Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Jarsz

Rejestracja: 17 sty 2013
Poza forum Ostatnio: mar 12 2013 15:55
-----

#164625 Pełnomocnik

Napisane przez Jarsz w 12 marzec 2013 - 13:54

Warunki ustanowienia pełnomocnitwa podatkowego.Ordynacja podatkowa daje mozliwość ustanowienia pełnomocnitwa podatkowego, które nie ma jakiś szczególnych warunków. Ważne jest że osoba którą chcemy ustanowić pełnomocnikiem do spraw podatkowych musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Co to zonacza- poprostu musi byc pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona czyli nie skazana przez sąd. Zatem aby ustanowić kogoś pełnomocnikiem nie musi być prawnikiem, księgowym lub doradcą podatkowym.Należy tylko pamiętać że pełnomocnika wiąże konkretne określenie jakie czynności w imieniu podatnika moze on dokonywać. Takie szczególne okrelenie musi być oznaczone na piśmie o udzieleniu pełnomocnictwa lub ustnie do protokołu w urzedzie skarbowym. Ponadto udzielonym pełnomocnitwem pełnomocnik musi się legitymowac przy dokonywaniu tych czynności. Należy również pamiętac że udzielenie pełnomocnictwa jako czynnośc podlega opłacie skarbowej w tym momencie w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa jest określona od jednego uczielenia pełnomocnictwa jednej konkretnej osobie.


#163837 Vat 0% WDT- 1 kwietnia 2013

Napisane przez Jarsz w 08 marzec 2013 - 14:10

Stawka VAT 0 % zmiany od 1 kwietnia 2013 w stosowaniu.

Co do zasady stawka przy WDT wynosi 0 % . Podstawą jej zastosowania jest w przypadku gdy nabywca posiada numer identyfikacyjny VIES -aktywny który zawiera dwuliterowe oznaczenie kraju nabywcy oraz ciąg liczb oznaczających numer dla podatku od wartości dodanej VAT. Numer ten musi zostać stwierdzony na fakturze będąca podstawą WDT.
Jednakże od 1 kwietnia 2013 roku zmieni się podstawa prawna więc brzmienie art. 41 ust.1 ustawy o podatku od wartości dodanej. W związku z ta zmianą nie będzie potrzeby podania nr kontrahenta i swojego nr bat UE na fakturze WDT.
Zastosowanie stawki 0 % będzie możliwe przy dostawie na rzecz nabywcy który będzie posiadał aktywny nr nadany dla wewnątrz wspólnotowych transakcji unijnych przez państwo UE wraz z dwuliterowym kodem państwa. dodatkowo w deklaracji vat przy WDT podatnik będzie musiał być obowiązkowo zarejestrowany. Kumulując zmiana tak daje możliwość zastosowanie stawki vat 0 % przy zarejestrowaniu się jako podatnika vat UE najpóźniej w chwili złożenia deklaracji VAT UE.


#163814 Zaliczki uproszczone

Napisane przez Jarsz w 08 marzec 2013 - 13:36

Warunki do możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie stałej-uproszczonej.

Warunki wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie stałej uproszonej zamieszczone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podstawowy warunek jaki trzeba spełnić jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie w formie bliżej nie określonej przez przepisy z jednym wymogiem aby takie zawiadomienie było pisemne. Takie zawiadomienie warunkujące możliwość uregulowania zaliczek w formie uproszczonej musi być złożone w terminie wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc następnego roku podatkowego. Takie zawiadomienie daje możliwość zapłaty zaliczek przez cały rok. Kontynuacja nie wymaga zawiadomienia chyba że nie ma się przez dwa kolejne lata zysku z działalności. Ważne jest aby pamiętać że uproszczone zaliczki mogą wpłacać Ci, podatnicy którzy w poprzednich latach podatkowych opłacali podatek dochodowych według skali a więc na tzw. zasadach ogólnych, - prowadzą już działalność gospodarczą oraz - w poprzednim roku (albo przynajmniej w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata - czyli w przypadku oświadczenia składanego w roku 2012, chodzi o 2010 rok) uzyskali dochód z działalności gospodarczej nie większy niż 3091 zł (czyli dochód niepowodujący obowiązku zapłaty PIT wg skali podatkowej );


#153836 Umowa na czas określony ?

