Skocz do zawartości


Ania_B

Rejestracja: 21 sty 2013
Poza forum Ostatnio: mar 30 2014 18:00
****-

#982466 Opłaty za korzystanie ze środowiska

Napisane przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 22:58

tutaj artykuł w tym temacie:  http://ksiegowosc.in...l#ixzz2qstXCxIP

 

Nie można wydatków poniesionych na powyższą opłatę zakwalifikować jako koszty bezpośrednie. Nie można ich bowiem bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami podatnika. Opłatę za korzystanie ze środowiska należy więc uznać za koszty pośrednie, a więc koszty, które są związane z całokształtem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Opłaty środowiskowe można rozliczyć podatkowo w dacie ich poniesienia, czyli w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych.
#982442 PIT i ulgi, problem!

Napisane przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 21:11

Córka ze swoich dochodów rozlicza się na osobnym PIT-37. Jeśli jej dochód do opodatkowania jest niższy niż 3091 (a nie 3092) to możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej i opcji rozliczeniaw sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci art. 6 ust. 4 pkt 3.

 

Wysokość zarobków urząd pozna chociażby z PIT Twojej córki, jak i danych przesyłanych przez jej pracodawcę.

 

Poza załącznikiem nic nie dołączasz. W razie ewentualnej kontroli wystarczy poświadczenie, ze córka uczyła się i nie ukończyła 25 lat.
#982403 pytanie odnośnie kosztów z działalności lekarskiej

Napisane przez Ania_B w 19 styczeń 2014 - 16:44

Do kosztów podatkowych można zaliczyć składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność przedsiębiorcy jest obowiązkowa. Natomiast składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest dobrowolna, tylko w nielicznych przypadkach pomniejszą podstawę opodatkowania.
 
np. jako radca prawny mam obowiązek należeć do okręgowej izby radców prawnych, opłacam, z tego tytułu comiesięczne składki członkowskie - które "wrzucam" w koszty.
Jeżeli przynależność do Izby Lekarskiej jest obowiązkowa to oczywiście składki możesz uwzględnić w kosztach podatkowych.#982312 PIT 28 problem ze składkami

Napisane przez Ania_B w 18 styczeń 2014 - 22:35

Tak. Liczysz te składki, ktore w tym roku ZAPŁACIŁEŚ.

Trzeba pamiętać, że składki podlegają odliczeniu w zeznaniu za ten rok, w którym zostały faktycznie zapłacone, niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą. Potwierdzają to również organy podatkowe. Przykładem jest postanowienie Naczelnika US Łódź-Widzew z 4 stycznia 2007 r. nr IX-005/315/Z/K/06:

o momencie dokonania odliczeń z wyżej omawianych tytułów decyduje moment dokonania wpłaty, co oznacza, że dochód i podatek dochodowy można pomniejszyć w tym roku, w którym dokonano wpłat z tytułu przedmiotowych składek.

http://ksiegowosc.in...l#ixzz2qmxEY1VK
#982236 kasa fiskalna - od kiedy?

Napisane przez Ania_B w 18 styczeń 2014 - 04:46

Tutaj wszystko o kasach http://ksiegowosc.in...a-fiskalna.html

Każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a także rolnicy ryczałtowi powinni dostać paragon po skorzystaniu z prywatnych usług medycznych czy prawniczych.

Wynika to wprost z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054). W przypadku lekarzy taki obowiązek powstaje jednak tylko przy leczeniu prywatnym, ponieważ w leczeniu na NFZ to Fundusz jest podmiotem, który płaci podatki.
#982128 Działalność gospodarcza a zlecenie

Napisane przez Ania_B w 17 styczeń 2014 - 13:39

Pamiętaj tylko, że jeżeli wykonywanie uslug w ramach zlecenia nie może pokrywać się z przedmiotem prowadzonej działalnosci.

Jeżeli tak sie dzieje - musisz przychód z tyt. umowy zlecenia zakwalifikowac do źródła działalnosć gospdoarcza. Wówczas umowa zlecenia nie jest traktowana jako odrębny tytuł do ubezpieczeń, tylko jako jedna z umów, na podstawie której działalność jest prowadzona. Tym samym jedynym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzona działalność, a z umowy zlecenia nie powinny być odprowadzane żadne składki.

 

A jeżeli umowa zlecenia jest wykonywana „obok” prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przedmiot umowy zlecenia jest inny niż przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie podatkowym jest to odrębne źródło przychodów. Mamy wówczas do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń: działalność i umowa zlecenia. Umowa zlecenia jest wówczas odrębnym tytułem do ubezpieczeń.
#981262 Podatek PIT36 za 2013

Napisane przez Ania_B w 14 styczeń 2014 - 21:56

Nadpłata może , ale nie musi spowodowac kontroli skarbowej /podatkowej. Trgo nikt nie zgadnie.

 

Jeżeli faktycznie taki był rok i nie masz żadnych lewych działań nie musisz się przejmować ewentualną kontrolą. Sprawdz czy masz wszystkie fv kosztowe. Najgorzej jakby okazało się, ze wystawiały je fikcyjne podmioty - takie które nie istnieją - czyli nierzetelnie kontrahenci.

Jeżeli świadomie nie bierze się udziału w takim procederze, jest się zawsze oszukanym i niestety brak winy nie jest argumentem przemawiającym na nasza korzyść.
#980801 wynajem i DG

Napisane przez Ania_B w 13 styczeń 2014 - 15:29

Czy przedmiotem Pani działalnosci gospdoarczekj jest wynajmowanie lokali??

 

Jeżeli wynajmuje Pani mieszkanie jako osoba fizyczna - prywatna/nie przedsiębiorca to nadal może je Pani najem rozliczac na ryczałcie - wówczas do końca stycznia składa Pani PIT-28.

 

Jeżeli przedmiotem DG nie jest najem (czyli najem to całkiem odrębne źródło przychodów) rozlicza Pani najem odrębnie (jak wyżej pisałam) a przychód z DG rozlicza Pani na PIT-36 do konca kwietnia 2014 r.
#980355 VAT w rolnictwie

Napisane przez Ania_B w 11 styczeń 2014 - 21:10

Działalność rolnicza podlega jednak przepisom ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub polegać zasadom ogólnym.

Rolnik ryczałtowy to "rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

Status rolnika ryczałtowego wiąże się  z brakiem obowiązku wystawiania faktur za wykonywane czynności, a co za tym idzie z brakiem obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne.
#980268 PIT 28 problem ze składkami

Napisane przez Ania_B w 11 styczeń 2014 - 08:04

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą dokonywać odliczeń od przychodów ewidencjonowanych kwot składek ZUS:

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b.)potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe

 

Przychód 370 zł -(minus/odjąć/odliczenie) kwoty składek ZUS wyżej wskazanych i wychodzisz na "0"

Niepotrzebnie płaciłeś podatek. Teraz prawidłowo wypełnij pit i te 32 zł zostanie Ci zwrócone.

Skoro masz tak mały przychód to nie odliczysz wszystkich prawnie możliwych składek - bo Twoje skłądki są kwotą wyższą niż uzyskany przychód - na tym polega Twoja "strata", ze nie odliczysz wszystkiego na co prawo pozwala.

Czy poza DG miałes jeszcze jakieś źródło przychodów np. stosunek pracy, zlecenie?
#980267 ulgi

Napisane przez Ania_B w 11 styczeń 2014 - 07:50

Jestem przekonana, ze przedmówczyni ma rację :-)

Na 100% możesz rozliczyć się jako samotna matka.

Przepisy nie określają, jak długo w danym roku trzeba być rodzicem samotnie wychowującym dziecko, aby skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń. Możliwe jest więc, że rodzicem takim będzie się tylko przez część roku – nawet 1 dzień. Można więc urodzić dziecko albo rozwieść się 30 grudnia, albo zawrzeć związek małżeński 2 stycznia, aby zostać uznanym za osobę samotnie wychowującą dziecko w roku podatkowym. Takie  stanowisko zajął również Urząd Skarbowy we Włocławku (21.02.2005r., PDF-2/415-4/05).

 

Z interpelacji nr 20283 do prezesa Rady Ministrów w sprawie otrzymania ulgi prorodzinnej

21 lutego 2011 r.

Odpowiadając z kolei na pytanie dotyczące minimalnego okresu, jaki jest wymagany, aby osoba samotnie wychowująca dziecko mogła opodatkować swoje dochody na preferencyjnych zasadach, należy zauważyć, iż samotne wychowywanie nie musi trwać przez cały rok podatkowy. Wystarczy jego część (np. kilka dni).
#978908 Pytania początkującego. Spółka z o.o.

Napisane przez Ania_B w 05 styczeń 2014 - 18:11

Zdecydowanie udaj się do biura rachunkowego. Pełna księgowość to wyższa szkoła jazdy. Kurs bez rzetelnej praktyki nic nie da. Owszem kursy są bardzo przydatne wręcz konieczne, niemniej bez praktyki nie mają większego sensu. Zwyczajanie nie poradzisz sobie.

 

Jako osoba prawna możesz wybrać rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy (po dopełnieniu pewnych formalności) - art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Może o to Ci chodzi w tym stwierdzeniu, ze planujesz ruszyć spółkę z o.o...?
#975055 najem a PIT

Napisane przez Ania_B w 16 grudzień 2013 - 12:19

Czy po rozpoczęciu działalności jednoosobowej w zakresie wynajmu lokali, prowadząc jednocześnie działalność w formie spółki cywilnej Podatnik - właściciel lokali mieszkalnych, będzie mógł w dalszym ciągu od przychodów z umów najmu prywatnego zawartych poza działalnością gospodarczą opłacać ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5%?

 

Tak.

Co do zasady, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać, czy najem nieruchomości będzie przez nich prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też w ramach tzw. najmu prywatnego.

Od wyboru dokonanego przez podatnika zależy kwalifikacja uzyskiwanych z tego tytułu przychodów do odpowiedniego źródła przychodów (z pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź z najmu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
#974706 ewidencja przebiegu pojazdu

Napisane przez Ania_B w 14 grudzień 2013 - 15:52

Faktury na firmę. Bo paliwo wlewane do auta ma być wykorzystywane w prowadzonej działalności gosp. Podobnie faktury dotyczące eksploatacji auta (ewentualne naprawy, wycieraczki etc.).

 

Jeśli samochód użyczasz to nie wynajmujesz (najem / użyczenie to dwie odrębne instytucje i inne skutki podatkowe).

Z rozliczaniem wydatków na samochód, z którego podatnik korzysta w formie użyczenia, wiąże się pewne niebezpieczeństwo związane z faktem, iż zgodnie z art. 14 ustawy o PIT za przychód z działalności uważa się wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z cenami rynkowymi.

Jeżeli auto należy do bliskiej osoby (żona. dziecko. rodzic) zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT.
#973995 czy dotyczy mnie urlop wychowawczy do piątego roku życia dziecka?

Napisane przez Ania_B w 12 grudzień 2013 - 08:57

Tak.

Ustawa z dnia z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 17 czerwca 2013 r. wprowadziła zmianę w art. 186 § 1 k.p. Obecnie przepis ten stanowi, że pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia.

 

Przepis art. 186 § 1 k.p. w brzmieniu obowiązującym od 17 czerwca 2013 r. ma zastosowanie do wszystkich pracowników, w tym również tych, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji przebywali już na urlopie wychowawczym.