Skocz do zawartości


ustanie zatrudnienia a długotrwała choroba


3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-jolha

Guest_-praw-jolha
  • Goście

Napisano 08 lipiec 2009 - 00:44

witam.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższym tekstem.

"Ważny termin to „okolice" 120 dnia chorobowego. Wprawdzie żaden przepis nie mówi, że to obowiązek pracodawcy, ale na pewno w jego interesie, aby w późniejszym czasie uniknąć niepewności. Chodzi mianowicie o druk N-9, który właściwie powinien otrzymać pacjent od lekarza leczącego, ale nigdy nie spotkałam się z taką „inicjatywą" lekarza. Dlatego też uważam, że to od pracodawcy pracownik (dotyczy również chorobowego w okresie ciąży!) powinien otrzymać ten druk (N-9), około 120 dnia chorobowego, aby lekarz leczący określił, czy jest możliwe zakończenie leczenia do końca okresu zasiłkowego tj. w ciągu 182 dni, czy też może się ono przedłużyć lub w ogóle nie rokuje powrotu do zdrowia. To od diagnozy lekarza leczącego zależy dalsze postępowanie. Jeżeli lekarz przewiduje zakończenie leczenia w ciągu 182 dni, to pracodawcy pozostaje tylko wręczyć pracownikowi skierowania na kontrolne badania profilaktyczne, przed powrotem do pracy. Jednak gdy lekarz przewiduje dłuższe leczenie, pracodawca powinien pomóc pracownikowi przygotować wniosek o świadczenie rehabilitacyjne tj. wypełnić druki ZUS (druki do pobrania z internetu na stronie www.zus.pl):
- Np-7 wniosek oświadczenie rehabilitacyjne ZUS,
- N-10 (wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego),
- N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia).
Należy pamiętać, że jedynie terminowe złożenie w ZUS wniosku wraz z załącznikami daje szansę na wydanie przez ZUS decyzji o świadczeniu rehabilitacyjnym w terminie zbliżonym do zakończenia okresu zasiłkowego.
Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli lekarz leczący stwierdzi brak możliwości powrotu do zdrowia, to do ZUS lepiej jest złożyć dwa wnioski, jeden o świadczenie rehabilitacyjne, a drugi o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Szkoda czasu na składanie wniosku tylko o świadczenie rehabilitacyjne, które lekarz orzecznik może odrzucić i orzec rentę - wtedy trzeba jeszcze raz powtórzyć całą procedurę ze składaniem wniosku, tylko teraz o rentę. ZUS sam z siebie nie przekwalifikuje wniosku - a czas ucieka.

III

183 dzień - koniec okresu zasiłkowego, a pracownik jest nadal niezdolny do pracy
i co dalej? Wszystko zależy od tego jak dostosowaliśmy się do w/w terminów.
- Jeżeli pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, to biorąc po uwagę fakt, że pracodawca nie może zwolnić pracownika przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - decyzja ZUS o uprawnieniu pracownika do tego świadczenia jest dla pracodawcy niezwykle istotna. Po 3 miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca musi przeanalizować „niezbędność" tego pracownika dla firmy. Jeżeli zdecyduje się na rozwiązanie umowy, to zastosuje zapis art. 53 kodeksu pracy. Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązać stosunku pracy, ma jedynie do tego prawo, a jego realizacja zależy tylko i wyłącznie od jego wyboru. Jednak należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania art. 53 k.p. jeżeli po zakończeniu 182 dni pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego pracodawca nie ma żadnych informacji dotyczących tego, czy pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne albo renta, pracodawca nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika (czyli w trybie art. 53 k.p.), bo nie wie, czy będą lub nie spełnione przesłanki pozwalające mu na rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie.
Może również nie rozwiązywać umowy o pracę i „przechować" tego pracownika do końca pobierania zasiłku rehabilitacyjnego na „nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej".
W przypadku braku decyzji z ZUS - należy czekać.
- Jeżeli pracownik złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy i jest decyzja z ZUS o jej przyznaniu, to pracownik składa do pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Rozwiązanie umowy następuje z 183 dniem chorobowego, czyli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego - od tego dnia powinna być przyznana renta.
A co jeżeli nie ma decyzji - pozostaje czekać! Wprawdzie w razie niewydania przez ZUS decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie, można się odwołać do sądu, ale to tylko wydłuży sprawę. Należy pamiętać, że pracodawca po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie ma podstaw do wypłacania ani wynagrodzenia, ani zasiłku, pozostaje więc nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - rozwiązanie umowy może nastąpić dopiero po przyznaniu renty, ale od dnia następnego po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.
Tak więc terminowe zgłoszenie przez pracownika wniosku o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w oddziale ZUS leży zarówno w interesie pracownika (zapewnienie ciągłości otrzymywania świadczeń), jak i pracodawcy (wyjaśniona sytuacja pracownika co do możliwości rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w myśl art. 53 kodeksu pracy)."
http://poznajfirmy.p...,czytelnia.html