Napisane przez Jarsz w 31 styczeń 2013 - 13:14

Tak umowa ta zalicza się do limitu ilościowego o którym mówi art.25 z indeksem 1 KP :
Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. http://praca.wieszjak.pl/umowa-o-prace/72630,Trzecia-umowa-o-prace-na-czas-okreslony.html


#152027 Odprawa rentowa

Napisane przez Jarsz w 25 styczeń 2013 - 13:46

Moim zdaniem nie ma takiego obowiązku ponieważ stosunek pracy ustał na skutek inny niż przejście na rentę przez tego pracownika. W związku z tym że pracownik już wcześniej nabył prawo do renty jednakże nadal pozostawał z państwa firmą w stosunku pracy. Ponadto pracownik ten nie pozostaje trwale niezdolny do pracy http://renty.wieszja...wa-rentowa.html.


#151964 wyrównnie urlopu-doniesione dokumenty

Napisane przez Jarsz w 25 styczeń 2013 - 11:11

W danym roku wymiar urlopu pracownika zwiększa się o 6 dni. Nie ma znaczenia w jakim okresie roku pracownik osiągnie 10 letni okres zatrudnienia. Zawsze pracownikowi przysługiwać będzie uzupełnienie do 26 dni (czyli dodatkowo „otrzyma” 6 dni urlopu).


#151949 wyrównnie urlopu-doniesione dokumenty

Napisane przez Jarsz w 25 styczeń 2013 - 10:48

Jeżeli pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające dłuższy staż pracy, nawet ze znacznym opóźnieniem, powinieneś je uznać i ponownie ustalić wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Powinieneś to zrobić niezależnie od tego, czy pracownik przedstawi Ci świadectwo pracy, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, czy orzeczenie o spełnieniu warunków do uzyskania dodatkowego urlopu przewidzianego dla kombatantów (uchwała Sądu Najwyższego z 27 lutego 1985 r.).Konsekwencją udowodnienia przez pracownika okresów podwyższających mu staż pracy jest obowiązek wypłacenia wyrównania odpowiadającego różnicy między dodatkami stażowymi faktycznie wypłaconymi pracownikowi w poszczególnych miesiącach wstecznych, a dodatkami, jakie pracownikowi powinny się wtedy rzeczywiście należeć po uwzględnieniu udokumentowanych przez niego okresów wliczających się w staż pracy. Musisz wyrównać sytuacje z pracownikiem, bo pip nałoży na Ciebie karę za niedopełnienie praw pracowniczych i to nawet 2000 zł. Chyba że umówicie się że zostaną mu oddane te dni urlopowe. Dokumenty te uwzględnia się do części A tak jak piszesz.


#151293 koniec umowy a urlop wypoczynkowy

Napisane przez Jarsz w 23 styczeń 2013 - 13:55

Dodam tylko że ,,nasze elity''(dobre określenie doriss) chcą coś robić z umowami śmieciowymi. Niech się wezmą za właściwe uregulowanie przepisów dotyczących umowy o pracę. Co do mieszkań IDA w tej sprawie występowała Rzecznik Praw Obywatelskich o budownictwie tzw. TBS-ów. Podkreśliła że buduje się stadiony i autostrady a budownictwo socjalne jest w opłakanym stanie. Jak mamy żyć skoro młodzi ludzie wyprowadzają się od rodziców w wieku średnio 30-34 lat. Ja rozumiem że liberalizm radź sobie sam. Ale warto by było uczynić nasze państwo choć trochę socjalne.....


#150944 EKWIWALENT ZA URLOP

Napisane przez Jarsz w 22 styczeń 2013 - 14:52

A zgadza się macie racie przeoczyłem to. Powinienem to ująć.


#150596 wynagrodzenie członków rady nadzorczej

Napisane przez Jarsz w 21 styczeń 2013 - 15:23

Jest fajny artykuł na ten temat http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/54433,Czy-od-wynagrodzenia-czlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej-spolka-z-oo-musi-oplacac-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-ubezpieczenie-zdrowotne.html


#150316 wypowiedzenie!! potrzebna pomoc

Napisane przez Jarsz w 19 styczeń 2013 - 11:26

Niestety w takim przypadku nie przysługują takie dni. Warunkiem udzielenia takich dni jest konieczność wypowiedzenia takiej umowy przez pracodawce z zachowaniem nie krótszego okresu wypowiedzenia niż dwa tygodnie. Takie dni musza być oczywiście dniami pracy i pracodawca je udziela na wniosek pracownika.