Skocz do zawartości


Fiona Maphona

Rejestracja: 24 maj 2013
Poza forum Ostatnio: mar 30 2017 10:56
-----

Moje tematy

sprzedaż gospodarstwa rolnego a PIT

30 marzec 2017 - 10:53

Czy przychód ze sprzedaży całości lub części gospodarstwa rolnego jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli grunty nie zmienią, w związku z tą sprzedażą, charakteru rolnego?


nieściągalne wierzytelności a koszty uzp

30 marzec 2017 - 10:52

Czy można uznać wierzytelność jako nieściągalną i zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT na podstawie informacji w serwisie internetowym kancelarii – wyznaczonej przez sąd – zarządzającej masą upadłościową o zakwalifikowaniu wierzytelności do grupy wierzytelności, które nie zostaną zaspokojone?


zaległości podatkowe spółki cywilnej i jej wspólników

14 marzec 2017 - 10:04

Czy urząd skarbowy może prowadzić postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego rozwiązanej spółki cywilnej oraz w sprawie odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników tej spółki za jej zaległości podatkowe, z udziałem jednego z tych byłych wspólników tej spółki, a w stosunku do każdego z pozostałych wspólników prowadzić odrębne postępowania? Czy też ma obowiązek prowadzić jedno postępowanie z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej?"