Skocz do zawartości


Ubezwłasnowolnienie


15 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 22:06

Witam,
Mam pytanie odnośnie ubezwłasnowolnienia, mianowicie czy wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć była żona i czy może zostać opiekunem prawnym w stosunku do byłego męża? Chciałabym się również dowiedzieć jak wygląda sprawa długów. Jeśli osoba jest zadłużona to po ubezwłasnowolnieniu jej czy ktoś odpowiada za jej długi, i jeśli tak to kto.
Z góry dziękuję

#2 Guest_Sargon

Guest_Sargon
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 22:30

Kodeks cywilny:

Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

(...)

Art. 16. § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Kodeks postępowania cywilnego:

Art. 544. § 1. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.
§ 2. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania -- sąd miejsca jej pobytu.
Art. 545. § 1. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:
1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
3) jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.
(...)
§ 4. Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych.
Art. 546. § 1. Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:
1) osoba, której dotyczy wniosek;
2) jej przedstawiciel ustawowy;
3) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
§ 2. Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.
§ 3. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.
Art. 547. § 1. Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz -- w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana -- biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.
§ 2. W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje zażalenie.
§ 3. Niemożność porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, stwierdza się w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu.

Art. 548. § 1. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.
§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
§ 3. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Rozumiem, że dług powstał po ustaniu związku małżeńskiego? Jeżeli tak, to nie odpowiada Pani za ten dług.

#3 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 22:49

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Tylko jeszcze czy dobrze zrozumiałam ja jako była żona mogę wnieść wniosek o ubezwłasnowolnienie?

A jeśli ja nie odpowiadam za jego długi to czy po ubezwłasnowolnieniu ktoś za nie odpowiada (nasze dzieci?) czy może dług zostaje unieważniony ?

#4 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 21 październik 2010 - 12:05

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Tylko jeszcze czy dobrze zrozumiałam ja jako była żona mogę wnieść wniosek o ubezwłasnowolnienie?

A jeśli ja nie odpowiadam za jego długi to czy po ubezwłasnowolnieniu ktoś za nie odpowiada (nasze dzieci?) czy może dług zostaje unieważniony ?
Jeśli ktoś mógłby mi to potwierdzić to byłabym bardzo wdzięczna

#5 Guest_Sargon

Guest_Sargon
 • Goście

Napisano 21 październik 2010 - 13:29

Z komentarza do art.545 Kodeksu postępowania cywilnego:

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie może być wszczęte tylko na wniosek. Uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem są - oprócz osób wymienionych w § 1 - osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie (postanowienie SN z dnia 20 października 1965 r., II CR 273/65, OSNC 1966, nr 7-8, poz. 124), prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć taki wniosek tylko wtedy, gdy osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego (art. 545 § 2; zob. także art. 13 § 2 k.c.; art. 98, 178 i 181 § 1 k.r.o.)

Do grona osób uprawnionych do wniesienia wniosku o ubezwłasnowolnienie ustawodawca nie zalicza eksmałżonki.

Rozwiązaniem jest skłonienie do złożenia wniosku np. syna lub córkę Pani byłego męża.

W sprawie długu - zależy m.in. od tego kiedy powstał, jakie były wtedy między Panią a Pani byłem mężem stosunki majątkowe ( rodzaj ustroju majątkowego małżeńskiego), czy ktoś dług poręczał.

#6 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 21 październik 2010 - 15:16

dług powstał już po rozwodzie, interesuje mnie to że jeżeli już syn wystąpi o ubezwłasnowolnienie swojego ojca to czy on jako jego opiekun będzie musiał ten dług spłacać a jeśli nie to co się dzieje z długiem?

Z góry bardzo dziękuję

#7 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 21 październik 2010 - 18:32

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej nie ponosi osobistej odpowiedzialności za dług. Dług nadal istnieje - opiekun powinien tak zarządzać majątkiem ubezwłasnowolnionego aby doprowadzić do spłaty zadłużenia.

#8 Guest_Beta

Guest_Beta
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2011 - 22:30

Jestem po rozwodzie,mój były małżonek jest alkoholikiem.Czy ja jako opiekun prawny mogę złozyc wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca mojego dziecka?

#9 Guest_-praw-ciiekawy

Guest_-praw-ciiekawy
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2011 - 23:01

Nie została napisana bardzo ważna rzecz.

Osoba która w razie ubezwłasnowolnienia tej osoby którą chce ubezwłasnowolnić zostając opiekunem odpowiada karnie i majątkowo za czyny jakich może się dopuścić osoba ubezwłasnowolniona.

Jeśli taka osoba ubezwłasnowolniona będzie się chciała zemścić i zechce kogoś okraść, pobić czy inne tego typu rzeczy to za to odpowiada opiekun tej osoby i w takiej sytuacji ta osoba ubezwłasnowolniona (pisząc obrazowo) ma immunitet, nie odpowiada za swoje czyny, za to za te czyny w 100% odpowiada opiekun karnie i swoim majątkiem oraz opiekun osoby ubezwłasnowolnionej musi składać raporty.

Tak więc zanim się zacznie tą całą procedurę o ubezwłasnowolnienie trzeba wziąść pod uwagę wszystkie za i przeciw.

To ubezwłasnowolnienie jeśli już jest to chyba nie na zawsze tylko na pewien czas określony przez Sąd - proszę mnie poprawić jeśli się mylę.

#10 Guest_Beta

Guest_Beta
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2011 - 23:18

Wiele czytałam o ubezwłasnowolnieniu,zalezy jakie ono bedzie-lecz moje pytanie miało inny wymiar,czy jako eksmałzonka i opiekun prawny dziecka moge wnioskować w imieniu dziecka o ubezwłasnowolnienie.
dziekuję za odpowiedzi

#11 Guest_-praw-ciiekawy

Guest_-praw-ciiekawy
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2011 - 23:33

Może się mylę ale w mojej ocenie nie możesz w imieniu dziecka wnioskować o ubezwłasnowolnienie bo skoro jesteś byłą małżonką, a dziecko jest niepełnoletnie to niby na jakiej podstawie mogłabyś wnioskować w imieniu dziecka ?

Gdyby dziecko było pełnoletnie i dało ci pełnomocnictwo w tej sprawie to tak w imieniu dziecka mogłabyś wnioskować ale jeśli jest niepełnoletnie to raczej ani samo dziecko ani ty nie możesz o to wnioskować.

ile lat ma dziecko ?

ale nawet wnioskując o to w imieniu dziecka no to nawet to dziecko gdyby było pełnoletnie gdyby doszło do ubezwłasnowolnienia stałoby się opiekunem na którym spoczywałyby te obowiązki które wymieniłem we wcześniejszym poście.

#12 Guest_Beta

Guest_Beta
 • Goście

Napisano 24 styczeń 2011 - 19:46

Może bardziej sprecyzuję moje wcześniejsze pytanie.Czy jako była żona i opiekun prawny dziecka mogę wystąpić o ubezwłasnowolnienie mojego byłego mężaw imieniu dziecka(nieletniego)? Czy w ogóle jest to możliwe ze względu na dobro dziecka,które przebywa czasami z wizytą u swojego ojca-alkoholika.
Dziekuje za szybką odpowiedź.

#13 Guest_Beta

Guest_Beta
 • Goście

Napisano 24 styczeń 2011 - 20:14

Czy proces o ubezwłasnowolnienie mozę odbyć sie zaocznie?

#14 Guest_-praw-ciiekawy

Guest_-praw-ciiekawy
 • Goście

Napisano 25 styczeń 2011 - 23:54

Może bardziej sprecyzuję moje wcześniejsze pytanie.Czy jako była żona i opiekun prawny dziecka mogę wystąpić o ubezwłasnowolnienie mojego byłego mężaw imieniu dziecka(nieletniego)? Czy w ogóle jest to możliwe ze względu na dobro dziecka,które przebywa czasami z wizytą u swojego ojca-alkoholika.
Dziekuje za szybką odpowiedź.


ale ja nie rozumiem po co to ubezwłasnowolnienie byłego męża ? - co to ma na celu ?

jeśli mąż były jest alkoholikiem to od tego są komisje ds rozwiązywania problemów alkoholowych przy urzędzie miasta dla mieszkańców miast czy gminy dla mieszkańców wsi,żeby do tych komisji wnosić takie sprawy których przyczyną jest konflikt o podłożu alkoholowym, takie komisje mają uprawnienia do kierowania alkoholików na leczenie.

jeśli dziecko przebywa z wizytą u ojca alkoholika i są na to świadkowie to jest to demoralizacja i można w związku z tym wystąpić do Sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej męża ze względu na demoralizacje niepełnoletniego dziecka.

#15 Guest_Maria

Guest_Maria
 • Goście

Napisano 16 luty 2014 - 19:11

Chciałam zapytac co z długami męża .ktore zaciągnął po kryjomu jeszcze przed ubezwłasnowolnieniem ?

#16 Guest_twojeporady.pl

Guest_twojeporady.pl
 • Goście

Napisano 17 luty 2014 - 00:40

jeżeli nie było Pani zgody na nie, w sytuacjach w których ona być musiała to powinny być one dochodzone z majątku osobistegi męża,


potrzebujesz informacji prawników na ww. temat zadaj pytanie tu:


www.twojeporady.plDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych