 ha pola z budynkami (drewniany dom mieszkalny+budynek gospodarczy). Ani ja ani siostry nie jesteśmy tam zameldowane. Pole nie jest uprawiane. Starsza siostra nie pracuje, ja jeszcze studiuje, a młodsza siostra też jeszcze się uczy. Chciałabym się dowiedzieć czy będziemy musiały płacić jakiś KRUS itp?

Rozmawiałam telefonicznie z dwoma pracownikami KRUSU. Jeden z nich utrzymywał, że pomimo iż nie jestem tam zameldowana i nadal studiuję a ziemia jest nie uprawiana, powinnam opłacać składki, natomiast drugi że nie powinnam. Co w takiej sytuacji mam zrobić? nie chciałabym aby za kilka miesięcy okazało się że mam jakieś zobowiązania w stosunku do KRUS ziemia ma mniej niż 2,5 ha.

I drugie pytanie czy gdybym obsiała pole zbożem lub złozyła na tym polu szklarnie to musiałabym opłacać KRUS? czy wówczas płacić KRUS musiałyby również moje obie siostry mimo iż to ja miałabym z tego korzyść?

Ponieważ otrzymałysmy z siostrami 2,5 ha po 1/3 każda to na każdą z nas przypada po 0,833 ha przeliczeniowego czy liczba właścicieli nie ma znaczenia i jest to po 2,5 ha?

Prosze o pomoc

#7 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2008 - 18:14

Uff, nareszcie udało mi się ustalić jakieś wyjście z sytuacji ;-)

Sąsiad wyraził wstępne zaintersowanie dzierżawą więc mam nadzieję że się uda.

Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i informacje :mrgreen:

#8 Guest_-praw-jowim

Guest_-praw-jowim
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2008 - 13:42

http://www.forum.pra...pics10/9443.htm

#9 Guest_-praw-jowim

Guest_-praw-jowim
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2008 - 11:41

CYTAT(magda.k)Hmm, a jeżeli działka nie została faktycznie podzielona to do momentu przeprowadenia takiego podziału jak KRUS może to traktować?

Chciałabym jeszcze zapytać czy gdybym przekazała w nieodpłatną dzierżawę (wraz z siostrami) te 2,5 ha sąsiadowi, który by te ziemie uprawiał to czy ewentualny obowiązek płacenia KRUS będzie spoczywał na dzierżawcy czy nadal na właścicielu (tzn. dzierżawca musiałby wówczas płacić za siebie)? i czy KRUS może mieć jakieś zastrzeżenia co do tego że ta dzierżawa byłaby nieodpłatna (po prostu chciałabym "pozbyć się" problemu do czasu kiedy nie skończę studiów i nie rozpocznę normalnej pracy)?

Rozumiem że w przypadku rozpoczęcia przeze mnie pracy i ubuzpieczenia w ZUSie nie będę już musiała martwić się o KRUS?

Pozdrawiam

1. umowę dzierżawy muszą zawrzeć wszyscy współwłaściciele (dzierżawa udziału we współwłasności nie jest możliwa)
2. obowiązek płacenia KRUS spoczywa na dzierżawcy.
3. konieczną cechą dzierżawy jest jej odpłatność. Odpłatność umowy dzierżawy może ulec ograniczeniu do samego ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu.

ubezpieczony w ZUS nie podlega ubezpieczeniu w KRUS

#10 Guest_-praw-grazia83

Guest_-praw-grazia83
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2008 - 09:06

CYTATHmm, a jeżeli działka nie została faktycznie podzielona to do momentu przeprowadenia takiego podziału jak KRUS może to traktować?
Pani Magdo,zacznijmy od tego ,że ubezpieczenie w KRUS-e jest na tyle atrakcyjne(duzo atrakcyjniejsze od ZUS),że zostało obwarowane pewnymi warunkami,których Pani nie spełnia.chociazby to,ze nie prowadzi PAni żadnej działalnosci -nie uprawia tego pola.
CYTATZgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy), czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zmian.). Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym - pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu). Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Powyższe oznacza, iż przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym. W szczególnych przypadkach ubezpieczony z mocy ustawy rolnik lub domownik może pozostać w ubezpieczeniu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej..

CYTATChciałabym jeszcze zapytać czy gdybym przekazała w nieodpłatną dzierżawę (wraz z siostrami) te 2,5 ha sąsiadowi który by te ziemie uprawiał to czy ewentualny obowiązek płacenia KRUS będzie spoczywał na dzierżawcy czy nadal na właścicielu (tzn. dzierżawca musiałby wówczas płacić za siebie)? i czy KRUS może mieć jakieś zastrzeżenia co do tego że ta dzierżawa byłaby nieodpłatna (po prostu chciałabym "pozbyć się" problemu do czasu kiedy nie skończę studiów i nie rozpocznę normalnej pracy)?
To by zależało od sąsiada,bo gdyby jako dzierżawca rozpoczął działalność rolna(zakładając,ze nie jest nigdzie ubezpieczony i nigdzie nie pracuje),mógł by się zgłosić do KRUS-u o ubezpieczenie,jak również do Agencji o dopłaty unijne i takie tam przysługujące dotacje.
Polecam Pani tą stronę,myślę,że rozwieje wszystkie wątpliwości,a jeśli nie to proponuje osobista wizytę w KRUS-e.
http://www.rolnictwo...21-news102.html
A tak na marginesie to,wspomina Pani o niepracującej siostrze,można również jej wydzierżawić,będzie miała atrakcyjne ubezpieczenie jak również inne profity z tytułu prowadzenia gospodarstwa.

#11 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2008 - 01:40

Hmm, a jeżeli działka nie została faktycznie podzielona to do momentu przeprowadenia takiego podziału jak KRUS może to traktować?

Chciałabym jeszcze zapytać czy gdybym przekazała w nieodpłatną dzierżawę (wraz z siostrami) te 2,5 ha sąsiadowi, który by te ziemie uprawiał to czy ewentualny obowiązek płacenia KRUS będzie spoczywał na dzierżawcy czy nadal na właścicielu (tzn. dzierżawca musiałby wówczas płacić za siebie)? i czy KRUS może mieć jakieś zastrzeżenia co do tego że ta dzierżawa byłaby nieodpłatna (po prostu chciałabym "pozbyć się" problemu do czasu kiedy nie skończę studiów i nie rozpocznę normalnej pracy)?

Rozumiem że w przypadku rozpoczęcia przeze mnie pracy i ubuzpieczenia w ZUSie nie będę już musiała martwić się o KRUS?

Pozdrawiam

#12 Guest_-praw-jowim

Guest_-praw-jowim
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2008 - 22:12

CYTAT(magda.k)No właśnie, ale chciałabym się upewnić czy tak właśnie KRUS będzie wyliczał te hektary przeliczeniowe? czy zdecyduje on że na każdego właściciela przypada po 2,5 ha czy podzieli on 2,5 ha na 3 (poniewaz każdy właściciel posiada 1/3 udziałów?) może ktoś orientuje się jak KRUS traktuje takie działki mające kilku współwłaściciel?

Liczbę hektarów przeliczeniowych rolnik dokumentuje zaświadczeniem z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w h przeliczeniowych)

Domyślam się że w pani przypadku nie było podziału fizycznego gruntu. Czyli nie wie pani która część (1/3) z całości należy do pani.
W związku z tym nie wie pani jaki jest pani h przeliczeniowy.
Krus niczego nie przelicza, krus opiera sie na zaświadczeniu z gminy.
Domyslam sie ze macie wystawiona ogólną liczbe h przeliczeniowych, bez wyszczególnienia ile na kogo.

I teraz słuszne pani pytanie ile kto ma h przeliczeniowych.

w/g mnie nie da sie ich wyodrębnic bez fizycznego podziału gruntu.

#13 Guest_-praw-grazia83

Guest_-praw-grazia83
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2008 - 18:15

Pani jest właścicielem 1/3 działki-czyli 0,83ary i nie podlega Pani pod ubezpieczenie KRUS-u.NIe jest Pani rolnikiem bo nie posiada Pani 1 ha pola.

Przeliczała będzie tylko Gmina do ustalenie podatku gruntowego,ale to nie ma nic wspólnego z KRUS-em.Przyjdzie nakaz podatkowy.

Po drugie aby płacić krus musi byc prowadzona działalność rolnicza,a po trzecie wszystkie inne ubezpieczenia maja pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym,a Pani jako studentka juz jest ubezpieczona i pod krus nie należy.

#14 Guest_-praw-magda.k

Guest_-praw-magda.k
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2008 - 16:43

No właśnie, ale chciałabym się upewnić czy tak właśnie KRUS będzie wyliczał te hektary przeliczeniowe? czy zdecyduje on że na każdego właściciela przypada po 2,5 ha czy podzieli on 2,5 ha na 3 (poniewaz każdy właściciel posiada 1/3 udziałów?) może ktoś orientuje się jak KRUS traktuje takie działki mające kilku współwłaściciel?

#15 Guest_-praw-grazia83

Guest_-praw-grazia83
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2008 - 13:38

CYTATPonieważ otrzymałysmy z siostrami 2,5 ha po 1/3 każda to na każdą z nas przypada po 0,833 ha przeliczeniowego czy liczba właścicieli nie ma znaczenia i jest to po 2,5 ha?............Rozmawiałam telefonicznie z dwoma pracownikami KRUSU. Jeden z nich utrzymywał, że pomimo iż nie jestem tam zameldowana i nadal studiuję a ziemia jest nie uprawiana, powinnam opłacać składki, natomiast drugi że nie powinnam.
napisała Pani wyraźnie,ze po 1/3 kazda otrzymała,wiec w świetle tego nie rozumiem,jak pracownik KRUS-u mógł powiedzieć,ze ma Pani płacić krus,przecież Pani nie spełnia nawet warunków do KRUS-u.Musiała by mieć Pani ponad ha pola i nie być nigdzie ubezpieczona,aby płacić Krus.

#16 Guest_-praw-jakel1

Guest_-praw-jakel1
 • Goście

Napisano 05 maj 2009 - 19:00

Witam!
Mam pytanie mąż miał przepisaną gospodarkę za kawalera z tym,że nie opłacał krusu,bo był zatrudniony gdzie indziej.Jesteśmy po ślubie 10 lat ja dotychczasowo nie pracowałam nigdzie i chciałabym zacząć opłacać krus.Chciałam zapytać czy muszę spłacać opłaty do tyłu.

#17 Guest_darek

Guest_darek
 • Goście

Napisano 28 marzec 2014 - 21:57

Rodzice przepisali na mnie i na siostrę działki rolne siostra dostała 83 ary ja natomiast ponad 3ha nie wiem ile to jest przeliczeniowe moje pytanie. Czy moja żona musi płacić krus? ja natomiast ja jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nie określony. Żona jest obecnie w ciąży i ma nie ślubne dziecko i jest z tym dzieckiem ubezpieczona przy mnie.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych