Skocz do zawartości


dofinansowanie okularów???


8 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-elrocio

Guest_-praw-elrocio
  • Goście

Napisano 27 styczeń 2009 - 12:27

witam.

"Dbałość o wzrok pracownika

Pracodawca, mając obowiązek chronić zdrowie pracownika, musi również dbać o jego wzrok. Najważniejszą kwestią jest, aby w pomieszczeniach pracy było odpowiednie oświetlenie. Niekiedy pracodawca jest zobowiązany także zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok.

Środowisko pracy wiąże się z różnymi zagrożeniami, dlatego pracodawca musi mieć na względzie wiele aspektów pracowniczej ochrony zdrowia. Jednym z nich jest troska o wzrok pracownika. O tym, jakie obowiązki spoczywają w tym zakresie na pracodawcy, decyduje rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Szczególne wymogi dotyczą bowiem pracy przy komputerze. W każdym natomiast przypadku pracodawca zobligowany jest zapewnić pracownikom właściwe warunki pracy, w których wykonywana jest praca. Jednym z elementów, o które musi zadbać pracodawca, jest oświetlenie naturalne i sztuczne pomieszczeń pracy.

Musi być jasno

Wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń pracy zostały szczegółowo uregulowane w przepisach pozakodeksowych. Według nich pracodawca jest zobligowany zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy oświetlenie dzienne. Jest to generalna zasada, od której przewidziano jedno odstępstwo.

W pomieszczeniach pracy może być bowiem stosowane oświetlenie wyłącznie elektryczne, jeżeli zapewnienie światła dziennego jest niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie tego oświetlenia pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Ponadto wymagane jest, aby oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy było dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz spełniało wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od tego w pomieszczeniach pracy pracodawca musi zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Praca przy komputerze

Generalnie praca przy komputerze nie jest traktowana jako praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia, aczkolwiek jest pracą uciążliwą. Dlatego też pracodawca jest obowiązany organizować komputerowe stanowiska pracy w sposób łagodzący te uciążliwości, przy zachowaniu minimalnych wymagań bhp i ergonomii. Ocena powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na jej podstawie pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

Kiedy trzeba zapewnić okulary

Szczególną powinnością pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok. Obowiązek taki powstaje wobec pracownika, który użytkuje komputer co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą u niego potrzebę ich stosowania.

Realizacja tego obowiązku wymaga pewnego wyjaśnienia, gdyż wobec znacznie zróżnicowanych cen szkieł optycznych i oprawek pracodawca może mieć wątpliwości co do obowiązku ponoszenia pełnych kosztów wykonania okularów. Przepisy obowiązujące w tym zakresie nie precyzują natomiast tej kwestii w sposób dostateczny.

Generalnie więc pracodawca powinien pokryć koszty zakupu okularów korygujących zgodnie z zaleceniami lekarza, który w ramach badań profilaktycznych określa rodzaj szkieł, jakich powinien używać pracownik. Należy jednak przyjąć, że sam sposób realizacji tego obowiązku pozostaje w gestii pracodawcy, który może w przepisach zakładowych uregulować zasady finansowania okularów.

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 176, 179 oraz dział dziesiąty ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■ Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

■ Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

■ Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

■ Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279).

■ Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73, poz. 645).

■ Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 z poźn. zm.)."
http://praca.gazetap...pracownika.html

"Po okulary tylko ze skierowaniem

Pracodawca musi zapewnić dofinansowanie okularów dla pracujących przy komputerze. Pracownicy , którym pogorszył się wzrok, np. pracujący przy komputerze, mają prawo do dofinansowania na wymianę okularów. Jednak nie wystarczy pójść do wybranego przez siebie okulisty, by otrzymać dopłatę z zakładu pracy.


Skierowanie na badanie okulistyczne musi wystawić szef lub dział kadr w zakładzie. Pracodawca może odmówić jego wydania, gdy nie nadszedł jeszcze termin badań okresowych pracownika. Wówczas nie ma żadnego przepisu pozwalającego wyegzekwować prawo do takiego badania.


Nowe okulary sfinansujemy więc sami. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy na zwolnieniu lekarskim byliśmy ponad 30 dni. Wówczas badanie stwierdzające zdolność do pracy - także okulistyczne - jest obowiązkowe."
http://praca.gratka....aniem-8781.html


"Zwrot za szkła do okularów bez limitu

Firma nie może ograniczyć zwrotu kosztów zakupu okularów, gdy cena szkieł korekcyjnych jest wyższa od limitu określonego w przepisach wewnętrznych

Pracodawca nie musi zwracać całych wydatków za szkła do okularów
Moja firma ostatnio ograniczyła zwrot kosztu zakupu szkieł korekcyjnych do 500 zł. Wcześniej można było otrzymać pełny zwrot kosztów. Mam dość poważną wadę wzroku i zakup nowych okularów oznacza dla mnie wydatek znacznie przekraczający kwotę, którą zapewnia mi pracodawca. Czy firma może ograniczyć tę refundację, czy ma obowiązek pełnego zwrotu kosztu zakupu szkieł do okularów? – pyta czytelnik z Warszawy.

Pracodawca powinien zapewnić osobie zajętej przez przynajmniej pół dniówki przy komputerze okulary korygujące. Takie zasady wynikają z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).


Zwyczaje są różne

Większość firm przyjmuje, że pracownikowi należy się pełny zwrot za zakup szkieł oraz podstawowy koszt oprawek, bez których przecież nie da się używać szkieł korekcyjnych. Inne przyjmują jedną kwotę refundacji za całe okulary i nie robi im różnicy, ile kosztują oprawki, a ile szkła. Są także takie, które przewidują limity zarówno na szkła, jak i na oprawki. Jeśli koszt zakupu okularów korygujących np. niewielką wadę wzroku mieści się w takich limitach, pracodawcy nie kontrolują, jakie rzeczywiście szkła korekcyjne zamówił sobie pracownik. Jeżeli ma ochotę na droższe, może dołożyć do nich z własnej kieszeni.


Należy się pełny zwrot

Z drugiej jednak strony, jeżeli kwota refundacji nie pokrywa zakupu okularów nawet w podstawowej wersji, wtedy pracodawca narusza przepisy, gdyż powinien zrefundować te koszty w całości. Taka firma naraża się wtedy na kary nakładane przez inspektorów pracy. Choć rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze nie zawiera żadnych regulacji co do wartości okularów, jakie trzeba zapewnić pracownikowi, warto zwrócić tutaj uwagę na przepisy dyrektywy 90/270/EWG dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Stwierdza ona, że zapewnienie pracownikowi okularów do pracy przy komputerze nie może w żaden sposób obciążać go finansowo.

Prawda jest taka, że pracodawca bardzo często nie jest w stanie określić, czy dane okulary są rzeczywiście niezbędne pracownikowi. A pracownicy wykorzystują brak limitów, by zakupić najdroższe szkła na rynku. Dlatego, szczególnie w małych firmach, w których liczy się każdy grosz, pracodawcy wprowadzają limity, by ograniczyć takie nadużycia.


Wojciech Bigaj, z kancelarii Książek i Wspólnicy

Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o pełny zwrot zakupu szkieł korekcyjnych do okularów. Jeśli to nie odniesie skutku, zawsze można poinformować o tym inspekcję pracy, nawet anonimowo. Taki argument przydaje się także w rozmowie z pracodawcą. Kontrola bywa bowiem bardzo uciążliwa dla pracodawcy, gdyż inspektorzy sprawdzą nie tylko zasady rozliczania refundacji za zakup okularów, ale także wszystkie inne związane z zatrudnianiem pracowników. W ostateczności pozostaje złożenie sprawy do sądu pracy. Spotykałem się już z takimi sprawami. Jednak ze względu na długi czas rozpatrywania pozwów pracowniczych to gra niewarta świeczki."
http://www.rp.pl/art...bez_limitu.html

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-elrocio

Guest_-praw-elrocio
  • Goście

Napisano 27 styczeń 2009 - 12:27

Czy to prawda, że jesli lekarz medycyny pracy napisał w zaświadczeniu, że moge wykonywac prace tylko w okularach to pracodawca jest zobowiazany do zwrotu całości lub cześci poniesionych przezmnie na to kosztów?
dodam tylko iż jestem zatrudniona na umowe o prace i ze nie jest to praca przy komputerze,
Podobno jest taki zapis w kodeksie pracy poproszę napisać gdzie, aby mogła sama to odnależć
Dziekuje i pozdrawiam

#3 Guest_-praw-arkadia_76

Guest_-praw-arkadia_76
  • Goście

Napisano 31 marzec 2009 - 16:29

CYTAT(kmacki)Witam! W maju 2006 otrzymałam po raz pierwszy dopinansowanie okularów (wykonuję pracę przy komputerze powyżej czterech godzin). Wczoraj wystąpiłam ponownie. Niestety, nie otrzymałam zgody. Pracodawca powołał się na przepisy, które zaczęły obowiązywać w od 2008 roku.
O jakie przepisy chodzi?
Chodzi o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spcjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650, jak i również być może jakiś wewnętrznych.

