Skocz do zawartości


Radomiak

Rejestracja: 15 sty 2013
Poza forum Ostatnio: kwi 30 2015 14:39
-----

#977662 Rachunek bankowy właściciela

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 22:45

Zgadzam się odnośnie tego, że nie ma obowiązku posiadania konta firmowego. Jest to wymysł na pewno banków, które pobierają większe opłaty za prowadzenie takich rachunków i niektórych urzędników i urzędów. Ostatnio miałem do czynienia ze zwrotem VAT, oczywiście Pani uparła się że musi być konto firmowe, argumentowała to interpretacją urzędu z Opola z 2007 roku (od tego czasu przepisy się zmieniły, nie mamy już NIP,  a CEIDG), kolega dla świętego spokoju założył konto, żeby po zwrocie go zlikwidować.

Można w danym banku wydzielić dwa konta jedno związane z działalnością, drugie prywatne.
#977655 zakładanie firmy

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 22:31

VAT i ryczałt to dwa różne podatki. Ryczałt to podatek od przychodu, na zasadach ogólnych (18%) podatek od dochodu od których nie uciekniesz, a z VAT masz wybór, albo będziesz wystawiać faktury - korzystne gdy Twoimi odbiorcami są firmy, mniej gdy w większości odbiorcą jest osoba fizyczna.

Przy tylu rodzajach działalności będzie Cię obowiązywać kilka rodzajów stawek ryczałtu: - handel (3%), produkcja (5,5%), usługi (8,5%). Musisz przeliczyć koszty, zakupy, czy aby nie będzie korzystniej być na książce przychodów i rozchodów, czyli zasady ogólne. 

Musisz sprawdzić jak z kasą fiskalną.
#977644 Księgowanie kosztów w spółce z o.o.

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 22:02

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

 

Art. 6. 

1. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

2. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

 

Mam nadzieję, że ten znajomy księgowy nie znajdzie Zbigniewie u Ciebie pracy.
#977591 Powrót do DG po latach przerwy

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 18:56

Działalność prowadzona ponad 5 lat temu, więc preferencyjny ZUS przez najbliższe dwa lata jak najbardziej Ci przysługuje.

Podczas prowadzenia działalności (poprzedniej) byłaś ubezpieczona w KRUS, obecnie nie podlegasz już pod KRUS (sprzedana ziemia), więc rozpoczynając nową działalność, będziesz opłacać składki ZUS.

W VAT mamy limit do 150.000 zł, możesz się zarejestrować do VAT na starcie. Niektóre rodzaje działalności wyłączają zwolnienie z VAT i od początku jesteś czynnym podatnikiem VAT. Czy do końca życia na VAT, jak w małżeństwie... nie wydaje mi się :)
#977548 Zawieszenie jednoosobowej działalności - co można robić

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 14:36

Jeśli coś nie jest zabronione tzn, że jest dozwolone. W czasie zawieszenia nie może osiągać przychodów z działalności, w Twoim przypadku sprzedaż wyrobów gotowych lub materiałów. Oczywiście możesz wycofać coś co chcesz zużyć na prywatny użytek. Jeśli coś ulegnie zniszczeniu powinno zostać spisane w protokole na koniec roku i zaksięgowane w koszty (przeksięgowanie z poz. 10 na poz. 13). 

Wycofania komputera z firmy - należy wykreślić go z ewidencji wyposażenia/śr. trwałych wraz z podaniem odpowiedniej przyczyny. W momencie sprzedaży należy pamiętać, że jeśli zostanie to zrobione przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane wyposażenie/śr. trwały zostało wycofane z prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody ze sprzedaży podlegają pod działalność gospodarczą nawet jeśli została ona zlikwidowana.
#977527 Poniesienie kosztów w związku z zakończeniem roku

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 12:59

Jeśli podpiszesz umowę z biurem rachunkowym (poznasz cenę za obsługę, za sprawozdanie finansowe), które będzie prowadzić księgowość tej spółki, to ono sporządzi sprawozdanie, fakturę wystawioną w grudniu ujmie w księgach 2013 roku, bo jak rozumiem rok sprawozdawczy kończy się 31.12.2013 roku (sprawdzić to należy w umowie). Jeśli tak to na sprawozdanie jest, jego sporządzenie jest czas 3 miesiące od dnia na który sporządzamy sprawozdanie, a 6 miesięcy od tego dnia na zatwierdzenie. Do końca marca składamy zeznanie podatkowe CIT.
#977520 wezwanie do zapłaty a urząd skarbowy

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 12:37

Nie kojarzę takiego obowiązku. Jak rozumiem, wystawiona została faktura i nie została zapłacona w terminie, a Ty "przypominasz" się kontrahentowi, żeby jednak przypomniał sobie i zapłacił za fakturę?

Mamy od tego roku w deklaracji możliwość skorygowania VATu należnego jeśli się okaże, że kontrahent nam nie zapłacił za fakturę, w okresie w którym mija 150 dzień od terminu płatności. Wysyłamy wtedy wraz z deklaracją VAT (korygujemy w niej VAT należny) załącznik VAT-ZD , w którym " donosimy" na kontrahenta niepłacącego nam za fakturę.
#977510 ewidencja przebiegu pojazdu

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 12:10

Nie ma już obowiązku umieszczania nr rejestracyjnego pojazdu na fakturze zakupu za paliwo. Udowodnić będziesz musiał, że zakup tego paliwa był właśnie do samochodu do którego prowadzisz ewidencję przebiegu pojazdów. Wprowadzić możesz opis takiej faktury gdzieś z tyłu, np ...paliwo do auta nr rej. ... . Wydatki dotyczące tego samochodu mogą być Twoim kosztem, ale tylko do wysokości kilometrówki, czyli w danym miesiącu zliczasz koszty i porównujesz je z kwotą jaka wyszła z przemnożenia liczby kilometrów x odpowiednia stawka, jeśli kwota kosztów mieści się w kwocie kilometrówki to zaliczasz te koszty do kosztów firmy.
#977508 Zamknięcie DG ryczałt

Napisane przez Radomiak w 29 grudzień 2013 - 12:01

Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego.

Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.
#977475 Program do prowadzenia PKPiR

Napisane przez Radomiak w 28 grudzień 2013 - 23:04

Nie wymyślę chyba nic nowego jak napiszę, że excel dla Twojej działalności byłby najodpowiedniejszy. Możesz w prosty sposób znając podstawy ustawić sobie tak, aby mieć wszystkie rejestry, zestawienia. Znam osoby , które w ten sposób prowadzą działalność. Forma papierowa też jest tania. Program polecany przez koleżankę można kupić za kilkadziesiąt złotych, chyba jeden z tańszych na rynku, a czy są darmowe to nie wiem.
#977441 kurs dla kandydatów do rad nadzorczych a koszty

Napisane przez Radomiak w 28 grudzień 2013 - 21:00

Wydaje się, że kurs dla kandydatów nie będzie kosztem podatkowym spółki.Poniesione wydatki, nie można uznać za koszt uzyskania przychodów, gdyż brak jest związku tych wydatków z osiągnięciem przychodu, czy zabezpieczeniem jego źródeł w przyszłości. Ukończony przez pracowników kurs dla kandydatów do rad nadzorczych nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskiwania przez Spółkę przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również do zachowania źródła przychodów w przyszłości. Podnoszą one co prawda umiejętności pracowników, jednak zdobyte umiejętności i wiedza nie są niezbędne w wykonywaniu obowiązków przez tych pracowników.m.in. interpretacja z 16.05.2011 r , IBPBI/1/423-17/11/AB


#977435 obługa prawna - koszty

Napisane przez Radomiak w 28 grudzień 2013 - 19:22

Ja uważam, że lepiej miesięcznie płacić prawnikowi, ale mieć spokojną głowę i wiedzieć, że ktoś fachowo nad tym czuwa, najgorzej podejmować jakieś decyzje, a potem mieć problem z Zusem, urzedem skarbowym, i inne problemy.

 

Do tego typu problemów z ZUSem, Urzędem Skarbowym itp w sprawach podatków i prawa podatkowego polecam współpracę z kancelarią doradcy podatkowego. To są ludzie najlepiej przygotowani do rozwiązywania tego typu problemów. Prawnicy często mają problem z prawidłowym wystawieniem faktury (rozliczałem kancelarię prawną, która zajmowała się prawem gospodarczym). Szukając prawnika dobrze by było aby miał uprawnienia doradcy podatkowego... satysfakcja gwarantowana.
#977284 przejście na pełną księgowość

Napisane przez Radomiak w 27 grudzień 2013 - 16:57

Ad. 1 Kredyty wprowadzasz do BO po kursie historycznym, kurs z 31.12 do wyceny bilansowej na koniec 2014 roku.

Ad. 2 Wpiszesz saldo jakie masz na koniec 31.12.2013, które jest BO na 01.01.2014, będziesz miała pewnie potwierdzenie salda z banku.

Ad. 3 To co powinno być zawarte a takiej polityce rachunkowości - takie minimum określa art. 10 ustawy o rachunkowości.

Ad. 4 Jeśli przechodzisz na księgi rachunkowe dobrowolnie wtedy takie zawiadomienie jest konieczne, jeśli z przepisów ustawy to nie.
#977267 Z RYCZAŁTU NA VAT

Napisane przez Radomiak w 27 grudzień 2013 - 14:28

Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeśli działalność od grudnia 2012, to limit wyliczamy proporcjonalnie. Jeśli był to przychód 15 tys zł, to limit został przekroczony i w momencie przekroczenia stajesz się czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym wystawiać faktury z VAT i składać deklaracje.

Urząd ma prawo skontrolować rozliczenia do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W takich przypadkach czasami przychodzi po kilku latach i karze płacić VAT z odsetkami.
#977263 Podatek od ekwiwalentu za pranie ubrań służbowych

Napisane przez Radomiak w 27 grudzień 2013 - 13:53

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje dział X (Bezpieczeństwo i higiena pracy) rozdział IX (Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) ustawy Kodeks pracy.