Skocz do zawartości


badania lekarskie


wróć do serwisu Kadry 15 odpowiedzi w tym temacie

#1 Gość_pp

Gość_pp
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 15:27

pracownik zatrudniony od jakiegoś czasu w firmie zmienia stanowisko pracy, na jakie badania mam go skierować, wstępne czy okresowe?

#2 Gość_em

Gość_em
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 15:28

Kontrolne zwiazane ze zmiana stanowiska pracy.

#3 Gość_pp

Gość_pp
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 15:29

na kontrolne bym nie wpadła, prosze o podpowiedź, czemu kontrolne?

#4 Gość_em

Gość_em
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 15:33

Wstepne sa raz przy przyjęciu do pracy, okresowe tak jak lekarz zaleci, a kontrolne w przypadku zmiany stanowiska i choriby dłuższej niz 30 dni.

#5 Gość_pp

Gość_pp
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 15:42

przepraszam, ze tak dopytuję, ale zwątpiłam :( Doczytałam w komentarzu KP, że na wstępne oprócz nowo przyjętych pracowników kieruje się również młodocianych przenoszonych na inne stanowisko oraz innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Czyli zwykłego przeniesienia nie dotyczy. Gdzie mogę znaleźć zapis, że kieruję na kontrolne w przypadku zmiany stanowiska? z góry dziękuję

#6 Gość_pp

Gość_pp
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 15:47

prosze o podpowiedź

#7 Gość_zzz

Gość_zzz
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 17:49

jakie kontrolne???? Oczywiście,że wstępne.

#8 Gość_mala

Gość_mala
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 19:26

a moim zdaniem kontrolne, a jezeli zmiana stanowiska niewiele sie rozni od poprzedniego w swoim charakterze poprzestalabym na tych co sa, mam na nysli np. dopisanie sekrtetarki do st. kadrowej.Badania wstepne sa typowo dla podejmujacych prace !

#9 Gość_zzz

Gość_zzz
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 19:33

to może wg. definicji badań medycyny pracyBadanie wstępne przewidziane jest dla: nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy Pracowników po zmianie stanowiska pracy jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia. Badanie kontrolne przewidziane jest dla: każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.Polecam dokładne przeczytanie i nie wypisywanie głupot

#10 Gość_pp

Gość_pp
 • Goście

Napisano 11 luty 2009 - 11:01

no tak, tylko przy wstępnych nie ma nowych narażeń, nie ma warunków szkodliwych ani uciązliwych, wiec wstępne odpadają. kontrolne tez odpadają, bo nie było nieobecnosći.Badania są potrzebne bo pracownik zmienia stanowisko, zupełnie inne nazewnictwo stanowiska oraz inny zakres czynności. Czy ktoś jeszcze mógłby się w tym temacie wypowiedzieć?

#11 Gość_pp

Gość_pp
 • Goście

Napisano 11 luty 2009 - 13:07

czy ktoś może pomóc?

#12 Gość_zzz

Gość_zzz
 • Goście

Napisano 11 luty 2009 - 13:11

przecież piszę ci wyrażnie, jeśli pracownikowi zmieniasz stanowisko na inne to musisz mu wystawić skierowanie na badania wstępne na nowe stanowisko. Lekarz medycyny pracy musi określic jego zdolność do wykonywania pracy na nowym stanowisku. Zresztą w cytowanej przeze mnie wcześniej definicji badań wstępnych masz między innymi wskazanie " dla pracowników po zmianie stanowiska pracy ". Czy naprawdę tak trudno to pojąć.

#13 Gość_zzz

Gość_zzz
 • Goście

Napisano 11 luty 2009 - 13:14

i jeszcze jedno , u mnie w pracy wystawiamy skierowania na wstępne nawet w momencie kiedy pracownik szeregowy dostaje awans na np. kierownikiem działu a zmniana zagrożeń w tym wypadku polega na wzmozonym poziomie stresu zwiazanym z nowymi obowiązkami i odpowiedzialnością. Nikt tego nigdy nie kwestionował.

#14 Gość_mm

Gość_mm
 • Goście

Napisano 11 luty 2009 - 19:26

na potwierdzenie odpowiedzi ~zzz, z Gazety Podatkowej-"Badania profilaktyczne przy zmianie stanowiska pracyDodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (468) z dnia 03.07.2008 r. Powierzyliśmy pracownikowi posiadającemu aktualne badania okresowe, zatrudnionemu na stanowisku operatora wózka widłowego obowiązki magazyniera. Czy musimy skierować go na badania wstępne?Tak. Badaniom wstępnym nie podlegają jedynie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej (art. 229 § 1 K.p.). Stosując przez analogię ten przepis pracownik zatrudniony w takich samych warunkach jak przed zmianą stanowiska nie musi przeprowadzać dodatkowo badań profilaktycznych. Jeśli jednak warunki nowej pracy różnią się od dotychczasowych, trzeba skierować pracownika na te badania.Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie każdej osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie. Ponadto wstępnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.UWAGA!Badania wykonane przez pracownika dla potrzeb innego zatrudnienia nie mogą zastąpić badań wstępnych uwzględniających konkretne stanowisko pracy i warunki pracy u aktualnego pracodawcy."

#15 Gość_anila

Gość_anila
 • Goście

Napisano 17 luty 2010 - 10:52

Wstępne badania lekarskieWstępnym badaniom lekarskim, w myśl zapisu art. 229 § 1, podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom tym nie poddaje się jedynie pracownik, który został ponownie przyjęty do pracy u danego pracodawcy na tym samym stanowisku lub o takich samych warunkach pracy na podstawie następnej umowy o pracę, jeżeli została ona zawarta bezpośrednio po tym, jak poprzednia umowa z tym przełożonym została rozwiązana lub uległa wygaśnięciu, pod warunkiem jednak, że poprzednie orzeczenie nie straciło ważności. Przykładem mogą być kolejne zawierane po sobie umowy o pracę, a więc umowa na czas nieokreślony po umowie na okres próbny lub na czas określony.Okresowe badania lekarskie Podlegają im osoby, których poprzednie orzeczenie lekarskie, stwierdzające o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, traci ważność. Data kolejnego badania jest podana na zaświadczeniu lekarskim i zależy m. in. od rodzaju wykonywanej pracy. Lekarz przeprowadzający dane badanie decyduje nie tylko o jego częstotliwości, ale także o jego zakresie, kierując się wskazówkami załączonymi do rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze zm.).Oprócz tego pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami (art. 229 § 5 K. p.).Kontrolne badania lekarskie Przeprowadza się je w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po niezdolności, wywołanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest stwierdzenie zdolności podwładnego do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, na co wskazuje art. 229 § 2 K.p. Jak postanowił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 czerwca 2005 r., (sygn. akt II PK 319/04, OSNP 2006/3-4/49), pracownik stawiający się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności nie ma obowiązku dostarczenia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy. To pracodawca musi wysłać podwładnego na w/w badania po zgłoszeniu przez niego gotowości do wykonywania pracy.Pracownicy poddawani są badaniom profilaktycznym na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania. Udokumentowane są one natomiast orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.Zgodnie z art. 229 § 3 okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas na nich spędzony, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Gdyby okazało się, że badania te muszą zostać wykonane w innej miejscowości, do której musiała udać się zatrudniona osoba, przysługują jej należności na pokrycie kosztów przejazdu wg zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Profilaktyczne badania lekarskie, a więc wstępne, okresowe oraz kontrolne, przeprowadzane są w każdej sytuacji na koszt pracodawcy na podstawie wydanego przez niego skierowania. Ponadto ponosi on inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy według art. 229 § 6 K. p.

#16 Gość_Monika

Gość_Monika
 • Goście

Napisano wczoraj, 17:28

Witam.

Czy pracodawca powinien wysłać mnie na badania w związku ze zmianą stanowiska? Wcześniej miałam takie stanowisko, że nie miałam robionych badań okulistycznych gdyż przy tamtym stanowisku moja praca nie była związana z komputerem, natomiast teraz pracuję 8h przy komputerze.

Proszę o odpowiedź.

 

Pozdrawiam,

Monika

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Ostatnio dodane tematy