Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Opinie użytkowników o produktach Infor.pl

 • 13 tematów
 • 43 odpowiedzi
zakwestionowane wynagrodzen... - ostatni post przez koleżanka

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 286 tematów
 • 487 odpowiedzi
Pożyczka on-line.W 10 minut... - ostatni post przez patiks

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 329 tematów
 • 637 odpowiedzi

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 21 tematów
 • 148 odpowiedzi
Jak obliczyć podatek na ryc... - ostatni post przez aniaal

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 9350 tematów
 • 17069 odpowiedzi

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 1746 tematów
 • 5111 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 2487 tematów
 • 12429 odpowiedzi

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 99 tematów
 • 285 odpowiedzi
studia podyplomowe z rachun... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 376 tematów
 • 866 odpowiedzi
amortyzacja miejsc postojowych - ostatni post przez Anna K.

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 401 tematów
 • 1209 odpowiedzi

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 1948 tematów
 • 9927 odpowiedzi

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 2658 tematów
 • 20665 odpowiedzi

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 54 tematów
 • 80 odpowiedzi
Wskaźnik struktury aktywów,... - ostatni post przez deixkivi

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 2512 tematów
 • 16419 odpowiedzi
fp i fgsp - ostatni post przez basza88

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 195 tematów
 • 987 odpowiedzi
wysyłka - ostatni post przez Urszula75

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 299 tematów
 • 14818 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42311 tematów
 • 120751 odpowiedzi

INFORorganizer

INFORorganizer to nowoczesna aplikacja na komputery i laptopy, która błyskawicznie wyszuka potrzebne informacje o …

 • Cena 0,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 11 tematów
 • 54 odpowiedzi
Bony rzeczowe a ubruttowienie - ostatni post przez koleżanka

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 10855 tematów
 • 6514 odpowiedzi
Urlop wychowawczy a ochrona... - ostatni post przez anna mucha14

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 3653 tematów
 • 33954 odpowiedzi
druga umowa na czas okresdlony - ostatni post przez Księgowa-zołza

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 1248 tematów
 • 14077 odpowiedzi
Dzień wolny za święto a mac... - ostatni post przez Marta2102

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 2141 tematów
 • 22487 odpowiedzi

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 936 tematów
 • 6073 odpowiedzi

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 851 tematów
 • 13424 odpowiedzi
Zatrudnianie przed porodem - ostatni post przez Rozaczek

 • 740 tematów
 • 6611 odpowiedzi
rozliczanie ryczałtu za sam... - ostatni post przez koleżanka

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 4836 tematów
 • 39318 odpowiedzi
Rada Nadzorcza - ostatni post przez koleżanka

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 127 tematów
 • 663 odpowiedzi
skarga na pracownika - ostatni post przez Atina

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 404 tematów
 • 2595 odpowiedzi
wypadek w pracy - ostatni post przez Atina

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89586 tematów
 • 410531 odpowiedzi
Jaki hotel w Warszawie z du... - ostatni post przez koleżanka

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych, oraz specjalistów ds. kadr, płac i …

 • Cena 189,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 7 tematów
 • 23 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 24610 tematów
 • 15562 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 358 tematów
 • 2429 odpowiedzi
Działalność emeryta - ostatni post przez Maria

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 2122 tematów
 • 3626 odpowiedzi

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1674 tematów
 • 3330 odpowiedzi
Zwolnienie pracownika - ostatni post przez klimek

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1771 tematów
 • 5607 odpowiedzi

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 75 tematów
 • 140 odpowiedzi
Dotacje z urzędu pracy, wym... - ostatni post przez Tomasz Smolarek

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 1001 tematów
 • 1772 odpowiedzi

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 356 tematów
 • 725 odpowiedzi
Tworzenie stron/bloga firmo... - ostatni post przez Dominik Jedrzejczak

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 121 tematów
 • 2005 odpowiedzi
Reklama w internecie - ostatni post przez fashion.victim

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 99 tematów
 • 122 odpowiedzi

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 142 tematów
 • 154 odpowiedzi

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 192 tematów
 • 187 odpowiedzi
Zakup środka trwałego od pr... - ostatni post przez doora

 • 739 tematów
 • 469 odpowiedzi
Kontrakt który przynosi straty - ostatni post przez MateuszU

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3146 tematów
 • 6405 odpowiedzi
Reklama firmy - ostatni post przez Dominik Jedrzejczak

Personel i Zarządzanie

Miesięcznik "Personel i Zarządzanie" to jedyne profesjonalne czasopismo na rynku, które pomaga zarządzać …

 • Cena 189,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 23 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 3489 tematów
 • 9601 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 149 tematów
 • 1729 odpowiedzi
Konkurs na Skarbnika - ostatni post przez Księgowa-zołza

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 35 tematów
 • 127 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 202 tematów
 • 249 odpowiedzi
brak dotacji - ostatni post przez darekxxx

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 199 tematów
 • 596 odpowiedzi

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 36 tematów
 • 637 odpowiedzi

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 19 tematów
 • 51 odpowiedzi
sport i kultura - ostatni post przez formek

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 87 tematów
 • 226 odpowiedzi

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 34 tematów
 • 7851 odpowiedzi
SMS-y alarmowe - ostatni post przez luke45

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 15 tematów
 • 15 odpowiedzi

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 27 tematów
 • 68 odpowiedzi

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 264 tematów
 • 2752 odpowiedzi

Marketing i promocja w samorządzie

 • 12 tematów
 • 42 odpowiedzi
Szablony Allegro - ostatni post przez fashion.victim

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2126 tematów
 • 6033 odpowiedzi

Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem

Oddajemy w Państwa ręce Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, który jest napisany przez praktyków, przez osoby, które …

 • Cena 199,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 262 tematów
 • 546 odpowiedzi

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 122 tematów
 • 151 odpowiedzi

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 52 tematów
 • 43 odpowiedzi
Wózek widłowy - jakiej firmy? - ostatni post przez Marek O

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 17 odpowiedzi

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 70 tematów
 • 169 odpowiedzi
Po czym poznać dobrą firmę... - ostatni post przez SootLogistyka

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 521 tematów
 • 37 odpowiedzi
Sekretarka szuka pracy - ostatni post przez Admin Księgowość

Forum rachunkowości budżetowej - rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne.

 • 32 tematów
 • 22 odpowiedzi
zobowiązania - ostatni post przez axa

Forum sprawozdawczości - sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, bilans, kontrola zarządcza, budżet, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość projektów unijnych, pozostałe sprawozdania

 • 15 tematów
 • 2 odpowiedzi
wydatki niewygasające w spr... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Forum podatkowe- podatki i opłaty w sektorze finansów publicznych, procedury podatkowe, podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne, opłaty lokalne

 • 21 tematów
 • 4 odpowiedzi

Forum kadrowo- płacowe - obsługa kadrowo-płacowa sfery budżetowej, pracownicy samorządowi, służba cywilna, zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, awanse, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe

 • 16 tematów
 • 14 odpowiedzi
Z 3 - ostatni post przez Maria

Forum ZUS - ubezpieczenia w jednostkach sektora finansów publicznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe

 • 10 tematów
 • 12 odpowiedzi

Forum zamówień publicznych - strony umowy, tryby udzielania zamówienia, środki ochrony prawnej, nowelizacja ustawy PZP, partnerstwo publiczno-prywatne

 • 5 tematów
 • 2 odpowiedzi
zamienniki w zamówieniu pub... - ostatni post przez Księgowa-zołza

Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014

Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach …

 • Cena 79,99 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Nieruchomości Nieruchomości

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości

 • 3382 tematów
 • 10098 odpowiedzi
Zakup mieszkania: od styczn... - ostatni post przez remoncik

 • 996 tematów
 • 2369 odpowiedzi
notariusz Warszawa Wola - ostatni post przez remoncik

 • 178 tematów
 • 566 odpowiedzi
Malowanie - zdejmowanie sta... - ostatni post przez remoncik

 • 106 tematów
 • 744 odpowiedzi
co na ściany do salonu - ostatni post przez malwinas

 • 55 tematów
 • 148 odpowiedzi
Borówka amerykańska - czy j... - ostatni post przez Pawello

 • 87 tematów
 • 288 odpowiedzi

 • 59 tematów
 • 144 odpowiedzi

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT- PDF

Publikacja zawiera treść rozporządzeń do ustawy o VAT z uwzględnieniem tych wprowadzonych od 1. czerwca 2014 r.

 • Cena 59,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 4093 tematów
 • 13423 odpowiedzi

 • 69 tematów
 • 240 odpowiedzi
hybryda od Lexusa - ostatni post przez darekxxx

 • 144 tematów
 • 760 odpowiedzi

 • 208 tematów
 • 767 odpowiedzi
Porysowana szyba - ostatni post przez kamuś

 • 262 tematów
 • 1027 odpowiedzi
Dywaniki na zimę. Welurowe... - ostatni post przez gerber

 • 108 tematów
 • 535 odpowiedzi
Wymiana opon warszawa - gdz... - ostatni post przez pepke

 • 169 tematów
 • 584 odpowiedzi

 • 342 tematów
 • 1544 odpowiedzi

 • 87 tematów
 • 496 odpowiedzi
Szukam hotelu w Warszawie - ostatni post przez mati899

 • 62 tematów
 • 402 odpowiedzi
UWAGA - zmiany w prawie! Ju... - ostatni post przez adrusia

 • 5 tematów
 • 19 odpowiedzi
w czym jeździć? - ostatni post przez darekxxx

 • 147 tematów
 • 602 odpowiedzi

 • 192 tematów
 • 857 odpowiedzi
Jaki prezent dla kierowcy k... - ostatni post przez Drakhtul

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 752 tematów
 • 46442 odpowiedzi

Kodeks drogowy po zmianach od 1 lipca 2014 r.

Książka z aktualną wersją ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i …

 • Cena 19,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 4952 tematów
 • 36054 odpowiedzi

Forum prawa cywilnego

 • 31963 tematów
 • 96233 odpowiedzi
zameldowanie w lokalu - ostatni post przez teśka

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10474 tematów
 • 29404 odpowiedzi

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3328 tematów
 • 4302 odpowiedzi

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 26945 tematów
 • 94865 odpowiedzi

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16227 tematów
 • 44601 odpowiedzi

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 18403 tematów
 • 34175 odpowiedzi

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 3956 tematów
 • 19135 odpowiedzi
Odrzucona reklamacja z tytu... - ostatni post przez Userr7

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3781 tematów
 • 5616 odpowiedzi

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4041 tematów
 • 7097 odpowiedzi
Koniec roku w kpir - ostatni post przez koleżanka

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 12032 tematów
 • 44676 odpowiedzi

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4322 tematów
 • 22039 odpowiedzi

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3098 tematów
 • 12615 odpowiedzi

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5293 tematów
 • 22111 odpowiedzi

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6107 tematów
 • 13705 odpowiedzi

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 672 tematów
 • 826 odpowiedzi
Długi w Anglii - ostatni post przez jasonnever

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2407 tematów
 • 2363 odpowiedzi

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1781 tematów
 • 5206 odpowiedzi

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 708 tematów
 • 2542 odpowiedzi
Prezent dla żony - ostatni post przez TomaszJ

Rozwód i separacja

Trzecie wydanie książki pt. Rozwód i separacja stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy na temat tytułowego …

 • Cena 169,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Ostatnio dodane tematy

 
 • 1844532 Napisanych postów
 • 23276 Wszystkich użytkowników
 • tiroumarti1976 Najnowszy użytkownik
 • 3148 Najwięcej aktywnych

170 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

0 użytkowników, 170 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Google, Yahoo, Bing