Skocz do zawartości


Radomiak

Rejestracja: 15 sty 2013
Poza forum Ostatnio: kwi 30 2015 14:39
-----

#986015 niezapłacenie Vat w terminie

Napisane przez Radomiak w 31 styczeń 2014 - 22:42

Coraz częściej, a spowodowane jest to poszukiwaniem pieniędzy przez Urzędy Skarbowe, podatnicy, którzy spóźniają się z zapłatą podatków, mimo iż płaca je z należnymi odsetkami karnymi są wg Urzędu "uporczywi" w tym, że tak robią. Wtedy urząd stosuje się przepisy z kodeksu karno -skarbowego.

Art. 57. § 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
#986005 Działalność usługowa - formalności i koszty

Napisane przez Radomiak w 31 styczeń 2014 - 22:12

Jeśli chodzi o księgowość, to chyba co najmniej 500 zł netto musisz zarezerwować. Jeśli chcesz żeby to było opłacalne to zacznij od mniejszej ilości pracowników stopniowo rozwijając działalność. Wtedy łatwiej będzie zaplanować rozwój. No chyba, że masz już dość duże zlecenia, gdzie te 10 osób miały by gdzie pracować. Podatki, to ZUSy od zatrudnionych osób, podatek od wynagrodzeń. Masz do wyboru VAT, świadcząc usługi dla firm dobrze się zarejestrować, no i podatek, raczej zasady ogólne (18% od dochodu).
#985977 Pytanie w sprawie rozliczenia PIT11

Napisane przez Radomiak w 31 styczeń 2014 - 20:38

Witam, otrzymałem PIT11 z umowy o prace z poprzedniej pracy, teraz czekam tylko za PITem z obecnej pracy, więc czy rozliczony PIT11 mogę już dostarczyć do urzędu, czy muszę czekać ze PITem z obecnej pracy i zanieść razem. Bardzo proszę o odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam Dołączona grafika

 

Dochody za 2013 rok z PIT-ów rozliczysz na jednym PIT-37 do końca kwietnia 2014 roku, który jest przeznaczony zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących.

Warto pamiętać rozliczając taki pit o przeznaczeniu 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
#985253 Formularze US za 2013 r.

Napisane przez Radomiak w 29 styczeń 2014 - 22:28

Witaj, za 2013 rok rozliczysz się na dwóch PITach; na jednym z działalności, na drugim z pracy.

Umowę o pracę rozliczysz na PIT-37 do końca kwietnia 2014 roku. Natomiast działalność gospodarczą rozliczysz do końca stycznia 2014, gdzie wykażesz ten przychód i zapłacisz podatek od przychodu (termin 31 stycznia 2014) w wysokości 126 zł. Odliczyć od podatku możesz składkę zdrowotną (pewnie taką tylko opłacasz), ale zapłaconą w 2013 roku. Tu podejrzewam, że składkę opłaciłeś już w 2014 roku, jeśli tak to podatek masz do wpłaty do US-go.
#985147 sprzedaż samochodu-obowiązek podatkowy

Napisane przez Radomiak w 29 styczeń 2014 - 14:33

[color=#000000;]Zgodnie z art. [/color]19a ust 1. ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W ust. 7 mamy zapis, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

[font="calibri, sans-serif;"]Więc z tego wynika, że obowiązek podatkowy powstanie od tak wystawionej faktury w dacie przekazania samochodu, czyli w lutym 2014 roku.[/font]
#984104 NIP CZY PESEL

Napisane przez Radomiak w 26 styczeń 2014 - 13:55

NIP, a to dlatego , że rozliczysz się na PIT-36 lub PIT-36L, gdzie ujmiesz również dochody z pit-11.

 

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

-nie prowadziły działalności gospodarczej,

-nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

-nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).
#984093 PIT 2013 rok Czy naprawdę nie mogę odliczyć NET-a ?

Napisane przez Radomiak w 26 styczeń 2014 - 12:39

2013 rok miał być ostatnim na rozliczenie internetu w takim właśnie przypadku jeśli po raz pierwszy internet rozliczaliśmy w 2012 roku i wtedy te dwa lata to 2012-2013, jeśli internet rozliczany był w PIT w latach poprzednich to w 2013 roku już nie możemy rozliczyć internetu. Ograniczenia te mamy w załączniku PIT-O (odliczenia), gdzie jest informacja , że odliczenie obowiązuje bezpośrednio po sobie w dwóch latach podatkowych. Przez 2 lata internet może być rozliczany przez męża...
#984083 odliczanie VAT od płatności leasingowych

Napisane przez Radomiak w 26 styczeń 2014 - 12:13

W ustawie mamy ograniczenia dotyczące samochodów osobowych. Koparka to maszyna od której nie było nigdy ograniczeń w odliczaniu VAT. Jeśli w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Byłyby ograniczenia gdybyś stosowała proporcję - miała sprzedaż zw i opodatkowaną lub nie była czynnym podatnikiem VAT (brak prawa do odliczenia).
#984078 pomoc księgowanie

Napisane przez Radomiak w 26 styczeń 2014 - 12:06

czy może ktos mi pomóc i powiedzięc jak zaksięgowac te dwie rzeczy

1.  [color=rgb(51,51,56);font-family:Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:13px;font-weight:bold;]Zakup paliwa do zużycia w  firmie FV 100,00 netto oraz 23,00 zł VAT brutto 123,00. [/color]

 

[color=rgb(51,51,56);font-family:Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:13px;font-weight:bold;]2.  Z[/color][color=rgb(51,51,56);font-family:Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:13px;font-weight:bold;]akup środka trwałego o wartości 5000,00 zł netto stawka VAT 23% ( amortyzacja liniowa 5 lat) Data zakupu 02-01-2013 termin płatności 14 dni . FV została zapłacona 35 dni po termine płatności . Zaksieguj opisane zdarzenie w księgach handlowych i podatkwej ksiedze przychodów i rozchodów. Uzasadnij swoje księgowanie. [/color]

 

[color=rgb(51,51,56);font-family:Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:13px;font-weight:bold;]Bardzo proszę o pomoc [/color]

 

Czy to są zadania z jakiegoś szkolenia, szkoły - nie wydaje  mi się, aby ta osoba szukała księgowości. Brakuje kilku informacji, ale jeśli:

1. Jeśli paliwo nie jest przeznaczone dla samochodu osobowego, tylko np zużywamy go w innym urządzeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą to odliczymy VAT od takiej faktury, kwota netto będzie kosztem

2. Wartość tego śr trwałego powoduje, że powinien być amortyzowany. Wiemy też , że brak zapłat powyżej 30 dni i powyżej 60 dni powoduje, że koszty amortyzacji powinniśmy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

 

art 24d pdof

 

1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

 

2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

 

ust. 7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.
#984077 Przejście z zaliczek miesięcznych na kwartalne

Napisane przez Radomiak w 26 styczeń 2014 - 11:58

Możesz rozliczać się kwartalnie zarówno w Vacie jak i dochodowym. Jeśli planujesz przejść na rozliczenie kwartalne w VAT, od 1 kwartału 2014 roku, to masz czas na to do 25 lutego- składając zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R - art 99 ust 3 ustawy o VAT.

Podatnicy, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą składać deklaracje podatkowe (kwartalne), po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. 

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgłaszamy do 20 lutego 2014 roku.
#984048 Vat nalezny

Napisane przez Radomiak w 26 styczeń 2014 - 00:02

Witaj, 

może napisz co to za usługa? Zgodnie z zasadą ogólną i art. 19a. 1. ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Odnośnie drugiego pytania, wiąże się z pierwszym - co to za usługa? Faktury wystawione w grudniu i usługa wykonana w grudniu - zasady obowiązujące rozliczanie VAT, które obowiązywały do 31 grudnia 2013 roku.
#984044 odliczenie VAT od auta z homologacją ciężarową

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 23:52

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jednym słowem, kupując samochód, który będzie służył działalności opodatkowanej i zwolnionej odliczysz VAT zgodnie z proporcją jaka w 2014 roku będzie wyliczona na podstawie 2013 roku. Okazać się może (nie znamy tej proporcji), że możesz nie odliczyć 100 % VAT-u od zakupu.
#984041 podatek od nieruchomości w pkpir

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 23:30

Wydatek ten ujmiesz w kolumnie 13 podatkowej księgi - pozostałe wydatki w dacie decyzji określającej wymiar podatku od nieruchomości  na rok 2014. Podatek ten wpiszemy do KPIR w całości, a terminy zapłat tu nie mają żadnego znaczenia. Mamy tu do czynienia z kosztem pośrednim. Niezależnie od tego czy prowadzimy kpir metodą kasową czy memoriałową powinniśmy koszt rozpoznać w całości w dacie decyzji.
#984035 kpir -proszę o poradę

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 23:08

Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wpisu dokonuje się:

a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

b.) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.
#984016 Import z CCHIN

Napisane przez Radomiak w 25 styczeń 2014 - 21:04

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, to możemy wyczytać w ustawie o VAT, a tutaj odprawy celnej nie było - maszyna pozostała na terytorium kraju gdzie została zakupiona. Obowiązku w VAT nie mamy. Na podstawie dokumentu zakupu wprowadziłbym to urządzenie do ewidencji środków trwałych, jeśli spełnia warunki do ujęcia go w takiej ewidencji.