Skocz do zawartości


kordian

Rejestracja: 07 kwi 2013
Poza forum Ostatnio: maj 05 2020 20:53
-----

#1882625 L4 i własna działalność gospodarcza

Napisane przez kordian w 14 luty 2015 - 19:49

Nie wiem jak zus potraktuje niepłacenie składki chorobowej przez rok a potem nagle podwyższenie na maksimum i pójście na chorobowe, żeby zus wypłacil chorobowe to trzeba w przypadku dzialalności płacić i podlegać 30 dni ubezp. chorobowemu.
#1878807 Jaki program do PIT?

Napisane przez kordian w 31 styczeń 2015 - 16:05

Ja korzystam Pity IPS.
#1876485 Zamknięcie ksiąg a przeksięgowania

Napisane przez kordian w 23 styczeń 2015 - 22:53

konto syntetyczne jest  sumą księgowań analitycznych więc żadnych księgowań na koncie syntetycznym program nie powinien dopuścić.
#1876450 praca na umowę zlecenie i własna działalność

Napisane przez kordian w 23 styczeń 2015 - 21:36

Jeżeli chcesz to samo wykonywać w ramach działalności co wcześniej na umowę zlecenie to najlepiej rozwiązać umowę zlecenie.
#1874684 Fundusz założycielski

Napisane przez kordian w 17 styczeń 2015 - 19:12

wpłata funduszu założycielskiego to nie przychód, wykazuje się go w bilansie w pasywach jako Kapitał (fundusz) własny. 
#1798383 Początkująca pyta - księgowanie WNT

Napisane przez kordian w 16 maj 2014 - 18:07

Może ci pomoże w zrozumieniu,

vat naliczasz od kwoty przeliczonej na zł. np.9000euro*4= 36 000,00 zł.  23% z 36000,00= 8280,00 kwota vat który wykazuje się w polu 24, kwota netto w polu 23 deklaracji vat oraz jednocześnie pole 41 i 42 deklaracji (transakcje te wykazuje się po stronie sprzedaży i zakupu jednocześnie)

 

Ewidencja księgowa

Również dla celów bilansowych zakup towarów w ramach WNT rozliczany jest podobnie jak zakup krajowy. Ponieważ w tym przypadku kwota wykazana jest na fakturze w walucie obcej, jednostka musi ją przeliczyć na złotówki. Wyceny tej dokonuje po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (por. ustawy o rachunkowości), podobnie jak dla celów podatkowych.

Wycenioną za pomocą ww. kursu fakturę jednostka może ująć w księgach rachunkowych np. zapisem:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
        (w analityce: Imienne konto kontrahenta zagranicznego).

Przyjęcie towaru/materiału (nabytego w ramach WNT) może zostać zaksięgowane:

      - Wn konto 33 "Towary" lub konto 31 "Materiały",
      - Ma konto 30.

Kwotę VAT należnego z tytułu WNT można z kolei zaksięgować:

      - Wn konto 30,
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".

W sytuacji, gdy kwota VAT należnego stanowi jednocześnie kwotę VAT naliczonego, to jednostka może dokonać księgowania:

      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30.

Jeśli jednak kwota VAT należnego nie stanowi podatku naliczonego, to kwotę tę księguje się w koszty działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty", Ma konto 30    i równolegle:       - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Powyższy sposób księgowania jest przykładowy. Jednostki mogą dla uproszczenia pominąć księgowania podatku na koncie 30. Mogą wówczas dokonać następujących księgowań:

   • gdy kwota VAT należnego stanowi kwotę VAT naliczonego:       - Wn konto 22-1, Ma konto 22-2,    • gdy kwota VAT należnego nie stanowi kwoty VAT naliczonego:       - Wn konto 40-3, Ma konto 22-2.

Z kolei ewentualne różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego mogą zostać zaksięgowane:

   a) dodatnie różnice kursowe:          - Wn konto 21, Ma konto 75-0 "Przychody finansowe";    B) ujemne różnice kursowe:          - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe", Ma konto 21;    c) różnice kursowe wpływające na wartość początkową środka trwałego:       • dodatnie różnice kursowe:          - Wn konto 21, Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie",       • ujemne różnice kursowe:          - Wn konto 08, Ma konto 21.
Przykład

