Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Jarsz

Rejestracja: 17 sty 2013
Poza forum Ostatnio: mar 12 2013 15:55
-----

Moje tematy

Vat 0% WDT- 1 kwietnia 2013

08 marzec 2013 - 14:10

Stawka VAT 0 % zmiany od 1 kwietnia 2013 w stosowaniu.

Co do zasady stawka przy WDT wynosi 0 % . Podstawą jej zastosowania jest w przypadku gdy nabywca posiada numer identyfikacyjny VIES -aktywny który zawiera dwuliterowe oznaczenie kraju nabywcy oraz ciąg liczb oznaczających numer dla podatku od wartości dodanej VAT. Numer ten musi zostać stwierdzony na fakturze będąca podstawą WDT.
Jednakże od 1 kwietnia 2013 roku zmieni się podstawa prawna więc brzmienie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od wartości dodanej. W związku z ta zmianą nie będzie potrzeby podania nr kontrahenta i swojego nr bat UE na fakturze WDT.
Zastosowanie stawki 0 % będzie możliwe przy dostawie na rzecz nabywcy który będzie posiadał aktywny nr nadany dla wewnątrz wspólnotowych transakcji unijnych przez państwo UE wraz z dwuliterowym kodem państwa. dodatkowo w deklaracji vat przy WDT podatnik będzie musiał być obowiązkowo zarejestrowany. Kumulując zmiana tak daje możliwość zastosowanie stawki vat 0 % przy zarejestrowaniu się jako podatnika vat UE najpóźniej w chwili złożenia deklaracji VAT UE.

Koszty poniesione za dojazdy do pracy i ich odliczenie

07 luty 2013 - 20:50

Czy tylko zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.można zastosować przy rozliczaniu dochodu w deklaracji Pit?Zasadą jest, że zatrudnieni podatnicy na podstawie umowy o pracę stosują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w kwocie obniżonej wynoszącej 111,25 lub podwyższonej 139,06. Jednakże podatnik ma prawo na podstawie wykazanych dokumentów poświadczających koszty dojazdu można w deklaracji Pit wykazać wyższe koszty pod pewnymi warunkami. Podstawowym warunkiem jest wykazanie tych kosztów w kwocie wyższej miesięcznie niż 139,06. Koszty dojazdu ponadto powinny być na podstawie dojazdu autobusem,pociągiem, promem lub komunikacją miejską. Bilety za dojazdy powinny być imienne okresowe. Przy zastosowaniu tych tych kosztów nie jest możliwe jednoczesne stosowanie kosztów zryczałtowanych za kilka miesięcy, a za kilka kosztów faktycznie poniesionych. Zatem ważne jest by przez cały rok zbierać bilety imienne.

Ujecie księgowe spotkania integracyjnego

23 styczeń 2013 - 19:39

Jak myślicie czy będzie poprawny takie ujecie kosztu spotkania integracyjnego?Gdy taki pracownik rzeczywiście brał udział w spotkaniu wtedy powstaje u niego przychód. Więc doliczam go do listy płac i obejmuje go do podatku dochodowego, a więc powiększa się kwota zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Nie jest to jako koszt wynagrodzeń więc nie księguje tej kwoty na koncie wynagrodzeń tylko w rozrachunkach z firmą która przygotowała nam te integrację.