Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Opinie użytkowników o produktach Infor.pl

 • 2 tematów
 • 13 odpowiedzi

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 278 tematów
 • 458 odpowiedzi
Niedobór gotówki w kasie za... - ostatni post przez ElaN86

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 301 tematów
 • 583 odpowiedzi
Jak rozliczyć zakup samocho... - ostatni post przez pomi123

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 7 tematów
 • 119 odpowiedzi
Jedna faktura od dostawcy z UE - ostatni post przez koleżanka

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 9219 tematów
 • 16726 odpowiedzi
Czy świadczenia nieodpłatne... - ostatni post przez Admin Księgowość

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 1638 tematów
 • 4988 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 2368 tematów
 • 12295 odpowiedzi
diet z tytułu odbywanych po... - ostatni post przez koleżanka

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 78 tematów
 • 205 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 363 tematów
 • 852 odpowiedzi
sprzedaż środka trwałego sf... - ostatni post przez Adam

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 371 tematów
 • 1162 odpowiedzi
Przepisanie majątku prywatn... - ostatni post przez koleżanka

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 1865 tematów
 • 9747 odpowiedzi

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 2583 tematów
 • 20253 odpowiedzi
Wynagrodzenie nauczycieli w... - ostatni post przez just2000

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 51 tematów
 • 68 odpowiedzi
amortyzacja sprzętu multime... - ostatni post przez Kamila102

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 2369 tematów
 • 15595 odpowiedzi
zaliczka dla pracowników - ostatni post przez koleżanka

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 190 tematów
 • 973 odpowiedzi

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 290 tematów
 • 14579 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42244 tematów
 • 120557 odpowiedzi

INFORorganizer

INFORorganizer to nowoczesna aplikacja na komputery i laptopy, która błyskawicznie wyszuka potrzebne informacje o …

 • Cena 0,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 44 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 10822 tematów
 • 6189 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 3509 tematów
 • 33489 odpowiedzi
umowa o staż - ostatni post przez Witch

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 1181 tematów
 • 13710 odpowiedzi
Wyjścia prywatne pracowników - ostatni post przez Bogusława

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 2015 tematów
 • 21973 odpowiedzi
13 pensja - ostatni post przez malagocha333

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 894 tematów
 • 5973 odpowiedzi

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 802 tematów
 • 13237 odpowiedzi
Urlop macierzyński + ewentu... - ostatni post przez Witch

 • 713 tematów
 • 6528 odpowiedzi
ćwiczenia wojskowe na swiad... - ostatni post przez Witch

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 4654 tematów
 • 38589 odpowiedzi
wypłata wynagrodzenia po śm... - ostatni post przez koleżanka

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 117 tematów
 • 615 odpowiedzi

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 384 tematów
 • 2546 odpowiedzi
Jak kształtują się przepisy... - ostatni post przez Ewania

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89560 tematów
 • 410395 odpowiedzi

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych, oraz specjalistów ds. kadr, płac i …

 • Cena 189,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 7 tematów
 • 21 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 24471 tematów
 • 15122 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 344 tematów
 • 2342 odpowiedzi
Jaka forma reklamy jest naj... - ostatni post przez karol87

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 2009 tematów
 • 3488 odpowiedzi
lepsza mediacja czy sąd? - ostatni post przez MateuszU

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1583 tematów
 • 3155 odpowiedzi
zasiłek macierzyński - ostatni post przez mgd

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1748 tematów
 • 5568 odpowiedzi
podatek zryczałtowany od pr... - ostatni post przez koleżanka

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 71 tematów
 • 135 odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 992 tematów
 • 1714 odpowiedzi

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 354 tematów
 • 688 odpowiedzi
Marketing SMS-owy - ostatni post przez karol87

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 113 tematów
 • 1969 odpowiedzi

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 85 tematów
 • 118 odpowiedzi

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 132 tematów
 • 152 odpowiedzi
Przekształcenie spółki koma... - ostatni post przez MateuszU

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 175 tematów
 • 181 odpowiedzi

 • 738 tematów
 • 467 odpowiedzi
Odzyskanie długu. - ostatni post przez gerber

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3134 tematów
 • 6313 odpowiedzi
Ulubione miejsce na lunch,... - ostatni post przez karol87

Personel i Zarządzanie

Miesięcznik "Personel i Zarządzanie" to jedyne profesjonalne czasopismo na rynku, które pomaga zarządzać …

 • Cena 189,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 23 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 3475 tematów
 • 9560 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 146 tematów
 • 1720 odpowiedzi

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 34 tematów
 • 127 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 200 tematów
 • 245 odpowiedzi

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 189 tematów
 • 566 odpowiedzi

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 35 tematów
 • 622 odpowiedzi

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 19 tematów
 • 45 odpowiedzi
opłaty za publiczne odtwarz... - ostatni post przez capitalista

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 84 tematów
 • 222 odpowiedzi

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 34 tematów
 • 7851 odpowiedzi
SMS-y alarmowe - ostatni post przez luke45

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 14 tematów
 • 13 odpowiedzi
parking na osiedlu - ostatni post przez luke45

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 27 tematów
 • 68 odpowiedzi

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 261 tematów
 • 2716 odpowiedzi
Mieszkanie w Krakowie - gdz... - ostatni post przez michu

Marketing i promocja w samorządzie

 • 12 tematów
 • 42 odpowiedzi
Szablony Allegro - ostatni post przez fashion.victim

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2123 tematów
 • 6024 odpowiedzi
Praca magisterska - wskaźni... - ostatni post przez Quba

Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem

Oddajemy w Państwa ręce Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, który jest napisany przez praktyków, przez osoby, które …

 • Cena 199,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 262 tematów
 • 529 odpowiedzi

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 121 tematów
 • 144 odpowiedzi
Turbosprężarki - ostatni post przez Danielok

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 52 tematów
 • 39 odpowiedzi

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 16 odpowiedzi
Jaki program do rozliczania... - ostatni post przez Barbara78

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 69 tematów
 • 161 odpowiedzi

Logistyka przyszłości

Logistyka przyszłości to filozofia, która pozwala na lepsze, bardziej efektywne czy skuteczne zaprojektowanie działań …

 • Cena 59,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 513 tematów
 • 30 odpowiedzi

Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014

Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach …

 • Cena 79,99 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Nieruchomości Nieruchomości

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości

 • 3339 tematów
 • 9880 odpowiedzi

 • 990 tematów
 • 2354 odpowiedzi
notariusz Warszawa Wola - ostatni post przez patiks

 • 170 tematów
 • 494 odpowiedzi

 • 104 tematów
 • 683 odpowiedzi

 • 55 tematów
 • 132 odpowiedzi
Jak zrobić wino? - ostatni post przez Monika84

 • 83 tematów
 • 264 odpowiedzi
Apartamenty,inwestycja w ni... - ostatni post przez patiks

 • 54 tematów
 • 116 odpowiedzi
Notariusz od spraw spadkowy... - ostatni post przez Bogusława

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT- PDF

Publikacja zawiera treść rozporządzeń do ustawy o VAT z uwzględnieniem tych wprowadzonych od 1. czerwca 2014 r.

 • Cena 59,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 3999 tematów
 • 13034 odpowiedzi

 • 68 tematów
 • 231 odpowiedzi
test - jakie auto do Ciebie... - ostatni post przez WilkJac

 • 144 tematów
 • 753 odpowiedzi
kiedy najlepiej sprzedać uż... - ostatni post przez hyccu

 • 206 tematów
 • 738 odpowiedzi

 • 260 tematów
 • 1017 odpowiedzi

 • 108 tematów
 • 530 odpowiedzi
Jazda bez powietrza - ostatni post przez Poster

 • 167 tematów
 • 578 odpowiedzi

 • 342 tematów
 • 1536 odpowiedzi

 • 86 tematów
 • 488 odpowiedzi
Jaka nawigacja lub inne apl... - ostatni post przez WojPul

 • 62 tematów
 • 401 odpowiedzi
Jazda samochodem w słuchawkach - ostatni post przez vms

 • 5 tematów
 • 14 odpowiedzi
Jaki motocykl na prawo jazd... - ostatni post przez dancewithhim

 • 147 tematów
 • 601 odpowiedzi

 • 189 tematów
 • 827 odpowiedzi

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 751 tematów
 • 46418 odpowiedzi

Kodeks drogowy po zmianach od 1 lipca 2014 r.

Książka z aktualną wersją ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i …

 • Cena 19,90 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 4792 tematów
 • 35233 odpowiedzi

Forum prawa cywilnego

 • 31899 tematów
 • 95564 odpowiedzi

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10466 tematów
 • 29387 odpowiedzi
odzyskanie pożyczonych pien... - ostatni post przez Bogusława

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3323 tematów
 • 4296 odpowiedzi

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 26898 tematów
 • 94661 odpowiedzi

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16202 tematów
 • 44543 odpowiedzi

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 18337 tematów
 • 33980 odpowiedzi
Pracownik zatrudniony na um... - ostatni post przez koleżanka

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 3919 tematów
 • 18908 odpowiedzi

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3767 tematów
 • 5555 odpowiedzi

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4030 tematów
 • 7080 odpowiedzi

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 12014 tematów
 • 44618 odpowiedzi
kasacja wyroku - ostatni post przez yuma2039

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4316 tematów
 • 21990 odpowiedzi

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3090 tematów
 • 12601 odpowiedzi

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5288 tematów
 • 22085 odpowiedzi

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6079 tematów
 • 13671 odpowiedzi

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 670 tematów
 • 820 odpowiedzi

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2389 tematów
 • 2319 odpowiedzi
Problem z dostawą towaru - ostatni post przez MateuszU

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1781 tematów
 • 5198 odpowiedzi

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 706 tematów
 • 2496 odpowiedzi
Prezent dla żony - ostatni post przez ikeropoz

Rozwód i separacja

Trzecie wydanie książki pt. Rozwód i separacja stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy na temat tytułowego …

 • Cena 169,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

 
 • 1830848 Napisanych postów
 • 21432 Wszystkich użytkowników
 • kiniakra Najnowszy użytkownik
 • 3148 Najwięcej aktywnych

342 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

1 użytkowników, 341 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Google, kiniakra, Yahoo