#4 Guest_-praw-kmacki

Guest_-praw-kmacki
  • Goście

Napisano 31 marzec 2009 - 16:00

Witam! W maju 2006 otrzymałam po raz pierwszy dopinansowanie okularów (wykonuję pracę przy komputerze powyżej czterech godzin). Wczoraj wystąpiłam ponownie. Niestety, nie otrzymałam zgody. Pracodawca powołał się na przepisy, które zaczęły obowiązywać w od 2008 roku.
O jakie przepisy chodzi?

#5 Guest_Alina

Guest_Alina
  • Goście

Napisano 14 marzec 2011 - 16:16

W firmie dowiedziałam się, że dostanę 80 zł dofinansowania na okulary. Jakie okulary można kupić za 80zł!! Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że będą to moje pierwsze okulary, wzrok zawsze miałam świetny, ale rok przed komputerem zrobił swoje. Nie stać mnie na zakup z pensji okularów, co robić?

#6 Guest_-praw-ja_jagienka

Guest_-praw-ja_jagienka
  • Goście

Napisano 14 marzec 2011 - 20:14

Pracodawca zwykle ponosi koszt szkieł okularowych i robocizny, natomiast oprawki musi Pani zafundować sobie najtańsze, żeby zmieścić się w kwocie 80 zł lub dopłacić mocno do tych eleganckich. Każdy zakład ustala sobie swoją kwotę na ten cel. Gdyby Pani zechciała otrzymać okulary w ramach NFZ, to dopłata wynosi coś ok. kilkunastu złotych i nikt nie przejmuje się tym, czy nas stać na taki wydatek, czy nie.

#7 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
  • Goście

Napisano 27 marzec 2011 - 14:28

Czy to prawda, że jesli lekarz medycyny pracy napisał w zaświadczeniu, że moge wykonywac prace tylko w okularach to pracodawca jest zobowiazany do zwrotu całości lub cześci poniesionych przezmnie na to kosztów?
dodam tylko iż jestem zatrudniona na umowe o prace i ze nie jest to praca przy komputerze,
Podobno jest taki zapis w kodeksie pracy poproszę napisać gdzie, aby mogła sama to odnależć
Dziekuje i pozdrawiam

W związku z taką decyzją lekarza i tym, że nie jest to praca przy monitorze ekranowym, i - jak sądzę - nie mają to być okulary ochronne, czyli środek ochrony indywidualnej, z uwagi na charakter wykonywanej pracy - - pracodawca nie ma obowiązku refundowania Tobie kosztu zakupu okularów.
Natomiast MA OBOWIĄZEK pilnować, abyś przestrzegała zalecenia lekarskiego i pracowała w okularach.

#8 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
  • Goście

Napisano 27 marzec 2011 - 14:32

Witam! W maju 2006 otrzymałam po raz pierwszy dopinansowanie okularów (wykonuję pracę przy komputerze powyżej czterech godzin). Wczoraj wystąpiłam ponownie. Niestety, nie otrzymałam zgody.


Pracodawca ma obowiązek refundacji kosztu zakupu okularów TYLKO WTEDY, jeśli zakup okularów do pracy przy monitorze wynika z zalecenia lekarza medycyny pracy wydanego W WYNIKU BADAN PROFILAKTYCZNYCH, na ktore SKIEROWAŁ CIĘ pracodawca. W innym przypadku takiego obowiązku nie ma.

#9 Guest_-praw-ewania

Guest_-praw-ewania
  • Goście

Napisano 27 marzec 2011 - 14:35

W firmie dowiedziałam się, że dostanę 80 zł dofinansowania na okulary. Jakie okulary można kupić za 80zł!! Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że będą to moje pierwsze okulary, wzrok zawsze miałam świetny, ale rok przed komputerem zrobił swoje. Nie stać mnie na zakup z pensji okularów, co robić?


Ustalona u pracodawcy kwota refundacji zakupu okularów korygujacych wzrok do pracy przy monitorze ekranowym nie może być brana "z kapelusza". Powinna uwzględniać realia lokalnego rynku, czyli umożliwić dokonanie zakupu okularów o zalecanych przez lekarza parametrach, najtańszych i z najtańszymi oprawkami.
Przewaznie kwota refundacji ustalanej przez pracodawców waha się w granicach od 150 - 250 zł.
Taniej już się pewnie nie kupi, nawet w najmniejszej miejscowości....



Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych