Skocz do zawartości


bhpwsb

Rejestracja: 21 lis 2016
Poza forum Ostatnio: lip 07 2019 07:12
-----

Moje tematy

Technik BHP

21 listopad 2016 - 15:28

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, symbol cyfrowy 325509, w którym wyodrębniono kwalifikację Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, potrafi:

– stosować aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

– stosować zasady ergonomii przy projektowaniu i korygowaniu elementów stanowiska pracy,

– oceniać stopień zagrożenia w danym środowisku pracy

– oceniać ryzyko zawodowe,

– wykonywać czynności związane z ustalaniem okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, – organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

– opracowywać materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,

– stosować programy komputerowe w zakresie wykonywania zadań zawodowych, – wykonywać zadania zawodowe przestrzegając zasad kultury i etyki, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, – stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

– posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

– organizować pracę małego zespołu.

 

Posiadam ten dyplom od września 2016 roku, i poproszono mnie w firmie liczącej ok 30 pracowników, zająć się dokumentacją przejętą po byłym specjalistą i poprowadzić szkolenia.

 

Pytanie jest następujące. Czy zgodnie z tymi kwalifikacjami mogę objąć stanowisko inspektora d/s bhp i jednocześnie zyskiwać doświadczenie???