12 lutego 2014 r. spółka otrzymała towar handlowy od kontrahenta z Niemiec (WNT). Wraz z towarem spółka otrzymała fakturę dokumentująca tę transakcję na kwotę 8.000 euro, z datą wystawienia 11 lutego. Średni kurs NBP z 10 lutego wyniósł 4,00 zł/euro (kurs przykładowy). Kwota VAT należnego, stanowiąca jednocześnie kwotę VAT naliczonego, po przeliczeniu na złote wyniosła 7.360 zł. Zapłata za towar została dokonana 26 lutego br., z rachunku walutowego spółki. Średni kurs NBP z 25 lutego wyniósł 4,05 zł/euro (kurs przykładowy). W przykładzie pominięto ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto Dla celów
podatku
dochodowego
Wn Ma 1. Faktura od kontrahenta zagranicznego
(8.000 euro x 4,00 zł/euro): 32.000 zł 30 21 - 2. Przyjęcie towaru do magazynu (w cenach zakupu): 32.000 zł 33 30 - 3. Zaksięgowanie kwoty VAT należnego stanowiącego jednocześnie VAT naliczony: 7.360 zł 22-1 22-2 - 4. Zapłata za fakturę (8.000 euro x 4,05 zł/euro): 32.400 zł 21 13-2 - 5. Zaksięgowanie różnicy kursowej ujemnej 8.000 euro x (4,00 zł/euro - 4,05 zł/euro): 400 zł 75-1 21 Stanowi koszt podatkowy

Księgowania:

20Moment_zaliczenia_w_koszty_i_roznice_k

 
#1309751 Spółka komandytowa

Napisane przez kordian w 27 kwiecień 2014 - 19:57

No właśnie, A sp.z o.o.- to jeden podmiot, a B sp.z o.o. sp.komandytowa - to drugi podmiot.


#1244467 Spółka komandytowa

Napisane przez kordian w 26 kwiecień 2014 - 19:42

Tak jak koleżanka wcześniej napisała to będzie całkiem nowy podmiot, osobna księgowość, kadry itd.
sp. z o.o. będzie miała swój udział % jako komplementariusz w sp.komandytowej.


#1076749 Etat i działalność

Napisane przez kordian w 21 kwiecień 2014 - 09:52

Zakladając dzialalność będziesz placił tylko zdrowotne w tych miesiącach w których podstawa do ubezpieczeń z pracy na etacie bedzie wynosiła 1680,00 zł. brutto, natomiast jeżeli w jakimś miesiącu będzie poniżej to będziesz musial na ten czas zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń.


#992536 PIT-37 a miejsce zamieszkania

Napisane przez kordian w 01 marzec 2014 - 21:35

Możesz złożyć w Szczecinie, od zeszłego roku się pozmieniało i teraz w zeznaniu rocznym wpisujesz miejsce zamieszkania, na podstawie adresu w rocznym zeznaniu urząd skarbowy dokonuje aktualizacji tego adresu. 
#988129 ryczałt 8,5% w 2014

Napisane przez kordian w 10 luty 2014 - 22:02

Skladki zus za styczeń zapłacilaś już w styczniu?

jeżeli płaciłaś w styczniu za grudzień to odliczasz te za grudzień.
#986111 adres działalności spółki - problem z US

Napisane przez kordian w 01 luty 2014 - 19:49

Musicie spisać umowę spółki w której min. podaje sie adres siedziby spółki (musi być jeden dla siedziby oraz dodatkowe jeżeli że spółka będzie miała oddziały lub filie), prowadzenie działalności w spółce, a działalność jednoosobowa to dwie różne odrębne formy,

możecie prowadzić działalnośc jako spółka, a działalność jednosobowa jako dodatkowa albo jak nie będzie potrzebna to można zawiesić albo zlikwidować.
#986011 Działalność usługowa - formalności i koszty

Napisane przez kordian w 31 styczeń 2014 - 22:34

Myślę, że na pierwsze 2-3 m-ce to umowa zlecenie bo  mniej formalności, a potem osoby które się sprawdzą to umowa o pracę.
#986003 praca na umowę zlecenie i własna działalność

Napisane przez kordian w 31 styczeń 2014 - 22:10

Ale tak jak koleżanka napisała, przy działalności gospodarczej jest dużo więcej zachodu i pracy, bo jak się nie znasz to musisz komuś zapłacić żeby Ci poprowadził księgowość oraz opłacić zus,

przy umowie zlecenia to te wszystkie sprawy odpadają.  
#985996 praca na umowę zlecenie i własna działalność

Napisane przez kordian w 31 styczeń 2014 - 21:56

Jeżeli z DG wybierzesz liniowy to nie możesz rozliczyć sie z żoną, natomiast dochody z pracy rozliczasz osobno, może Dg bardziej oplacała by się opodatkować ryczałtem? zależy co za typ działalności.