Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Opinie użytkowników o produktach Infor.pl

 • 157 tematów
 • 470 odpowiedzi
VAT? - ostatni post przez koleżanka

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 330 tematów
 • 670 odpowiedzi

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 387 tematów
 • 831 odpowiedzi
program do wystawiania faktur - ostatni post przez marcelo44

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 209 tematów
 • 643 odpowiedzi
Z wyciągu czy przez PK? - ostatni post przez koleżanka

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 10081 tematów
 • 20008 odpowiedzi

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 2542 tematów
 • 6046 odpowiedzi
vat - ostatni post przez Klaudia56

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 3669 tematów
 • 14886 odpowiedzi

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 213 tematów
 • 1235 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 480 tematów
 • 990 odpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 578 tematów
 • 1444 odpowiedzi

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 2421 tematów
 • 10910 odpowiedzi
Jakie biuro rachunkowe onli... - ostatni post przez T85

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 3816 tematów
 • 27341 odpowiedzi

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 82 tematów
 • 134 odpowiedzi

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 3493 tematów
 • 21346 odpowiedzi
czy pracownikowi przysługuj... - ostatni post przez koleżanka

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 275 tematów
 • 1194 odpowiedzi

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 365 tematów
 • 10250 odpowiedzi
testy na biegłego rewidenta - ostatni post przez golica

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42721 tematów
 • 123429 odpowiedzi
jak oszczędzacie? - ostatni post przez richy

VAT 2016- nowelizacje, interpretacje, problemy z odliczaniem VAT

 • 29 tematów
 • 27 odpowiedzi

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 64 tematów
 • 158 odpowiedzi
PIT 4 - ostatni post przez koleżanka

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 11288 tematów
 • 9911 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 4799 tematów
 • 37754 odpowiedzi

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 1646 tematów
 • 16387 odpowiedzi
1/4 etatu a okres wypowiedz... - ostatni post przez larysa.

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 2976 tematów
 • 25442 odpowiedzi
Urlop - pomocy! - ostatni post przez Witch

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 1233 tematów
 • 6993 odpowiedzi
zwolnienie z obowiązku świa... - ostatni post przez Witch

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 1227 tematów
 • 14461 odpowiedzi
wypowiedzenie zmieniające z... - ostatni post przez larysa.

 • 999 tematów
 • 7388 odpowiedzi
Informacja miesięczna i roc... - ostatni post przez Witch

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 6135 tematów
 • 44505 odpowiedzi

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 152 tematów
 • 856 odpowiedzi
motywacja pracowników - ostatni post przez richy

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 499 tematów
 • 3023 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89846 tematów
 • 411973 odpowiedzi
ochrona danych osobowych - ostatni post przez kasia1212

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Profesjonalny dwutygodnik przeznaczony dla specjalistów ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych. Znajdują się w …

 • Cena 598,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 24 tematów
 • 54 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 24960 tematów
 • 18596 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 456 tematów
 • 3381 odpowiedzi
Jaka forma reklamy jest naj... - ostatni post przez Oktawik

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 2240 tematów
 • 4431 odpowiedzi
wirtualne biuro firmy - ostatni post przez Oktawik

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1792 tematów
 • 3599 odpowiedzi
wynagrodzenie za urlop - ostatni post przez zwbenek

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1862 tematów
 • 5824 odpowiedzi

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 101 tematów
 • 244 odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 1040 tematów
 • 2402 odpowiedzi

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 380 tematów
 • 1118 odpowiedzi
Program do zarządzania mikr... - ostatni post przez T85

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 172 tematów
 • 2630 odpowiedzi

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 101 tematów
 • 165 odpowiedzi

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 145 tematów
 • 168 odpowiedzi
zakładanie spółki w Rosji - ostatni post przez krzysztof_r

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 196 tematów
 • 200 odpowiedzi
Zawieszenie wyroku, przedaw... - ostatni post przez Kamil069

 • 744 tematów
 • 529 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3228 tematów
 • 8239 odpowiedzi
Jak się relaksujecie po pracy - ostatni post przez adobrowolska

Personel i Zarządzanie

Miesięcznik "Personel i Zarządzanie" to jedyne profesjonalne czasopismo na rynku, które pomaga zarządzać …

 • Cena 414,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 12 tematów
 • 32 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 3568 tematów
 • 9861 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 172 tematów
 • 1781 odpowiedzi
umowa zastępstwo - stanowisko - ostatni post przez Monika_01

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 43 tematów
 • 131 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 227 tematów
 • 323 odpowiedzi
jaka kara za niezłożenie PIT-u - ostatni post przez Kasia_87

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 292 tematów
 • 921 odpowiedzi
co na prezent komunijny? - ostatni post przez fashion.victim

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 59 tematów
 • 840 odpowiedzi
Poprawienie stanu zdrowia - ostatni post przez jkwiecinska

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 44 tematów
 • 289 odpowiedzi
Wakacje - ostatni post przez adomagalska

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 105 tematów
 • 239 odpowiedzi
Komornik a alimenty - ostatni post przez Kasia_87

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 39 tematów
 • 7881 odpowiedzi
Nie śmieszny żart - ostatni post przez Zosia/Agnieszka

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 20 tematów
 • 23 odpowiedzi
Jazda środkami komunikacji... - ostatni post przez patiks

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 32 tematów
 • 96 odpowiedzi
bocianie gniazdo - ostatni post przez adomagalska

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 287 tematów
 • 3167 odpowiedzi

Marketing i promocja w samorządzie

 • 16 tematów
 • 111 odpowiedzi
prezent na 10 lecie pracy - ostatni post przez anitam

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2146 tematów
 • 6249 odpowiedzi
psy - ostatni post przez dagmaradrzewiecka

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 262 tematów
 • 717 odpowiedzi
Zarządzanie flotą samochodo... - ostatni post przez KamaMa

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 123 tematów
 • 206 odpowiedzi
Badania okresowe - ostatni post przez nomad999

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 54 tematów
 • 81 odpowiedzi

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 30 odpowiedzi
niemiecka spedycja działają... - ostatni post przez wojciech.zzz

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 74 tematów
 • 281 odpowiedzi
Przeprowadzka do Anglii - ostatni post przez Zuzanka

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 617 tematów
 • 289 odpowiedzi

Forum rachunkowości budżetowej - rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne.

 • 146 tematów
 • 291 odpowiedzi

Forum sprawozdawczości - sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, bilans, kontrola zarządcza, budżet, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość projektów unijnych, pozostałe sprawozdania

 • 37 tematów
 • 16 odpowiedzi
Sprawozdanie finansowe wedł... - ostatni post przez Markus82

Forum podatkowe- podatki i opłaty w sektorze finansów publicznych, procedury podatkowe, podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne, opłaty lokalne

 • 51 tematów
 • 43 odpowiedzi

Forum kadrowo- płacowe - obsługa kadrowo-płacowa sfery budżetowej, pracownicy samorządowi, służba cywilna, zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, awanse, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe

 • 108 tematów
 • 127 odpowiedzi
Zakwalifikowanie wydatków n... - ostatni post przez gabi

Forum ZUS - ubezpieczenia w jednostkach sektora finansów publicznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe

 • 49 tematów
 • 72 odpowiedzi
wydatki w RB 28s - ostatni post przez Zosia/Agnieszka

Forum zamówień publicznych - strony umowy, tryby udzielania zamówienia, środki ochrony prawnej, nowelizacja ustawy PZP, partnerstwo publiczno-prywatne

 • 16 tematów
 • 5 odpowiedzi
forma pełnomocnictwa dla za... - ostatni post przez michal165

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Nieruchomości Nieruchomości

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości

 • 3605 tematów
 • 12155 odpowiedzi
Architekt wnętrz: co zyskuj... - ostatni post przez julitapolko

 • 1049 tematów
 • 2560 odpowiedzi

 • 241 tematów
 • 1379 odpowiedzi

 • 144 tematów
 • 1662 odpowiedzi
Kuchenka mikrofalowa - któr... - ostatni post przez Zuzanka

 • 103 tematów
 • 386 odpowiedzi
Jakie kwiaty na balkon? - ostatni post przez malgosialipczak

 • 145 tematów
 • 1051 odpowiedzi

 • 96 tematów
 • 444 odpowiedzi
Bank odmówił mi kredytu hip... - ostatni post przez Kama03

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 4664 tematów
 • 16617 odpowiedzi

 • 71 tematów
 • 298 odpowiedzi

 • 148 tematów
 • 953 odpowiedzi
opel astra II - ostatni post przez JacekG83

 • 221 tematów
 • 989 odpowiedzi

 • 267 tematów
 • 1161 odpowiedzi
Instalacja LPG - ostatni post przez Dmochov

 • 111 tematów
 • 637 odpowiedzi
Jakie opony letnie 17 cali... - ostatni post przez jagodaj

 • 179 tematów
 • 726 odpowiedzi

 • 354 tematów
 • 1647 odpowiedzi

 • 99 tematów
 • 609 odpowiedzi

 • 63 tematów
 • 430 odpowiedzi
ostre hamowanie - ostatni post przez HieronimB

 • 8 tematów
 • 31 odpowiedzi
Jaki motocykl na prawo jazd... - ostatni post przez JacekG83

 • 149 tematów
 • 681 odpowiedzi

 • 253 tematów
 • 1400 odpowiedzi
Jaki rower kupić? Na co mam... - ostatni post przez darialaskowska

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 788 tematów
 • 46715 odpowiedzi

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 5285 tematów
 • 42747 odpowiedzi

Forum prawa cywilnego

 • 32331 tematów
 • 99638 odpowiedzi
Rezygnacja z wczasów. - ostatni post przez ANNA1950

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10569 tematów
 • 29628 odpowiedzi

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3368 tematów
 • 4382 odpowiedzi

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 27222 tematów
 • 96598 odpowiedzi

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16435 tematów
 • 45204 odpowiedzi

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 18683 tematów
 • 35356 odpowiedzi
Coworking - ostatni post przez Andreww

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 4145 tematów
 • 20309 odpowiedzi

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3836 tematów
 • 6088 odpowiedzi

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4104 tematów
 • 7253 odpowiedzi

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 12219 tematów
 • 45501 odpowiedzi

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4361 tematów
 • 22368 odpowiedzi
Jakie są warunki zasiedzeni... - ostatni post przez elka2002

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3139 tematów
 • 12758 odpowiedzi

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5357 tematów
 • 22337 odpowiedzi
stłuczka na prywatnym parkingu - ostatni post przez rozali33

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6159 tematów
 • 13914 odpowiedzi

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 677 tematów
 • 852 odpowiedzi

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2515 tematów
 • 2707 odpowiedzi
porady prawne online - co o... - ostatni post przez typowyhandlarz

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1791 tematów
 • 5258 odpowiedzi

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 851 tematów
 • 3562 odpowiedzi
Jak radzić sobie ze zgagą? - ostatni post przez Klasowa

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

 
 • 1947370 Napisanych postów
 • 52068 Wszystkich użytkowników
 • yniftaluaxb Najnowszy użytkownik
 • 4506 Najwięcej aktywnych

793 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

6 użytkowników, 787 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Google, Bing, Yahoo, Alexa, Witch, yniftaluaxb, Cathrynszd, zazzasimon, gabi, Peteyds