Skocz do zawartości


ograniczenie praw rodzicielskich


1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_-praw-iwona77i

Guest_-praw-iwona77i
  • Goście

Napisano 11 luty 2008 - 11:40

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może być podyktowane faktem niezawarcia małżeństwa lub rozłączenia rodziców.


Art. 107 k.r.o. wskazuje przesłankę ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców z powodu niemożności jej wspólnego wykonywania na skutek rozłączenia rodziców:
CYTAT"Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu".

Przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są:
- niepozostawanie rodziców w związku małżeńskim,
- pozostawanie przez rodziców w związku małżeńskim, przy faktycznym rozłączeniu.

Przesłanka pierwsza może dotyczyć sytuacji, w której rodzice nigdy nie zawierali ze sobą związku małżeńskiego, bądź też rodzice zawarli małżeństwo, ale okazało się ono małżeństwem nieistniejącym lub małżeństwo rodziców zostało unieważnione bądź małżeństwo rodziców zostało rozwiązane prawomocnym wyrokiem rozwodowym.

Przesłanka druga kładzie akcent na życie małżonków w rozłączeniu - nie pani przypadek.

istotne jest aby władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Przepis ten nie znajdzie zastosowania w razie przysługiwania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy.

Sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka oznacza, że ograniczenie to musi być sformułowane w sposób konkretny, z dokładnym, a nie ogólnikowym określeniem rodzaju uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców.

Rozstrzygnięcie sądu nie może dotyczyć w tym przypadku zarządu majątkiem dziecka, ponieważ uprawnienie to przysługuje rodzicowi posiadającemu pełnię władzy rodzicielskiej. Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej może dotyczyć podejmowania decyzji o wyborze szkoły, sposobie leczenia, zasadach wykształcenia oraz kierunku kształcenia itp.


Ważną rolę odgrywają również okoliczności dotyczące rodziców, takie jak ich kwalifikacje osobiste pozwalające na prawidłowy i pełny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka pozostające w związku z właściwościami psychicznymi rodzica, stopniem zaangażowania uczuciowego, wiekiem i stanem zdrowia. Dla właściwego wyboru rodzica nie bez znaczenia będą jego możliwości finansowe, zarobkowe oraz warunki mieszkaniowe.


CYTATWZÓR POZWU O POZBAWIENIE/OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

...................................................
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:..................................
za m. ..................................................

Sąd Rejonowy
w...............................................
Wydział Rodzinny i Nieletnich


WNIOSEK O POZBAWIENIE/OGRANICZENIE* WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Wnoszę o:
Orzeczenie pozbawienia/ograniczenia* praw rodzicielskich matki/ojca/obojga rodziców* nad małoletnim dzieckiem/dziećmi*:

................................................................................
....................(imię i nazwisko dziecka/dzieci)

ur. ..................................................
zam. ...............................................

Uzasadnienie

Małoletnia/małoletni*......................................................................
..............(imię i nazwisko) są dziećmi
.............................................................................(im
iona i nazwiska rodziców). Małoletni są przez rodziców zaniedbywani wychowawczo. Rodzice nie zaspokajają też ich podstawowych potrzeb materialnych.
Matka (opisać krótko zaniedbania wobec dzieci) ................................................................................
... Ojciec (opisać krótko zaniedbania wobec dzieci) ............................................................................... Postawa rodzicielska matki/ojca* wpływa negatywnie na małoletnich. Dzieci nie mają również zapewnionych podstawowych warunków materialnych do prawidłowego rozwoju (tu krótki opis warunków, w których żyją dzieci) ................................................................................
.................................
W tej sytuacji właściwe jest pozbawienie/ograniczenie* władzy rodzicielskiej.


.......................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Skrócony odpis aktu małżeństwa.
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci.

* niepotrzebne skreślić

#2 Guest_-praw-iwona77i

Guest_-praw-iwona77i
  • Goście

Napisano 11 luty 2008 - 11:40

Mam pytanie jak ograniczyć prawa ojcu dziecka?
Zyłam z ojcem dziecka 10 lat w konkubinacie potem rozeszliśmy sie
Ja założłyłam nową rodzine syn jest ze mną
jego ojciec nie dość że uchyla sie od płacenia alimentów(co moge zrobić by dostać pieniądze wiem żę pracuje na czrno??)to jeszcze nie za bardzo interesuje sie synem
widział sie z nim ostatnio po świetach i od tej pory nie dzwoni do niego wogóle sie nie oddzywa

chciałabym ograniczyć mu prawa rodzicelskie ale nie mam pojecia jak sie do tego zabrać prosze o radeDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych