Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Opinie użytkowników o produktach Infor.pl

 • 173 tematów
 • 527 odpowiedzi
skutki centralizacji VAT w... - ostatni post przez joniposak

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 339 tematów
 • 690 odpowiedzi
Praca - Kierownik Działu Fi... - ostatni post przez joniposak

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 390 tematów
 • 851 odpowiedzi
Program do faktur zgodny z... - ostatni post przez joniposak

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 224 tematów
 • 670 odpowiedzi
pomoc przedawnienie - ostatni post przez joniposak

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 10172 tematów
 • 20279 odpowiedzi
Odliczenie wydatków na cele... - ostatni post przez joniposak

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 2634 tematów
 • 6166 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 3728 tematów
 • 14977 odpowiedzi
Program do PKPiR - ostatni post przez kordian

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie biura rachunkowego, doradztwo podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie OC, deregulacja zawodów księgowych, prowadzenie dokumentacji księgowej, polityka rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.

 • 217 tematów
 • 1347 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 489 tematów
 • 998 odpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 593 tematów
 • 1469 odpowiedzi
darowizna całego przedsiębo... - ostatni post przez Dorcia13

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 2471 tematów
 • 11007 odpowiedzi

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 3946 tematów
 • 27930 odpowiedzi

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 82 tematów
 • 141 odpowiedzi
zaksiegować operacje - ostatni post przez patrycjaolaw

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 3631 tematów
 • 21957 odpowiedzi

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 279 tematów
 • 1220 odpowiedzi
darowizna samochodu dla wsp... - ostatni post przez Kkochan

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 376 tematów
 • 10548 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42777 tematów
 • 123945 odpowiedzi
manko w sklepie - ostatni post przez adejla

VAT 2016- nowelizacje, interpretacje, problemy z odliczaniem VAT

 • 32 tematów
 • 31 odpowiedzi
prośba o pomoc VAT/VAT-UE - ostatni post przez monika90

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 72 tematów
 • 165 odpowiedzi
obowiązek zgłoszenia osoby... - ostatni post przez Kasia1984

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 11352 tematów
 • 10605 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 4947 tematów
 • 38292 odpowiedzi

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 1693 tematów
 • 16580 odpowiedzi
EWIDECJA CZASU PRACY KIEROWCY - ostatni post przez Katarzyna90

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 3077 tematów
 • 25829 odpowiedzi

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 1266 tematów
 • 7091 odpowiedzi
konto bankowe - ostatni post przez pracownik księgowości

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 1258 tematów
 • 14571 odpowiedzi

 • 1025 tematów
 • 7488 odpowiedzi
świadectwo pracy a kontynua... - ostatni post przez KarMag

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 8341 tematów
 • 45225 odpowiedzi

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 155 tematów
 • 887 odpowiedzi
Zainteresowania w CV - ostatni post przez alf

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 511 tematów
 • 3101 odpowiedzi
Wypadek przy pracy pomocy - ostatni post przez Mateusz.

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89887 tematów
 • 412239 odpowiedzi

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

-20% Najlepsza oferta na 12 miesięcy! Profesjonalny dwutygodnik przeznaczony dla specjalistów ds. płac i rozliczeń, …

 • Cena 518,40 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 26 tematów
 • 57 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 24982 tematów
 • 18973 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 467 tematów
 • 3503 odpowiedzi
Koszt strony internetowej - ostatni post przez zimbol

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 2248 tematów
 • 4542 odpowiedzi
Sala konferencyjna pod Wars... - ostatni post przez Denciak

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1795 tematów
 • 3609 odpowiedzi

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1869 tematów
 • 5855 odpowiedzi

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 101 tematów
 • 258 odpowiedzi
Środki na rozwój firmy - ostatni post przez Kemp

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 1041 tematów
 • 2491 odpowiedzi

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 385 tematów
 • 1242 odpowiedzi

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 175 tematów
 • 2748 odpowiedzi

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 101 tematów
 • 167 odpowiedzi
pozew sp. cywilnej - ostatni post przez patiks

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 146 tematów
 • 169 odpowiedzi

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 196 tematów
 • 202 odpowiedzi
sprzedaż spółki - ostatni post przez Nelka

 • 745 tematów
 • 533 odpowiedzi
Obsługa prawna - ostatni post przez agndom

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3244 tematów
 • 8454 odpowiedzi

Personel i Zarządzanie

Książka w prezencie do prenumeraty na 12 miesięcy! Miesięcznik "Personel i Zarządzanie" to jedyne …

 • Cena 419,00 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 12 tematów
 • 32 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 3581 tematów
 • 9898 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 173 tematów
 • 1781 odpowiedzi
Zatrudnienie w Samorządzie... - ostatni post przez AleM

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 43 tematów
 • 131 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 226 tematów
 • 302 odpowiedzi
Dotacja z ZUS - ostatni post przez dwoset

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 299 tematów
 • 962 odpowiedzi
co na prezent komunijny? - ostatni post przez Wolsky

