Skocz do zawartości


Hiku

Rejestracja: 16 paź 2013
Poza forum Ostatnio: paź 17 2013 07:59
-----

Moje posty

W temacie: moje przygody z plikostradą

16 październik 2013 - 21:10

temat: ROSIŁBYM O PODANIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ LUB FIRMY, KTÓREJ BĘDĘ MÓGŁ WYTOCZYĆ SPRAWĘ SĄDOWĄ

 

Zupełnie nie przestraszyłem się nieuczciwych gróźb. Mam wielu świadków-choćby w osobie internautów tak samo przez Państwa nękanych,iż teraźniejszywygląd serwisu Plikostrada nijak się ma do wcześniejszego,na KTÓRYM ZATAJONOWIELE ISTOTNYCH CECH REGULAMINU! np:1)korzystanie z serwisu Plikostrada jest bezpłatne tylko w ciągu 14 dni (apotem trzeba wypowiedzieć "umowę"-tyle,że ja żadnej umowy niespisywałem,więc nawet nie widziałem/widzę sensu wypowiadać czegoś,co w żadensposób nie zaistniało); etyczne zachowanie nakazywałoby także mail zzapytaniem o kontynuowanie usługi.2)Cały spisany przez Państwa regulamin pojawił się całkiem niedawno,wieledni po mojej rejestracji w Waszym serwisie.Pewnie ten fakt także możepoświadczyć wiele pokrzywdzonych i nękanych osób/3)  "c) złożenie oświadczenia woli o akceptacji treści regulaminu"-takiegozdarzenia akurat nie było. Ponadto nie spisywałem jakiejkolwiek internetowejumowyDziś trochę zaniepokoiła się tym bliska mi osoba,gdy powiedziałem jej ointernetowym naciągactwie. Przez wielu pracodawców byłem wcześniej"dymany",ale jeszcze nigdy nie padłem ofiarą oszustwa internetowego ;aktualnie nie posiadam niczego,jestem osobą przewlekleniepełnosprawną,dostającą miesięcznie niecałe 500 zł zasiłków,ale teżNIEZWYKLE WYCZULONY NA WSZELKIE FORMY NACIĄGACTWA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH,ŁATWOWIERNYCH,PRZYPADKOWYCH,UBOGICH ITP.DLATEGO NIE MOGĘ TAK SPRAWY ZOSTAWIĆ.Jacyś sądowi spece mogą skonfiskować mi komputer,odtworzyć listypobierania/wymiany plików itp. - z plikostrady pobrałem ich 0.Zarejestrowałem się na "ukrytych przez Was" warunkach i ani razu niekorzystałem z Waszego serwisu.SĄDZĘ,ŻE SPRAWĄ ZAINTERESUJE SIĘ NP URZĄD OCHORONY KONKURENCJI IKONSUMENTÓW.Sądzę także,iż uda mi się otrzymać obroncę z urzędu (mam coprawda 2 dalszych kolegów,którzy ukon czyli prawo i pracują m/w wzawodzie,ale nie zamierzam zaprzątać im głowy głupotami),jeśliby Państwomnie pozwali -http://e-prawnik.pl/...nosprawnej.html: "zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności (...) Wartopamiętać, że oskarżony może również żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu, gdywykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dlaniezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 kpk) Sąd nie jestjednak zobowiązany do uwzględnienia tego rodzaju wniosku"WOLAŁBYM JEDNAK PRZEJŚĆ DO OFENSYWY I OSKARŻYĆ WAS(Plikostradę) o:1) przekłamania w regulaminie,2)brak jasnego kryterium podpisywania zobowiązującej obie strony umowyprawno-finansowej (nie było sformułowania czegoś takiego jak "umowa3)nękanie osoby niepełnosprawnej (w przyszłym tygodniu mam wizytę upsychiatry; liczę,że zaświadczy o pogorszeniu się mojego zdrowia pod wpływemPaństwa manipulacji)4)próbę wyłudzenia korzyści majątkowychNie znam się za bardzo na prawie,ale jeśli trzeba-zapoznam się.I znajdęparagrafy w prawie karnym na w/w zarzuty (choćby z pomocą innych osób)Jestem dziennikarzem przez wiele lat (kiedy zdrowie dopisywało)współpracującym np z "Nowinami Gliwickimi" Pisałem raczej o szeroko pojętejkulturze,ale sądzę,że temat INTERNETOWEGO NACIĄGANIA PRZEZ SERWISPLIKOSTRADA  zainteresuje moich byłych przełożonych (drogę do publikacjitekstów mam cały czas otwartą) -http://gliwickakultu...a.blogspot.com/ 

 

 


W temacie: moje przygody z plikostradą

16 październik 2013 - 21:08

Otrzymałem od Tomasz Rogowiecki:

 

Szanowny Panie,Serdecznie dziękujemy za utworzone zgłoszenie.Fakt nie korzystania z usługi nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej, stanowiącej wynagrodzenie spółki Smart Tech Connect za przygotowany i udostępniony Panu pakiet danych.Pragniemy przypomnieć, iż dnia [DATA REJESTRACJI] o godzinie [GODZINA REJESTRACJI] korzystając z komputera o adresie IP: [ADRES IP UŻYTEGO KOMPUTERA] zarejestrował się Pan w serwisie Plikostrada, akceptując postanowienia regulaminu usługi premium.Zamówienie usługi  wymagało dokonania przez Pana następujących czynności:a) wypełnienie formularza danych osobowych,B) podanie osobistego adresu email,c) złożenie oświadczenia woli o akceptacji treści regulaminud) zweryfikowanie podanego adresu email poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany adres email.Treść umowy została do Pana przesłana w formie pliku pdf w mailu potwierdzającym aktywowanie usługi premium.W ramach zawartej umowy uzyskał Pan dwunastomiesięczny dostęp do ultra szybkich serwerów sieci Usenet, zobowiązując się jednocześnie do uiszczenia jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł.Zgodnie z regulaminem usługi, w ciągu pierwszych 14 dni trwania umowy przysługiwało Panu prawo do odstąpienia od niej, bez konieczności podawania przyczyny. Z prawa tego jednak Pan nie skorzystał. Pomimo upływu terminu płatności, do dnia dzisiejszego nie uiścił Pan należnego abonamentu.W celu uniknięcia dodatkowych kosztów spowodowanych przekazaniem Pana sprawy do kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, wzywamy Pana do bezzwłocznego uregulowanie zaległej opłaty abonamentowej.W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł.Z wyrazami szacunku,Biuro Obsługi Klientaserwisu Plikostradatel.: 70 838 85 88*(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z naszą usługą prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Do dyspozycji użytkowników Plikostrady pozostają nasi konsultanci, którzy z chęcią udzielą odpowiedzi na zadane im pytania. *Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług.