Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

XSONIA

Rejestracja: 02 paź 2013
Poza forum Ostatnio: lis 05 2013 13:52
-----

Moje posty

W temacie: eksport towarów

18 październik 2013 - 06:32

Eksport pośredni ma miejsce wówczas gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE jest dokonany przez nabywcę mającego miejsce poza terytorium RP lub na jego rzecz (art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT).

Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje na zasadach ogólnych zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 lub ust. 4 (z momentem wydania towaru lub wystawienia faktury).

I w tym przypadku eksportowi służy uprawnienie do zaewidencjonowania tej sprzedaży ze stawką 0% jednak również obwarowane warunkami. Aby móc tak uczynić, przed złożeniem deklaracji za okres, w którym dokonał dostawy towarów, podatnik musi dysponować kopią dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów. Ponadto istotnym jest, żeby z dokumentu potwierdzającego wywóz tych towarów poza terytorium UE, wynikała tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

 

Jeżeli podatnik nie otrzyma dokumentu celnego potwierdzającego wywóz  towarów poza terytorium UE przed upływem terminu na złożenie deklaracji za okres, w którym dokonano dostawy, a posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu - nie wykazuje tej dostawy w ewidencji sprzedaży za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał, w którym dokonano dostawy) lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0% pod warunkiem jednak otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii.

W razie nieotrzymania tego dokument w tym terminie, eksporter do takiej dostawy ma obowiązek zastosowania stawki podatku właściwej dla dostawy tego towaru w kraju (w Polsce), wykazania jej w ewidencji sprzedaży z tą stawką i rozliczenia w deklaracji VAT.

Późniejsze jednak otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

 

Urząd celny wywozu potwierdza fizyczne wyprowadzenie towarów przesyłając zgłaszającemu komunikat "Potwierdzenie wywozu" - komunikat IE-599 lub formę papierową (dokument 3 SAD)

Bardzo dziekuję.