Skocz do zawartości

Zmień widoczność Księgowość Księgowość

  Forum Podsumowanie Ostatni post

E-booki, aktualności, wideo szkolenia – za darmo

 • 225 tematów
 • 375 odpowiedzi

Zmiany w ustawie o VAT 2014 – podyskutuj, rozwiąż swoje problemy!

 • 190 tematów
 • 402 odpowiedzi

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 8 tematów
 • 91 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie ksiegowosc.infor.pl

 • 3030 tematów
 • 16112 odpowiedzi
Samochód służbowy, telefon... - ostatni post przez Admin Księgowość

Podatek od towarów i usług, rejestracja, odliczenie, ewidencja, zwrot, deklaracje, zwolnienia, faktura, kasa rejestrująca, stawki podatku

 • 1350 tematów
 • 4670 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi, odliczenia, zwolnienia, deklaracje, ryczałt, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, koszty uzyskania przychodów

 • 2082 tematów
 • 11896 odpowiedzi

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia, ulgi, odliczenia, podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodów

 • 310 tematów
 • 810 odpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek akcyzowy, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

 • 289 tematów
 • 1102 odpowiedzi
akcyza na olej opałowy-oświ... - ostatni post przez kosonia1987

Księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, KŚT, amortyzacja, inwentaryzacja, standardy rachunkowości

 • 1644 tematów
 • 9337 odpowiedzi

Rachunkowość sfery budżetowej, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, podatki w sektorze publicznym

 • 2264 tematów
 • 18777 odpowiedzi
Koszt gospodarowania odpadami - ostatni post przez Księgowa-zołza

Controlling, planowanie i budżetowanie, rachunek kosztów, inwestycje, analiza finansowa.

 • 39 tematów
 • 54 odpowiedzi

Składki, urlopy, wynagrodzenia, zatrudnianie i zwalnianie, czas pracy, prawa pracownika i pracodawcy

 • 1938 tematów
 • 13879 odpowiedzi
Składki od umowy zlecenia - ostatni post przez Witch

Działalność gospodarcza, spółki, umowy cywilnoprawne, papiery wartościowe, zamówienia publiczne, prawo upadłościowe i naprawcze

 • 149 tematów
 • 925 odpowiedzi

Praca w księgowości, certyfikat księgowy, usługowe prowadzenie ksiąg, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, programy księgowe

 • 251 tematów
 • 13662 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 42057 tematów
 • 119908 odpowiedzi

Zmień widoczność Kadry Kadry

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 39 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie kadry.infor.pl

 • 1750 tematów
 • 5529 odpowiedzi

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, telepraca, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, przyczyna wypowiedzenia, świadectwo pracy, zwolnienia grupowe, uprawnienia i obowiązki pracownika, uprawnienia i obowiązki pracodawcy

 • 2912 tematów
 • 31903 odpowiedzi
co powinno zawierać rozwiąz... - ostatni post przez rita

Systemy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe, dyżury, praca w nocy, praca w dni wolne od pracy, ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy

 • 922 tematów
 • 12554 odpowiedzi

Urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, urlop na żądanie, plan urlopów, wnioski urlopowe, udzielanie urlopu wypoczynkowego, odwołanie z urlopu, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny, dni wolne od pracy, święta

 • 1617 tematów
 • 20495 odpowiedzi
Urlop za "sobotę" - ostatni post przez Witch

Badania okresowe, zakaz konkurencji, regulamin pracy, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność pracownika

 • 711 tematów
 • 5572 odpowiedzi
pracownik ma "lewe"... - ostatni post przez ksiegowyngo

Urlop macierzyński – podstawowy i dodatkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, dni opieki nad dzieckiem, urlop wychowawczy, ochrona kobiet w ciąży

 • 657 tematów
 • 12824 odpowiedzi
koniec umowy a urlop macier... - ostatni post przez Witch

 • 629 tematów
 • 6278 odpowiedzi

Składki ZUS, emerytury, renty, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązki płatnika, ZFŚS, wynagrodzenia chorobowe, obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, systemy wynagradzania, rozliczanie podróży służbowych, działalność socjalna, potracenia z wynagrodzenia, dokumentacja płacowa

 • 4019 tematów
 • 36356 odpowiedzi
kup przy kilku umowach o pracę - ostatni post przez Witch

Zarządzanie pracownikami, motywowanie pracowników, ocena pracy, rekrutacja, szkolenia i rozwój

 • 90 tematów
 • 542 odpowiedzi
Kara za spóźnienia - ostatni post przez ksiegowyngo

Szkolenia bhp, prawa i obowiązki z zakresu bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Ppoż, profilaktyczna ochrona zdrowia, służba bhp, odzież i obuwie robocze

 • 310 tematów
 • 2344 odpowiedzi
Czy kursy pierwszej pomocy... - ostatni post przez Orso

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 89458 tematów
 • 409979 odpowiedzi

Zmień widoczność Moja Firma Moja Firma

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 20 odpowiedzi

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie mojafirma.infor.pl

 • 21133 tematów
 • 13906 odpowiedzi

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja firmy, pomysły na biznes, biznesplan

 • 289 tematów
 • 2113 odpowiedzi
Założenie sklepu internetowego - ostatni post przez Zespół.Centrum.Pomocy.ePK

Prowadzenie firmy, kontrole w firmie, zawieszenie działalności, umowy z kontrahentami, zamówienia publiczne, upadłość przedsiębiorcy

 • 1787 tematów
 • 3241 odpowiedzi

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, urlopy, składki ZUS

 • 1241 tematów
 • 2677 odpowiedzi

Wybór formy opodatkowania, PIT, CIT, VAT, ulgi i zwolnienia, kontakt z US

 • 1595 tematów
 • 5382 odpowiedzi

Dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, postępowanie przy ubieganiu się o dofinansowanie, wnioski o wsparcie

 • 54 tematów
 • 101 odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału na działalność, sposoby finansowania firmy, windykacja należności, inwestycje

 • 955 tematów
 • 1494 odpowiedzi

Promocja firmy, reklama, marketing, sprzedaż, firma w internecie

 • 327 tematów
 • 601 odpowiedzi
System ERP-wiarygodny dostawca - ostatni post przez Karla

Opinie o produktach, opinie o usługach, opinie o firmach, zlecanie usług

 • 91 tematów
 • 1909 odpowiedzi
Nowoczesny system ERP dla firm - ostatni post przez Karla

Problematyka spółki cywilnej - rozpoczynanie i prowadzenie działalności, odpowiedzialność wspólników, podatki w spółce cywilnej.

 • 73 tematów
 • 96 odpowiedzi

Problematyka spółek osobowych prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna - zakładanie, rejestracja, prowadzenie.

 • 97 tematów
 • 124 odpowiedzi

Problematyka spółek kapitałowych prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - zawiązanie, prawa wspólników, prowadzenie.

 • 103 tematów
 • 129 odpowiedzi

 • 737 tematów
 • 462 odpowiedzi

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 3089 tematów
 • 6050 odpowiedzi

Zmień widoczność Samorząd Samorząd

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Szybki i pełny dostęp do informacji

 • 5 tematów
 • 21 odpowiedzi
Co nowego w INFORLEX.PL? - ostatni post przez Redakcja INFORLEX.PL

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie samorzad.infor.pl

 • 1119 tematów
 • 9468 odpowiedzi

Zatrudnienie w administracji, wynagrodzenia, dodatki, trzynastki, urlopy

 • 101 tematów
 • 1675 odpowiedzi
zastępstwo za kierownika dz... - ostatni post przez domina

Postępowanie administracyjne, funkcjonowanie i ustrój j.s.t., nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, prawo miejscowe

 • 28 tematów
 • 121 odpowiedzi

Finanse publiczne, rachunkowość, podatki i opłaty, audyt i kontrola, zamówienia publiczne, dotacje, subwencje

 • 187 tematów
 • 221 odpowiedzi

Edukacja, szkoła, przedszkola, żłobki, nauczyciele

 • 158 tematów
 • 436 odpowiedzi

Ochrona zdrowia, szpitale, opieka zdrowotna, lekarze

 • 31 tematów
 • 603 odpowiedzi

Kultura fizyczna, sztuka, kultura, turystyka, rekreacja, imprezy masowe

 • 18 tematów
 • 34 odpowiedzi
sport i kultura - ostatni post przez monika_wurusz

Opieka społeczna, świadczenia rodzinne, zapomogi, niepełnosprawni

 • 75 tematów
 • 217 odpowiedzi

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, straże gminne, zarządzanie kryzysowe

 • 32 tematów
 • 7837 odpowiedzi

Transport publiczny, komunikacja publiczna, drogi

 • 14 tematów
 • 12 odpowiedzi

Ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inwestycje proekologiczne

 • 25 tematów
 • 60 odpowiedzi

Zarządzanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona praw lokatorów, najem lokali

 • 259 tematów
 • 2676 odpowiedzi

Marketing i promocja w samorządzie

 • 11 tematów
 • 31 odpowiedzi
Szablony Allegro - ostatni post przez katarzyna_gd

Tematy nie mieszczące się w stworzonych kategoriach forum

 • 2117 tematów
 • 5979 odpowiedzi

Zmień widoczność Logistyka Logistyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post

Komentarze artykułów publikowanych na witrynie logistyka.infor.pl

 • 248 tematów
 • 440 odpowiedzi

Formalności, rozliczenia czasu pracy kierowców, stawki, diety

 • 113 tematów
 • 125 odpowiedzi
kiedy oświadczenia i jakie - ostatni post przez kato

Sprzęt wykorzystywany w logistyce, ciężarówki, magazynowanie, elektronika – testy, porady, opinie

 • 52 tematów
 • 29 odpowiedzi

Jak rozliczać podatki w logistyce, cło, VAT w logistyce, najkorzystniejsze formy rozliczeń w logistyce

 • 15 tematów
 • 10 odpowiedzi

Firmy transportowe, firmy spedycyjne, kurierskie, powierzchnie magazynowe – opinie,doświadczenia ze współpracy

 • 65 tematów
 • 114 odpowiedzi

Ostatnio dodane tematy

 
 • 1062114 Napisanych postów
 • 15563 Wszystkich użytkowników
 • Magdalenas Najnowszy użytkownik
 • 1247 Najwięcej aktywnych

713 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)

4 użytkowników, 709 gości, 0 anonimowych   (Wyświetl pełną listę)


Yahoo, Maria, Google, Alexa, Witch, Dorota, Magdalenas