Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Opinie użytkowników o produktach Infor.pl

 • 82 tematów
 • 192 odpowiedzi
koncesja na sprzedaż alkoholu - ostatni post przez Zespół.Centrum.Pomocy.ePK

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 301 tematów
 • 545 odpowiedzi

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 363 tematów
 • 727 odpowiedzi

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 100 tematów
 • 318 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 9715 tematów
 • 18491 odpowiedzi

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 2033 tematów
 • 5445 odpowiedzi
sprzedaż samochodu a vat - ostatni post przez koleżanka

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 3078 tematów
 • 13751 odpowiedzi
Rozliczanie straty z lat ub... - ostatni post przez koleżanka

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 139 tematów
 • 510 odpowiedzi
biuro czy pani Krysia? - ostatni post przez Księgowa-zołza

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 419 tematów
 • 906 odpowiedzi
przeniesienie salda konta zfśs - ostatni post przez Księgowa-zołza

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 493 tematów
 • 1314 odpowiedzi
działu spadku oraz zniesien... - ostatni post przez Remek

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 2154 tematów
 • 10307 odpowiedzi
skutki niezłożenia sprawozd... - ostatni post przez Izabela Mietlińska

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 3054 tematów
 • 22792 odpowiedzi
Do ZOŁZY Czy wykonanie plan... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 69 tematów
 • 95 odpowiedzi

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 2948 tematów
 • 18640 odpowiedzi

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 226 tematów
 • 1072 odpowiedzi
podniesienie kapitału zakła... - ostatni post przez mholowka

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 323 tematów
 • 8917 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42483 tematów
 • 121595 odpowiedzi
Rejestracja domeny i hostin... - ostatni post przez angelamaciej

INFORorganizer

INFORorganizer to nowoczesna aplikacja na komputery i laptopy, która błyskawicznie wyszuka potrzebne informacje o …

 • Cena 0,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 29 tematów
 • 95 odpowiedzi
Wspólnota Mieszkaniowa a po... - ostatni post przez sarsa

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 11026 tematów
 • 7658 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 4058 tematów
 • 35289 odpowiedzi

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 1402 tematów
 • 15117 odpowiedzi
absencja a pełne wynagrodzenie - ostatni post przez koleżanka

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 2511 tematów
 • 23817 odpowiedzi

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 1056 tematów
 • 6459 odpowiedzi
dwie kary porządkowe - ostatni post przez Witch

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 983 tematów
 • 13857 odpowiedzi

 • 847 tematów
 • 6982 odpowiedzi
Zaświadczenie po macierz - ostatni post przez Witch

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 5355 tematów
 • 41335 odpowiedzi
PODSTAWY ŚWIADCZEŃ - ostatni post przez Witch

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 140 tematów
 • 736 odpowiedzi
Średnia ze studiów na rozmo... - ostatni post przez kadrowiec

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 453 tematów
 • 2774 odpowiedzi
wypadek z pracy do domu - k... - ostatni post przez Piotr

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89657 tematów
 • 411031 odpowiedzi

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych, oraz specjalistów ds. kadr, płac i …

 • Cena 189,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 13 tematów
 • 44 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 24823 tematów
 • 16970 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 402 tematów
 • 2749 odpowiedzi
Jaka forma reklamy jest naj... - ostatni post przez pracownik księgowości

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 2170 tematów
 • 3883 odpowiedzi
Czy konto firmowe jest koni... - ostatni post przez dancewithhim

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1751 tematów
 • 3472 odpowiedzi

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1826 tematów
 • 5690 odpowiedzi
Kosmetyki Naturalne - ostatni post przez Zespół.Centrum.Pomocy.ePK

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 90 tematów
 • 179 odpowiedzi
Dotacja po raz drugi - ostatni post przez Zielona Linia

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 1011 tematów
 • 2007 odpowiedzi
Potrzeba szybkich pieniędzy - ostatni post przez Marek O

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 363 tematów
 • 857 odpowiedzi

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 137 tematów
 • 2168 odpowiedzi

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 101 tematów
 • 153 odpowiedzi
Spółka cywilna i kasa fiskalna - ostatni post przez Zespół.Centrum.Pomocy.ePK

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 144 tematów
 • 163 odpowiedzi

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 192 tematów
 • 192 odpowiedzi
Zmiana prezesa spółki z o.o. - ostatni post przez Patrycja Dados

 • 743 tematów
 • 491 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3177 tematów
 • 6907 odpowiedzi

Personel i Zarządzanie

Miesięcznik "Personel i Zarządzanie" to jedyne profesjonalne czasopismo na rynku, które pomaga zarządzać …

 • Cena 189,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 6 tematów
 • 23 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 3520 tematów
 • 9704 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 159 tematów
 • 1751 odpowiedzi
Rozmowa kwalifikacyjna - ki... - ostatni post przez niz

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 37 tematów
 • 128 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 209 tematów
 • 265 odpowiedzi

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 242 tematów
 • 770 odpowiedzi
urlop wypoczynkowy po urlop... - ostatni post przez marcik844

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 45 tematów
 • 712 odpowiedzi
apteki internetowe - ostatni post przez hannaa89

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 27 tematów
 • 96 odpowiedzi
Wakacje - ostatni post przez dancewithhim

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 91 tematów
 • 232 odpowiedzi

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 36 tematów
 • 7860 odpowiedzi

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 17 tematów
 • 18 odpowiedzi
Niebezpieczna droga - ostatni post przez Eliasz123Slas

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 31 tematów
 • 78 odpowiedzi
Nieprzyjemny zapach - ostatni post przez moniczka12

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 275 tematów
 • 2946 odpowiedzi
Mieszkanie w Krakowie - gdz... - ostatni post przez Marek O

Marketing i promocja w samorządzie

 • 14 tematów
 • 60 odpowiedzi
Wartość marki  (marketing) - ostatni post przez Kasik86

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2133 tematów
 • 6098 odpowiedzi
Jak licytować - ostatni post przez Nuras9

Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem (książka)

Oddajemy w Państwa ręce Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, który jest napisany przez praktyków, przez osoby, które …

 • Cena 199,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 262 tematów
 • 607 odpowiedzi

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 123 tematów
 • 179 odpowiedzi

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 52 tematów
 • 59 odpowiedzi
Bus i paleta - ostatni post przez KamilAntek77

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 19 odpowiedzi

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 73 tematów
 • 210 odpowiedzi
Wypożyczalnia samochodów do... - ostatni post przez Zelek26

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 569 tematów
 • 123 odpowiedzi

Forum rachunkowości budżetowej - rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne.

 • 81 tematów
 • 95 odpowiedzi
wypłata gotóki z kasy pokwi... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Forum sprawozdawczości - sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, bilans, kontrola zarządcza, budżet, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość projektów unijnych, pozostałe sprawozdania

 • 28 tematów
 • 8 odpowiedzi

Forum podatkowe- podatki i opłaty w sektorze finansów publicznych, procedury podatkowe, podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne, opłaty lokalne

 • 33 tematów
 • 25 odpowiedzi
Faktura Proforma - ostatni post przez Izabela Mietlińska

Forum kadrowo- płacowe - obsługa kadrowo-płacowa sfery budżetowej, pracownicy samorządowi, służba cywilna, zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, awanse, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe

 • 66 tematów
 • 73 odpowiedzi
odliczanie paliwa - ostatni post przez Zespół.Centrum.Pomocy.ePK

Forum ZUS - ubezpieczenia w jednostkach sektora finansów publicznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe

 • 34 tematów
 • 38 odpowiedzi

Forum zamówień publicznych - strony umowy, tryby udzielania zamówienia, środki ochrony prawnej, nowelizacja ustawy PZP, partnerstwo publiczno-prywatne

 • 14 tematów
 • 4 odpowiedzi

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Nieruchomości Nieruchomości

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości

 • 3496 tematów
 • 10885 odpowiedzi
Jak dobrze wybrać drzwi zew... - ostatni post przez Kasik86

 • 1015 tematów
 • 2402 odpowiedzi

 • 203 tematów
 • 849 odpowiedzi
Jakie płytki w łazience? - ostatni post przez ellaelle

 • 125 tematów
 • 1013 odpowiedzi
Pomarańczowy salon? - ostatni post przez urban

 • 96 tematów
 • 239 odpowiedzi
Drzewa ozdobne do ogrodu - ostatni post przez urban

 • 118 tematów
 • 561 odpowiedzi
"Mieszkanie dla Młodych... - ostatni post przez drozd

 • 83 tematów
 • 257 odpowiedzi
kupno mieszkania a podatek - ostatni post przez kamara

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT(PDF)

Publikacja zawiera treść rozporządzeń do ustawy o VAT z uwzględnieniem tych wprowadzonych od 1. czerwca 2014 r.

 • Cena 59,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 4307 tematów
 • 14592 odpowiedzi

 • 70 tematów
 • 271 odpowiedzi
samochody - ostatni post przez Juliusz254Euski

 • 147 tematów
 • 835 odpowiedzi
gdzie najlepiej zamieścić o... - ostatni post przez efi

 • 211 tematów
 • 849 odpowiedzi

 • 262 tematów
 • 1069 odpowiedzi
Dywaniki na zimę. Welurowe... - ostatni post przez Jazdowo

 • 110 tematów
 • 554 odpowiedzi
Jak przechowywać opony - ostatni post przez kitka7171

 • 174 tematów
 • 615 odpowiedzi

 • 348 tematów
 • 1582 odpowiedzi

 • 91 tematów
 • 527 odpowiedzi
duży pies w aucie - ostatni post przez Pawello

 • 63 tematów
 • 404 odpowiedzi
ostre hamowanie - ostatni post przez AndreIryno

 • 6 tematów
 • 23 odpowiedzi

 • 149 tematów
 • 626 odpowiedzi
Dobry sklep tuningowy w War... - ostatni post przez murzynek

 • 210 tematów
 • 1014 odpowiedzi
Jaki prezent dla kierowcy k... - ostatni post przez taig

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 761 tematów
 • 46538 odpowiedzi

Kodeks drogowy po zmianach od 1 lipca 2014 r. (książka)

Książka z aktualną wersją ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i …

 • Cena 19,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 5096 tematów
 • 38780 odpowiedzi

Forum prawa cywilnego

 • 32095 tematów
 • 97419 odpowiedzi
ile moze zabrac komornik od... - ostatni post przez Witch

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10527 tematów
 • 29609 odpowiedzi

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3346 tematów
 • 4337 odpowiedzi

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 27047 tematów
 • 95402 odpowiedzi

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16305 tematów
 • 44890 odpowiedzi

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 18493 tematów
 • 34602 odpowiedzi

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 4046 tematów
 • 19659 odpowiedzi

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3806 tematów
 • 5787 odpowiedzi

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4071 tematów
 • 7180 odpowiedzi
Czy komornik zajmie mi zwro... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 12105 tematów
 • 45021 odpowiedzi
Wyzwiska , Obrazanie , Zast... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4334 tematów
 • 22163 odpowiedzi

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3117 tematów
 • 12660 odpowiedzi

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5315 tematów
 • 22188 odpowiedzi

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6127 tematów
 • 13795 odpowiedzi

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 674 tematów
 • 838 odpowiedzi

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2458 tematów
 • 2509 odpowiedzi

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1783 tematów
 • 5232 odpowiedzi

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 760 tematów
 • 2846 odpowiedzi
Pomoc w nauce - ostatni post przez darekxxx

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

 
 • 1880517 Napisanych postów
 • 27871 Wszystkich użytkowników
 • ligsiconjunc1984 Najnowszy użytkownik
 • 4506 Najwięcej aktywnych

1724 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

1 użytkowników, 1723 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Google, Yahoo, marta66