Skocz do zawartości


Ania_B

Rejestracja: 21 sty 2013
Poza forum Ostatnio: mar 30 2014 18:00
****-

Moje tematy

MF - czynsz najmu samoch. używanwgo w DG

13 listopad 2013 - 12:51

W dni 08 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał inyerpretację ogólną w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT uznać należy, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w tych przepisach. Przedmiotowe wydatki nie mieszczą się bowiem w kategorii wydatków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go.

Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.

 


Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

03 czerwiec 2013 - 19:08

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12

Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem ska, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy.

Korekta w księdze przychodów i rozchodów – nowe rozporządzenie

20 maj 2013 - 12:33

Najpierw byla zmiana ustawy o PIT, która nałożyła na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku lub umowy), która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, a która nie została uregulowana w terminie (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
A dopiero od 11 maja obowiązuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które reguluje jak dokonywać korekty.
Wyjaśnia sytuację podatnika, który w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów zmniejszał koszty uzyskania przychodów (zwiększał przychody) lub zwiększał koszty uzyskania przychodów jednak nie dokonywał takich operacji w w księdze. Kwoty, których nie wykazał w księdze w tym okresie, powinien wpisać we właściwej kolumnie w maju 2013 r. W kolumnie "Uwagi" należy wskazać pozycję księgi, w której zaewidencjonowano koszty uzyskania przychodów. Kwoty zmniejszające należy wpisać ze znakiem minus albo kolorem czerwonym.

Lokata terminowa to nie rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą

17 maj 2013 - 06:47

W wyroku z dnia 27 marca 2013 r., II FSK 1507/11NSA potwierdził stanowisko fiskusa wskazując, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.Dlatego jeśli osoba uzyskująca przychody z działalności gospodarczej posiada rachunek rozliczeniowy, za pomocą którego dokonuje wpłat i na który otrzymuje należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – odsetki należą do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), czy odsetki od obligacji, stanowić będą zawsze przychód z kapitałów pieniężnych.

Reprezentacja - NSA odmówił podjęcia uchwały

22 kwiecień 2013 - 08:41

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na posiłki z klientami firmy. Zdaniem sądu każdą sprawę należy ocenić indywidualnie.NSA w składzie siedmiu sędziów miał odpowiedzieć na pytanie - czy w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów reprezentacji należą koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych jedynie wówczas, gdy nie noszą one cech "okazałości", "wystawności" lub "wytworności", a jednocześnie nie przekraczają wydatków zwyczajowo przyjętych w obecnych realiach życia gospodarczego.A wystarczyło zdefiniować pojęcie reprezentacja, eh