"Czy po upływie okresu zasiłkowego od razu można zwolnić pracownika z pracyPracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia ze względu na długotrwałą chorobę pracownika. Czy niezdolność pracownika do pracy trwająca po ustaniu prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego uprawnia pracodawcę do natychmiastowego zwolnienia pracownika?


Arkadiusz Sobczyk, radca prawny, Kancelaria Prawna Sobczyk i Wspólnicy w Krakowie
Okres ochrony ustanowiony dla pracownika niezdolnego do pracy pozostaje w ścisłym związku z systemem świadczeń przysługujących pracownikowi z tego tytułu. Pracodawca zyskuje możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia dopiero wówczas gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. k.p.).

Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2007 r., II PK 263/06). Udokumentowanie przez pracownika pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza gdy pracownik po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego dopiero wyczekuje na decyzję ZUS w sprawie przyznania prawa do tego świadczenia. ZUS może natomiast przyznać pracownikowi świadczenie z mocą wsteczną, tj. od dnia następującego po zakończeniu okresu zasiłkowego.

W ocenie Sądu Najwyższego, pracodawca, wiedząc o niezdolności do pracy pracownika, istniejącej nadal po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, powinien zawsze mieć na względzie, iż pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i najwcześniej po upływie trzech miesięcy pobierania takiego świadczenia przez pracownika istnieje podstawa do rozwiązania z nim stosunku pracy. Ponadto według omawianego przepisu dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę jest uzależniona od upływu określonego czasu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Pracodawca nie może zatem legitymować uprawnienia do rozwiązania umowy o pracę warunkami nieprzewidzianymi przez ustawodawcę, w szczególności wymaganiem, aby pracownik niezwłocznie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego potwierdził pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego.

Złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia przed wyczerpaniem wszystkich wskazanych przez przepis okresów rodzi konsekwencje z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy."
http://praca.gazetap...ka_z_pracy.html

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-jolha

Guest_-praw-jolha
  • Goście

Napisano 08 lipiec 2009 - 07:51

Dzieki! Jednak otrzymanie takiego pisma, o takiej treści podniosło nam cisnienie znacznie, a ludziom o słabszym sercu może naprawdę dostarczyc niepotrzebnych wrażeń.
Pozdrawiam

#3 Guest_-praw-nagem

Guest_-praw-nagem
  • Goście

Napisano 08 lipiec 2009 - 07:40

To nie pracodawca decyduje, czy Pani mąż ma przejść na rentę, tylko lekarz a następnie orzecznik ZUS. Po wyczerpaniu 182 dni zasiłkowych Pani mąż może jeszcze przebywać do 3 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym, jeśli rokuje poprawę zdrowia pozwalającą na powrót do pracy, i w tym okresie zakład pracy nie może go zwolnić. Gdyby okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przedłużył się ponad 3 miesiące (max. 12 miesięcy), pracodawca może już zwolnić pracownika.

#4 Guest_-praw-jolha

Guest_-praw-jolha
  • Goście

Napisano 08 lipiec 2009 - 00:44

Witam! Proszę o wyjaśnienie treśći otrzymanego pisma od pracodawcy X: "W związku z długotrwałą chorobą wzywam Pana do stawienia się w zakładzie X w dziale rentowym.
Przypominamy, że zgodnie z art.53 K.p. , po wyczerpaniu okresu świadczeń chorobowych zakład X rozwiąże z Panem umowę o pracę.
Zatrudnienie ustanie z dniem 02.10.2009r. Nieskompletowanie wniosku rentowego z Pana winy moze spowodować nieotrzymanie w okreslonym czasie przysługującej renty".
Mąż od 3 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim (został porażony prądem). Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć ile jeszcze potrwa leczenie poparrzeń.
1. CZy z tego pisma jasno wynika, ze pracodawca rozwiąze umowę o pracę 02.10.2009r? Czy moze ja źle widzę treśc pisma? To chyba niemozliwe? Mąz przepracował tam blisko 30lat i bardzo rzadko był chory, a teraz zostanie zwolniony bo miał wypadek (nie w pracy).Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych