Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 259 tematów
 • 421 odpowiedzi
srodki trwale - ostatni post przez Nel

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 256 tematów
 • 484 odpowiedzi
samochód ciężarowy do 3,5 t... - ostatni post przez vatis-ka

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 6 tematów
 • 112 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 8811 tematów
 • 16308 odpowiedzi
Szukaj informacji na strona... - ostatni post przez Admin Księgowość

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 1501 tematów
 • 4802 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 2228 tematów
 • 12103 odpowiedzi
nadpłata - ostatni post przez koleżanka

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 1 tematów
 • 3 odpowiedzi
zakończenie współpracy z bi... - ostatni post przez koleżanka

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 353 tematów
 • 837 odpowiedzi
poczęstunek z okazji jubile... - ostatni post przez waldko

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 333 tematów
 • 1133 odpowiedzi

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 1771 tematów
 • 9542 odpowiedzi

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 2419 tematów
 • 19448 odpowiedzi

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 48 tematów
 • 66 odpowiedzi

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 2148 tematów
 • 14627 odpowiedzi
Urlop wypoczynkowy - ostatni post przez Witch

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 173 tematów
 • 946 odpowiedzi
działalność sezonowa w okre... - ostatni post przez koleżanka

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 277 tematów
 • 14229 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42147 tematów
 • 120305 odpowiedzi
ulga na dzieci a ryczałt - ostatni post przez fikusa91

500 pytań o VAT

Publikacja zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania, dotyczące nowego VAT  …

 • Cena 39,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 44 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 10646 tematów
 • 5739 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 3199 tematów
 • 32644 odpowiedzi
Umowa o pracę na czas okreś... - ostatni post przez rita

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 1072 tematów
 • 13185 odpowiedzi

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 1812 tematów
 • 21174 odpowiedzi
Wyliczanie urlopu po macier... - ostatni post przez rita

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 822 tematów
 • 5757 odpowiedzi

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 729 tematów
 • 12992 odpowiedzi
Choroba na macierzyńskim - ostatni post przez Witch

 • 667 tematów
 • 6387 odpowiedzi
Pierwsza praca w życiu - ostatni post przez Witch

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 4331 tematów
 • 37276 odpowiedzi
wyczerpany okres zasiłkowy... - ostatni post przez Bogusława

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 98 tematów
 • 569 odpowiedzi
Świadczenia socjalne, kultu... - ostatni post przez koleżanka

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 345 tematów
 • 2445 odpowiedzi
Wypadek przy pracy - ostatni post przez fikusa91

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89521 tematów
 • 410191 odpowiedzi
Program kadry i płace WF-GANG - ostatni post przez Bogusława

Personel i Zarządzanie - wersja internetowa

Miesięcznik „Personel i Zarządzanie” to jedyne czasopismo na rynku, które pomaga zarządzać działem, firmą poprzez dobór …

 • Cena 155,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 21 odpowiedzi
Aktualne promocje - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 24004 tematów
 • 14416 odpowiedzi
Pracodawcy narzekają na bra... - ostatni post przez Admin Moja Firma

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 325 tematów
 • 2316 odpowiedzi

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 1935 tematów
 • 3477 odpowiedzi
pozwolenie na usługi aserni... - ostatni post przez koleżanka

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1418 tematów
 • 2884 odpowiedzi

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1659 tematów
 • 5478 odpowiedzi
kiedy zmienia się formę opo... - ostatni post przez monia8212

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 66 tematów
 • 123 odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 970 tematów
 • 1602 odpowiedzi

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 348 tematów
 • 649 odpowiedzi

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 111 tematów
 • 2016 odpowiedzi

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 81 tematów
 • 111 odpowiedzi
działalność gospodarcza i s... - ostatni post przez kordian

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 116 tematów
 • 140 odpowiedzi
Wybór formy opodatkowania w... - ostatni post przez koleżanka

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 139 tematów
 • 155 odpowiedzi
dopłaty do kapitału sp. z o.o. - ostatni post przez koleżanka

 • 738 tematów
 • 464 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3119 tematów
 • 6240 odpowiedzi
Księgowość online - ostatni post przez Biuri

Samochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują całkowicie nowe przepisy określające dokonywanie odliczeń VAT związanych z …

 • Cena 29,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 23 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 3304 tematów
 • 9506 odpowiedzi
Pożyczka - ostatni post przez Mirosława744

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 117 tematów
 • 1698 odpowiedzi
trzynastka - ostatni post przez Maria

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 29 tematów
 • 124 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 190 tematów
 • 232 odpowiedzi
które ubezpieczenie wybrać? - ostatni post przez Mikolin

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 171 tematów
 • 506 odpowiedzi

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 31 tematów
 • 617 odpowiedzi
badania okresowe pracownika - ostatni post przez Witch

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 19 tematów
 • 38 odpowiedzi

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 79 tematów
 • 219 odpowiedzi

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 33 tematów
 • 7848 odpowiedzi

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 14 tematów
 • 12 odpowiedzi

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 26 tematów
 • 68 odpowiedzi

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 261 tematów
 • 2733 odpowiedzi

Marketing i promocja w samorządzie

 • 12 tematów
 • 40 odpowiedzi
Wartość marki  (marketing) - ostatni post przez PeterJan

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2123 tematów
 • 5995 odpowiedzi

Poradnik Oświatowy

PORADNIK Oświatowy – miesięcznik - ukazuje się od ponad 4 lat Miesięcznik przygotowany z myślą o …

 • Cena 159,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 263 tematów
 • 517 odpowiedzi

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 116 tematów
 • 132 odpowiedzi

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 52 tematów
 • 39 odpowiedzi

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 11 odpowiedzi

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 68 tematów
 • 156 odpowiedzi

Logistyka przyszłości

Logistyka przyszłości to filozofia, która pozwala na lepsze, bardziej efektywne czy skuteczne zaprojektowanie działań …

 • Cena 59,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 417 tematów
 • 12 odpowiedzi
Wydatki w oddziale przedszk... - ostatni post przez Admin Księgowość

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian + płyta CD

Niezbędna publikacją dla wszystkich księgowych budżetowych i służb finansowo-księgowych sektora publicznego. Po długim …

 • Cena 129,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Nieruchomości Nieruchomości

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości

 • 3122 tematów
 • 9500 odpowiedzi

 • 979 tematów
 • 2340 odpowiedzi

 • 147 tematów
 • 406 odpowiedzi

 • 96 tematów
 • 637 odpowiedzi

 • 48 tematów
 • 117 odpowiedzi
Borówka amerykańska - czy j... - ostatni post przez gnochi

 • 77 tematów
 • 220 odpowiedzi
Osiedle Żyj Kolorowo, Zabrze - ostatni post przez Slavetny

 • 35 tematów
 • 59 odpowiedzi

ZUS czy OFE? Poradnik w PDF

Sprawdź, co Ci się bardziej opłaca? Od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci mogą podjąć decyzję, czy składka …

 • Cena 9,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 3815 tematów
 • 12676 odpowiedzi

 • 68 tematów
 • 212 odpowiedzi
Jak powstała nazwa Lexusa... - ostatni post przez ZbigniewOkolnik

 • 144 tematów
 • 741 odpowiedzi
Kupować czy nie Passat B5 - ostatni post przez ZbigniewOkolnik

 • 205 tematów
 • 730 odpowiedzi
Używane turbosprężarki - ostatni post przez Hoplon

 • 258 tematów
 • 1008 odpowiedzi
Instalacja LPG - ostatni post przez vaijaec

 • 108 tematów
 • 523 odpowiedzi

 • 164 tematów
 • 559 odpowiedzi
W jakim banku zaciągnąć kre... - ostatni post przez vms

 • 338 tematów
 • 1515 odpowiedzi

 • 86 tematów
 • 482 odpowiedzi

 • 62 tematów
 • 401 odpowiedzi
Jazda samochodem w słuchawkach - ostatni post przez vms

 • 4 tematów
 • 10 odpowiedzi

 • 147 tematów
 • 594 odpowiedzi

 • 185 tematów
 • 790 odpowiedzi

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 748 tematów
 • 46384 odpowiedzi

Kodeks drogowy po zmianach od 1 lipca 2014 r.

Książka z aktualną wersją ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i …

 • Cena 19,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 4552 tematów
 • 34457 odpowiedzi
Prawo geodezyjne i kartogra... - ostatni post przez Admin Prawo

Forum prawa cywilnego

 • 31848 tematów
 • 95223 odpowiedzi

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10445 tematów
 • 29318 odpowiedzi

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3321 tematów
 • 4297 odpowiedzi

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 26859 tematów
 • 94414 odpowiedzi

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16166 tematów
 • 44434 odpowiedzi

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 18284 tematów
 • 33801 odpowiedzi
szanse na wyrównanie? - ostatni post przez antygona

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 3884 tematów
 • 18739 odpowiedzi
Odrzucona reklamacja z tytu... - ostatni post przez bebo

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3754 tematów
 • 5495 odpowiedzi
pytanie dot. ubezpieczenia... - ostatni post przez Bogusława

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4025 tematów
 • 7077 odpowiedzi

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 11985 tematów
 • 44555 odpowiedzi

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4308 tematów
 • 21944 odpowiedzi

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3086 tematów
 • 12585 odpowiedzi
po zakladzie karnym - ostatni post przez adam1972

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5276 tematów
 • 22054 odpowiedzi

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6070 tematów
 • 13641 odpowiedzi

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 668 tematów
 • 819 odpowiedzi

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2376 tematów
 • 2282 odpowiedzi

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1781 tematów
 • 5197 odpowiedzi

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 701 tematów
 • 2459 odpowiedzi
Karmienie niemowlaka - ostatni post przez fifi29

Szczególne dziedziny prawa karnego tom 11

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa Karnego …

 • Cena 349,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

 
 • 1810877 Napisanych postów
 • 17529 Wszystkich użytkowników
 • panor9 Najnowszy użytkownik
 • 1324 Najwięcej aktywnych

605 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

5 użytkowników, 600 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Google, Sua, Yahoo, fikusa91, vatis-ka, justyna_75, Facebook, margaretx