Skocz do zawartości


Paweł Sz

Rejestracja: 12 wrz 2013
Poza forum Ostatnio: paź 02 2013 10:33
-----

#936506 czy zakład pracy powinien zapłacić mi za chorobowe

Napisane przez Paweł Sz w 18 wrzesień 2013 - 21:53

Podsumowując: Jesteś uczniem, nie ukończyłeś 26 lat i jesteś zgłoszony do ubezpieczenia "przy mamie" 

Osoby uczące się do ukończenia 26 roku życia nie podlegają pod ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów zlecenie. Tym samym od Twojego wynagrodzenia nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe a co za tym idziesz nie przysługuje Ci zasiłek chorobowy za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

Zgłoszenie do ZUS "przy mamie" dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego - gwarantuje Ci ono bezpłatną opiekę zdrowotną w ramach swiadczeń refundowanych przez NFZ
#936093 Obliczanie składek z poprzedniej pracy do nowej za rok 2013

Napisane przez Paweł Sz w 17 wrzesień 2013 - 14:53

Wydaje mi się że nowemu pracodawcy informacja ta jest potrzebna w celu ustalenia momentu przekroczenia maksymalnej podstawy wymiaru składek na ub. emerytalne i rentowe (111390,00 zł). Po osiągnięciu tej kwoty podstawy składek (suma w danym roku od obu pracodawców) nowy pracodawca zaprzestaje odprowadzać składki em-rent. Jeżeli nie otrzyma takiej informacji odprowadza składki do końca w pełnej wysokości i później trzeba robić korektę i zwrot składek.

Co do drugiej części pytania: Jeżeli Twoje wynagrodzenie jest na tyle niskie że w żaden sposób nie osiągnie w roku 111390 złóż nowemu pracodawcy takie oświadczenie i będzie cały czas naliczał komplet składek. Jeżeli suma Twoich rocznych dochodów może przekroczyć tę kwotę musisz czekać na inf. od byłego pracodawcy lub  zsumować podstawy składek em-rent z wszystkich raportów RMUA za ten rok (jeżeli oczywiście otrzymywałeś je od byłego pracodawcy)
#935715 wypowiedzenie a chorobowe

Napisane przez Paweł Sz w 16 wrzesień 2013 - 12:19

Wydaje mi się Bogusława że tu raczej chodzi o syt. aby rozpocząć chorobę jeszcze w okresie wypowiedzenia...

Jeżeli zachorujesz to możesz iść na chorobowe :) Do końca okresu wypowiedzenia będzie płacił pracodawca (chyba że wykorzystałaś już u niego 33 dni choroby), później wypłatę przejmie ZUS. Możesz to "ciągnąć" aż wyzdrowiejesz, nie dłużej jednak niż 182 dni - po tym okresie ZUS zdecyduje czy należy Ci się zasiłek rehabilitacyjny. Ewentualnie wcześniej może zostać skierowana do Ciebie kontrola z ZUS (np przez wkurzonego pracodawcę). Swoją drogą nieładnie tak "planować" chorobę i naciągać system na który wszyscy się zrzucamy;p
#935699 wypowiedzenie za porozumieniem stron

Napisane przez Paweł Sz w 16 wrzesień 2013 - 11:41

Dopóki autorka nie doprecyzuje pytania możemy tylko gdybać, ale wg mnie miała tu miejsce sytuacja że pracownik chciał rozwiązać umowę za porozumieniem stron w dniu w którym zwrócił się o to do pracodawcy, pracodawca nie wyraził na to zgody, zaproponował jednak rozwiązanie umowy za 2 tygodnie. Nie było tu wypowiedzenia ze strony pracodawcy a porozumienie stron dotyczące rozwiązania umowy za 2 tygodnie (tyle że nieopatrznie te dwa tygodnie zostały nazwane okresem wypowiedzenia) Tak więc powinien według mnie pozostać art. 30 par.1 pkt 1 KP
#935010 Wynagrodzenie - brak umowy o prace

Napisane przez Paweł Sz w 12 wrzesień 2013 - 14:38

Przygotowanie i podpisanie umowy o pracę jest obowiązkiem pracodawcy. Brak umowy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika z Art 281. Mając na uwadze słowa "..bo się robi.." zakładam że pracownik upominał się o umowę a mimo to jej nie otrzymał, a więc pracodawca jest świadomy niedopełnienia swoich obowiązków. W tej sytuacji mamy spełnione dwa warunki - niewywiązanie się pracodawcy ze swoich obowiązków oraz świadomość pracodawcy w związku z czym według mnie można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Art 55 par.11 Z zastrzeżeniem oczywiście że trzeba tego dokonać z zachowaniem formy pisemnej oraz max 30 od dnia gdy powinno się tę umowę otrzymać.
#934980 błędne składki zus od umowy zlecenia

Napisane przez Paweł Sz w 12 wrzesień 2013 - 13:41

Według mnie technicznie powinno to wyglądać nieco inaczej. Owszem, nie korygujemy PITu za lata ubiegłe w związku z czym zwracane składki społeczne które zaniżyły podstawę opodatkowania w ubiegłych są teraz przychodem opodatkowanym według takich samych zasad jak byłyby opodatkowane gdyby pomyłka nie została popełniona - czyli z uwzględnieniem 20% kup.

Nie naliczamy jednak od tej zwracanej kwoty składki zdrowotnej gdyż składka zdrowotna jest korygowana poprzez złożenie poprawnych deklaracji ZUS za minione okresy (dopłata zdrowotnej wychodzi jako różnica pomiędzy deklaracja pierwotną a wykonaną korektą i na tej podstawie należy dokonać dopłaty do ZUS wpisując w przelewie identyfikator okresu który korygujemy.

Oczywiście zdrowotną tą powinien sfinansować zleceniobiorca (gdyż w korygowanym okresie zapłacił jej odpowiednio mniej) w związku z czym potrącamy mu ją z kwoty netto. Jest to jednak potrącenie z wynagrodzenia na rzecz opłacenia zaległej składki zdrowotnej a nie naliczona składka zdrowotna.

Gdybyśmy ujęli ją teraz jako składkę zdrowotną wyszłoby że zapłacimy ją dwukrotnie – raz jako dopłatę wynikającą ze złożonej korekty i drugi raz z tytułu wykazania jej w obecnej deklaracji

Aby skomplikować sprawę jeszcze bardziej 7,75 tej zdrowotnej powinniśmy odliczyć od bieżącego PIT