Skocz do zawartości


Paweł Sz

Rejestracja: 12 wrz 2013
Poza forum Ostatnio: paź 02 2013 10:33
-----

Moje posty

W temacie: Dyscyplinarka, porzucenie pracy

25 wrzesień 2013 - 10:29

Należy wysłać do pracownika rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art 52 Kodeksu Pracy. Wypowiedzenie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za dzień rozwiązania umowy przyjmujemy datę widniejącą na otrzymanym potwierdzeniu odbioru czyli datę gdy pracownik otrzymał pismo. Z tym dniem wystawiamy świadectwo pracy oraz wyrejestrowujemy pracownika z ZUS. Za okres w którym pracownik nie świadczył pracy w ewidencji wstawiamy nieobecność nieusprawiedliwioną niepłatną.


W temacie: Wypowiedzenie umowy

19 wrzesień 2013 - 08:22

Art. 1671. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

 

 Pracownik musi wykorzystać urlop jeżeli pracodawca mu urlopu udzieli. Pracodawca nie ma obowiązku udzielić urlopu w takiej sytuacji. Zależy to wyłącznie od woli pracodawcy. Pracownik nie ma prawa żądać ekwiwalentu jeżeli pracodawca skieruje go na urlop. Zapis o skierowaniu na urlop można zawrzeć w wypowiedzeniu


W temacie: czy zakład pracy powinien zapłacić mi za chorobowe

18 wrzesień 2013 - 21:53

Podsumowując: Jesteś uczniem, nie ukończyłeś 26 lat i jesteś zgłoszony do ubezpieczenia "przy mamie" 

Osoby uczące się do ukończenia 26 roku życia nie podlegają pod ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów zlecenie. Tym samym od Twojego wynagrodzenia nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe a co za tym idziesz nie przysługuje Ci zasiłek chorobowy za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

Zgłoszenie do ZUS "przy mamie" dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego - gwarantuje Ci ono bezpłatną opiekę zdrowotną w ramach swiadczeń refundowanych przez NFZ


W temacie: Obliczanie składek z poprzedniej pracy do nowej za rok 2013

17 wrzesień 2013 - 14:53

Wydaje mi się że nowemu pracodawcy informacja ta jest potrzebna w celu ustalenia momentu przekroczenia maksymalnej podstawy wymiaru składek na ub. emerytalne i rentowe (111390,00 zł). Po osiągnięciu tej kwoty podstawy składek (suma w danym roku od obu pracodawców) nowy pracodawca zaprzestaje odprowadzać składki em-rent. Jeżeli nie otrzyma takiej informacji odprowadza składki do końca w pełnej wysokości i później trzeba robić korektę i zwrot składek.

Co do drugiej części pytania: Jeżeli Twoje wynagrodzenie jest na tyle niskie że w żaden sposób nie osiągnie w roku 111390 złóż nowemu pracodawcy takie oświadczenie i będzie cały czas naliczał komplet składek. Jeżeli suma Twoich rocznych dochodów może przekroczyć tę kwotę musisz czekać na inf. od byłego pracodawcy lub  zsumować podstawy składek em-rent z wszystkich raportów RMUA za ten rok (jeżeli oczywiście otrzymywałeś je od byłego pracodawcy)


W temacie: okres wypowiedzenia a zwolnienie z obowiązku przychodzenia do pracy

16 wrzesień 2013 - 17:19

Racja... Choć w praktyce pracownik ma w tej syt. przed sobą b. trudne zadanie aby wykazać faktyczną przyczynę wypowiedzenia.