Skocz do zawartości


Radomiak

Rejestracja: 15 sty 2013
Poza forum Ostatnio: kwi 30 2015 14:39
-----

#153210 zakup towarów spożywczych na spotkania z kontrahentami

Napisane przez Radomiak w 29 styczeń 2013 - 22:36

Dorota,
Twoim pytaniem zajmował się niedawno WSA w wydanym wyroku sygn. akt.
I SA/Po 217/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-26

link: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-po-217-12,podatek_dochodowy_od_osob_prawnych_interpretacje_podatkowe,2730758.html

stan faktyczny pkt 2 :).


#152529 Dowody księgowe w pkpir

Napisane przez Radomiak w 28 styczeń 2013 - 14:05

Rozporządzenie w sprawie PKPIR.
§ 13. Za dowody księgowe uważa się również:
1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
2) noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
3) dowody przesunięć;
4) dowody opłat pocztowych i bankowych;
5) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.


#152487 regulamin fakturowania

Napisane przez Radomiak w 28 styczeń 2013 - 12:48

Wszyscy, którzy oferują tego typu regulaminy podpierają się zapewne na przepisie § 20a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360), w którym to przepisie podatnik określa - sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Co ciekawe nie dotyczy to tylko faktur wystawianych w wersji elektronicznej.
Artykuł 233 DYREKTYWA RADY 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.
Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury, niezależnie od tego, czy wystawiono ją w formie papierowej czy elektronicznej, zapewnia się od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej przechowywania.

Stąd może te regulaminy.
Skoro MF, nie nakazuje stosować wewnętrznych procedur, to takie procedury nie będą wymagane przy ewentualnych kontrolach podatkowych. Tak zagmatwanych przepisów już dawno nie wprowadzano.


#150313 EPP - KPIR

Napisane przez Radomiak w 19 styczeń 2013 - 11:14

Witam,
wpiszesz kwoty brutto, w przypadku samochodu osobowego nie mamy prawa odliczać VAT od zakupu paliwa, natomiast w przypadku drugiej faktury z uwagi na to że nie jesteś podatnikiem VAT czynnym nie masz prawa odliczyć VAT od takiej faktury.
UStawa o podatku dochodowym od osób fiz.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
(...)
43) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:
- jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,