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 60 tematów
 • 884 odpowiedzi
"Ślubów nie będzie" - ostatni post przez specjalista3

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 42 tematów
 • 323 odpowiedzi
Jakie porządne męskie buty... - ostatni post przez patiks

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 105 tematów
 • 239 odpowiedzi
Komornik a alimenty - ostatni post przez Kasia_87

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 39 tematów
 • 7881 odpowiedzi
Nie śmieszny żart - ostatni post przez Zosia/Agnieszka

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 22 tematów
 • 38 odpowiedzi
Lotnisko w Modlinie - ostatni post przez Wojtek00

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 32 tematów
 • 97 odpowiedzi
oczyszczalnie przydomowe - ostatni post przez Snt

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 290 tematów
 • 3223 odpowiedzi
Sprawdzone fototapety, mapy... - ostatni post przez Patrycjusze

Marketing i promocja w samorządzie

 • 16 tematów
 • 120 odpowiedzi
prezent na 10 lecie pracy - ostatni post przez griszko

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2153 tematów
 • 6323 odpowiedzi
W jakich praca przydają się... - ostatni post przez Naster

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 262 tematów
 • 739 odpowiedzi

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 124 tematów
 • 216 odpowiedzi
czy warto studiować logistykę? - ostatni post przez Nikko

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 54 tematów
 • 81 odpowiedzi

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 16 tematów
 • 33 odpowiedzi

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 74 tematów
 • 326 odpowiedzi

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Księgowość budżetowa Księgowość budżetowa

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

 • 633 tematów
 • 305 odpowiedzi

Forum rachunkowości budżetowej - rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne.

 • 159 tematów
 • 315 odpowiedzi

Forum sprawozdawczości - sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa, inwentaryzacja, bilans, kontrola zarządcza, budżet, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość projektów unijnych, pozostałe sprawozdania

 • 38 tematów
 • 18 odpowiedzi
sprawozdanie Rb 70 - ostatni post przez Blue Training

Forum podatkowe- podatki i opłaty w sektorze finansów publicznych, procedury podatkowe, podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne, opłaty lokalne

 • 52 tematów
 • 43 odpowiedzi

Forum kadrowo- płacowe - obsługa kadrowo-płacowa sfery budżetowej, pracownicy samorządowi, służba cywilna, zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, awanse, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe

 • 111 tematów
 • 129 odpowiedzi

Forum ZUS - ubezpieczenia w jednostkach sektora finansów publicznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe

 • 49 tematów
 • 72 odpowiedzi
wydatki w RB 28s - ostatni post przez Zosia/Agnieszka

Forum zamówień publicznych - strony umowy, tryby udzielania zamówienia, środki ochrony prawnej, nowelizacja ustawy PZP, partnerstwo publiczno-prywatne

 • 16 tematów
 • 5 odpowiedzi
forma pełnomocnictwa dla za... - ostatni post przez michal165

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Nieruchomości Nieruchomości

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji nieruchomości

 • 3636 tematów
 • 12524 odpowiedzi

 • 1058 tematów
 • 2596 odpowiedzi
dziwne dudnienie w nocy - ostatni post przez FishyBem

 • 248 tematów
 • 1535 odpowiedzi
Budowa domu - koszty w 2015... - ostatni post przez Sleep

 • 149 tematów
 • 1845 odpowiedzi

 • 103 tematów
 • 430 odpowiedzi
Jakie kwiaty na Walentynki? - ostatni post przez michalinakot123

 • 148 tematów
 • 1136 odpowiedzi

 • 97 tematów
 • 489 odpowiedzi

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Moto Moto

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów sekcji moto

 • 4765 tematów
 • 17113 odpowiedzi

 • 71 tematów
 • 302 odpowiedzi
Jaki kredyt na nowe auto - ostatni post przez trondek23

 • 149 tematów
 • 997 odpowiedzi
gdzie najlepiej zamieścić o... - ostatni post przez Patrycjusze

 • 221 tematów
 • 1029 odpowiedzi
Czyszczenie mocno zabrudzon... - ostatni post przez Marek O

 • 267 tematów
 • 1184 odpowiedzi
Jakie żarówki wybrać? H7 i... - ostatni post przez elka2002

 • 112 tematów
 • 649 odpowiedzi

 • 181 tematów
 • 757 odpowiedzi

 • 356 tematów
 • 1652 odpowiedzi
ile można miec punktów karn... - ostatni post przez Amelia12

 • 99 tematów
 • 638 odpowiedzi
Parking w rejonie Modlina - ostatni post przez ŁucjaLucy

 • 63 tematów
 • 437 odpowiedzi
Ruszanie pod górkę - ostatni post przez mdg79

 • 8 tematów
 • 33 odpowiedzi
Jaki motocykl na prawo jazd... - ostatni post przez bakarat

 • 150 tematów
 • 699 odpowiedzi

 • 259 tematów
 • 1523 odpowiedzi

 1. Alfa Romeo,
 2. Audi,
 3. BMW,
 4. Buick,
 5. Cadillac,
 6. Chevrolet,
 7. Chrysler,
 8. Citroen,
 9. Dacia,
 10. Daewoo,
 11. Dodge,
 12. Fiat,
 13. Ford,
 14. GMC,
 15. Honda,
 16. Hyundai,
 17. Jaguar,
 18. Jeep,
 19. Kia,
 20. Lancia,
 21. Land Rover,
 22. Lexus,
 23. Lincoln,
 24. Łada,
 25. Mazda,
 26. Mercedes,
 27. Mercury,
 28. MINI,
 29. Mitsubishi,
 30. Nissan,
 31. Oldsmobile,
 32. Opel,
 33. Peugeot,
 34. Plymouth,
 35. Pontiac,
 36. Porsche,
 37. Renault,
 38. Rover,
 39. Saab,
 40. Seat,
 41. Skoda,
 42. Smart,
 43. SsangYoung,
 44. Subaru,
 45. Suzuki,
 46. Toyota,
 47. Volkswagen,
 48. Volvo,
 49. Zastava

Chcesz się podzielić wiedzą o swoim samochodzie? Szukasz informacji o konkretnym modelu, czy silniku? Sprawdź moto opinie na infor.pl

 • 792 tematów
 • 46765 odpowiedzi

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

Zmień widoczność Prawo Prawo

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze do artykułów serwisu prawnego

 • 5329 tematów
 • 43951 odpowiedzi

Forum prawa cywilnego

 • 32394 tematów
 • 99889 odpowiedzi
Zasiedzenie, współwładanie... - ostatni post przez pablonito

Forum postępowania cywilnego - pozwy, opłaty, procedura cywilna.

 • 10576 tematów
 • 29682 odpowiedzi

Forum prawa gospodarczego i handlowego - działalność gospodarcza, prawo spółek, stosunki handlowe.

 • 3376 tematów
 • 4388 odpowiedzi

Forum prawa rodzinnego - alimenty, małżeństwo, rozwód i separacja.

 • 27265 tematów
 • 96935 odpowiedzi

Forum prawa spadkowego - dziedziczenie, testament, zachowek - postępowanie spadkowe.

 • 16456 tematów
 • 45317 odpowiedzi

Forum prawa pracy - wynagrodzenie, urlopy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

 • 18716 tematów
 • 35568 odpowiedzi
Praca jako opiekunka w Niem... - ostatni post przez patiks

Forum praw konsumenta - umowy, reklamacje, odszkodowania - zawieranie umów w sprawach codziennych.

 • 4172 tematów
 • 20438 odpowiedzi

Forum prawa ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, OC, AC, NNW

 • 3842 tematów
 • 6162 odpowiedzi

Forum prawa podatkowego - podatki osobiste, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn.

 • 4113 tematów
 • 7269 odpowiedzi

Forum prawa karnego - odpowiedzialnośc karna, wymiar kary, oskarżony, pokrzywdzony.

 • 12243 tematów
 • 45641 odpowiedzi

Forum postępowania karnego - procedura karna, oskarżony, obrońca, prokurator

 • 4365 tematów
 • 22456 odpowiedzi

Forum prawa karnego wykonawczego - odbycie kary, więzienie, grzywny, resocjalizacja.

 • 3146 tematów
 • 12785 odpowiedzi

Forum prawa wykroczeń - wykroczenia drogowe, mandaty karne, punkty karne, porządek publiczny.

 • 5361 tematów
 • 22350 odpowiedzi

Forum prawa administracyjnego - postępowanie przed urzędami, postępowanie administracyjne, zaświadczenia.

 • 6162 tematów
 • 13951 odpowiedzi
Odwołanie od skreslenia z l... - ostatni post przez Zosia/Agnieszka

Forum prawa europejskiego i międzynarodowego - rozporządzenia i dyrektywy, parlament europejski, ambasady i konsulaty.

 • 677 tematów
 • 855 odpowiedzi

Forum dot. pomocy prawnej - adwokaci i radcowie prawni, pełnomocnicy, doradcy prawni.

 • 2524 tematów
 • 2755 odpowiedzi

Forum o wymiarze sprawiedliwości - sądy i prokuratury, postępowania dyscyplinarne.

 • 1793 tematów
 • 5266 odpowiedzi
Skarga na policjantów- czy... - ostatni post przez Ajlar

Tematy pozostałe - funkcjonowanie forum, tematy spoza prawa.

 • 870 tematów
 • 3820 odpowiedzi
laptopy na Raty bez BIK - ostatni post przez Naster

 • Cena
 • Wysyłka w ciągu 24h!
Zdjęcie

 
 • 1964205 Napisanych postów
 • 57816 Wszystkich użytkowników
 • Astleaq3a Najnowszy użytkownik
 • 5006 Najwięcej aktywnych

3120 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

2 użytkowników, 3118 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Yahoo, Google, Bing, pracownik księgowości, larysa.